Nasza strona internetowa wykorzystuje cookies (pol.: ciasteczka)

W celu sprawnego i szybkiego działania serwisu, zapewnienia wygody podczas jego przeglądania, dostosowywania funkcjonalności do indywidualnych potrzeb użytkowników, a także w celach statystycznych oraz reklamowych, używamy informacji zapisanych za pomocą cookies. Korzystanie z serwisu jest równoznaczne ze zgodą użytkownika na stosowanie plików cookies. Więcej informacji znajdziesz tutaj.

Kraina Imago

Wydawnictwo: Nasza Księgarnia
7,21 (229 ocen i 35 opinii) Zobacz oceny
10
24
9
34
8
34
7
70
6
32
5
21
4
6
3
6
2
2
1
0
Edytuj książkę
szczegółowe informacje
data wydania
ISBN
9788310114983
liczba stron
372
język
polski

Wanja nie wie, kto jest jej tatą. Nie wie nawet, jak on wygląda, i musi z tym żyć. Pewnego dnia dostaje jednak tajemnicze zaproszenie na wystawę Obrazy ojców, a tym samym klucz do innego świata: do krainy Imago, pełnej magii oraz zagadek, ale też niebezpieczeństw. Tam spotyka kogoś, kto mógłby stać się dla niej ojcem, o którym zawsze marzyła...

 

Brak materiałów.
książek: 138
Adam Kopeć | 2012-07-14
Na półkach: Przeczytane

Okładka, a wybór

Co mną kie­ruje przy wybo­rze ksią­żek z biblio­teki? Prze­waż­nie wybie­ram auto­rów, któ­rych już znam i lubię, ale ten zasób szybko się kur­czy, a zasoby biblio­teczne nie zawsze zawie­rają wszyst­kie pozy­cje, które chcę prze­czy­tać. Wtedy się­gam po książki auto­rów mi nieznanych.

Jak wybra­łem Kra­inę Imago Isa­bel Abedi? Tak jak każdą wcze­śniej­szą książkę – po okładce. Wiem, wiem pew­nie mi powiesz, że nie powinno się oce­niać książki po okładce, ale jak masz je oce­niać? Prze­cież ich nie prze­czy­ta­łeś. Nie wiesz co jest w środku. Okładka daje Ci pierw­szy wgląd w książkę. O czym ona jest. Prze­waż­nie na tyl­nej okładce możesz rów­nież zna­leźć krótki opis lub recen­zję. Tak wła­śnie sam doko­nu­jesz wyboru.

Możesz się zapy­tać zna­jo­mych co pole­cają, ale to już inna historia.

Ciężki wybór

OK. dla­czego ta książka, po tej okładce? Cóż moim zda­niem rysu­nek nary­so­wany na książce nie przy­ciąga szcze­gól­nie, ale jed­nak przy­kuł moją uwagę na chwilę wystar­cza­jąco długą, żebym prze­czy­tał frag­ment z tyłu. Po nim wie­dzia­łem, że tema­tyka książki odbiega od tego co prze­waż­nie czy­tam, ale chyba zgo­dzisz się ze mną, że należy posze­rzać swoje horyzonty?

Czyli doko­na­łem wyboru Kra­ina Imago Isa­bel Abedi była kolejną książką jaką mia­łem zamiar prze­czy­tać. Co z tego wyni­kło? Przede wszyst­kim posze­rze­nie hory­zon­tów, gdyż książka zaj­muje się cięż­kim i cał­ko­wi­cie mi nie­zna­nym tema­tem braku ojca. Pew­nie tak jak każ­demu, mi rów­nież, zda­rzało Ci się narze­kać na swo­ich rodzi­ców, ale pew­nie nigdy nie myśla­łeś jakby to było, gdyby nie było ich w ogóle lub nie było któ­re­goś z nich.

Brak ojca

Wanja nie zna swo­jego ojca. Wie tylko, że wyda­rzyło się coś złego, co spo­wo­do­wało, że mama nie chce z nią roz­ma­wiać na ten temat, ale jak to zwy­kle bywa dzieci są bar­dzo docie­kliwe i główna boha­terka książki poznaje w końcu prawdę o swoim ojcu. Ale nie uprze­dzajmy fak­tów. Roz­mowa o praw­dzi­wym ojcu poprze­dzona jest wie­loma kłót­niami, z mamą i nie tylko.

Nasto­let­nia dziew­czyna bez ojca czuje się obco w świe­cie kole­ża­nek, które ich mają, a nawet cie­szą się ich nie­ustanną uwagę. Te róż­nice pro­wa­dzą, a jakże by ina­czej, do kłótni. Kiedy Wanja odwa­żyła się sko­men­to­wać zacho­wa­nie ojca jed­nej z jej kole­ża­nek, dostała natych­mia­stową odpo­wiedź, że jej kole­żanka nie będzie wysłu­chi­wać opi­nii osoby, która nawet nie ma swo­jego ojca.

Obrona naj­bliż­szych

Przy­po­mnij sobie sytu­ację z życia, w któ­rej obra­żona została rzecz lub osoba, na któ­rej Ci bar­dzo zale­żało. Twoja odpo­wiedź była natych­mia­stowa i z pew­no­ścią bar­dzo bru­talna. Gdy inni wypo­wia­dają się nega­tyw­nie o Two­ich bli­skich reagu­jesz odru­chowo. Nie zasta­na­wiasz się , że w ten spo­sób możesz krzyw­dzić kogoś jesz­cze bar­dziej niż on Cie­bie. Tak zare­ago­wała kole­żanka głów­nej boha­terki, ale na szczę­ście takie kłót­nie nie trwają długo i dziew­czyny szybko się godzą.

Obrazy ojców

Isa­bel Abedi umie­ściła w swo­jej książce odro­binę magii. Wanja, która nie znała swo­jego ojca, dostała zapro­sze­nie na wystawę obra­zów ojców. W wyzna­czony dzień poja­wiła się w wyzna­czo­nym miej­scu nie wie­dząc czego się spo­dzie­wać. Z pew­no­ścią nie spo­dzie­wała się spo­tkać innych dzieci.

Tutaj zaczyna się magiczna podróż. Obrazy ojców są magiczne. Wystar­czy podejść do tego dla Cie­bie, a prze­nie­siesz się w świat nama­lo­wany na obrazie.

Jeśli chcesz poznać przy­gody Wanji w obra­zie i dowie­dzieć się czego dowie­działa się o swoim ojcu prze­czy­taj książkę Kra­inę Imago. Ode mnie dowiesz się jesz­cze jed­nego, że główna boha­terka ma towa­rzy­sza w podróży po obra­zach ojców, resztę odkryj sam

Magia książek - blog o książkach

Pokaż wszystkie opinie o tej książce
Już teraz nowa funkcja: pakiety. Dowiedz się więcej jak kupić kilka książek w najlepszej cenie >>>
Trwa wyszukiwanie najtańszych ofert.
Moja Biblioteczka
Jeżeli chcesz dodać książkę do biblioteczki, wybierz półkę, oceń lub napisz opinię.
Przeczytane
loading

Opinie czytelników


O książce:
Księgarenka przy ulicy Wiśniowej

hmm czyżby ostatnimi czasy polscy pisarze pisali lepiej...kolejny raz jestem mile zaskoczona. dobra, dająca do myślenia książka. polecam ;-) a na świę...

zgłoś błąd zgłoś błąd