rozwiń zwiń
Polityka prywatności
TWOJE ZGODY

Zaznacz zgodę, by pozwolić Lubimyczytac.pl dostosowywać treści marketingowe oraz reklamy do Twoich zainteresowań i preferencji. Bez Twojej zgody, nie możemy wyświetlać reklam dopasowanych do Twoich zainteresowań, możemy jedynie wyświetlać Ci przypadkowe reklamy produktów i usług. Pamiętaj, że jeśli nie wyrazisz zgody nie oznacza to, że nie wyświetlimy Ci w ogóle reklam w Serwisie Lubimyczytac.pl, a jedynie, że wyświetlane reklamy nie będą dopasowane do tego co lubisz i co może Cię zainteresować.

DEFINICJE

Administrator: Lubimyczytać.pl sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu (60-521), ul. Słowackiego 45.

Dane osobowe: wszystkie informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej poprzez jeden bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość osoby fizycznej, w tym nr IP urządzenia, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy oraz informacje gromadzone za pośrednictwem plików cookie oraz innej podobnej technologii.

Polityka: niniejsza Polityka prywatności.

RODO: Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 7 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

Serwis: serwis dostępny pod adresem lubimyczytac.pl

Aplikacje Mobilne: Aplikacje mobilne, których operatorem jest Administrator, obsługiwane przez system operacyjny iOS, Android oraz Windows Phone

Użytkownik: każda osoba fizyczna odwiedzająca Serwis/Aplikacje Mobilne lub korzystająca z jednej lub kilku usług lub funkcjonalności udostępnianych w Serwisie/Aplikacjach Mobilnych.

PRZETWARZANIE DANYCH W ZWIĄZKU Z KORZYSTANIEM Z SERWISU/APLIKACJI MOBILNYCH

W związku z korzystaniem przez Użytkownika z Serwisu oraz Aplikacji Mobilnych Administrator zbiera dane w zakresie niezbędnym do świadczenia poszczególnych usług oferowanych w Serwisie/Aplikacjach Mobilnych, a także informacje o aktywności Użytkownika w Serwisie/Aplikacjach Mobilnych. Poniżej zostały opisane szczegółowe zasady oraz cele przetwarzania danych osobowych gromadzonych podczas korzystania przez Użytkownika z Serwisu/Aplikacji Mobilnych.

CELE ORAZ PODSTAWY PRAWNE PRZETWARZANIA DANYCH W SERWISIE/APLIKACJACH MOBILNYCH
Korzystanie z Serwisu/Aplikacji Mobilnych

Dane osobowe wszystkich osób korzystających z Serwisu/Aplikacji Mobilnych (w tym adres IP lub inne identyfikatory oraz informacje gromadzone za pośrednictwem plików cookies lub innych podobnych technologii), a nie będących zarejestrowanymi Użytkownikami (tj. osoby nie posiadające konta lub profilu w Serwisie/Aplikacjach Mobilnych) przetwarzane są przez Administratora:

 • w celu świadczenia usług drogą elektroniczną w zakresie udostępniana Użytkownikom treści gromadzonych w Serwisie/Aplikacjach Mobilnych lub utrzymywania w Serwisie/Aplikacjach Mobilnych treści zamieszczonych przez Użytkowników (np. wpisy, komentarze) – wówczas podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność przetwarzania do wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit. b) RODO),

 • w celach analitycznych i statystycznych – wówczas podstawą prawną przetwarzania jest uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO), polegający na prowadzeniu analiz aktywności Użytkowników, a także ich preferencji, w celu poprawy stosowanych funkcjonalności i świadczonych usług;

 • w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami – podstawą prawną przetwarzania jest uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO) polegający na ochronie swoich praw;

 • w celach marketingowych Administratora oraz innych podmiotów, w szczególności związanych z prezentowaniem reklamy behawioralnej – zasady przetwarzania danych osobowych w celach marketingowych zostały opisane w sekcji MARKETING.


Aktywność Użytkownika w Serwisie/Aplikacjach Mobilnych, w tym jego dane osobowe, są rejestrowane w logach systemowych (specjalnym programie komputerowym służącym do przechowywania chronologicznego zapisu zawierającego informację o zdarzeniach i działaniach dotyczących systemu informatycznego służącego do świadczenia usług przez Administratora). Zebrane w logach informacje przetwarzane są przede wszystkim w celach związanych ze świadczeniem usług. Administrator przetwarza również te dane w celach technicznych, administracyjnych, na potrzeby zapewnienia bezpieczeństwa systemu informatycznego oraz zarządzania nim, a także w celach analitycznych i statystycznych – w tym zakresie podstawą prawną przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes administratora (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO).

Rejestracja w Serwisie/Aplikacjach Mobilnych

Osoby, które dokonują rejestracji w Serwisie/Aplikacjach Mobilnych, proszone są o podanie danych niezbędnych do utworzenia i obsługi konta. Ponadto, w celu ułatwienia obsługi, Użytkownik może podać, w ustawieniach swojego konta, dodatkowe dane - takie dane można w każdym czasie usunąć. Podanie danych oznaczonych jako obowiązkowe jest wymagane w celu założenia i obsługi konta, a ich niepodanie skutkuje brakiem możliwości założenia konta. Podanie pozostałych danych jest dobrowolne.

Dane osobowe są przetwarzane:

 • w celu świadczenia usług związanych z prowadzeniem i obsługą konta w Serwisie/Aplikacjach Mobilnych – podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność przetwarzania do wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit. b) RODO), a w zakresie danych podanych fakultatywnie – podstawą prawną przetwarzania jest zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO);

 • w celach analitycznych i statystycznych – podstawą prawną przetwarzania jest uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO), polegający na prowadzeniu analiz aktywności Użytkowników w Serwisie/Aplikacjach Mobilnych i sposobu korzystania z konta, a także ich preferencji, w celu poprawy stosowanych funkcjonalności; w związku z uzasadnionym interesem dane mogą być także udostępniane podmiotom z grupy kapitałowej Administratora w ww. celach, w tym w celu budowania profilów, które mogą być wykorzystywane do poprawy jakości usług oraz dopasowywania treści oferowanych w Serwisie/Aplikacjach Mobilnych przez te podmioty; w przypadku wyrażenia odpowiedniej zgody (zgód), profile te mogą być również wykorzystywane do prezentowania reklam dostosowanych do zainteresowań i preferencji Użytkownika;

 • w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami – podstawą prawną przetwarzania jest uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO) polegający na ochronie swoich praw;

 • w celach marketingowych Administratora oraz innych podmiotów – zasady przetwarzania danych osobowych w celach marketingowych zostały opisane w sekcji MARKETING.


Administrator umożliwia logowanie się do konta w Serwisie/Aplikacjach Mobilnych za pośrednictwem portali społecznościowych (Facebook). Jeżeli Użytkownik wybierze tę formę logowania, Serwis/Aplikacje Mobilne, po uprzednim wyrażeniu zgody przez Użytkownika, pobiorą z konta Użytkownika w ramach portalu społecznościowego jedynie dane niezbędne do rejestracji i obsługi konta. Jeżeli Użytkownik umieszcza w Serwisie/Aplikacjach Mobilnych jakiekolwiek dane osobowe innych osób (w tym ich imię i nazwisko, adres, numer telefonu lub adres e-mail), może to uczynić jedynie pod warunkiem nienaruszenia przepisów obowiązującego prawa i dóbr osobistych tych osób.

FORMULARZE KONTAKTOWE

Administrator zapewnia możliwość skontaktowania się z nim przy wykorzystaniu elektronicznych formularzy kontaktowych. Skorzystanie z formularza wymaga podania danych osobowych, niezbędnych do skontaktowania się z Użytkownikiem i udzielenia odpowiedzi na zapytanie. Użytkownik może podać także inne dane, w celu ułatwienia kontaktu lub obsługi zapytania. Podanie danych oznaczonych jako obowiązkowe jest wymagane w celu przyjęcia i obsługi zapytania, a ich niepodanie skutkuje brakiem możliwości jego obsługi. Podanie pozostałych danych jest dobrowolne.

Dane osobowe są przetwarzane:

 • w celu identyfikacji nadawcy oraz obsługi jego zapytania przesłanego przez udostępniony formularz – podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność przetwarzania do wykonania umowy o świadczenie usługi (art. 6 ust. 1 lit. b) RODO);

 • w celach analitycznych i statystycznych – podstawą prawną przetwarzania jest uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO), polegający na prowadzeniu statystyk zapytań zgłaszanych przez Użytkowników za pośrednictwem Serwisu/Aplikacji Mobilnych w celu doskonalenia jego funkcjonalności.

MARKETING

Administrator przetwarza dane osobowe Użytkowników w celu realizowania działań marketingowych, które mogą polegać na:

 • wyświetlaniu Użytkownikowi treści marketingowych, które nie są dostosowane do jego preferencji (w tym reklama kontekstowa)

 • wyświetlaniu Użytkownikowi treści marketingowych odpowiadających jego zainteresowaniom (reklama behawioralna)

 • kierowaniu e-mailowych powiadomień o interesujących ofertach lub treściach, które zawierają informacje handlowe (usługa newslettera)


W celu realizowania działań marketingowych Administrator w niektórych przypadkach wykorzystuje profilowanie, w tym profile tworzone w związku z korzystaniem przez Użytkownika z usług innych podmiotów z grupy kapitałowej Administratora. Oznacza to, że dzięki automatycznemu przetwarzaniu danych Administrator dokonuje oceny wybranych czynników dotyczących osób fizycznych, w celu analizy ich zachowania lub stworzenia prognozy zachowań na przyszłość.

REKLAMA

Administrator przetwarza dane osobowe Użytkowników dla celów marketingowych w związku z kierowaniem do Użytkowników reklamy, w tym reklamy kontekstowej (tj. reklamy, która nie jest dopasowana do preferencji Użytkownika). Przetwarzanie danych osobowych w tym celu odbywa się w związku z realizacją prawnie uzasadnionego interesu administratora (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO).

REKLAMA BEHAWIORALNA

Administrator oraz jego Zaufani Partnerzy przetwarzają dane osobowe Użytkowników, w tym dane osobowe gromadzone za pośrednictwem plików cookies oraz innych podobnych technologii dla celów marketingowych, w związku z kierowaniem do Użytkowników reklamy behawioralnej (tj. reklamy, która jest dopasowana do preferencji Użytkownika). Przetwarzanie danych osobowych w tym celu obejmuje także profilowanie Użytkowników. Wykorzystanie zebranych za pośrednictwem tej technologii danych osobowych w celach marketingowych, w szczególności w zakresie promowania usług i towarów podmiotów trzecich, może wymagać uzyskania zgody Użytkownika. W takim przypadku zgoda ta może być w każdym momencie wycofana poprzez odpowiednie ustawienia prywatności w Serwisie.

NEWSLETTER

Osobom, które w tym celu podały swój adres e-mail, Administrator świadczy usługę newslettera. Podanie danych jest wymagane w celu świadczenia usługi newslettera, a ich niepodanie skutkuje brakiem możliwości jego wysyłki.

Dane osobowe są przetwarzane:

 • w celu świadczenia usługi wysyłki newslettera – podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność przetwarzania do wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit. b) RODO)

 • w przypadku kierowania do Użytkownika treści marketingowych w ramach newslettera – podstawą prawną przetwarzania, w tym profilowania jest uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO), w związku z wyrażoną zgodą na otrzymywanie newslettera

 • w celach analitycznych i statystycznych – podstawą prawną przetwarzania jest uzasadniony interes Administratora, (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO) polegający na prowadzeniu analiz aktywności Użytkowników w Serwisie/Aplikacjach Mobilnych, w celu doskonalenia stosowanych funkcjonalności


w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami – podstawą prawną przetwarzania jest uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO).

PORTALE SPOŁECZNOŚCIOWE

Administrator przetwarza dane osobowe Użytkowników odwiedzających profile Administratora prowadzone w mediach społecznościowych (Facebook, YouTube, Instagram, Twitter). Dane te są przetwarzane wyłącznie w związku z prowadzeniem profilu, w tym w celu informowania Użytkowników o aktywności Administratora oraz promowaniu różnego rodzaju wydarzeń, usług oraz produktów. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych przez Administratora w tym celu jest jego uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO), polegający na promowaniu własnej marki.

PLIKI COOKIES ORAZ PODOBNA TECHNOLOGIA

Pliki cookies to małe pliki tekstowe, zapisywane na urządzeniu Użytkownika, przeglądającego Serwis lub korzystającego z Aplikacji Mobilnych. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę domeny serwisu internetowego, z którego pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer. W niniejszej Polityce informacje dotyczące cookies mają zastosowanie również do innych podobnych technologii wykorzystywanych w ramach Serwisu/Aplikacji Mobilnych.

COOKIE "SERWISOWE"

Administrator wykorzystuje tzw. cookie serwisowe przede wszystkim w celu dostarczania Użytkownikowi usług świadczonych drogą elektroniczną oraz poprawy jakości tych usług. W związku z tym Administrator oraz inne podmioty świadczące na jego rzecz usługi analityczne oraz statystyczne korzystają z plików cookies, przechowując informacje lub uzyskując dostęp do informacji już przechowywanych w telekomunikacyjnym urządzeniu końcowym Użytkownika (komputer, telefon, tablet itp.). Pliki cookies wykorzystywane w tym celu obejmują:

 • pliki cookies z danymi Użytkownika (identyfikator sesji) zapisywane na czas trwania sesji (ang. user input cookies)

 • uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania na czas trwania sesji (ang. authentication cookies)

 • pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania (ang. user centric security cookies)

 • sesyjne pliki cookies odtwarzaczy multimedialnych (np. pliki cookies odtwarzacza flash), na czas trwania sesji (ang. multimedia player session cookies)

 • trwałe pliki cookies służące do personalizacji interfejsu Użytkownika, na czas trwania sesji lub dłużej (ang. user interface customization cookies)

 • pliki cookies służące do monitorowania ruchu na stronie internetowej, tj. analityki danych, w tym cookies Google Analytics (są to pliki wykorzystywane przez spółkę Google – tj. podmiot, któremu Administrator powierzył przetwarzanie danych osobowych - w celu prowadzenia analizy sposobu korzystania z Serwisu/Aplikacji Mobilnych przez Użytkownika, w tym tworzenia statystyk i raportów dotyczących funkcjonowania Serwisu/Aplikacji Mobilnych)

COOKIE "MARKETINGOWE"

Administrator oraz jego Zaufani Partnerzy wykorzystują również pliki cookies do celów marketingowych, w tym w związku z kierowaniem do Użytkowników reklamy behawioralnej. W tym celu Administrator oraz Zaufani Partnerzy przechowują informacje lub uzyskują dostęp do informacji już przechowywanych w telekomunikacyjnym urządzeniu końcowym Użytkownika (komputer, telefon, tablet itp.). Wykorzystanie plików cookies oraz zebranych za ich pośrednictwem danych osobowych w celach marketingowych, w szczególności w zakresie promowania usług i towarów podmiotów trzecich, wymaga uzyskania zgody Użytkownika. Zgoda ta może być w każdym momencie wycofana poprzez ustawienia przeglądarki Użytkownika.

Więcej informacji na temat stosowanych przez Administratora plików cookies oraz innych podobnych technologii znajduje się w Polityce Cookies.

OKRES PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Okres przetwarzania danych przez Administratora zależy od rodzaju świadczonej usługi i celu przetwarzania. Co do zasady dane przetwarzane są przez czas świadczenia usługi lub zrealizowania zamówienia, do czasu wycofania wyrażonej zgody lub zgłoszenia skutecznego sprzeciwu względem przetwarzania danych w przypadkach, gdy podstawą prawną przetwarzania danych jest uzasadniony interes Administratora.
Okres przetwarzania danych może być przedłużony w przypadku, gdy przetwarzanie jest niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub obrony przed ewentualnymi roszczeniami, jednak nie dłużej, niż przez 10 lat, a po tym okresie, jedynie w przypadku i w zakresie, w jakim będą wymagać tego przepisy prawa. Po upływie okresu przetwarzania, dane są nieodwracalnie usuwane lub anonimizowane.

UPRAWNIENIA UŻYTKOWNIKA

Użytkownikowi przysługuje prawo: dostępu do treści danych oraz żądania ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo wniesienia sprzeciwu względem przetwarzania danych, a także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych. W zakresie, w jakim podstawą przetwarzania danych Użytkownika jest zgoda, dane będą przetwarzane do czasu jej wycofania. Zgodę można wycofać w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed jej wycofaniem. Jeśli Użytkownik chce wycofać zgodę na przesyłanie newslettera lub przetwarzanie danych osobowych może zalogować się do swojego konta w Serwisie/Aplikacjach Mobilnych przy użyciu linku: lubimyczytac.pl/zaloguj. Użytkownik może też wysłać maila lub list na adres daneosobowe@lubimyczytac.pl lub zrezygnować poprzez kliknięcie w link w przesyłanej wiadomości newsletter.

PRAWO DO SPRZECIWU

Użytkownik ma prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania jego danych dla celów marketingu bezpośredniego, w tym profilowania, jeśli przetwarzanie odbywa się w związku z uzasadnionym interesem administratora. Użytkownik ma także prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania jego danych z przyczyn związanych z jego szczególną sytuacją w przypadkach, gdy postawą prawną przetwarzania danych jest uzasadniony interes Administratora (np. w związku z realizacją celów analitycznych i statystycznych, w tym profilowaniem).

ODBIORCY DANYCH

Dane osobowe pozyskiwane przez Administratora w związku z realizacją usług w Serwisie/Aplikacjach Mobilnych będą ujawniane zewnętrznym podmiotom, w tym w szczególności dostawcom odpowiedzialnym za obsługę systemów informatycznych służących do świadczenia usług w Serwisie, agencjom marketingowym (w zakresie usług marketingowych) oraz podmiotom powiązanym z Administratorem, w tym spółkom z jego grupy kapitałowej. Spółki z grupy kapitałowej Administratora będą przetwarzały dane osobowe w celach analitycznych i statystycznych, w tym w celu budowania profilów Użytkowników, które wykorzystywane będą do poprawy jakości usług świadczonych przez podmioty z grupy Administratora oraz dopasowywania treści oferowanych w ich Serwisach. W przypadku wyrażenia odpowiedniej zgody (zgód) przez Użytkownika, profile mogą być również wykorzystywane do prezentowania Użytkownikowi reklam dostosowanych do jego zainteresowań i preferencji (np. jeśli Użytkownik zgodził się na świadczenie usługi Newsletter).
W związku z udostępnieniem danych innym spółkom z grupy kapitałowej Administratora, spółki te staną się odrębnymi administratorami danych Użytkownika. Więcej informacji na ich temat znajduje się pod adresem https://www.znak.com.pl/Grupa-Wydawnicza.
Administrator zastrzega sobie prawo ujawnienia informacji dotyczących Użytkownika właściwym organom bądź osobom trzecim, które zgłoszą żądanie udzielenia takich informacji, w oparciu o odpowiednią podstawę prawną oraz zgodnie z przepisami obowiązującego prawa.

PRZEKAZYWANIE DANYCH POZA EUROPEJSKI OBSZAR GOSPODARCZY

Poziom ochrony danych osobowych poza Europejskim Obszarem Gospodarczym (EOG) różni się od tego zapewnianego przez prawo europejskie. Z tego powodu Administrator przekazuje dane osobowe poza EOG tylko gdy jest to konieczne, i z zapewnieniem odpowiedniego stopnia ochrony, przede wszystkim poprzez:

 • pliki cookies z danymi Użytkownika (identyfikator sesji) zapisywane na czas trwania sesji (ang. user input cookies)

 • współpracę z podmiotami przetwarzającymi dane osobowe w państwach, w odniesieniu do których została wydana stosowna decyzja Komisji Europejskiej

 • stosowanie standardowych klauzul umownych, wydanych przez Komisję Europejską

 • stosowanie wiążących reguł korporacyjnych, zatwierdzonych przez właściwy organ nadzorczy

 • w razie przekazywania danych do USA – współpracę z podmiotami uczestniczącymi w programie Tarcza Prywatności (Privacy Shield), zatwierdzonym decyzją Komisji Europejskiej

BEZPIECZEŃSTWO DANYCH OSOBOWYCH

Administrator na bieżąco prowadzi analizę ryzyka w celu zapewnienia, że dane osobowe przetwarzane są przez niego w sposób bezpieczny, zapewniający przede wszystkim, że dostęp do danych mają jedynie osoby upoważnione i jedynie w zakresie, w jakim jest to niezbędne ze względu na wykonywane przez nie zadania. Administrator dba o to, by wszystkie operacje na danych osobowych były rejestrowane i dokonywane jedynie przez uprawnionych pracowników i współpracowników.
Administrator podejmuje wszelkie niezbędne działania, by także jego podwykonawcy i inne podmioty współpracujące dawały gwarancję stosowania odpowiednich środków bezpieczeństwa w każdym przypadku, gdy przetwarzają dane osobowe na zlecenie Administratora.

DANE KONTAKTOWE

Kontakt z Administratorem jest możliwy poprzez adres e-mail daneosobowe@lubimyczytac.pl lub pisemnie na adres Lubimyczytac.pl, ul. Słowackiego 45, 60-521 Poznań.
Administrator danych wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można skontaktować się poprzez e-mail iodo@znak.com.pl, w każdej sprawie dotyczącej przetwarzania danych osobowych.

ZMIANY POLITYKI PRYWATNOŚCI

Polityka jest na bieżąco weryfikowana i w razie potrzeby aktualizowana. Aktualna wersja Polityki została przyjęta i obowiązuje począwszy od 25 maja 2018 r.


Tu możesz sprawdzić poprzednią wersję regulaminu obowiązujacą do dnia 14.11.2023 r.: [Poprzednia wersja]
NOWY REGULAMIN SERWISU LUBIMYCZYTAĆ.PL
§1. Definicje
 1. Na potrzeby niniejszego Regulaminu, użyte poniżej określenia oznaczają:
  1. Administrator/Usługodawca - spółka pod firmą Lubimyczytać.pl sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, adres rejestrowy: ul. Słowackiego 45, 60-521 Poznań, NIP 9721224450, REGON 301655478, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000380143, której dokumentacja przechowywana jest przez Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, posiadająca opłacony kapitał zakładowy w wysokości 5000 zł;
  2. Aplikacja – dostarczane przez Usługodawcę oprogramowanie pod nazwą „Lubimy czytać”, przeznaczone do zainstalowania na urządzeniu mobilnym z systemem Android lub iOS, pozwalające na korzystanie z Usług;
  3. Autor – osoba, której jako twórcy przysługuje osobiste prawo autorskie do Książki. Autor po nadaniu mu rozszerzonych uprawnień może posiadać Oficjalne Konto Autora;
  4. Baza Danych Serwisu – baza danych w rozumieniu ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych, stanowiąca zbiór Danych Książek, Danych Autora, Danych Wydawnictwa oraz Danych o Nagrodach, której producentem jest Administrator;
  5. Dane Użytkownika (Dane) – wszelkie informacje oraz Treści, w szczególności zdjęcia, obrazki, wiadomości tekstowe oraz Dane osobowe, które Użytkownik Zarejestrowany umieszcza w Kanałach Internetowych w ramach Konta;
  6. Dane osobowe - informacje o osobie fizycznej zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania poprzez jeden bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość, w tym IP urządzenia, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy oraz informacje gromadzone za pośrednictwem plików cookie oraz innej podobnej technologii;
  7. Dane Książki - wszelkie dane dotyczące Książki umieszczone w Profilu Książki, takie jak dane bibliograficzne Książki: autor, tytuł, informacje o serii i cyklu, liczba stron, format publikacji, data i miejsce wydania, okładka Książki, notka o Książce, ocena i inne dane o tym charakterze;
  8. Dane Autora - wszelkie dane dotyczące Autora umieszczone w Profilu Autora, takie jak m.in. imię i nazwisko Autora, pseudonim, wiek i miejsce urodzenia, zdjęcie, opis Autora;
  9. Dane o Nagrodach - wszelkie dane dotyczące nagród i wyróżnień otrzymanych przez Książkę, Autora, Tłumacza lub Wydawnictwo, umieszczane w Profilu Książki, Autora, Tłumacza lub Wydawnictwa;
  10. Dane Tłumacza - wszelkie dane dotyczące Tłumacza umieszczone w Profilu Tłumacza, takie jak m.in. imię i nazwisko Tłumacza, pseudonim, wiek i miejsce urodzenia, zdjęcie, opis Tłumacza;
  11. Dane Wydawnictwa - wszelkie informacje dotyczące Wydawnictw książkowych i prasowych umieszczone w Profilu Wydawnictwa w tym m.in. informacje o ofercie wydawniczej, autorach i twórcach, historii wydawnictwa i wszelkie inne dane odnoszące się do Wydawnictwa;
  12. Hasło – ustalany przez Użytkownika podczas procesu Rejestracji ciąg znaków służący do późniejszej autoryzacji Użytkownika w Kanałach Internetowych. Hasło musi składać się z od 6 do 30 znaków alfanumerycznych;
  13. Kanały Internetowe – Aplikacja i Serwis;
  14. Konto Użytkownika (Konto) – wydzielona część Serwisu wraz z zespołem rozwiązań informatycznych pozwalających na korzystanie z wybranych Usług Użytkownikom Zarejestrowanym, dostępna przez Kanały Internetowe; Konto tworzone jest w wyniku Rejestracji i jest aktualizowane na podstawie Danych Użytkownika;
  15. Komentarze - wypowiedzi publikowane przez Użytkowników Zarejestrowanych, stanowiące komentarz do artykułów i innych Treści publikowanych w Kanałach Internetowych;
  16. Książka – utwór literacki skatalogowany w Bazie Danych Serwisu;
  17. Login – adres poczty elektronicznej Użytkownika służący do jego identyfikacji i wraz z Hasłem konieczny do dokonania autoryzacji Użytkownika w trakcie Rejestracji;
  18. Nagrody Literackie – wszelkie nagrody/wyróżniania/odznaczenia przyznawane Książkom, Autorom, Tłumaczom, zarówno polskie, jak i i zagraniczne.
  19. Oceny - wartość przypisana przez Użytkownika Zarejestrowanego do danej Książki na Stronie Książki za pośrednictwem udostępnionych funkcjonalności prezentowana w Kanałach Internetowych w postaci liczbowej lub graficznej;
  20. Bibliotekarz - zweryfikowane przez Administratora w drodze uzyskania rozszerzonych uprawnień konto umożliwiające edycję Profili Książek utworzonych przez innych Użytkowników oraz ich łączenie, w tym zmianę Danych Książki, które znajdują się w Profilu Książki, edycję danych Profilu Autora, Wydawnictwa, Tłumacza;
  21. Oficjalne Konto Autorskie - zweryfikowane przez Administratora w drodze uzyskania rozszerzonych uprawnień konto umożliwiające Autorowi publikowanie Treści w swoim imieniu, a także umożliwiające edycję Danych Autora w Profilu Autora;
  22. Oficjalne Konto Tłumacza - zweryfikowane przez Administratora w drodze uzyskania rozszerzonych uprawnień konto umożliwiające Tłumaczowi publikowanie Treści w swoim imieniu, a także umożliwiające edycję Danych Tłumacza w Profilu Tłumacza;
  23. Oficjalne Konto Wydawnictwa - zweryfikowane przez Administratora w drodze uzyskania rozszerzonych uprawnień konto umożliwiające Wydawnictwu publikowanie Treści w swoim imieniu, a także umożliwiające edycję Danych Wydawnictwa w Profilu Wydawnictwa;
  24. Oficjalny Recenzent – Użytkownik Zarejestrowany posiadający rozszerzone uprawnienia nadane przez Administratora pozwalające na publikację w Kanałach Internetowych Oficjalnych Recenzji Książek;
  25. Redaktor - Użytkownik Zarejestrowany posiadający rozszerzone uprawnienia nadane przez Administratora pozwalające na publikację w Kanałach Internetowych artykułów;
  26. Opinie – opinie o Książce odnoszące się do treści i formy opiniowanego dzieła, stylu literackiego dzieła i stylu pisarskiego Autora, danych faktograficznych w nim zawartych, odczuć i wrażeń towarzyszących lekturze. Opinie mogą również dotyczyć aspektów technicznych takich jak druk, okładka, jakość wykonania, a także elementów estetycznych w tym okładki i ilustracji; Opinią nie są wypowiedzi dotyczące Autora, które nie dotyczą jego stylu pisarskiego; Opinią nie jest również link/odesłanie do treści w innym serwisie lub tekst/informacja w postaci leadu mającego na celu zachętę do przejścia do innego serwisu w celu zapoznania się ze zdaniem Użytkownika na temat opiniowanego dzieła;
  27. Opinie video - opinie o Książce mające formę materiału audiowizualnego, opublikowane w Kanałach Internetowych za pomocą udostępnionych przez Administratora narzędzi, odnoszące się do treści i formy opiniowanego dzieła, stylu literackiego dzieła i stylu pisarskiego Autora, danych faktograficznych w nim zawartych, odczuć i wrażeń towarzyszących lekturze. Opinie mogą również dotyczyć aspektów technicznych takich jak druk, okładka, jakość wykonania, a także elementów estetycznych w tym okładki i ilustracji; Opinią nie są wypowiedzi dotyczące Autora, które nie dotyczą jego stylu pisarskiego;
  28. Polityka Prywatności - dokument przyjęty przez Administratora, określający zasady przetwarzania Danych osobowych, prawa przysługujące osobom, których dane dotyczą, oraz sposób realizacji tych praw;
  29. Prawa - autorskie prawa osobiste, autorskie prawa majątkowe, uprawnienie do zezwalania na wykonywanie praw zależnych, patenty, dodatkowe prawa ochronne na wynalazki, prawa ochronne na wzory użytkowe lub znaki towarowe lub prawa z rejestracji na wzory przemysłowe, topografie układów scalonych lub oznaczenia geograficzne, dobra osobiste bądź prawa o podobnym charakterze (odpowiednio);
  30. Profil Autora – podstrona w Kanałach Internetowych zawierająca Dane Autora, a także Treści dotyczące Autora;
  31. Profil Książki – podstrona w Kanałach Internetowych zawierająca Dane Książki, a także Treści i Oficjalne Recenzje dotyczące Książki;
  32. Profil Tłumacza - podstrona w Kanałach Internetowych zawierająca Dane Tłumacza, a także Treści dotyczące Tłumacza;
  33. Profil Użytkownika – podstrona w Kanałach Internetowych zawierająca Dane Użytkownika oraz informacje o aktywnościach podejmowanych przez niego w Kanałach Internetowych, które upublicznił;
  34. Profil Wydawnictwa - podstrona w Kanałach Internetowych zawierająca Dane Wydawnictwa, a także Treści dotyczące Wydawnictwa;
  35. Oficjalne Recenzje – omówienia Książek publikowane w Kanałach Internetowych przez Oficjalnych Recenzentów lub Administratora;
  36. Regulamin - niniejszy regulamin określający warunki korzystania z Kanałów Internetowych;
  37. Rejestracja – jednorazowa czynność dokonywana przez Użytkownika w Serwisie lub Aplikacji, polegająca na zdefiniowaniu Loginu i Hasła oraz założeniu przez Użytkownika Konta;
  38. Serwis – strona www, znajdująca się pod adresem domeny internetowej lubimyczytać.pl wraz z podstronami, pod którymi Administrator prowadzi Serwis stanowiący platformę internetową będącą własnością Administratora; Serwis stanowi internetową bazę danych o Książkach, Autorach i Wydawnictwach oraz pozwala Użytkownikom na korzystanie z Usług;
  39. Tłumacz - osoba, której jako twórcy przysługuje osobiste prawo autorskie do tłumaczenia Książki. Tłumacz po nadaniu mu rozszerzonych uprawnień może posiadać Oficjalne Konto Tłumacza w ramach Serwisu;
  40. Treści – wszelkie treści umieszczone w Kanałach Internetowych przez Użytkownika, w tym Opinie, Opinie video, Komentarze, Oceny, polubienia, wpisy na forum, materiały multimedialne i zdjęcia oraz treści w innej formie, za wyjątkiem Oficjalnych Recenzji;
  41. Umowa - umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną zawarta pomiędzy Użytkownikiem a Administratorem, na warunkach określonych w Regulaminie;
  42. Usługi - wszelkie usługi świadczone przez Administratora drogą elektroniczną w ramach Kanałów Internetowych, w tym w szczególności: możliwość tworzenia i modyfikowania Profili Książek, Profili Autorów, Profili Wydawnictw, recenzowania i tworzenia streszczeń oraz dokonywania dyskusji na temat Książek, ich Autorów oraz tworzenie zindywidualizowanych biblioteczek (zbioru) Książek przez Użytkowników Zarejestrowanych; umożliwienie składania zaproszeń znajomym Użytkowników Zarejestrowanych poprzez serwisy społecznościowe oraz strony zrzeszające Użytkowników; promocja Książek, Autorów oraz Wydawnictw poprzez tworzenie specjalnych Profili; umożliwienie zamieszczania Treści w Kanałach Internetowych; informowanie o ofertach sprzedaży Książek u partnerów biznesowych Administratora;
  43. Użytkownik – każda osoba fizyczna, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która korzysta z Kanałów Internetowych;
  44. Użytkownik Zarejestrowany - Użytkownik, który utworzył Konto w wyniku prawidłowo przeprowadzonej Rejestracji;
  45. Wydawnictwo – osoba fizyczna, prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, ale której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną, która w ramach prowadzonej przez siebie działalności przygotowuje, opracowuje, a następnie drukuje czasopisma, książki, nuty, mapy itp. lub dokonuje ich publikacji w innej formie;
  46. Znaki towarowe (Znaki) - wszelkie odnoszące się do Kanałów Internetowych informacje zastrzeżone oraz wszystkie elementy Kanałów Internetowych poddane ochronie na podstawie obowiązującego prawa.
 2. Wyrażenia lub zwroty niezdefiniowane w Regulaminie będą mieć znaczenie przypisywane im przez prawo, a przy braku takiej definicji powinny być rozumiane zgodnie ze znaczeniami obowiązującymi w branży teleinformatycznej lub prawniczej.
§2. Postanowienia ogólne
 1. Regulamin określa zasady i warunki świadczenia Usług przez Usługodawcę, w szczególności zasady i warunki korzystania przez Użytkowników z Kanałów Internetowych.
 2. Użytkownik korzystając z Kanałów Internetowych zobowiązuje się do przestrzegania postanowień Regulaminu i Polityki prywatności.
 3. Poprzez Kanały Internetowe - tworzone, kontrolowane i obsługiwane przez Administratora - Użytkownikom oferowany jest dostęp do Usług zgodnie z Regulaminem lub ewentualnymi dodatkowymi warunkami.
 4. Podstawowym celem Kanałów Internetowych jest udostępnienie w sieci Internet jak najpełniejszej bazy informacji o Książkach, Autorach, Tłumaczach, Nagrodach Literackich i Wydawnictwach (rozpowszechnianie w celach informacyjnych przeglądów publikacji i utworów) wraz z możliwością ich opiniowania i oceniania, a także rozwijanie systemu pozwalającego na tworzenie i prezentowanie własnych profili literackich przez Użytkowników Zarejestrowanych, a także wymianę opinii i nawiązywanie relacji z innymi Użytkownikami Zarejestrowanymi.
 5. Wszelkie działania Użytkowników w ramach Kanałów Internetowych powinny być zgodne z przepisami obowiązującymi na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz dobrymi obyczajami. Zabronione jest wykorzystywanie Kanałów Internetowych w sposób sprzeczny lub niewłaściwy z jego celem oraz z obowiązującymi przepisami prawa.
 6. Zabrania się w szczególności działalności Użytkowników polegającej na:
  1. kopiowaniu części lub całości Serwisu lub Aplikacji, w tym w szczególności kodu źródłowego lub wykorzystywaniu go w celach zarobkowych,
  2. pobieraniu w sposób automatyczny i w jakimkolwiek celu jakichkolwiek elementów, Danych Użytkowników, Treści, Oficjalnych Recenzji oraz Bazy Danych Serwisu, w tym w szczególności kopiowanie Danych Książek, Danych Autorów, Danych Tłumaczy, Danych Wydawnictw lub Danych Nagród,
  3. udostępnianiu danych dotyczących Konta Użytkownika jakiemukolwiek podmiotowi trzeciemu w celu realizacji działań związanych z tym Kontem lub przysługującymi mu w ramach Konta uprawnieniami, w tym eksportu i importu danych, kopiowania zawartości w jakiejkolwiek formie i w jakikolwiek sposób, automatyzacji korespondencji itp.,
  4. rozsyłaniu spamu i niezamówionej informacji handlowej, reklam towarów, usług oraz uprawianiu działalności komercyjnej, reklamowej lub promocyjnej w Kanałach Internetowych, w tym przesyłaniu tego typu informacji lub reklam innym Użytkownikom w prywatnych wiadomościach,
  5. prowadzeniu za pośrednictwem Kanałów Internetowych zbiórek pieniędzy lub zbiórek innego typu oraz zachęcaniu do wspierania finansowego działań, instytucji, osób prywatnych bez zgody Administratora,
  6. prowadzeniu jakichkolwiek działań mających cechy agitacji politycznej,
  7. zamierzonym wpływaniu na innych Użytkowników w celu ich ośmieszenia lub obrażenia (czego następstwem jest wywołanie kłótni) poprzez wysyłanie napastliwych lub kontrowersyjnych lub nieprawdziwych przekazów, czy też poprzez stosowanie różnego typu zabiegów erystycznych (tzw. „trollowanie”),
  8. uporczywym nękaniu innej osoby, a także podszywaniu się pod inną osobę, z wykorzystaniem jej wizerunku, danych osobowych lub innych danych, za pomocą których jest ona publicznie identyfikowana (tzw. „stalking”),
  9. wielokrotnym publikowaniu w Kanałach Internetowych tych samych lub zmodyfikowanych w niewielkim stopniu Treści lub Danych, w tym w szczególności Opinii i Komentarzy,
  10. propagowaniu w jakikolwiek sposób i w jakiejkolwiek formie serwisów zamieszczających treści lub proponujących działania naruszające postanowienia Regulaminu, powszechnie obowiązujące przepisy prawa lub też zasady współżycia społecznego, w tym w szczególności serwisów oferujących treści, których rozpowszechnianie narusza prawa osób trzecich,
  11. używaniu programów (botów) generujących zapytania do serwerów Administratora; wszelkie tego typu działania mogą zostać uznane za atak DoS (Denial of Service),
  12. tworzeniu Konta lub Kont w celu manipulacji Oceną lub wizerunkiem Autora, Tłumacza, Wydawnictwa, Książki lub wpływania na sposób świadczenia Usług przez Administratora; za takie działanie uznaje się w szczególności zakładanie przez jednego Użytkownika wielu Kont w tych celach,
  13. zamieszczaniu w Kanałach Internetowych bez zgody Administratora treści lub linków mających na celu promowanie w dowolnej formie innych stron/serwisów internetowych, aplikacji lub produktów i usług, w tym w szczególności mających charakter konkurencyjny w stosunku do działalności Administratora lub mogących negatywnie wpływać na prowadzoną przez Administratora działalność,
  14. łamaniu ogólnie przyjętych zasad Netykiety,
  15. podejmowaniu jakichkolwiek innych działań mogących destabilizować pracę Serwisu lub działających na jego szkodę, w tym działań mogących wpływać na dobre imię Serwisu.
 7. Administrator oświadcza, że nie jest sprzedawcą żadnych produktów, w szczególności Książek, których oferty należące do partnerów biznesowych są publikowane w Kanałach Internetowych. W szczególności w ramach usługi porównania cen, Administrator nie uczestniczy w procesie sprzedaży produktów, w szczególności Książek, ani też nie podejmuje żadnych czynności faktycznych lub prawnych związanych z zawarciem lub wykonaniem umów sprzedaży, a jedynie prezentuje zestawienie aktualnych ofert księgarni i punktów sprzedaży.
 8. Administrator nie odpowiada również za umowy, w tym umowy sprzedaży lub użyczenia, zawarte przez Użytkowników w drodze wymiany oświadczeń woli złożonych w ramach Kanałów Internetowych (np. na forum lub w korespondencji prowadzonej pomiędzy Użytkownikami z wykorzystaniem Profilu Użytkownika) i nie odpowiada za niewykonanie lub nienależyte wykonanie takich umów.
 9. Administrator może również w ramach Kanałów Internetowych świadczyć na rzecz Użytkowników inne usługi, które świadczone będą na podstawie i zasadach określonych w odrębnych regulaminach. Zamówienie świadczenia takich usług wymagało będzie w szczególności udostępnienia przez Administratora tego regulaminu Użytkownikowi oraz jego akceptacji przez Użytkownika.
 10. Zawarcie Umowy z Administratorem jest możliwe wyłącznie w języku polskim, zgodnie z Regulaminem.
§ 3. Dostęp do Kanałów Internetowych
 1. Usługodawca umożliwia dostęp do Kanałów Internetowych oraz korzystanie z Usług jedynie pod warunkiem akceptacji wszystkich postanowień Regulaminu oraz Polityki Prywatności. Korzystanie z Kanałów Internetowych oznacza akceptację Regulaminu oraz Polityki Prywatności. Akceptacja Regulaminu oraz Polityki Prywatności jest równoznaczna z zawarciem Umowy. Brak akceptacji postanowień Regulaminu lub Polityki Prywatności lub zmian tychże dokumentów oznacza brak możliwości korzystania z Usług.
 2. Usługodawca zastrzega sobie prawo do umieszczania w Kanałach Internetowych materiałów promocyjnych lub marketingowych pochodzących od Usługodawcy lub osób trzecich.
 3. Dostęp do Serwisu jest bezpłatny. Dostęp do Aplikacji jest odpłatny, na zasadach określonych w § 18.
 4. Usługodawca udostępnia Regulamin oraz Politykę Prywatności Użytkownikom nieodpłatnie przed zawarciem Umowy w sposób umożliwiający jego pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie.
 5. Użytkownik we własnym zakresie i na własną odpowiedzialność powinien zadbać o spełnienie wymogów technicznych urządzenia końcowego, jego konfigurację, aktualność oprogramowania oraz o dostęp do Internetu. Koszty zakupu urządzenia mobilnego, innych urządzeń pozwalających na dostęp do Internetu oraz koszty połączenia z Internetem, ponosi w całości Użytkownik.
 6. Do korzystania z Serwisu niezbędne jest posiadanie przez Użytkownika urządzenia końcowego pozwalającego na korzystanie z Internetu, skrzynki pocztowej poczty elektronicznej (e-mail) oraz dysponowania przez Użytkownika systemem teleinformatycznym spełniającym następujące minimalne wymagania techniczne:
  1. poprawnie skonfigurowana przeglądarka zgodnie ze standardami Microsoft Internet Explorer w wersji nie niższej niż 10.0, Microsoft Edge w wersji nie niższej niż 12.0, Firefox w wersji minimum 38.0, Chrome w wersji minimum 45.0, Mac OS X Safari w wersji minimum 9.0., Opera w wersji minimum 30.0.
  2. urządzenie Użytkownika powinno mieć włączoną opcję akceptacji plików cookies oraz musi mieć aktywny interpretator języka JavaScript,
  3. urządzenie Użytkownika powinno mieć włączoną opcję obsługi okien wyskakujących (pop up),
  4. urządzenie Użytkownika powinno mieć zainstalowany system operacyjny Microsoft Windows XP, 7, Vista lub nowsze,
  5. Użytkownik powinien mieć aktywne konto poczty elektronicznej.
 7. Do korzystania z Aplikacji niezbędne jest posiadanie przez Użytkownika urządzenia mobilnego z systemem operacyjnym Android i dostępem do Google Play Store lub z systemem operacyjnym iOS i dostępem do Apple App Store. Aby Aplikacja działała poprawnie, urządzenie mobilne, na którym jest zainstalowana:
  1. nie może mieć zainstalowanych modyfikacji systemu operacyjnego, w szczególności modyfikacji polegających na przełamaniu zabezpieczeń producenta urządzenia mobilnego lub producenta systemu operacyjnego (tzw. jailbreaking czy rooting);
  2. musi umożliwiać nawiązanie połączenia z siecią Internet, przy czym połączenie z siecią Internet jest wymagane dla prawidłowego działania niektórych funkcjonalności Aplikacji.
 8. Usługodawca dostarcza Aplikację, tj. umożliwia korzystanie z niej, niezwłocznie po jej pobraniu przez Użytkownika ze sklepu Google Play Store lub Apple App Store i zainstalowaniu na urządzeniu mobilnym Użytkownika.
 9. Korzystanie z niektórych funkcji Aplikacji może wymagać dostępu do określonych zasobów urządzenia mobilnego Użytkownika, takich jak zdjęcia / multimedia, identyfikatory urządzenia mobilnego i informacje o połączeniu. Odmowa dostępu do takich zasobów może wpływać na ograniczenie dostępu do poszczególnych funkcjonalności Aplikacji lub ich poprawne działanie. Usługodawca informuje Użytkownika o wymaganym dostępie do określonych zasobów urządzenia mobilnego poprzez wyświetlenie odpowiedniego komunikatu w Aplikacji.
 10. Usługodawca informuje, iż w przypadku niespełnienia przez Użytkownika powyżej opisanych minimalnych wymagań technicznych skorzystanie z Usług może okazać się niemożliwe, utrudnione lub Serwis lub Aplikacja mogą nie działać lub działać w sposób nieprawidłowy.
 11. Usługodawca zapewnia dostępność wsparcia technicznego w sprawach związanych z korzystaniem z Aplikacji. W celu uzyskania wsparcia technicznego, należy skontaktować się z Usługodawcą pocztą elektroniczną na adres e-mail admin@lubimyczytac.pl.
 12. W przypadku braku dostępności Aplikacji lub niepoprawnego działania Aplikacji na urządzeniu mobilnym Użytkownika, Użytkownik zobowiązuje się do współpracy z Usługodawcą w celu ustalenia, czy brak dostępności lub niepoprawne działanie Aplikacji wynikają z cech środowiska cyfrowego Użytkownika (np. właściwości urządzenia mobilnego, którym Użytkownik się posługuje lub połączenia sieciowego).
 13. Informacje o plikach cookies używanych w Serwisie i podobnych narzędziach używanych w Aplikacji znajdują się w Polityce Prywatności.
 14. Usługodawca stosuje następujące metody i środki techniczne służące wykrywaniu błędów we wprowadzanych danych w ramach rejestracji w Serwisie, oraz korzystania z funkcjonalności Serwisu:
  1. weryfikacja poprawności wprowadzonych danych,
  2. mechanizm dwukrotnego wpisywania hasła,
  3. metoda potwierdzania poprawności wprowadzonych danych.
 15. Utrwalenie, zabezpieczenie oraz udostępnienie Użytkownikowi treści zawartej Umowy następuje przez:
  1. Prezentację treści umowy w Aplikacji oraz w Serwisie pod adresem: https://lubimyczytac.pl/informacje-prawne#regulamin,
  2. dołączenie do e-maila potwierdzającego rejestrację linku prowadzącego do treści Regulaminu,
  3. weryfikację zapoznania się przez Użytkownika z Regulaminem.
§ 4. Rejestracja i korzystanie z Konta
 1. Utworzenie indywidualnego Konta Użytkownika jest konieczne do korzystania z niektórych funkcjonalności Kanałów Internetowych takich jak m.in.:
  1. tworzenie Profili Książki, Autora, Tłumacza lub Wydawnictwa poprzez dodawanie Danych Książek, Danych Autora, Danych Tłumacza, Danych Wydawnictwa oraz Danych o Nagrodach,
  2. dodawanie Ocen, Opinii i Komentarzy, popieranie określonych Treści,
  3. uczestnictwo w forach dyskusyjnych,
  4. tworzenie i zarządzanie biblioteczką,
  5. komunikacja z innymi Użytkownikami Zarejestrowanymi.
 2. Utworzenie oraz korzystanie z Konta jest dobrowolne oraz bezpłatne.
 3. Rejestracja Konta odbywa się poprzez podanie w formularzu rejestracyjnym następujących Danych Użytkownika: Imienia lub Nicku, Loginu oraz Hasła oraz adresu e-mail, a także akceptacji niniejszego Regulaminu oraz Polityki Prywatności. Rejestracja Użytkownika dokonuje się z momentem potwierdzenia dokonania Rejestracji za pomocą linku aktywacyjnego wysłanego na adres e-mail podany przez Użytkownika podczas Rejestracji. Podany przez Użytkownika adres e-mail nie może pochodzić z niezaufanej domeny.
 4. Rejestracja Konta może odbyć się z użyciem konta Użytkownika na portalu Facebook, Apple oraz Google. W celu założenia Konta za pośrednictwem portalu Facebook, Apple oraz Google Użytkowniki musi posiadać potwierdzone i zweryfikowane konta w danym serwisie.
 5. Zatwierdzenie formularza rejestracyjnego wypełnionego przez Użytkownika jest równoznaczne ze złożeniem przez Użytkownika oświadczenia, iż podane przez Użytkownika Dane są prawdziwe, oraz że Użytkownik jest uprawniony do dysponowania tymi Danymi. Użytkownik ponosi odpowiedzialność za podanie Danych niezgodnych z rzeczywistością, nieprawdziwych lub dotyczących osób trzecich, a nie Użytkownika, bez wiedzy i akceptacji tych osób.
 6. Wszystkie Dane podane podczas Rejestracji mogą być zmienione przez Użytkownika poprzez edycję Profilu w Koncie Użytkownika. Informacje przekazywane przez Użytkownika w procesie Rejestracji lub przez Użytkownika Zarejestrowanego podczas edycji Profilu, w tym m.in. Nick, opis Użytkownika lub avatar mogą być moderowane przez Administratora, co oznacza, iż Administrator może odmówić opublikowania ich w Kanałach Internetowych, a tym samym zablokować Konto Użytkownika lub dokonać edycji tych Danych, jeżeli podawane przez niego Dane będą niedozwolone ze względu na polskie lub międzynarodowe przepisy prawa, treść niniejszego Regulaminu lub dobre obyczaje, w szczególności zawierają treści wulgarne lub obsceniczne, propagują nienawiść, systemy totalitarne lub w jakikolwiek inny sposób naruszają moralność publiczną.
 7. Użytkownik Zarejestrowany może nieobowiązkowo zamieścić w ramach Konta Użytkownika niektóre swoje Dane osobowe, takie jak nazwisko, miejsce zamieszkania, datę urodzenia, znak zodiaku, płeć lub zainteresowania, co umożliwia korzystanie z dodatkowych funkcjonalności Kanałów Internetowych. Domyślnie ww. Dane osobowe wprowadzone przez Użytkownika Zarejestrowanego nie są widoczne dla pozostałych Użytkowników. Zakres dostępności powyższych Danych Użytkownik Zarejestrowany może określić w ustawieniach w ramach Konta Użytkownika.
 8. W celu zweryfikowania konta, należy potwierdzić swoje dane poprzez kod weryfikacyjny, który przyjdzie na wskazany numer telefonu. Użytkownik, który nie zweryfikuje swojego konta może korzystać z serwisu, jednak oceny książek przez niego wystawiane, nie będą wliczane do średniej oceny danej książki, a wystawione opinie nie będą wyświetlane bezpośrednio na podstronie książek, a w specjalnej zakładce.
 9. Użytkownik dokonując Rejestracji oświadcza również, iż:
  1. jest pełnoletni oraz nie został ubezwłasnowolniony w jakimkolwiek zakresie, bądź ma ukończone 13 lat i posiada zgodę swojego przedstawiciela ustawowego na dokonywanie ważnych czynności prawnych przy wykorzystaniu Kanałów Internetowych;
  2. bierze na siebie odpowiedzialność za utrzymanie w tajemnicy Danych dotyczących jego Konta, w tym w szczególności Hasła; Użytkownik ponosi całkowitą odpowiedzialność za skutki udostępnienia osobom trzecim swojego Hasła;
  3. bierze, w maksymalnym zakresie dozwolonym prawem, na siebie odpowiedzialność za wszystkie czynności wykonywane w ramach bądź przy wykorzystaniu jego Konta, w tym za dostarczone Treści oraz ich modyfikację.
 10. Zabrania się korzystania z Kont innych Użytkowników Zarejestrowanych.
§ 5. Uprawnienia rozszerzone
 1. Użytkownik Zarejestrowany może uzyskać uprawnienia rozszerzone, składając w tym celu drogą elektroniczną specjalny wniosek do Administratora (np. drogą mailową). We wniosku Użytkownik zobowiązany jest określić zakres uprawnień, jakie chciałby posiadać oraz go uzasadnić. Administrator zobowiązuje się odpowiedzieć w terminie 14 (czternastu) dni na wyżej wspomniany wniosek poprzez udzielenie uprawnień Użytkownikowi Zarejestrowanemu lub odmowę udzielenia uprawnień. Brak odpowiedzi w wyżej zakreślonym terminie oznacza milczącą odmowę udzielenia rozszerzonych uprawnień Użytkownikowi Zarejestrowanemu.
 2. Uprawnienia rozszerzone, o które może wnioskować Użytkownik Zarejestrowany obejmują:
  1. Status Bibliotekarza, który umożliwia edycję Profili Książek utworzonych przez innych Użytkowników oraz ich łączenie, w tym zmianę Danych Książki, które znajdują się w Profilu Książki, edycję danych Profilu Aurora, Wydawnictwa, Tłumacza;
  2. Status Oficjalnego Recenzenta, który umożliwia zgłaszanie Oficjalnych Recenzji do opublikowania w Kanałach Internetowych na zasadach określonych w odrębnej umowie z Administratorem;
  3. Status Redaktora, który umożliwia zgłaszanie artykułów do opublikowania w Kanałach Internetowych na zasadach określonych w odrębnej umowie z Administratorem;
  4. Oficjalne Konto Autorskie, którego posiadanie daje Autorowi rozszerzone możliwości w zakresie edycji Profilu tego Autora, w tym zmianę Danych Autora, które znajdują się w Profilu, a także możliwość dodawania Treści jako oznaczony Autor;
  5. Oficjalne Konto Tłumacza, którego posiadanie daje Tłumaczowi rozszerzone możliwości w zakresie edycji Profilu tego Tłumacza, w tym zmianę Danych Tłumacza, które znajdują się w Profilu, a także możliwość dodawania Treści jako oznaczony Tłumacz;
  6. Oficjalne Konto Wydawnictwa, którego posiadanie daje Wydawnictwu rozszerzone możliwości w zakresie edycji Profilu tego Wydawnictwa, w tym zmianę Danych Wydawnictwa, które znajdują się w Profilu, a także możliwość dodawania Treści jako oznaczone Wydawnictwo.
 3. W przypadku Profili utworzonych dla Autorów, Wydawnictw lub Tłumaczy przez Użytkowników Zarejestrowanych, Administrator ma prawo przekazać Profil Autora, Wydawnictwa lub Tłumacza utworzony przez innego Użytkownika Zarejestrowanego właściwemu Autorowi, Wydawnictwu lub Tłumaczowi, którzy otrzymali uprawnienia rozszerzone, w celu realizowania uprawnień w ramach Oficjalnego Konta Autorskiego, Oficjalnego Konta Wydawnictwa lub Oficjalnego Konta Tłumacza.
§6. Baza Danych Serwisu
 1. Administrator jest producentem Bazy Danych Serwisu w rozumieniu ustawy o bazach danych zawierającej w szczególności zbiór Danych Książek, Danych Autorów, Danych Tłumaczy, Danych Wydawnictw i Danych Nagród.
 2. Wszelkie informacje stanowiące Dane Książek, Dane Autorów, Dane Tłumaczy, Dane Wydawnictw lub Dane Nagród, które zamieszczane są w Serwisie przez Użytkowników, w tym Użytkowników Zarejestrowanych, którzy posiadają rozszerzone uprawnienia, stanowią część Bazy Danych Serwisu.
 3. Informacje stanowiące Bazę Danych Serwisu mogą być moderowane przez Administratora, co oznacza, iż Administrator może odmówić opublikowania ich lub zmienić ich treść, w szczególności jeżeli informacje te będą niedozwolone ze względu na polskie lub międzynarodowe przepisy prawa, treść niniejszego Regulaminu lub dobre obyczaje, a także gdy naruszają moralność publiczną lub są niezgodne z rzeczywistością.
 4. Administratorowi jako producentowi Bazy Danych Serwisu przysługuje wyłączne prawo pobierania danych i wtórnego ich wykorzystania w całości lub w istotnej części, co do jakości lub ilości. Użytkownik może korzystać z informacji, które zamieścił w Bazie Danych Serwisu wyłącznie na zasadach określonych w ustawie o bazach danych.
§7. Treści
 1. W ramach świadczenia Usług opisanych w Regulaminie, Administrator umożliwia Użytkownikom Zarejestrowanym zamieszczanie i publiczne udostępnianie Treści w Kanałach Internetowych na warunkach określonych poniżej.
 2. Administrator w stosunku do Treści jest podmiotem udostępniającym zasoby systemu teleinformatycznego w celu przechowywania danych w rozumieniu art. 14 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, co oznacza, że nie jest inicjatorem przekazu danych składających się na, bądź będących elementem Treści, nie wybiera odbiorcy przekazu takich danych jak również nie wybiera ani nie modyfikuje informacji zawartych w takim przekazie. Zgodnie z przepisem art. 14 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, Administrator nie ponosi odpowiedzialności za Treści wprowadzane przez Użytkowników do Kanałów Internetowych, na zasadach określonych w tym przepisie. Administrator nie sprawdza oraz nie moderuje Treści zamieszczanych przez Użytkowników w Kanałach Internetowych.
 3. Administrator może zablokować dostęp do Treści w przypadku otrzymania urzędowego zawiadomienia lub uzyskania wiarygodnej wiadomości o bezprawnym charakterze Treści lub związanej z nimi działalności. Przed zablokowaniem dostępu do Treści Administrator może skontaktować się z Użytkownikiem umożliwiając mu modyfikację Treści w wyznaczonym terminie.
 4. Zgłoszenia podmiotu trzeciego dotyczące naruszenia w ramach lub przy wykorzystaniu Kanałów Internetowych przez Użytkownika Zarejestrowanego przysługujących mu praw powinno spełniać kumulatywnie następujące kryteria:
  1. zawiera elektroniczny lub fizyczny podpis osoby, której przysługują prawa bądź działającej w imieniu i na rzecz podmiotu, któremu przysługują prawa;
  2. zawiera precyzyjny opis treści naruszającej wyżej wymienione prawa wraz z załączeniem stosownych dokumentów, jeżeli ma to zastosowanie w danym przypadku;
  3. zawiera precyzyjny opis miejsca w Kanałach Internetowych, gdzie w ocenie zgłaszającego doszło do naruszenia (wraz z załączeniem zrzutów ekranu Serwisu lub Aplikacji, jeżeli jest to możliwe);
  4. zawiera dane kontaktowe podmiotu zgłaszającego naruszenie;
  5. zawiera oświadczenie podmiotu zgłaszającego, złożone pod groźbą odpowiedzialności cywilnej oraz karnej, że informacje podane w zgłoszeniu są w najwyższym stopniu dokładne oraz zgodne ze stanem faktycznym i mają na celu tylko i wyłącznie ochronę praw, nie są zaś skierowane na wywołanie jakiejkolwiek szkody Administratorowi lub Użytkownikowi, któremu zarzucono naruszenie któregokolwiek z praw;
  6. zawiera oświadczenie podmiotu zgłaszającego, że jest on podmiotem, któremu powyższe prawa przysługują lub działa w imieniu i na rzecz takiego podmiotu, wraz z załączeniem prawidłowo sporządzonego pełnomocnictwa lub jego czytelnej kopii elektronicznej.
 5. W sytuacjach rodzących uzasadnione wątpliwości, co do prawidłowości zgłoszenia, określonego w ust. 4, Administrator może poprzestać na czasowym zablokowaniu dostępu do Treści, której dotyczy zgłoszenie. Zablokowanie dostępu do Treści nie oznacza jednoczesnego uznania, iż powyższe Treści stanowią zawartość naruszającą prawa podmiotu zgłaszającego.
 6. Zgłoszenie, które nie spełnia prawidłowo wszystkich kryteriów wymienionych w ust. 4 powyżej, nie może być traktowane jako wiarygodna wiadomość o bezprawnym charakterze danych lub związanej z nimi działalności.
 7. Wszelkie zgłoszenia powinny być składane mailem na adres Administratora lub drogą pocztową na adres korespondencyjny Administratora.
§8. Oficjalne Recenzje
 1. Oficjalne Recenzje są zamieszczane w Kanałach Internetowych przez Administratora.
 2. Oficjalny Recenzent może zgłosić Oficjalną Recenzję do publikacji w Kanałach Internetowych. Zgłoszone do publikacji mogą być wyłącznie Oficjalne Recenzje, które przed dokonaniem zgłoszenia nie zostały rozpowszechnione w jakiejkolwiek formie. Zgłoszona Oficjalna Recenzja przed publikacją jest weryfikowana przez Administratora. Administrator ma prawo nie opublikować Oficjalnej Recenzji bez wskazywania powodu.
 3. Przed publikacją Oficjalnej Recenzji Administrator zawiera z Oficjalnym Recenzentem w odrębnym trybie umowę dotyczącą warunków publikacji Oficjalnej Recenzji w Kanałach Internetowych oraz poza nimi.
§9. Zasady zamieszczania i korzystania z Treści i Oficjalnych Recenzji
 1. Użytkownik Zarejestrowany oświadcza, że przysługują mu w pełni wszelkie Prawa do utworów oraz ich elementów przekazywanych Administratorowi jako Treści lub Oficjalne Recenzje, oraz posiada pełne prawo do rozporządzania ww. utworami na rzecz Administratora.
 2. Użytkownik Zarejestrowany oświadcza i zapewnia, że wszelkie materiały przekazane Administratorowi jako Treści lub Oficjalne Recenzje nie naruszają praw autorskich, praw pokrewnych lub innych praw na dobrach niematerialnych osób trzecich. Użytkownik Zarejestrowany zwolni i zabezpieczy przed odpowiedzialnością Administratora w zakresie zobowiązań i kosztów, w tym kosztów obsługi prawnej, w związku z jakimkolwiek wszczętym lub grożącym wszczęciem procesem lub postępowaniem przed jakimkolwiek sądem lub organem administracyjnym, w przypadku roszczenia lub zarzutu, jakoby materiały przekazane przez Użytkownika Zarejestrowanego naruszały wskazane powyżej prawa osób trzecich. W szczególności Użytkownik Zarejestrowany na pierwsze żądanie Administratora przystąpi do toczących się postępowań podjętych przeciwko Administratorowi opartych na podstawie wskazanej w niniejszym ustępie i doprowadzi na własny koszt do ich zakończenia oraz poniesie konsekwencje finansowe opisanych wyżej roszczeń. Użytkownik Zarejestrowany w każdym przypadku dokona zwrotu kosztów prowadzonych przez Administratora postępowań, w tym kosztów obsługi prawnej, kosztów sądowych, w związku z ww. roszczeniami. W przypadku, gdy w wyniku postępowania przed sądem powszechnym lub administracyjnym, jak również innym organem strona przeciwna pokryje koszty sporu, Administrator na mocy odrębnych ustaleń dokona stosownych rozliczeń w stosunku do Użytkownika Zarejestrowanego w takim zakresie w jakim pokrył on koszty postępowania poniesione przez Administratora. Postanowienie to stosuje się odpowiednio do praw do wizerunku wykorzystanych przez Użytkownika Zarejestrowanego w materiałach przekazywanych w ramach Umowy i Administratorowi zarzucono ich bezprawne wykorzystanie.
 3. W przypadku powstania zagrożenia naruszenia jakichkolwiek dóbr osobistych lub praw osób trzecich w związku z zamieszczeniem Treści lub Oficjalnych Recenzji, Użytkownik Zarejestrowany zobowiązuje się do poinformowania Administratora o wiadomym mu zagrożeniu bezzwłocznie, jednak nie później niż w ciągu 3 dni od powzięcia informacji o zagrożeniu.
 4. Treści publikowane i udostępniane w Kanałach Internetowych przez Użytkowników Zarejestrowanych powinny, z zachowaniem innych postanowień tego Regulaminu:
  1. dotyczyć wprost treści Kanałów Internetowych (Książki, artykułu, informacji, zdjęcia, treści audiowizualnej), Opinii lub Opinii video, do których zostały zamieszczone;
  2. powinny stanowić wypowiedzi merytoryczne, prowadzące do przekazania zrozumiałego i odnoszącego się do istoty sprawy poglądu Użytkownika Zarejestrowanego, niezawierającego treści nasyconych emocjonalnie;
  3. nie mogą zawierać treści wpływających niekorzystne na zachowanie innych Użytkowników serwisu, nie prowadzących do merytorycznej dyskusji, w szczególności prowokujących lub nawołujących ich do zamieszczania poglądów agresywnych lub treści określonych w punkcie 5 poniżej;
 5. Zabronione jest publikowanie przez Użytkowników Zarejestrowanych Treści zawierających informacje o charakterze bezprawnym i niezgodnym z Regulaminem, tj. m.in.:
  1. zawierających treści powszechnie uznawane za wulgarne, obraźliwe i społecznie niewłaściwe (w tym zawierające wulgaryzmy, treści którymi obraża się rozmówców lub atakuje ich personalnie, podszywa się pod inne osoby a także treści o charakterze erotycznym, pornograficznym i obscenicznym);
  2. obrazujących lub propagujących przemoc, faszyzm, ideologię komunistyczną, rasizm, nienawiść, dyskryminację (rasową, kulturową, etniczną, religijną, ze względu na płeć, orientację seksualną lub filozoficzną itp.);
  3. naruszających dobra osobiste lub obrażających godność innych osób;
  4. zawierających treści obarczające inne osoby niesprawdzonymi lub nieprawdziwymi lub bezpodstawnymi zarzutami;
  5. zawierających fragmenty korespondencji adresowanej do Administratora lub kierowane przez Administratora do Użytkownika Zarejestrowanego;
  6. zawierających treści niestosowne w kontekście informacji o śmierci lub chorobie lub nieszczęśliwym wypadku danej osoby, m.in. innego Użytkownika Zarejestrowanego, Autora, Tłumacza;
  7. upowszechniających techniki łamania danych, wirusy oraz publikacji wszelkich innych, podobnych w treści i działaniu, materiałów;
  8. naruszających prawo do prywatności lub co do których zachodzi podejrzenie, że naruszają prawo do prywatności;
  9. tekstów, zdjęć, materiałów multimedialnych itp. zawierających materiały chronione prawem autorskim nie będącym w posiadaniu Użytkownika Zarejestrowanego;
  10. zdjęć dokumentów, kart kredytowych oraz osobistych informacji finansowych;
  11. tekstów, zdjęć materiałów multimedialnych opisujących, promujących lub dostarczających instrukcji do działań niezgodnych z prawem lub działań choćby potencjalnie niebezpiecznych;
  12. składających się ze zbitek liter lub znaków interpunkcyjnych i nie stanowiących zrozumiałej treści;
  13. zawierających treści będące spamem (nie związanych w ogóle z zamieszczeniem i prezentacją własnego poglądu) lub pozornie naśladujących prezentację własnego poglądu przez Użytkownika Zarejestrowanego;
  14. stanowiących bezpośredni atak na innych Użytkowników;
  15. zawierających jakiekolwiek treści reklamowe lub promocyjne dotyczące Użytkownika Zarejestrowanego lub innych osób lub jakichkolwiek towarów lub usług;
  16. zawierające adresy internetowe lub łącza (odwołania, linki) do stron internetowych o tematyce tożsamej lub podobnej do Serwisu Lubimyczytac.pl, w szczególności serwisów konkurencyjnych, za wyjątkiem własnych blogów Użytkowników Zarejestrowanych, na których prowadzą działalność niekomercyjną lub zamieszczanych w celu wzbogacenia bądź ilustracji wypowiedzi;
  17. przekierowujących do zduplikowanej treści lub stanowiących wyłącznie zachętę do przejścia do innego serwisu internetowego w celu zapoznania się z Opinią/Oficjalną Recenzją Użytkownika Zarejestrowanego na temat Treści, w tym w szczególności na temat Książki, artykułu, materiału video; jakichkolwiek innych uznanych przez Administratora za niepożądane, w tym treści i wypowiedzi nie odnoszących się do Książki, artykułu, informacji, zdjęcia, treści audiowizualnej, Opinii lub Opinii video, do których zostały zamieszczone, w szczególności treści dotyczących Autora, które nie dotyczą jego stylu pisarskiego;
  18. jakichkolwiek innych sprzecznych z prawem lub łamiących normy społeczne i obyczajowe.
 6. Użytkownik wyłącznie za wyraźną zgodą Administratora może kopiować, powielać lub w jakikolwiek inny sposób wykorzystywać w całości lub we fragmentach informacje, dane lub inne treści, w szczególności Treści i Oficjalne Recenzje, za wyjątkiem przypadków dozwolonego użytku wynikających z ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych.
§10. Ochrona Danych Użytkownika
 1. Usługodawca przywiązuje szczególną wagę do poszanowania prywatności Użytkowników.
 2. Usługodawca jest administratorem Danych osobowych Użytkowników niezbędnych do dokonania Rejestracji oraz danych wygenerowanych w związku z korzystaniem z Kanałów Internetowych.
 3. Zasady przetwarzania Danych osobowych przez Usługodawcę, katalog praw przysługujących osobom, których dane dotyczą, oraz sposób wykonywania praw przysługujących w związku z przetwarzaniem danych osobowych określa Polityka prywatności.
§11. Korzystanie ze Znaków
 1. Administrator oraz jego kontrahenci mają wyłączne prawo do korzystania ze Znaków. Uprawnienie do korzystania ze Znaków może zostać przeniesione na podmiot trzeci jedynie w postaci umowy łączącej podmiot uprawniony do rozporządzania Znakiem z podmiotem trzecim. Na czas trwania Umowy pomiędzy Administratorem a Użytkownikiem Zarejestrowanym, Użytkownik Zarejestrowany ma prawo do korzystania ze Znaku jedynie w sposób określony obowiązującym prawem, w tym w ramach dozwolonego użytku. Użytkownicy nie mogą korzystać ze Znaków w inny sposób bez uprzedniej pisemnej oraz wyraźnej zgody Administratora. Zakres korzystania ze Znaków dotyczący konkretnego Autora lub Wydawnictwa może zostać ograniczony lub rozszerzony w drodze umowy cywilnoprawnej pomiędzy Administratorem i Autorem lub Wydawnictwem.
§12. Usunięcie Konta przez Użytkownika Zarejestrowanego
 1. Użytkownik Zarejestrowany może w każdej chwili usunąć swoje Konto dokonując określonych czynności określonych we wskazówkach znajdujących się w Pomocy http://lubimyczytac.pl/pomoc lub składając oświadczenie o wypowiedzeniu umowy o korzystanie z Konta na adres e-mail: admin@lubimyczytac.pl lub na adres siedziby Usługodawcy. Po otrzymaniu oświadczenia Usługodawca usunie Konto niezwłocznie, jednak nie później niż w okresie 7 dni. Usunięcie Konta Użytkownika powoduje, iż dalsze świadczenie Usług przeznaczonych dla Użytkowników Zarejestrowanych jest niemożliwe i jest równoznaczne z rozwiązaniem Umowy w tym zakresie. Usunięcie Konta Użytkownika następuje na stałe i bezpowrotnie.
 2. Po usunięciu Konta przez Użytkownika Administrator może korzystać z zamieszczonych w Kanałach Internetowych Treści poprzez utrwalanie, zwielokrotnianie i udostępnianie Treści w sieciach informatycznych i teleinformatycznych, w tym w sieci Internet, także w taki sposób, aby każdy miał do nich dostęp w wybranym przez siebie miejscu i czasie, w innych niż wskazane przez Użytkownika częściach Serwisu lub Aplikacji oraz w innych wydawanych przez Administratora serwisach internetowych oraz internetowych serwisach partnerskich współpracujących z Administratorem. Administrator ma także prawo dokonywać opracowań Treści zamieszczonych w Kanałach Internetowych oraz korzystać z nich na potrzeby wskazane w zdaniu poprzedzającym niniejszego ustępu. Treści mogą być wykorzystywane przez Administratora po ich uprzednim zanonimizowaniu. Uprawnienie jest udzielane przez Użytkownika na okres pięciu lat, a po upływie tego okresu, przekształca się ono w uprawnienie przyznane na czas nieoznaczony. Użytkownik zobowiązuje się wobec Administratora do niewykonywania osobistych praw autorskich do Treści, w szczególności w zakresie oznaczenia utworu swoich imieniem i nazwiskiem lub pseudonimem. Użytkownikowi nie przysługuje wynagrodzenie za umożliwienie Administratorowi korzystania z Treści. Niezależnie od uprawnienia przyznanego Administratorowi na podstawie niniejszego ustępu, Użytkownik może samodzielnie korzystać z tych Treści lub zezwalać na korzystanie z tych Treści przez inne osoby.
 3. Na podstawie uzgodnień pomiędzy Administratorem a Autorem lub Wydawnictwem, Strony mogą przyjąć, że usunięcie Oficjalnego Konta Autora, Oficjalnego Konta Tłumacza, Oficjalnego Konta Wydawnictwa może być związane z usunięciem części danych, informacji lub materiałów audiowizualnych znajdujących się Kanałach Internetowych.
 4. Wraz z momentem rozwiązania Umowy Login oraz Hasło Użytkownika Zarejestrowanego zostają usunięte oraz Użytkownik traci wszystkie prawa, tytuły i korzyści ze wszystkich ewentualnych akcji o cechach promocji lub konkursu, w których uczestniczył w ramach korzystania z Kanałów Internetowych.
 5. Rozwiązanie Umowy nie zwalnia Użytkownika Zarejestrowanego z obowiązku wywiązania się z wszelkich ewentualnych zobowiązań wobec Administratora lub osób trzecich, powstałych w ramach Kanałów Internetowych lub w związku z nimi, co do których Użytkownik Zarejestrowany nie został zwolniony przez wierzyciela w sposób nie budzący wątpliwości w formie pisemnej.
§13. Zablokowanie Konta oraz Wypowiedzenie Umowy przez Administratora
 1. W przypadku naruszenia zasad korzystania z Kanałów Internetowych określonych w niniejszym Regulaminie lub powszechnie obowiązujących przepisów prawa Administrator może czasowo zawiesić uprawnienia Użytkownika Zarejestrowanego związane z dokonywaniem przez niego zmian w Kanałach Internetowych (blokada Konta Użytkownika) oraz ograniczyć lub cofnąć uprawnienia rozszerzone określone w §5 ust. 2 Regulaminu. W tym celu Administrator kontaktuje się z Użytkownikiem Zarejestrowanym i informuje o zachowaniu, które spowodowało zawieszenie uprawnień lub ograniczenie lub cofnięcie uprawnień rozszerzonych. Użytkownik Zarejestrowany ma prawo odpowiedzieć oraz wyjaśnić swoje zachowanie. Administrator zobowiązuje się rozpatrzyć odpowiedź Użytkownika Zarejestrowanego i cofnąć zawieszenie uprawnień lub podtrzymać swoją decyzję o zawieszeniu. Administrator w przypadku podtrzymania decyzji o zawieszeniu, ograniczeniu lub cofnięciu uprawnień zobowiązuje się ją uzasadnić. Użytkownik Zarejestrowany, którego uprawnienia związane z dokonywaniem przez niego zmian w Kanałach Internetowych zostały zawieszone, ograniczone lub cofnięte może w każdym terminie skierować wniosek do Administratora o cofnięcie decyzji o zawieszeniu uprawnień.
 2. W przypadku rażącego naruszenia zasad korzystania z Kanałów Internetowych określonych w niniejszym Regulaminie lub powszechnie obowiązujących przepisów prawa Administrator może usunąć Konto, wypowiadając Umowę ze skutkiem natychmiastowym. Za rażące naruszenie należy uznać w szczególności sytuacje gdy:
  1. Użytkownik Zarejestrowany podejmuje działania określone w § 2 ust. 6 Regulaminu,
  2. Użytkownik Zarejestrowany zamieszcza niedozwolone treści określone w § 9 ust. 4 i ust. 5 Regulaminu,
  3. Użytkownik Zarejestrowany udostępnia przynależące mu Konto Użytkownika do używania osobom trzecim bez pisemnej, w tym elektronicznej, zgody Administratora,
  4. Użytkownik w inny sposób narusza Regulamin i nie reaguje na ostrzeżenia Administratora lub wezwania do zaprzestania naruszeń.
  5. Usunięcie Konta Użytkownika przez Administratora w przypadkach określonych w Regulaminie jest potwierdzane przez Administratora poprzez przesłanie odpowiedniej informacji na adres poczty elektronicznej (e-mail) Użytkownika Zarejestrowanego, aktywny w chwili usunięcia Konta.
  6. Po usunięciu Konta przez Administratora, Administrator może korzystać z zamieszczonych w Kanałach Internetowych przez Użytkownika Treści na zasadach określonych w §12 ust. 2 Regulaminu.
§14. Wyłączenie odpowiedzialności Administratora
 1. Administrator zobowiązuje się do dołożenia wszelkich starań celem zapewnienia działania Kanałów Internetowych bez jakichkolwiek zakłóceń, jednakże Administrator nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia spowodowane siłą wyższą lub niedozwoloną ingerencją Użytkowników, Użytkowników Zarejestrowanych lub osób trzecich.
 2. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za sposób korzystania przez Użytkownika lub Użytkownika Zarejestrowanego z Kanałów Internetowych i skutki korzystania z nich, jeżeli korzystanie nastąpiło w sposób sprzeczny z postanowieniami niniejszego Regulaminu.
 3. Administrator zastrzega, iż zakres Usług może być zmieniany przez Administratora, w szczególności w ważnych powodów biznesowych lub prawnych. Administrator będzie informował w Kanałach Internetowych o każdej zmianie zakresu udostępnianych funkcji z odpowiednim wyprzedzeniem.
 4. W Kanałach Internetowych mogą znajdować się aktywne linki, umożliwiające Użytkownikowi lub Użytkownikowi Zarejestrowanemu dotarcie do stron internetowych innych niż Serwis; w przypadku stron internetowych innych podmiotów niż Administratora, Administrator zastrzega, iż nie ma on wpływu na zawarte na tych stronach treści ani tych treści nie weryfikuje oraz nie ma wpływu na prowadzoną przez administratorów tychże stron politykę prywatności oraz zaleca zapoznanie się ze wszelkimi regulaminami i innymi dokumentami dotyczącymi polityki prywatności oraz oferowanych na tych stronach produktów lub usług.
 5. W celu umożliwienia Użytkownikom szerszego dostępu do informacji dotyczących Książek, Autorów, Tłumaczy lub Wydawnictw, Profile Książek, Autorów, Tłumaczy lub Wydawnictw mogą zostać zintegrowane z serwisami internetowymi i usługami innymi niż Serwis lubimyczytać.pl. Administrator nie odpowiada w pełnym dozwolonym prawem zakresie za treść danych zamieszczonych w innych serwisach, do których hiperłącze lub adres internetowy zamieszczony został przez Użytkowników Zarejestrowanych.
§15. Postępowanie reklamacyjne i odstąpienie od umowy konsumenckiej
 1. Użytkownicy mogą składać reklamacje dotyczące spraw związanych z funkcjonowaniem Kanałów Internetowych. Reklamacje mogą być składane w formie pisemnej na adres Administratora lub drogą elektroniczną za pomocą wiadomości przesłanej na adres poczty elektronicznej (e-mail) Administratora: admin@lubimyczytac.pl, lub w innej wybranej przez Użytkownika formie.
 2. Reklamacja powinna zawierać następujące informacje:
  1. imię i nazwisko albo nazwę oraz siedzibę Użytkownika Zarejestrowanego;
  2. określenie przedmiotu reklamacji oraz reklamowanego okresu;
  3. przedstawienie okoliczności uzasadniających reklamację oraz załączenie wszelkich posiadanych dokumentów oraz informacji wykazujących zasadność roszczeń reklamacyjnych;
  4. podpis Użytkownika Zarejestrowanego - w przypadku reklamacji złożonej w formie pisemnej.
 3. W przypadku, gdy złożona reklamacja nie spełnia warunków określonych w ust. 2 powyżej, Administrator, o ile uzna, że jest to konieczne do prawidłowego rozpatrzenia reklamacji, wzywa Użytkownika do jej uzupełnienia, określając termin, nie krótszy niż 7 dni, i zakres tego uzupełnienia, z pouczeniem, że nieuzupełnienie reklamacji w określonym terminie spowoduje pozostawienie reklamacji bez rozpoznania. Po bezskutecznym upływie wyznaczonego terminu, reklamację pozostawia się bez rozpoznania.
 4. Administrator udziela odpowiedzi na reklamację drogą elektroniczną w terminie 14 (czternastu) dni od dnia jej złożenia, chyba że reklamacja została w całości zrealizowana (np. zgłoszony przez Użytkownika błąd w Serwisie został już naprawiony przez Administratora). Odpowiedź na reklamację wysyłana będzie na adres e-mail Użytkownika przypisany do Konta lub na adres wskazany w reklamacji składanej na piśmie. Administrator zastrzega, że rozpatrzenie reklamacji może wymagać uzyskania od Użytkownika dodatkowych wyjaśnień.
 5. Po wyczerpaniu postępowania reklamacyjnego Użytkownik Zarejestrowany może skierować sprawę na drogę postępowania przed sądem powszechnym.
 6. Użytkownik będący konsumentem może w terminie 14 dni od dnia zawarcia Umowy odstąpić od niej bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów. Aby skorzystać z prawa do odstąpienia od umowy, Użytkownik będący konsumentem musi poinformować Administratora o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (np. pismem wysłanym pocztą na adres korespondencyjny Administratora lub pocztą elektroniczną na adres admin@lubimyczytac.pl). Użytkownik może skorzystać ze wzoru formularza odstąpienia od umowy, wskazanego w ust 9 poniżej, jednak nie jest to obowiązkowe.
 7. Użytkownik będący konsumentem ma możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń przed Stałym Polubownym Sądem Konsumenckim przy Wielkopolskim Wojewódzkim Inspektorze Inspekcji Handlowej. Informacje o sposobie dostępu do ww. trybu i procedur rozstrzygania sporów znajdują się na stronie http://spsk.wiih.org.pl. Użytkownik indywidualny ma również możliwość skorzystania z unijnej platformy internetowej ODR, dostępnej na stronie https://ec.europa.eu/consumers/odr.
 8. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Użytkownika będącego Konsumentem z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są na stronie internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów pod adresem: https://uokik.gov.pl/pozasadowe_rozwiazywanie_sporow_konsumenckich.php. Przy Prezesie Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów działa także punkt kontaktowy (telefon: 22 55 60 333, email: kontakt.adr@uokik.gov.pl lub adres pisemny: Pl. Powstańców Warszawy 1, 00-030 Warszawa.), którego zadaniem jest między innymi udzielanie pomocy konsumentom w sprawach dotyczących pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich.
 9. Wzór formularza odstąpienia od umowy (formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy.)
  Adresat: Lubimyczytac.pl sp. z o.o., ul. Słowackiego 45, 60-521 Poznań
  Niniejszym informuję o moim odstąpieniu od umowy o świadczenie następującej usługi: ...................
  Data zawarcia umowy: ...................
  Imię i nazwisko konsumenta ...................
  Adres poczty elektronicznej konsumenta ...................
  Podpis konsumenta (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej) ...................
  Data ...................
§16. Zmiana Regulaminu
 1. Niektóre świadczone w ramach Serwisu Usługi mogą podlegać dodatkowym warunkom nieokreślonym w niniejszym Regulaminie, w tym w szczególności umowie bądź odpowiedniej licencji. Podczas korzystania z takiej Usługi, Użytkownik Zarejestrowany winien stosować się do dodatkowych warunków oraz Regulaminu. W przypadku niezgodności między dodatkowymi warunkami a Regulaminem, postanowienia dodatkowych warunków mają charakter rozstrzygający.
 2. Regulamin, w tym polityki oraz warunki, o których mowa w tym Regulaminie, stanowią całość Umowy i regulują korzystanie przez Użytkownika z Kanałów Internetowych, zastępując wszelkie wcześniejsze umowy pomiędzy Użytkownikiem i Administratorem.
 3. Usługodawca uprawniony jest do dokonania zmiany postanowień Regulaminu w każdym momencie w przypadku wystąpienia któregokolwiek z następujących ważnych powodów:
  1. konieczności dostosowania Regulaminu do przepisów prawa, zaleceń, wytycznych, nakazów lub zakazów, orzeczeń, postanowień, interpretacji lub decyzji uprawnionych władz publicznych;
  2. zmiany zakresu usług świadczonych przez Usługodawcę;
  3. zmiany funkcjonalności Konta;
  4. zmian w zakresie odpłatności usług świadczonych przez Usługodawcę;
  5. zmiany zakresu lub charakteru działalności Usługodawcy;
  6. zmiany warunków technicznych korzystania z usług świadczonych przez Usługodawcę;
  7. konieczności przeciwdziałania nadużyciom związanym z usługami świadczonymi przez Usługodawcę;
  8. konieczności dostosowania Regulaminu do najlepszych praktyk związanych ze świadczeniem usług przez Usługodawcę, w tym najlepszych praktyk w zakresie ochrony praw Użytkowników;
  9. konieczności skorygowania sformułowań niejasnych lub budzących wątpliwości lub poprawy oczywistych omyłek pisarskich, które ewentualnie wystąpiłby w Regulaminie;
  10. pojawienia się nowych ryzyk lub zagrożeń związanych z korzystaniem z usług świadczonych przez Usługodawcę, zmiany lub odpadnięcia (zniwelowania) takich ryzyk lub zagrożeń;
  11. zmiany danych Usługodawcy, w tym firmy, adresu siedziby, numerów telefonów, adresów poczty elektronicznej, adresów URL (odnośników/hiperlinków) zamieszczonych w Regulaminie.
 4. O dokonanej zmianie Regulaminu Usługodawca poinformuje Użytkownika za pośrednictwem wiadomości e-mail przesłanej na adres poczty elektronicznej powiązany z Kontem lub w drodze korespondencji wewnętrznej kierowanej do Użytkownika bezpośrednio na Konto, na 14 dni przed ich wejściem w życie. Zmiany zostaną również opublikowane w Kanałach Internetowych w postaci tekstu jednolitego wraz z informacją o ich dokonaniu.
 5. Użytkownik może nie zaakceptować zmian Regulaminu poprzez usunięcie Konta lub zawiadomienie Usługodawcy o braku akceptacji postanowień Regulaminu lub Polityki Prywatności w celu usunięcia Konta Użytkownika przez Usługodawcę. W przypadku, gdy Konto nie zostanie usunięte przyjmuje się, że Użytkownik zaakceptował zmiany.
§17. Aktualizacje i zmiany w Aplikacji
 1. Usługodawca dostarcza okresowe aktualizacje Aplikacji i informuje Użytkowników o ich dostępności przez okres obowiązywania Umowy. Usługodawca informuje o dostępnej aktualizacji Aplikacji i ewentualnych konsekwencjach jej niezainstalowania, za pośrednictwem Google Play Store lub Apple App Store, lub za pośrednictwem komunikatu wyświetlanego w Aplikacji.
 2. Aby poprawnie zainstalować aktualizację Aplikacji na urządzeniu mobilnym, Użytkownik powinien postępować zgodnie ze standardowym procesem instalacji aktualizacji aplikacji mobilnych na swoim urządzeniu mobilnym lub zgodnie z wytycznymi Usługodawcy zawierającymi informacje o aktualizacji Aplikacji.
 3. Usługodawca informuje, że instalacja dostarczanych przez Usługodawcę aktualizacji Aplikacji może być konieczna dla jej prawidłowego działania i zapewnienia odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa. Usługodawca informuje Użytkowników o takich aktualizacjach za pośrednictwem opisu aktualizacji dostępnego w Google Play Store lub Apple App Store, lub za pośrednictwem komunikatu wyświetlanego w Aplikacji.
 4. Usługodawca rekomenduje instalowanie aktualizacji Aplikacji niezwłocznie po ich udostępnieniu za pomocą Google Play Store lub Apple App Store. W każdym wypadku Użytkownik powinien zainstalować aktualizację Aplikacji nie później niż w terminie 7 dni od chwili powiadomienia o jej dostępności. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowe działanie Aplikacji wynikające wyłącznie z braku instalacji aktualizacji, w następujących wypadkach:
  1. Użytkownik, pomimo poinformowania o dostępnej aktualizacji Aplikacji i konsekwencjach jej niezainstalowania, nie zainstalował jej w terminie, o którym mowa powyżej,
  2. Użytkownik nie postępował zgodnie z instrukcjami poprawnej instalacji aktualizacji Aplikacji i w konsekwencji nie zainstalował lub błędnie zainstalował tę aktualizację.
 5. Użytkownik powinien instalować uaktualnienia systemu operacyjnego zgodnie z zaleceniami producenta posiadanego urządzenia mobilnego oraz producenta systemu operacyjnego. Brak aktualizacji systemu operacyjnego lub Aplikacji może prowadzić do obniżenia poziomu bezpieczeństwa korzystania z Aplikacji.
 6. Usługodawca może z ważnej przyczyny wprowadzać zmiany w Aplikacji, które nie są niezbędne do zachowania jej zgodności z postanowieniami niniejszego Regulaminu. Ważną przyczyną zmiany w Aplikacji jest:
  1. zmiana, rozbudowa lub ulepszenie sposobu wyświetlania treści dostępnych w Aplikacji,
  2. ulepszenie funkcjonalności Aplikacji w celu poprawy jakości świadczenia usług przez Usługodawcę,
  3. dostosowanie Aplikacji do zmian w środowisku technicznym Usługodawcy (tj. wykorzystywanego przez Usługodawcę sprzętu lub oprogramowania),
  4. zmiany wynikające z konieczności dostosowania Aplikacji do wymogów dostawców sklepów z aplikacjami (np. Google Play Store lub Apple App Store).
§ 18. Odpłatność za Aplikację
 1. Użytkownik Zarejestrowany, który chce skorzystać z Aplikacji, powinien wyrazić zgody na wyświetlanie w Aplikacji reklam, w tym pochodzących od podmiotów trzecich. Usługodawca udostępnia Użytkownikom Zarejestrowanym także możliwość skorzystania z Aplikacji za wynagrodzeniem pieniężnym - w ramach tej wersji Aplikacji Użytkownik Zarejestrowany może korzystać z Aplikacji bez wyświetlania mu reklam. Użytkownik powinien po zalogowaniu się do Konta w Aplikacji wybrać interesującą go opcję, tj. albo wyrazić niezbędne zgody, albo wybrać opcję płatnej subskrypcji, a następnie dokonać płatności przy użyciu systemów rozliczeniowych odpowiednio Google lub Apple. Z chwilą potwierdzenia dokonania płatności między Użytkownikiem Zarejestrowanym a Usługodawcą zostaje zawarta umowa o dostęp do wersji Aplikacji płatnej za wynagrodzeniem pieniężnym.
 2. Użytkownik może odstąpić od umowy, o której mowa w pkt 1 niniejszego paragrafu, w ciągu 14 od dni od daty zakupu bez podawania przyczyny. Ze względu na fakt, że płatności dokonywane są za pośrednictwem dostawcy sklepu, z którego Użytkownik pobrał Aplikację (Google/Apple), Usługodawca zaleca, by Użytkownik w pierwszej kolejności poinformował o swojej decyzji tego dostawcę, na zasadach określonych w jego regulaminie. W przypadku, gdy ze względu na zasady obowiązujące u dostawcy Użytkownik nie może uzyskać zwrotu kosztów, powinien niezwłocznie poinformować o tym Usługodawcę. W przypadku odstąpienia od umowy Użytkownik niezwłocznie otrzyma zwrot wszystkich poniesionych kosztów – nie później niż w ciągu 14 dni od daty odebrania przez Usługodawcę jednoznacznego oświadczenia o odstąpieniu. Zwroty kosztów są realizowane za pomocą tej samej formy płatności, która została użyta podczas pierwotnego zakupu, chyba że Użytkownik jednoznacznie zgodzi się na inne rozwiązanie. Użytkownik nie poniesie opłat w związku z takim zwrotem. Jeśli Użytkownik skorzysta z wersji Aplikacji płatnej za wynagrodzeniem pieniężnym przed upływem terminu odstąpienia od umowy, Usługodawca może wymagać opłacenia kwoty za udostępnienie tej wersji Aplikacji do momentu powiadomienia Usługodawcy o odstąpieniu od umowy proporcjonalnie do pełnej kwoty, która wynikałaby z wykonania umowy w całości.
 3. Umowa o dostęp do wersji Aplikacji płatnej za wynagrodzeniem zostaje zawarta na czas nieoznaczony. Użytkownik Zarejestrowany może wypowiedzieć tę umową z zachowaniem 7-dniowego okresu wypowiedzenia, składając oświadczenie o wypowiedzeniu umowy o dostęp do płatnej wersji Aplikacji za pośrednictwem dostawcy sklepu, z którego pobrał Aplikację (Google/Apple), korzystając z opcji dostępnych w koncie użytkownika danego sklepu. Wypowiedzenie umowy o dostęp do tej wersji Aplikacji nie powoduje usunięcia Konta – po upływie terminu wypowiedzenia Użytkownik nadal może korzystać z Serwisu lub – o ile wyrazi odpowiednie zgody – z wersji Aplikacji z reklamami.
§ 19. Postanowienia końcowe
 1. Użytkownicy i Użytkownicy Zarejestrowani zgadzają się, że Umowa może zostać scedowana przez Administratora, w całości lub w części, na rzecz osób trzecich. Użytkownicy Zarejestrowani nie mogą scedować Umowy na rzecz jakichkolwiek podmiotów z uwagi na charakter Konta Użytkownika.
 2. Niniejszy dokument jak również dokumenty w nim powołane podlegają przepisom polskiego prawa, w tym w szczególności przepisom: ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny, ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych, ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych.
 3. Wszelkie spory, które mogą wyniknąć w związku z niniejszym dokumentem będą rozwiązywane w drodze negocjacji pomiędzy Stronami, którzy zobowiązują się działać w dobrej wierze. W przypadku, gdy procedura przewidziana w zdaniu powyżej okaże się nieskuteczna, spór Administratorem a Użytkownikiem niebędącym konsumentem będzie przedstawiony do rozpoznania przez właściwe sądy powszechne z siedzibą w Poznaniu.
 4. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 12.02.2024 r.

Polityka Cookies

CO TO SĄ PLIKI COOKIES?

Cookies są krótkimi informacjami, które nasz Serwis lub nasz Zaufany Partner zapisuje na dysku Twojego komputera lub w Twoim urządzeniu mobilnym w postaci plików tekstowych. Plik cookie zazwyczaj zawiera nazwę strony internetowej, z której pochodzi, swój czas istnienia, wygenerowany unikalny numer służący do identyfikacji przeglądarki, z której następuje połączenie ze stroną internetową oraz inne potrzebne dane. W niniejszej Polityce informacje dotyczące Cookies mają zastosowanie również do innych podobnych technologii stosowanych na Stronie Lubimyczytac.pl.

INNE TECHNOLOGIE PODOBNE DO COOKIES (ZWANE TAKŻE: „INNYMI PODOBNYMI TECHNOLOGIAMI”)

Dla zapewnienia sprawnego korzystania z naszego Serwisu używamy także innych niż Cookies technologii np. Local Storage, która służy do przechowywania danych zapisywanych podczas korzystania z serwisów w wydzielonej część pamięci przeglądarki. Dostęp do danych w Local storage może uzyskać tylko strona internetowa, z której dane zostały zapisane w przeglądarce. Dane w Local Storage są przechowywane przez przeglądarkę po jej zamknięciu.

DO CZEGO WYKORZYSTUJEMY PLIKI COOKIES I INNE TECHNOLOGIE?

Pliki cookies i informacje z localStorage wykorzystywane są przez nasz Serwis/Aplikacje Mobilne do utrzymania sesji i ustawień użytkownika (po zalogowaniu), dzięki której użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu/zakładce Aplikacji Mobilnej ponownie wpisywać loginu i hasła, a także do tworzenia statystyk, badań i analiz, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób użytkownicy korzystają ze stron internetowych/Aplikacji Mobilnych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości.

Cookies oraz informacje zapisywane w localStorage w żaden sposób nie niszczą ani nie uszkadzają systemu w Twoim urządzeniu i zapisanych na nim plików, ani też celowo nie wpływają niekorzystnie na jego wydajność lub funkcjonalność. Identyfikacja odbywa się bezosobowo, bezimiennie i są to dane dotyczące jedynie sposobu i formy korzystania z Serwisów/Aplikacji Mobilnych.

RODZAJE COOKIES LUB INNYCH PODOBNYCH TECHNOLOGII STOSOWANYCH W LUBIMYCZYTAC.PL

Z uwagi na okres przechowywania w ramach Serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w Twoim urządzeniu końcowym do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w Twoim urządzeniu końcowym przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Ciebie.
Pliki cookies wykorzystywane w tym celu obejmują:

 • pliki cookies z danymi Użytkownika (identyfikator sesji) zapisywane na czas trwania sesji (ang. user input cookies);

 • uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania na czas trwania sesji (ang. authentication cookies);

 • pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania (ang. user centric security cookies);

 • sesyjne pliki cookies odtwarzaczy multimedialnych (np. pliki cookies odtwarzacza flash), na czas trwania sesji (ang. multimedia player session cookies);

 • trwałe pliki cookies służące do personalizacji interfejsu Użytkownika, na czas trwania sesji lub dłużej (ang. user interface customization cookies),

 • pliki cookies służące do monitorowania ruchu na stronie internetowej, tj. analityki danych, w tym cookies Google Analytics (są to pliki wykorzystywane przez spółkę Google – tj. podmiot, któremu Administrator powierzył przetwarzanie danych osobowych - w celu prowadzenia analizy sposobu korzystania z Serwisu przez Użytkownika, w tym tworzenia statystyk i raportów dotyczących funkcjonowania Serwisu).

Cookie "marketingowe"

Pliki cookies i informacje z localStorage wykorzystywane są przez nasz Serwis/Aplikacje Mobilne do utrzymania sesji i ustawień użytkownika (po zalogowaniu), dzięki której użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu/zakładce Aplikacji Mobilnej ponownie wpisywać loginu i hasła, a także do tworzenia statystyk, badań i analiz, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób użytkownicy korzystają ze stron internetowych/Aplikacji Mobilnych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości.

Cookies oraz informacje zapisywane w localStorage w żaden sposób nie niszczą ani nie uszkadzają systemu w Twoim urządzeniu i zapisanych na nim plików, ani też celowo nie wpływają niekorzystnie na jego wydajność lub funkcjonalność. Identyfikacja odbywa się bezosobowo, bezimiennie i są to dane dotyczące jedynie sposobu i formy korzystania z Serwisów/Aplikacji Mobilnych.

DO CZEGO WYKORZYSTUJEMY PLIKI COOKIES I INNE TECHNOLOGIE?

Administrator oraz jego Zaufani Partnerzy wykorzystują również pliki cookies do celów marketingowych, w tym w związku z kierowaniem do Użytkowników reklamy behawioralnej. W tym celu Administrator oraz Zaufani Partnerzy przechowują informacje lub uzyskują dostęp do informacji już przechowywanych w telekomunikacyjnym urządzeniu końcowym Użytkownika (komputer, telefon, tablet itp.). Wykorzystanie plików cookies oraz zebranych za ich pośrednictwem danych osobowych w celach marketingowych, w szczególności w zakresie promowania usług i towarów podmiotów trzecich, wymaga uzyskania zgody Użytkownika. Zgoda ta może być w każdym momencie wycofana poprzez ustawienia przeglądarki Użytkownika.

CZY UŻYWAMY COOKIES LUB PODOBNYCH TECHNOLOGII PODMIOTÓW TRZECICH?

Tak, korzystając z Serwisu możesz otrzymywać Cookies pochodzące od współpracujących z Lubimyczytac.pl podmiotów trzecich takich jak np. Facebook, Google, Twitter, Hotjar a także od firm realizujących w naszym Serwisie kampanie reklamowe na zlecenie reklamodawców. Więcej informacji na temat tych Cookies lub podobnych technologii możesz znaleźć na stronach internetowych poszczególnych podmiotów trzecich.

Oprócz technologii Local storage w Serwisie Lubimyczytac.pl mogą być również wykorzystywane inne technologie i rozwiązania techniczne pozwalające uzyskać dostęp do informacji przechowywanej w przeglądarce/urządzeniu końcowym, których działanie jest konieczne do korzystania z Serwisu Lubimyczytac.pl lub pożądane z uwagi na ich specyfikę.

Korzystamy też z oprogramowania analitycznego podmiotów trzecich (np. Google Analitics, Gemius) zamieszczające w urządzeniu końcowym Użytkownika kody umożliwiające zbieranie danych o Użytkownikach.

Na naszej stronie używane są także Cookies firmy Gemius Polska sp. z o.o., będącej naszym partnerem. Cookies te służą przede wszystkim do analizy oglądalności stron internetowych w Polsce i oceny skuteczności działań reklamowych. Gemius może dodatkowo wykorzystując informacje zawarte w Cookies  zaprosić Użytkownika tej strony do udziału w badaniach oglądalności stron internetowych. Zaproszenie następuje poprzez wyświetlenie kwestionariusza zbierającego wyłącznie za zgodą Użytkownika m.in. dane społeczno-demograficzne. Gemius może również przekazywać te informacje stronom trzecim, jeżeli zachowane zostaną powyżej wskazane cele. Użytkownik może w każdym czasie zrezygnować z korzystania z tego rodzaju plików wybierając odpowiednie ustawienia w swojej przeglądarce. Pozostałe informacje o polityce prywatności można odnaleźć na stronie https://www.gemius.pl/polityka-prywatnosci.html.

W JAKI SPOSÓB MOGĘ ZMIENIĆ USTAWIENIA DOT. COOKIES ALBO JE USUNĄĆ?

Możesz wyrazić zgodę na zapisywanie plików cookies oraz informacji przechowywanych w technologii localStorage na swoim urządzeniu oraz na ich wykorzystywanie przez nas oraz naszych Zaufanych Partnerów poprzez brak zmiany ustawień przeglądarki internetowej, z której korzystasz, tj. ustawień przeglądarki pozwalających na akceptację cookies oraz technologii localStorage po rozpoczęciu korzystania z naszego Serwisu/Aplikacji Mobilnej, co oznacza zgodę na otrzymywanie i wykorzystywanie ww. technologii w wyżej opisany sposób.

Możesz też w każdej chwili określić możliwość przechowywania lub uzyskiwania dostępu do cookies i do informacji przechowywanych w technologii localStorage za pomocą ustawień oprogramowania zainstalowanego w Twoim urządzeniu.

Abyśmy mogli trwale zapamiętać Twoją decyzję dotyczącą braku zgody na wykorzystywanie przez nas cookies i localSstorage w celach opisanych w Polityce Prywatności, jesteśmy zmuszeni zapisać na Twoim urządzeniu cookie przechowujące taką informację. Jeśli ustawienia Twojego urządzenia na to nie pozwalają, naturalnym zachowaniem będzie każdorazowe pytanie Cię o zgodę.

Aby nie otrzymywać cookies należy skorzystać z opcji przeglądarki internetowej wykorzystywanej do połączenia z Serwisem i wybrać opcję automatycznego odrzucania. Ustawienia te zazwyczaj pozwalają też zarządzać cookies.

Poniżej znajdują się odnośniki do przykładowych, oficjalnych stron internetowych producentów najczęściej używanych przeglądarek internetowych, na których znajduje się informacja o czynnościach potrzebnych do zmiany ustawień danej przeglądarki w wyżej opisanym zakresie:


Internet Explorer:

https://support.microsoft.com/pl-pl/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies

Mozilla Firefox:

https://support.mozilla.org/pl/kb/ciasteczka

Google Chrome:

https://support.google.com/chrome/bin/answer.py?hl=pl&answer=95647

Opera:

https://help.opera.com/Windows/12.10/pl/cookies.html

Safari:

https://support.apple.com/kb/PH5042?locale=en-GB


Aby nie zezwalać na działanie technologii localStorage należy wyłączyć współpracę przeglądarki z tą technologią, co odbywa się zazwyczaj w analogiczny sposób jak przy rezygnacji z otrzymywania plików cookies.

Dla wyłączenia technologii localStorage zaleca się także następujące czynności w zależności od posiadanej przeglądarki:

Internet Explorer

 • naciśnięcie kombinacji klawiszy [Ctrl + Shift + Delete] wywoła okno zawierające opcje usunięcia danych elementów. Element „'Pliki cookie i dane witryn sieci Web'” dotyczy usunięcia plików cookies oraz zawartości localStorage.

 • z głównego menu wybierz Narzędzia -> Opcje internetowe -> zakładka „Zaawansowane” -> w dziale „Zabezpieczenia” należy odznaczyć „Włącz przechowywanie DOM”.

Mozilla Firefox

 • naciśnięcie kombinacji klawiszy [Ctrl + Shift + Delete] wywoła okno zawierające opcje usunięcia danych elementów. Element „ciasteczka” dotyczy usunięcia plików cookies oraz zawartości localStorage.

 • w miejscu na wpisanie adresu www wpisz komendę about:config, a następnie w linii 'dom.storage.enabled' zamienić domyślną wartość 'true' na 'false'.

Chrome

 • naciśnięcie kombinacji klawiszy [Ctrl + Shift + Delete] wywoła okno zawierające opcje usunięcia danych elementów. Element „Pliki cookie oraz inne dane witryn i wtyczek” dotyczy usunięcia plików cookies oraz zawartości localStorage.

Opera

 • z głównego menu wybierz Menu -> Ustawienia -> Usuń prywatne dane. W oknie dialogowym wybierz elementy do usunięcia. Element „Usuń wszystkie pliki cookie” oraz „Wyczyść magazyn stały” spowoduje usunięcie plików cookie, oraz zawartości localStorage.

 • w miejscu na wpisanie adresu www wpisz komendę opera:config. Linię 'localStorage' ustaw „0” (zero) w polach „Domain Quota Exceeded Handling For localStorage” oraz „Domain Quota For localStorage”.

Safari

 • należy wybrać polecenie menu Safari -> Preferencje (naciśnięcie Cmd+), a następnie Prywatność.

 • w miejscu "Zarządzaj danymi witryn" należy zaznaczyć jedną lub więcej witryn, a następnie kliknąć Usuń lub Usuń wszystko.

Aby usunąć tymczasowe pliki i ustawienia w Aplikacjach Mobilnych możesz odinstalować daną aplikację i zainstalować ją na nowo albo skorzystać z następujących ustawień systemów operacyjnych:

Android

 • Należy wejść w Ustawienia -> Aplikacje -> odszukać daną aplikację i w obrębie tej aplikacji poszukać miejsca, gdzie zarządza się pamięcią i kliknąć komendę „wyczyść pamięć” (może to się to też nazywać pamięcią podręczną lub cache) lub kliknąć komendę „wyczyść dane aplikacji”. Cache czy pamięć podręczna oznacza wszystkie dane, które mają przyspieszyć działanie aplikacji, np. pobrane zdjęcia itp. Dane aplikacji to z kolei wszystkie dane i ustawienia (także dane logowania), które w pamięci zostały zapisane.

iOS

 • iOS
 • W systemie iOS nie można wyczyścić pamięci podręcznej aplikacji. W takiej sytuacji należy aplikację usunąć i pobrać ją ponownie.

Zaufani Partnerzy