Polityka prywatności
TWOJE ZGODY

Zaznacz zgodę, by pozwolić Lubimyczytac.pl dostosowywać treści marketingowe oraz reklamy do Twoich zainteresowań i preferencji. Bez Twojej zgody, nie możemy wyświetlać reklam dopasowanych do Twoich zainteresowań, możemy jedynie wyświetlać Ci przypadkowe reklamy produktów i usług. Pamiętaj, że jeśli nie wyrazisz zgody nie oznacza to, że nie wyświetlimy Ci w ogóle reklam w Serwisie Lubimyczytac.pl, a jedynie, że wyświetlane reklamy nie będą dopasowane do tego co lubisz i co może Cię zainteresować.

ZGADZAM SIĘ na wyświetlanie spersonalizowanych reklam w serwisie Lubimyczytac.pl oraz w Internecie.

NIE WYRAŻAM ZGODY na wyświetlanie spersonalizowanych reklam w serwisie Lubimyczytac.pl oraz w Internecie.

DEFINICJE

Administrator: Lubimyczytać.pl sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu (60-521), ul. Słowackiego 45.

Dane osobowe: wszystkie informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej poprzez jeden bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość osoby fizycznej, w tym nr IP urządzenia, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy oraz informacje gromadzone za pośrednictwem plików cookie oraz innej podobnej technologii.

Polityka: niniejsza Polityka prywatności.

RODO: Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 7 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

Serwis: serwis dostępny pod adresem lubimyczytac.pl

Aplikacje Mobilne: Aplikacje mobilne, których operatorem jest Administrator, obsługiwane przez system operacyjny iOS, Android oraz Windows Phone

Użytkownik: każda osoba fizyczna odwiedzająca Serwis/Aplikacje Mobilne lub korzystająca z jednej lub kilku usług lub funkcjonalności udostępnianych w Serwisie/Aplikacjach Mobilnych.

PRZETWARZANIE DANYCH W ZWIĄZKU Z KORZYSTANIEM Z SERWISU/APLIKACJI MOBILNYCH

W związku z korzystaniem przez Użytkownika z Serwisu oraz Aplikacji Mobilnych Administrator zbiera dane w zakresie niezbędnym do świadczenia poszczególnych usług oferowanych w Serwisie/Aplikacjach Mobilnych, a także informacje o aktywności Użytkownika w Serwisie/Aplikacjach Mobilnych. Poniżej zostały opisane szczegółowe zasady oraz cele przetwarzania danych osobowych gromadzonych podczas korzystania przez Użytkownika z Serwisu/Aplikacji Mobilnych.

CELE ORAZ PODSTAWY PRAWNE PRZETWARZANIA DANYCH W SERWISIE/APLIKACJACH MOBILNYCH
Korzystanie z Serwisu/Aplikacji Mobilnych

Dane osobowe wszystkich osób korzystających z Serwisu/Aplikacji Mobilnych (w tym adres IP lub inne identyfikatory oraz informacje gromadzone za pośrednictwem plików cookies lub innych podobnych technologii), a nie będących zarejestrowanymi Użytkownikami (tj. osoby nie posiadające konta lub profilu w Serwisie/Aplikacjach Mobilnych) przetwarzane są przez Administratora:

 • w celu świadczenia usług drogą elektroniczną w zakresie udostępniana Użytkownikom treści gromadzonych w Serwisie/Aplikacjach Mobilnych lub utrzymywania w Serwisie/Aplikacjach Mobilnych treści zamieszczonych przez Użytkowników (np. wpisy, komentarze) – wówczas podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność przetwarzania do wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit. b) RODO),

 • w celach analitycznych i statystycznych – wówczas podstawą prawną przetwarzania jest uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO), polegający na prowadzeniu analiz aktywności Użytkowników, a także ich preferencji, w celu poprawy stosowanych funkcjonalności i świadczonych usług;

 • w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami – podstawą prawną przetwarzania jest uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO) polegający na ochronie swoich praw;

 • w celach marketingowych Administratora oraz innych podmiotów, w szczególności związanych z prezentowaniem reklamy behawioralnej – zasady przetwarzania danych osobowych w celach marketingowych zostały opisane w sekcji MARKETING.


Aktywność Użytkownika w Serwisie/Aplikacjach Mobilnych, w tym jego dane osobowe, są rejestrowane w logach systemowych (specjalnym programie komputerowym służącym do przechowywania chronologicznego zapisu zawierającego informację o zdarzeniach i działaniach dotyczących systemu informatycznego służącego do świadczenia usług przez Administratora). Zebrane w logach informacje przetwarzane są przede wszystkim w celach związanych ze świadczeniem usług. Administrator przetwarza również te dane w celach technicznych, administracyjnych, na potrzeby zapewnienia bezpieczeństwa systemu informatycznego oraz zarządzania nim, a także w celach analitycznych i statystycznych – w tym zakresie podstawą prawną przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes administratora (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO).

Rejestracja w Serwisie/Aplikacjach Mobilnych

Osoby, które dokonują rejestracji w Serwisie/Aplikacjach Mobilnych, proszone są o podanie danych niezbędnych do utworzenia i obsługi konta. Ponadto, w celu ułatwienia obsługi, Użytkownik może podać, w ustawieniach swojego konta, dodatkowe dane - takie dane można w każdym czasie usunąć. Podanie danych oznaczonych jako obowiązkowe jest wymagane w celu założenia i obsługi konta, a ich niepodanie skutkuje brakiem możliwości założenia konta. Podanie pozostałych danych jest dobrowolne.

Dane osobowe są przetwarzane:

 • w celu świadczenia usług związanych z prowadzeniem i obsługą konta w Serwisie/Aplikacjach Mobilnych – podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność przetwarzania do wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit. b) RODO), a w zakresie danych podanych fakultatywnie – podstawą prawną przetwarzania jest zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO);

 • w celach analitycznych i statystycznych – podstawą prawną przetwarzania jest uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO), polegający na prowadzeniu analiz aktywności Użytkowników w Serwisie/Aplikacjach Mobilnych i sposobu korzystania z konta, a także ich preferencji, w celu poprawy stosowanych funkcjonalności; w związku z uzasadnionym interesem dane mogą być także udostępniane podmiotom z grupy kapitałowej Administratora w ww. celach, w tym w celu budowania profilów, które mogą być wykorzystywane do poprawy jakości usług oraz dopasowywania treści oferowanych w Serwisie/Aplikacjach Mobilnych przez te podmioty; w przypadku wyrażenia odpowiedniej zgody (zgód), profile te mogą być również wykorzystywane do prezentowania reklam dostosowanych do zainteresowań i preferencji Użytkownika;

 • w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami – podstawą prawną przetwarzania jest uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO) polegający na ochronie swoich praw;

 • w celach marketingowych Administratora oraz innych podmiotów – zasady przetwarzania danych osobowych w celach marketingowych zostały opisane w sekcji MARKETING.


Administrator umożliwia logowanie się do konta w Serwisie/Aplikacjach Mobilnych za pośrednictwem portali społecznościowych (Facebook). Jeżeli Użytkownik wybierze tę formę logowania, Serwis/Aplikacje Mobilne, po uprzednim wyrażeniu zgody przez Użytkownika, pobiorą z konta Użytkownika w ramach portalu społecznościowego jedynie dane niezbędne do rejestracji i obsługi konta. Jeżeli Użytkownik umieszcza w Serwisie/Aplikacjach Mobilnych jakiekolwiek dane osobowe innych osób (w tym ich imię i nazwisko, adres, numer telefonu lub adres e-mail), może to uczynić jedynie pod warunkiem nienaruszenia przepisów obowiązującego prawa i dóbr osobistych tych osób.

FORMULARZE KONTAKTOWE

Administrator zapewnia możliwość skontaktowania się z nim przy wykorzystaniu elektronicznych formularzy kontaktowych. Skorzystanie z formularza wymaga podania danych osobowych, niezbędnych do skontaktowania się z Użytkownikiem i udzielenia odpowiedzi na zapytanie. Użytkownik może podać także inne dane, w celu ułatwienia kontaktu lub obsługi zapytania. Podanie danych oznaczonych jako obowiązkowe jest wymagane w celu przyjęcia i obsługi zapytania, a ich niepodanie skutkuje brakiem możliwości jego obsługi. Podanie pozostałych danych jest dobrowolne.

Dane osobowe są przetwarzane:

 • w celu identyfikacji nadawcy oraz obsługi jego zapytania przesłanego przez udostępniony formularz – podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność przetwarzania do wykonania umowy o świadczenie usługi (art. 6 ust. 1 lit. b) RODO);

 • w celach analitycznych i statystycznych – podstawą prawną przetwarzania jest uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO), polegający na prowadzeniu statystyk zapytań zgłaszanych przez Użytkowników za pośrednictwem Serwisu/Aplikacji Mobilnych w celu doskonalenia jego funkcjonalności.

MARKETING

Administrator przetwarza dane osobowe Użytkowników w celu realizowania działań marketingowych, które mogą polegać na:

 • wyświetlaniu Użytkownikowi treści marketingowych, które nie są dostosowane do jego preferencji (w tym reklama kontekstowa)

 • wyświetlaniu Użytkownikowi treści marketingowych odpowiadających jego zainteresowaniom (reklama behawioralna)

 • kierowaniu e-mailowych powiadomień o interesujących ofertach lub treściach, które zawierają informacje handlowe (usługa newslettera)


W celu realizowania działań marketingowych Administrator w niektórych przypadkach wykorzystuje profilowanie, w tym profile tworzone w związku z korzystaniem przez Użytkownika z usług innych podmiotów z grupy kapitałowej Administratora. Oznacza to, że dzięki automatycznemu przetwarzaniu danych Administrator dokonuje oceny wybranych czynników dotyczących osób fizycznych, w celu analizy ich zachowania lub stworzenia prognozy zachowań na przyszłość.

REKLAMA

Administrator przetwarza dane osobowe Użytkowników dla celów marketingowych w związku z kierowaniem do Użytkowników reklamy, w tym reklamy kontekstowej (tj. reklamy, która nie jest dopasowana do preferencji Użytkownika). Przetwarzanie danych osobowych w tym celu odbywa się w związku z realizacją prawnie uzasadnionego interesu administratora (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO).

REKLAMA BEHAWIORALNA

Administrator oraz jego Zaufani Partnerzy przetwarzają dane osobowe Użytkowników, w tym dane osobowe gromadzone za pośrednictwem plików cookies oraz innych podobnych technologii dla celów marketingowych, w związku z kierowaniem do Użytkowników reklamy behawioralnej (tj. reklamy, która jest dopasowana do preferencji Użytkownika). Przetwarzanie danych osobowych w tym celu obejmuje także profilowanie Użytkowników. Wykorzystanie zebranych za pośrednictwem tej technologii danych osobowych w celach marketingowych, w szczególności w zakresie promowania usług i towarów podmiotów trzecich, może wymagać uzyskania zgody Użytkownika. W takim przypadku zgoda ta może być w każdym momencie wycofana poprzez odpowiednie ustawienia prywatności w Serwisie.

NEWSLETTER

Osobom, które w tym celu podały swój adres e-mail, Administrator świadczy usługę newslettera. Podanie danych jest wymagane w celu świadczenia usługi newslettera, a ich niepodanie skutkuje brakiem możliwości jego wysyłki.

Dane osobowe są przetwarzane:

 • w celu świadczenia usługi wysyłki newslettera – podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność przetwarzania do wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit. b) RODO)

 • w przypadku kierowania do Użytkownika treści marketingowych w ramach newslettera – podstawą prawną przetwarzania, w tym profilowania jest uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO), w związku z wyrażoną zgodą na otrzymywanie newslettera

 • w celach analitycznych i statystycznych – podstawą prawną przetwarzania jest uzasadniony interes Administratora, (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO) polegający na prowadzeniu analiz aktywności Użytkowników w Serwisie/Aplikacjach Mobilnych, w celu doskonalenia stosowanych funkcjonalności


w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami – podstawą prawną przetwarzania jest uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO).

PORTALE SPOŁECZNOŚCIOWE

Administrator przetwarza dane osobowe Użytkowników odwiedzających profile Administratora prowadzone w mediach społecznościowych (Facebook, YouTube, Instagram, Twitter). Dane te są przetwarzane wyłącznie w związku z prowadzeniem profilu, w tym w celu informowania Użytkowników o aktywności Administratora oraz promowaniu różnego rodzaju wydarzeń, usług oraz produktów. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych przez Administratora w tym celu jest jego uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO), polegający na promowaniu własnej marki.

PLIKI COOKIES ORAZ PODOBNA TECHNOLOGIA

Pliki cookies to małe pliki tekstowe, zapisywane na urządzeniu Użytkownika, przeglądającego Serwis lub korzystającego z Aplikacji Mobilnych. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę domeny serwisu internetowego, z którego pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer. W niniejszej Polityce informacje dotyczące cookies mają zastosowanie również do innych podobnych technologii wykorzystywanych w ramach Serwisu/Aplikacji Mobilnych.

COOKIE "SERWISOWE"

Administrator wykorzystuje tzw. cookie serwisowe przede wszystkim w celu dostarczania Użytkownikowi usług świadczonych drogą elektroniczną oraz poprawy jakości tych usług. W związku z tym Administrator oraz inne podmioty świadczące na jego rzecz usługi analityczne oraz statystyczne korzystają z plików cookies, przechowując informacje lub uzyskując dostęp do informacji już przechowywanych w telekomunikacyjnym urządzeniu końcowym Użytkownika (komputer, telefon, tablet itp.). Pliki cookies wykorzystywane w tym celu obejmują:

 • pliki cookies z danymi Użytkownika (identyfikator sesji) zapisywane na czas trwania sesji (ang. user input cookies)

 • uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania na czas trwania sesji (ang. authentication cookies)

 • pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania (ang. user centric security cookies)

 • sesyjne pliki cookies odtwarzaczy multimedialnych (np. pliki cookies odtwarzacza flash), na czas trwania sesji (ang. multimedia player session cookies)

 • trwałe pliki cookies służące do personalizacji interfejsu Użytkownika, na czas trwania sesji lub dłużej (ang. user interface customization cookies)

 • pliki cookies służące do monitorowania ruchu na stronie internetowej, tj. analityki danych, w tym cookies Google Analytics (są to pliki wykorzystywane przez spółkę Google – tj. podmiot, któremu Administrator powierzył przetwarzanie danych osobowych - w celu prowadzenia analizy sposobu korzystania z Serwisu/Aplikacji Mobilnych przez Użytkownika, w tym tworzenia statystyk i raportów dotyczących funkcjonowania Serwisu/Aplikacji Mobilnych)

COOKIE "MARKETINGOWE"

Administrator oraz jego Zaufani Partnerzy wykorzystują również pliki cookies do celów marketingowych, w tym w związku z kierowaniem do Użytkowników reklamy behawioralnej. W tym celu Administrator oraz Zaufani Partnerzy przechowują informacje lub uzyskują dostęp do informacji już przechowywanych w telekomunikacyjnym urządzeniu końcowym Użytkownika (komputer, telefon, tablet itp.). Wykorzystanie plików cookies oraz zebranych za ich pośrednictwem danych osobowych w celach marketingowych, w szczególności w zakresie promowania usług i towarów podmiotów trzecich, wymaga uzyskania zgody Użytkownika. Zgoda ta może być w każdym momencie wycofana poprzez ustawienia przeglądarki Użytkownika.

Więcej informacji na temat stosowanych przez Administratora plików cookies oraz innych podobnych technologii znajduje się w Polityce Cookies.

OKRES PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Okres przetwarzania danych przez Administratora zależy od rodzaju świadczonej usługi i celu przetwarzania. Co do zasady dane przetwarzane są przez czas świadczenia usługi lub zrealizowania zamówienia, do czasu wycofania wyrażonej zgody lub zgłoszenia skutecznego sprzeciwu względem przetwarzania danych w przypadkach, gdy podstawą prawną przetwarzania danych jest uzasadniony interes Administratora.
Okres przetwarzania danych może być przedłużony w przypadku, gdy przetwarzanie jest niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub obrony przed ewentualnymi roszczeniami, jednak nie dłużej, niż przez 10 lat, a po tym okresie, jedynie w przypadku i w zakresie, w jakim będą wymagać tego przepisy prawa. Po upływie okresu przetwarzania, dane są nieodwracalnie usuwane lub anonimizowane.

UPRAWNIENIA UŻYTKOWNIKA

Użytkownikowi przysługuje prawo: dostępu do treści danych oraz żądania ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo wniesienia sprzeciwu względem przetwarzania danych, a także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych. W zakresie, w jakim podstawą przetwarzania danych Użytkownika jest zgoda, dane będą przetwarzane do czasu jej wycofania. Zgodę można wycofać w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed jej wycofaniem. Jeśli Użytkownik chce wycofać zgodę na przesyłanie newslettera lub przetwarzanie danych osobowych może zalogować się do swojego konta w Serwisie/Aplikacjach Mobilnych przy użyciu linku: konto.lubimyczytac.pl/zaloguj. Użytkownik może też wysłać maila lub list na adres daneosobowe@lubimyczytac.pl lub zrezygnować poprzez kliknięcie w link w przesyłanej wiadomości newsletter.

PRAWO DO SPRZECIWU

Użytkownik ma prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania jego danych dla celów marketingu bezpośredniego, w tym profilowania, jeśli przetwarzanie odbywa się w związku z uzasadnionym interesem administratora. Użytkownik ma także prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania jego danych z przyczyn związanych z jego szczególną sytuacją w przypadkach, gdy postawą prawną przetwarzania danych jest uzasadniony interes Administratora (np. w związku z realizacją celów analitycznych i statystycznych, w tym profilowaniem).

ODBIORCY DANYCH

Dane osobowe pozyskiwane przez Administratora w związku z realizacją usług w Serwisie/Aplikacjach Mobilnych będą ujawniane zewnętrznym podmiotom, w tym w szczególności dostawcom odpowiedzialnym za obsługę systemów informatycznych służących do świadczenia usług w Serwisie, agencjom marketingowym (w zakresie usług marketingowych) oraz podmiotom powiązanym z Administratorem, w tym spółkom z jego grupy kapitałowej. Spółki z grupy kapitałowej Administratora będą przetwarzały dane osobowe w celach analitycznych i statystycznych, w tym w celu budowania profilów Użytkowników, które wykorzystywane będą do poprawy jakości usług świadczonych przez podmioty z grupy Administratora oraz dopasowywania treści oferowanych w ich Serwisach. W przypadku wyrażenia odpowiedniej zgody (zgód) przez Użytkownika, profile mogą być również wykorzystywane do prezentowania Użytkownikowi reklam dostosowanych do jego zainteresowań i preferencji (np. jeśli Użytkownik zgodził się na świadczenie usługi Newsletter).
W związku z udostępnieniem danych innym spółkom z grupy kapitałowej Administratora, spółki te staną się odrębnymi administratorami danych Użytkownika. Więcej informacji na ich temat znajduje się pod adresem https://www.znak.com.pl/Grupa-Wydawnicza.
Administrator zastrzega sobie prawo ujawnienia informacji dotyczących Użytkownika właściwym organom bądź osobom trzecim, które zgłoszą żądanie udzielenia takich informacji, w oparciu o odpowiednią podstawę prawną oraz zgodnie z przepisami obowiązującego prawa.

PRZEKAZYWANIE DANYCH POZA EUROPEJSKI OBSZAR GOSPODARCZY

Poziom ochrony danych osobowych poza Europejskim Obszarem Gospodarczym (EOG) różni się od tego zapewnianego przez prawo europejskie. Z tego powodu Administrator przekazuje dane osobowe poza EOG tylko gdy jest to konieczne, i z zapewnieniem odpowiedniego stopnia ochrony, przede wszystkim poprzez:

 • pliki cookies z danymi Użytkownika (identyfikator sesji) zapisywane na czas trwania sesji (ang. user input cookies)

 • współpracę z podmiotami przetwarzającymi dane osobowe w państwach, w odniesieniu do których została wydana stosowna decyzja Komisji Europejskiej

 • stosowanie standardowych klauzul umownych, wydanych przez Komisję Europejską

 • stosowanie wiążących reguł korporacyjnych, zatwierdzonych przez właściwy organ nadzorczy

 • w razie przekazywania danych do USA – współpracę z podmiotami uczestniczącymi w programie Tarcza Prywatności (Privacy Shield), zatwierdzonym decyzją Komisji Europejskiej

BEZPIECZEŃSTWO DANYCH OSOBOWYCH

Administrator na bieżąco prowadzi analizę ryzyka w celu zapewnienia, że dane osobowe przetwarzane są przez niego w sposób bezpieczny, zapewniający przede wszystkim, że dostęp do danych mają jedynie osoby upoważnione i jedynie w zakresie, w jakim jest to niezbędne ze względu na wykonywane przez nie zadania. Administrator dba o to, by wszystkie operacje na danych osobowych były rejestrowane i dokonywane jedynie przez uprawnionych pracowników i współpracowników.
Administrator podejmuje wszelkie niezbędne działania, by także jego podwykonawcy i inne podmioty współpracujące dawały gwarancję stosowania odpowiednich środków bezpieczeństwa w każdym przypadku, gdy przetwarzają dane osobowe na zlecenie Administratora.

DANE KONTAKTOWE

Kontakt z Administratorem jest możliwy poprzez adres e-mail daneosobowe@lubimyczytac.pl lub pisemnie na adres Lubimyczytac.pl, ul. Słowackiego 45, 60-521 Poznań.
Administrator danych wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można skontaktować się poprzez e-mail iodo@znak.com.pl, w każdej sprawie dotyczącej przetwarzania danych osobowych.

ZMIANY POLITYKI PRYWATNOŚCI

Polityka jest na bieżąco weryfikowana i w razie potrzeby aktualizowana. Aktualna wersja Polityki została przyjęta i obowiązuje począwszy od 25 maja 2018 r.

REGULAMIN SERWISU LUBIMYCZYTAĆ.PL
§ 1. Postanowienia ogólne
 1. Regulamin określa sposób korzystania ze strony internetowej www.lubimyczytac.pl przez Użytkowników i Użytkowników Zarejestrowanych.
 2. Strona internetowa www.lubimyczytac.pl umożliwia komunikację oraz wymianę informacji, opinii i spostrzeżeń przez Użytkowników Zarejestrowanych.
§2. Definicje
 1. Na potrzeby niniejszego Regulaminu, użyte poniżej określenia oznaczają:
  1. Administrator - spółka pod firmą Lubimyczytać.pl sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, adres rejestrowy: ul. Słowackiego 45, 60-521 Poznań, NIP 9721224450, REGON 301655478, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000380143, której dokumentacja przechowywana jest przez Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, posiadająca opłacony kapitał zakładowy w wysokości 5000 zł;
  2. Autor – osoba, której jako twórcy przysługuje osobiste prawo autorskie. Autorowi przysługuje prawo do założenia Konta w ramach Serwisu bądź przekształcenia profilu utworzonego wcześniej przez Użytkowników Zarejestrowanych w Konto;
  3. Dane – dane informacje dotyczące zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych;
  4. Funkcjonalność/i - Usługi oferowane Użytkownikom w ramach Serwisu, w tym w szczególności: możliwość tworzenia i modyfikowania profili książek, recenzowania i tworzenia streszczeń oraz dokonywania dyskusji na temat książek, ich autorów oraz tworzenie zindywidualizowanych biblioteczek (zbioru) książek przez Użytkowników Zarejestrowanych; umożliwienie składania zaproszeń znajomym Użytkowników Zarejestrowanych poprzez serwisy społecznościowe oraz strony zrzeszające użytkowników; promocja Autorów, Wydawców oraz Księgarń poprzez tworzenie specjalnych profilowanych Kont; zmianę statusu Użytkowników Zarejestrowanych w celu umożliwienia im możliwie najszerszego integrowania posiadanych przez nich danych i informacji w ramach Serwisu;
  5. Hasło – ustalany przez Użytkownika podczas procesu Rejestracji ciąg znaków służący późniejszej autoryzacji Użytkownika w Systemie. Hasło musi składać się z od 6 do 30 znaków alfanumerycznych.
  6. Konto Użytkownika – przypisany do Użytkownika Zarejestrowanego zbiór danych w Serwisie, zawierający dane Użytkownika Zarejestrowanego niezbędne do jego autoryzacji w Serwisie oraz komunikowania się z innymi Użytkownikami Zarejestrowanymi i Użytkownikami. Konto Użytkownika tworzone jest na bieżąco i jest aktualizowane na podstawie Danych dostarczanych przez Użytkownika Zarejestrowanego lub w wyniku przekształcenia profilu Autora, Wydawcy lub Księgarni w Konto;
  7. Księgarnia - osoba fizyczna, prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, ale której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną, która w ramach prowadzonej przez siebie działalności prowadzi detaliczną lub hurtową sprzedaż książek, czasopism, nut, map itp.;
  8. Login – adres poczty elektronicznej Użytkownika Zarejestrowanego, służący jego identyfikacji i wraz z Hasłem koniecznym do dokonania autoryzacji Użytkownika w trakcie uzyskiwania dostępu do Systemu;
  9. Prawa - autorskie prawa osobiste, autorskie prawa majątkowe, uprawnienie do zezwalania na wykonywanie praw zależnych, patenty, dodatkowe prawa ochronne na wynalazki, prawa ochronne na wzory użytkowe lub znaki towarowe lub prawa z rejestracji na wzory przemysłowe, topografie układów scalonych lub oznaczenia geograficzne, dobra osobiste bądź prawa o podobnym charakterze (odpowiednio);
  10. Recenzent – Użytkownik Zarejestrowany posiadający uprawnienia rozszerzone nadane przez Administratora. Zajmuje się pisaniem oficjalnych recenzji książek i publikacji recenzji w Serwisie;
  11. Regulamin - niniejszy regulamin określający warunki korzystania z Serwisu;
  12. Rejestracja – jednorazowa czynność dokonywana przez Użytkownika w Serwisie, polegająca na założeniu przez Użytkownika Konta Użytkownika oraz zdefiniowaniu Loginu i Hasła;
  13. Serwis – strona www, znajdująca się pod adresem domeny internetowej lubimyczytać.pl, a taże innymi adresami internetowymi, pod którymi Administrator prowadzi Serwis, stanowiący platformę internetową będącą własnością Administratora, na którą składa się szereg elementów właściwych serwisom internetowym oraz kompleks usług świadczonych drogą elektroniczną na rzecz Użytkowników i Użytkowników Zarejestrowanych;
  14. Strony – Usługodawca i Użytkownik Zarejestrowany;
  15. System - zespół współpracujących ze sobą urządzeń informatycznych i oprogramowania, zapewniający przetwarzanie i przechowywanie, a także wysyłanie i odbieranie danych poprzez sieci telekomunikacyjne za pomocą właściwego dla danego rodzaju sieci telekomunikacyjnej Urządzenia końcowego;
  16. Umowa - umowa o świadczenie Usług/Funkcjonalności zawierana podczas Rejestracji przez Użytkownika z Administratorem;
  17. Urządzenie końcowe - urządzenie elektryczne lub elektroniczne przeznaczone do zapewniania telekomunikacji przeznaczone do podłączenia bezpośrednio lub pośrednio do zakończeń sieci telekomunikacyjnej;
  18. Usługa - usługa świadczona bez jednoczesnej obecności stron (na odległość), odbywająca się poprzez przekaz danych na indywidualne żądanie Użytkownika lub Użytkownika Zarejestrowanego, przesyłanych i otrzymywanych za pomocą urządzeń do elektronicznego przetwarzania, włącznie z kompresją cyfrową, i przechowywania danych, która jest w całości nadawana, odbierana lub transmitowana za pomocą sieci telekomunikacyjnej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. – Prawo telekomunikacyjne;
  19. Użytkownik - osoba fizyczna, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która korzysta z Serwisu;
  20. Użytkownik Zarejestrowany - Użytkownik, który utworzył Konto w wyniku prawidłowo przeprowadzonej Rejestracji, uprawniony do korzystania z Funkcjonalności Serwisu. W przypadku Kont utworzonych dla Autorów, Wydawców lub Księgarń, Administrator ma prawo przekazać Konto utworzone przez innego Użytkownika Zarejestrowanego właściwemu Autorowi, Wydawcy lub Księgarni;
  21. Wydawca – osoba fizyczna, prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, ale której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną, która w ramach prowadzonej przez siebie działalności przygotowuje, opracowuje, a następnie drukuje czasopisma, książki, nuty, mapy itp. lub dokonuje ich publikacji w innej formie;
  22. Wymogi techniczne – wymagania techniczne po stronie Użytkownika lub Użytkownika Zarejestrowanego niezbędne do współpracy z Systemem Administratora;
  23. Zawartość – wszelkie treści umieszczone w Serwisie;
  24. Zgoda - oświadczenie woli, którego treścią jest wyraźna zgoda na przetwarzanie Danych osoby składającej oświadczenie wraz z wyraźną zgodą na otrzymywanie informacji handlowej od Administratora lub jego kontrahentów;
  25. Znaki - wszelkie odnoszące się do Serwisu informacje zastrzeżone oraz wszystkie elementy Serwisu poddane ochronie na podstawie obowiązującego prawa.
 2. Wyrażenia lub zwroty niezdefiniowane w Regulaminie będą mieć znaczenie przypisywane im przez prawo, a przy braku takiej definicji powinny być rozumiane zgodnie ze znaczeniami obowiązującymi w branży teleinformatycznej lub prawniczej.
§ 3. Przedmiot usługi
 1. Poprzez Serwis - tworzony, kontrolowany i obsługiwany przez Administratora - Użytkownikom oferowany jest dostęp do Funkcjonalności bądź możliwość korzystania z Zawartości - zgodnie z Regulaminem lub ewentualnymi dodatkowymi warunkami.
 2. Podstawowym przedmiotem Serwisu jest udostępnienie w sieci Internet systemu prezentacji i wymiany informacji o Użytkownikach Zarejestrowanych oraz ich zainteresowaniach literackich, prowadzonego i utrzymywanego przez Administratora, w celu umożliwienia w ten sposób Użytkownikom Zarejestrowanym oceny i komentowania książek i innych publikacji. Za pośrednictwem Serwisu świadczone są lub mogą być świadczone w przyszłości, odpłatne i nieodpłatne usługi na rzecz Użytkowników i Użytkowników Zarejestrowanych związane z przedmiotem Serwisu.
 3. Serwis zawiera Zawartość pochodzącą od Użytkowników, Administratora bądź jego kontrahentów, przy czym Administrator nie jest inicjatorem przekazu danych składających się na bądź będących elementem Zawartości nieoznaczonej w sposób niebudzący wątpliwości jako Zawartość pochodząca od Administratora, nie wybiera odbiorcy przekazu takich danych jak również nie wybiera ani nie modyfikuje informacji zawartych w takim przekazie.
§ 4. Dostęp do Serwisu
 1. Administrator umożliwia dostęp do Serwisu oraz korzystanie z Funkcjonalności jedynie pod warunkiem akceptacji wszystkich zapisów Regulaminu oraz Polityki Prywatności. Akceptacja Regulaminu oraz Polityki Prywatności, dokonywana w procesie Rejestracji, jest równoznaczna z zawarciem Umowy.
 2. Administrator udostępnia Regulamin oraz Politykę Prywatności Użytkownikom nieodpłatnie przed zawarciem Umowy w sposób umożliwiający pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie ich treści za pomocą Systemu, którym posługuje się Użytkownik. Brak akceptacji zapisów Regulaminu oraz Polityki Prywatności lub zmian tychże dokumentów oznacza brak możliwości korzystania z Funkcjonalności Serwisu.
 3. Przeglądanie Serwisu oraz części jego Zawartości może być udostępnione dla każdego Użytkownika, przy czym zakres dostępu dla tych osób może zostać w każdym czasie i w dowolnym zakresie ograniczany przez Administratora bez podawania przyczyn.
§5. Rejestracja Konta
 1. Rejestracja Konta w Serwisie odbywa się poprzez podanie w formularzu rejestracyjnym następujących danych: Loginu oraz Hasła, a także akceptacji niniejszego Regulaminu oraz Polityki Prywatności.
 2. Użytkownik dokonując Rejestracji i akceptując Regulamin oświadcza, iż:
  1. jest pełnoletni oraz nie został ubezwłasnowolniony w jakimkolwiek zakresie, bądź ma ukończone 13 lat i posiada zgodę swojego przedstawiciela ustawowego na dokonywanie ważnych czynności prawnych przy wykorzystaniu Serwisu;
  2. bierze na siebie odpowiedzialność za: 1) utrzymanie w tajemnicy danych dotyczących jego Konta Użytkownika, w tym hasła, 2) ograniczenie dostępu osób trzecich do Urządzeń końcowych oraz 3) za wszystkie czynności wykonywane w ramach bądź przy wykorzystaniu jego Konta, w tym modyfikację Zawartości Serwisu.
§6. Dane Użytkownika Zarejestrowanego
 1. Wszystkie dane podane podczas Rejestracji mogą być zmienione przez Użytkownika poprzez edycję profilu. Informacje przekazywane przez Użytkownika w procesie Rejestracji do Serwisu lub przez Użytkownika Zarejestrowanego podczas edycji profilu mogą być moderowane przez Administratora, co oznacza, iż Administrator może odmówić opublikowania ich w Serwisie, a tym samym zablokować Konto Użytkownika, jeżeli podawane przez niego Dane osobowe lub inne informacje będą niedozwolone ze względu na polskie lub międzynarodowe przepisy prawa, treść niniejszego Regulaminu oraz dobre obyczaje lub naruszają moralność publiczną.
 2. Użytkownik Zarejestrowany może nieobowiązkowo udostępnić niektóre swoje Dane osobowe, takie jak nazwisko, miejsce zamieszkania lub zainteresowania. Powyższe Dane są jawne dla innych Użytkowników Zarejestrowanych Serwisu. Brak udostępnienia powyższych informacji może w pewnym stopniu ograniczyć dostępność Funkcjonalności.
 3. Domyślnie Dane osobowe wprowadzone przez Użytkownika Zarejestrowanego są widoczne dla pozostałych Użytkowników. Zakres dostępności powyższych Danych Użytkownik Zarejestrowany może określić w ustawieniach w ramach Konta Użytkownika.
§7. Oświadczenie Użytkowników
 1. Zabrania się korzystania z Kont innych Użytkowników Zarejestrowanych.
 2. Dokonując prawidłowej Rejestracji Użytkownik Zarejestrowany wyraża zgodę na wykorzystywanie podanych przez niego danych osobowych i informacji przez Administratora w celach marketingowych, informacyjnych, statystycznych oraz publikacji w takich mediach jak Internet, sieci telekomunikacyjne, prasa, radio, telewizja, telefonia komórkowa i stacjonarna, przy czym publikacja w mediach może odbywać się tylko w taki sposób, aby prezentowane informacje nie pozwalały na powiązaniem z imieniem i nazwiskiem lub sposobem bezpośredniego kontaktu z Użytkownikiem Zarejestrowanym. Zgoda powyższa obejmuje również zezwolenie udzielone Administratorowi na udostępnianie danych osobowych kontrahentom Administratora w celach określonych powyżej.
 3. W procesie Rejestracji Użytkownik może wyrazić ponadto zgodę na otrzymywanie informacji handlowych, reklamowych i marketingowych od Administratora oraz od jego kontrahentów. Użytkownik Zarejestrowany w każdej chwili może zrezygnować z ich otrzymywania.
 4. Udostępniając treści w Serwisie Użytkownik Zarejestrowany:
  1. oświadcza, iż jest autorem zamieszczonej treści bądź posiada uprawnienia i zgody wymagane przepisami prawa do tego, aby mogły być one zamieszczone jako Zawartość w Serwisie,
  2. wyraża nieodwołalną zgodę na udostępnianie i zamieszczenie przez Administratora powyższych treści bez ich istotnej modyfikacji, oraz wyraża zgodę na konwersję formatu pliku zamieszczonych danych,
  3. oświadcza, że udziela nieodwołalnej Administratorowi bezterminowej i nieodpłatnej licencji na korzystanie, utrwalanie i zwielokrotnianie zamieszczanych przez Użytkownika Zarejestrowanego treści, ich utrwalanie i zwielokrotnianie dowolną techniką, w celach marketingowych, informacyjnych, statystycznych oraz publikacji w takich mediach jak Internet, sieci telekomunikacyjne, prasa, radio, telewizja, telefonia komórkowa i stacjonarna,
  4. Recenzent, w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, zobowiązany jest do napisania i umieszczania oficjalnej recenzji książki w pierwszej kolejności w Serwisie, a w przypadku chęci zamieszczania treści utworu poza Serwisem, może zamieścić go wraz z podaniem adresu internetowego lub logotypy Serwisu lub hiperłącza bezpośrednio kierującego do treści recenzji zamieszczonej,
  5. zobowiązuje się w przypadku skierowania przez podmioty trzecie jakichkolwiek roszczeń do Administratora, odnośnie naruszenia Praw do opublikowanych przez siebie treści, złożyć pisemne oświadczenie odpowiedniej treści, które uwolni Administratora od jakiejkolwiek odpowiedzialności w tym zakresie, a także, w razie konieczności, wstąpić do sprawy w miejsce Administratora lub przystąpić do sprawy po jego stronie jako interwenient uboczny, zwracając przy tym Administratorowi na jego pierwsze żądanie, wszelkie poniesione przez Administratora wydatki związane z postępowaniem sądowym, w tym w szczególności wydatki poniesione na opłacenie zastępstwa procesowego, doradztwa prawnego oraz zasądzonych odszkodowań.
 5. Odwołanie zgody wyrażonej w ust. 4 pkt b i c nastąpić może jedynie w formie pisemnej za uprzednią pisemną zgodą Administratora.
 6. Użytkownik i Użytkownik Zarejestrowany zobowiązuje się do niepodejmowania działań, które mogłyby utrudnić lub uniemożliwić funkcjonowanie Serwisu. Użytkownik Zarejestrowany zobowiązuje się nie podejmować jakichkolwiek działań, poprzez które osoba lub podmiot je realizujący stara się wpływać na innych Użytkowników lub Użytkowników Zarejestrowanych, działać na ich szkodę, szkodę Administratora lub innych podmiotów trzecich. Użytkownik Zarejestrowany zobowiązuje się nie zamieszczać w Serwisie treści naruszających polskie lub międzynarodowe przepisy prawa, dobre obyczaje lub normy moralne, obrażających godność lub naruszających dobra osobiste innych osób, popierające radykalne postawy społeczne lub głoszące takie poglądy, w szczególności treści dotyczących dyskryminacji rasowej, etnicznej, ze względu na płeć, religię, wiek, wyznanie lub pochodzenie.
§8. Ochrona Danych Użytkownika
 1. Przetwarzanie Danych Użytkownika podanych w procesie Rejestracji oraz Danych udostępnionych w utworzonym profilu przez Użytkownika Zarejestrowanego odbywa się za Zgodą Użytkownika. Administrator przetwarza Dane zgodnie z Polityką Prywatności oraz właściwymi przepisami obowiązującymi na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w tym ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych oraz ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną. Baza danych osobowych Użytkowników Zarejestrowanych podlega ochronie prawnej. Każdy Użytkownik Zarejestrowany ma prawo wglądu do swoich danych przetwarzanych przez Administratora, posiada prawo do poprawiania tych danych oraz do żądania zaniechania ich przetwarzania poprzez usunięcie z bazy danych osobowych. Wyraźnie wyrażone oświadczenie woli o żądaniu zaniechania przetwarzania danych osobowych lub ich usunięcia skierowane do Administratora stanowi wyłączną podstawę usunięcia Konta Użytkownika.
§9. Zasady korzystania z Serwisu
 1. Administrator jako właściciel i zarządca Serwisu zobowiązuje się do dołożenia wszelkich starań celem zapewnienia działania Serwisu bez jakichkolwiek zakłóceń, jednakże Administrator nie ponosi żadnej odpowiedzialności za zakłócenia spowodowane siłą wyższą lub niedozwoloną ingerencją Użytkowników, Użytkowników Zarejestrowanych lub osób trzecich.
 2. Wszelkie działania Użytkowników w ramach Serwisu powinny być zgodne z przepisami obowiązującymi na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz dobrymi obyczajami netykiety, w tym w szczególności zakazane jest dostarczanie przez Użytkowników treści o charakterze bezprawnym.
 3. Użytkownik Zarejestrowany wyłącznie za wyraźną zgodą Administratora może kopiować, powielać lub w jakikolwiek inny sposób wykorzystywać w całości lub we fragmentach informacje, dane lub inne treści za wyjątkiem przypadków dozwolonego użytku wynikających z ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych.
 4. W przypadku naruszenia zasad korzystania z Serwisu określonych w niniejszym Regulaminie, w szczególności zachowań zmierzających do usunięcia utworów zamieszczonych w Serwisie przez innych Użytkowników Zarejestrowanych, Administrator może czasowo zawiesić uprawnienia Użytkownika Zarejestrowanego związane z dokonywaniem przez niego zmian w Serwisie. W tym celu zobowiązuje się niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 3 (trzech) dni roboczych, skontaktować się z Użytkownikiem Zarejestrowanym i poinformować o zachowaniu, które spowodowało zawieszenie uprawnień. Użytkownik Zarejestrowany ma prawo odpowiedzieć oraz wyjaśnić swoje zachowanie. Administrator zobowiązuje się rozpatrzeć odpowiedź Użytkownika Zarejestrowanego i cofnąć zawieszenie uprawnień lub podtrzymać swoją decyzję o zawieszeniu. Administrator w przypadku podtrzymania decyzji o zawieszeniu zobowiązuje się ją uzasadnić. Użytkownik Zarejestrowany, którego uprawnienia związane z dokonywaniem przez niego zmian w Serwisie zostały zawieszone, może w każdym terminie skierować wniosek do Administratora o cofnięcie decyzji o zawieszeniu uprawnień.
§10. Uwarunkowania techniczne
 1. W Serwisie lub w ramach Konta Użytkownika mogą być zamieszczone elementy, takie jak:
  1. aktywne linki, umożliwiające Użytkownikowi lub Użytkownikowi Zarejestrowanemu dotarcie do stron internetowych innych niż Serwis; w przypadku stron internetowych innych podmiotów niż Administratora, Administrator zastrzega, iż nie ma on wpływu na zawarte na tych stronach treści ani tych treści nie weryfikuje oraz nie ma wpływu na prowadzoną przez administratorów tychże stron politykę prywatności oraz zaleca zapoznanie się ze wszelkimi regulaminami i innymi dokumentami dotyczącymi polityki prywatności oraz oferowanych na tych stronach produktów lub usług,
  2. ramki,
  3. reklamy oraz pozostałe materiały promocyjne i reklamowe, w jakiejkolwiek formie i przekazie, w tym aktywne banery reklamowe.
 2. Do korzystania z Serwisu, Zawartości lub Funkcjonalności niezbędne jest posiadanie przez Użytkownika lub Użytkownika Zarejestrowanego urządzenia końcowego pozwalającego na korzystanie z Internetu, skrzynki pocztowej poczty elektronicznej (e-mail) oraz przeglądarki zasobów internetowych umożliwiającej wyświetlanie stron www. Zaleca się korzystanie z następujących przeglądarek internetowych w następujących wersjach lub nowszych z włączoną obsługą plików „cookies”:
  1. Internet Explorer 7,
  2. Mozilla Firefox 3,
  3. Opera 10,
  4. Google Chrome 8.
 3. Użytkownik i Użytkownik Zarejestrowany wyrażają zgodę na to, że Administrator może przechowywać Dane bądź inne informacje dotyczące ich Urządzeń końcowych w formie oprogramowania typu „cookies”, z użytkowaniem których wiąże się funkcjonowanie Serwisu. Cookies to informacje tekstowe, wysyłane przez serwis www i zapisywane po stronie Użytkownika i Użytkownika Zarejestrowanego, mające na celu umożliwienie Administratorowi podnoszenie jakości usług oraz zwiększanie zadowolenia Użytkownika i Użytkownika Zarejestrowanego dzięki przechowywaniu jego preferencji poruszania się po serwisie. Ograniczenie lub zablokowanie plików „cookies” przez przeglądarkę internetową stosowaną przez Użytkownika lub Użytkownika Zarejestrowanego nie powoduje niemożności uczestnictwa w Serwisie, jednakże może to powodować utrudnienia lub nieprawidłowości w jego funkcjonowaniu, za które Administrator nie ponosi odpowiedzialności. Dlatego zalecane jest stosowanie oprogramowania z włączoną obsługą plików „cookies”.
§11. Korzystanie ze Znaków
 1. Administrator oraz jego kontrahenci mają wyłączne prawo do korzystania ze Znaków. Uprawnienie do korzystania ze Znaków może zostać przeniesione na podmiot trzeci jedynie w postaci umowy, łączącej podmiot uprawniony do rozporządzania Znakiem z podmiotem trzecim. Na czas trwania Umowy pomiędzy Administratorem a Użytkownikiem Zarejestrowanym, Użytkownik Zarejestrowany ma prawo do korzystania ze Znaku jedynie w sposób określony obowiązującym prawem, w tym w ramach dozwolonego użytku. Użytkownicy nie mogą korzystać ze Znaków w inny sposób bez uprzedniej pisemnej oraz wyraźnej zgody Administratora. Zakres korzystania ze Znaków dotyczący konkretnego Autora, Wydawcy lub Księgarni może zostać ograniczony lub rozszerzony w drodze umowy cywilnoprawnej pomiędzy Administratorem i Autorem, Wydawcą lub Księgarnią.
§ 12. Uprawnienia rozszerzone
 1. Użytkownik Zarejestrowany może uzyskać uprawnienia rozszerzone, składając w tym celu drogą elektroniczną specjalny wniosek do Administratora. We wniosku zobowiązany jest określić zakres uprawnień, jakie chciałby posiadać oraz go uzasadnić. Administrator zobowiązuje się odpowiedzieć w terminie 14 (czternastu) dni na wyżej wspomniany wniosek poprzez udzielenie uprawnień Użytkownikowi Zarejestrowanemu lub odmowę udzielenia uprawnień. Brak odpowiedzi w wyżej zakreślonym terminie oznacza milczącą odmowę udzielenia rozszerzonych uprawnień Użytkownikowi Zarejestrowanemu.
 2. Zakres uprawnień rozszerzonych mogących przysługiwać Użytkownikom Zarejestrowanym dostępny jest w ramach Serwisu. Do takich uprawnień w szczególności należeć mogą uprawnienia z zakresie rozszerzonych możliwości edycji profili książek, recenzji książek, dodawania danych i informacji szczególnego rodzaju oraz łączenia profili poszczególnych osób lub pozycji.
 3. Autor, Wydawca lub Księgarnia mogą na etapie Rejestracji Konta określić, iż zamierzają założyć Konto Autora, Wydawcy lub Księgarni. W takiej sytuacji Administrator zobowiązuje się zweryfikować, czy osoba, która zamierza założyć Konto jako Autor, Wydawca lub Księgarnia posiada właściwości i cechy określone w § 1 ust. 1 pkt 2, 7 i 21 niniejszego Regulaminu. Założenie Konta lub przekształcenie profilu utworzonego wcześniej przez innych Użytkowników Zarejestrowanych w Konto odbywać się może także w sposób odrębny, przede wszystkim w drodze umowy cywilnoprawnej zawartej pomiędzy Administratorem a Autorem, Wydawcą lub Księgarnią.
 4. Autor, Wydawca lub Księgarnia posiada rozszerzone uprawnienia w zakresie dysponowania danymi, informacjami i materiałami audiowizualnymi dotyczącymi tych podmiotów. Do Autorów, Wydawców lub Księgarń nie stosuje się § 7 ust. 4 pkt c w zakresie wykorzystania udostępnionych danych w celach marketingowych oraz publikacji w takich mediach jak Internet, sieci telekomunikacyjne, prasa, radio, telewizja, telefonia komórkowa i stacjonarna, chyba że odrębna umowa zawarta pomiędzy Administratorem a Autorem, Wydawcą lub Księgarnią stanowi inaczej. Umowa ta może rozszerzać lub zwężać zakres uprawnień przysługujących Administratorowi w zakresie dysponowania danymi zamieszczanymi w Serwisie w profilu Autora lub Wydawcy. Autorowi lub Wydawcy, który przekształcił profil utworzony wcześniej w Konto przysługuje prawo usunięcia z własnego profilu danych i informacji, które uważa za niestosowne, nieprawdziwe, naruszające jego dobra osobiste lub prawa autorskie.
 5. Celem umożliwienia Użytkownikom oraz Użytkownikom Zarejestrowanym szerszego dostępu do danych dotyczących Autorów, Wydawców lub Księgarń, profile Autorów, Wydawców lub Księgarń mogą zostać, za zgodą tych podmiotów zintegrowane z serwisami internetowymi i usługami innymi niż Serwis lubimyczytać.pl. Administrator nie odpowiada w pełnym dozwolonym prawem zakresie za treść danych zamieszczonych w innych serwisach, do których hiperłącze lub adres internetowy zamieszczony został przez Użytkowników Zarejestrowanych.
§13. Usunięcie Konta Użytkownika
 1. Użytkownik Zarejestrowany może w każdej chwili usunąć swoje Konto Użytkownika z Serwisu dokonując określonych czynności określonych we wskazówkach znajdujących się w Pomocy. Usunięcie Konta Użytkownika powoduje usunięcie jego danych osobowych. Usunięcie Konta Użytkownika następuje na stałe i bezpowrotnie. Usunięcie Konta Użytkownika pozostaje bez wpływu na udzielone Administratorowi prawo do korzystania z treści zamieszczonych w Serwisie. Usunięcie Konta Użytkownika powoduje, iż dalsze świadczenie usługi jest niemożliwe i jest równoznaczne z rozwiązaniem Umowy. Na podstawie uzgodnień pomiędzy Administratorem a Autorem, Wydawcą lub Księgarnią, Strony mogą przyjąć, że usunięcie Konta Autora, Konta Wydawcy lub Konta Księgarni może być związane z usunięciem części danych, informacji lub materiałów audiowizualnych znajdujących się Serwisie.
 2. Wraz z momentem rozwiązania Umowy Login oraz Hasło Użytkownika Zarejestrowanego zostają usunięte oraz Użytkownik traci wszystkie prawa, tytuły i korzyści ze wszystkich ewentualnych akcji o cechach promocji lub konkursu, w których uczestniczył w ramach Serwisu.
 3. Rozwiązanie Umowy nie zwalnia Użytkownika Zarejestrowanego z obowiązku wywiązania się z wszelkich ewentualnych zobowiązań wobec Administratora lub osób trzecich, powstałych w ramach Serwisu lub w związku z Serwisem, co do których Użytkownik Zarejestrowany nie został zwolniony przez wierzyciela w sposób nie budzący wątpliwości w formie pisemnej.
§14. Wypowiedzenie Umowy przez Administratora
 1. Administrator uprawniony jest wypowiedzieć Umowę ze skutkiem natychmiastowym w przypadku, jeżeli:
  1. Użytkownik Zarejestrowany korzysta z Serwisu, jego Zawartości lub Funkcjonalności w sposób sprzeczny z Umową,
  2. Użytkownik Zarejestrowany zamieszcza treści, do których wykorzystywanie Serwisu jest niedozwolone, w szczególności poprzez rozpowszechnianie treści pornograficznych, uprawianie działalności komercyjnej, reklamowej lub promocyjnej, rozsyłanie spamu i niezamówionej informacji handlowej,
  3. Użytkownik Zarejestrowany udostępnia przynależące mu Konto Użytkownika do używania osobom trzecim bez pisemnej zgody Administratora.
 2. Zgłoszenia podmiotu trzeciego dotyczące naruszenia w ramach lub przy wykorzystaniu Serwisu przez Użytkownika Zarejestrowanego przysługujących mu praw powinno spełniać kumulatywnie następujące kryteria:
  1. zawiera elektroniczny lub fizyczny podpis osoby, której przysługują prawa bądź działającej w imieniu i na rzecz podmiotu, któremu przysługują Prawa,
  2. zawiera precyzyjny opis Zawartości naruszającej wyżej wymienione Prawa wraz z załączeniem stosownych dokumentów,
  3. zawiera precyzyjny opis miejsca w Serwisie, gdzie ma miejsce naruszenie (wraz z załączeniem zrzutów ekranu Serwisu),
  4. zawiera dokładny adres, numer telefonu stacjonarnego oraz adres poczty elektronicznej (e-mail) podmiotu zgłaszającego naruszenie,
  5. zawiera oświadczenie podmiotu zgłaszającego, złożone pod groźbą odpowiedzialności cywilnej oraz karnej, że informacje podane w zgłoszeniu są w najwyższym stopniu dokładne oraz zgodne ze Stanem faktycznym i mają na celu tylko i wyłącznie ochronę Praw, nie są zaś skierowane na wywołanie jakiejkolwiek szkody Administratorowi lub Użytkownikowi Zarejestrowanemu, któremu naruszono któregokolwiek z Praw,
  6. zawiera oświadczenie podmiotu zgłaszającego, że jest on podmiotem, któremu powyższe Prawa przysługują lub działa w imieniu i na rzecz takiego podmiotu, wraz z załączeniem prawidłowo sporządzonego pełnomocnictwa lub jego czytelnej kopii elektronicznej.
 3. W sytuacjach rodzących uzasadnione wątpliwości co do prawidłowości zgłoszenia, określonego w ust. 1, Administrator może poprzestać na czasowym zablokowaniu dostępu do Zawartości, której dotyczy zgłoszenie. Usunięcie Konta Użytkownika lub zablokowanie dostępu do Zawartości nie oznacza jednoczesnego uznania, iż powyższe treści stanowią Zawartość naruszającą prawa podmiotu zgłaszającego.
 4. Zgłoszenie, które nie spełnia prawidłowo wszystkich kryteriów wymienionych w ust. 1 powyżej, nie może być traktowane jako wiarygodna wiadomość o bezprawnym charakterze danych lub związanej z nimi działalności.
 5. Wszelkie zgłoszenia powinny być składane mailem na adres Administratora.
 6. Usunięcie Konta Użytkownika przez Administratora w przypadkach określonych w Regulaminie jest potwierdzane przez Administratora poprzez przesłanie odpowiedniej informacji na adres poczty elektronicznej (e-mail) Użytkownika Zarejestrowanego, aktywny w chwili usunięcia Konta.
§15. Wyłączenie odpowiedzialności Administratora
 1. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za sposób korzystania przez Użytkownika lub Użytkownika Zarejestrowanego z Serwisu i skutki korzystania z Serwisu, jeżeli korzystanie nastąpiło w sposób sprzeczny z postanowieniami niniejszego Regulaminu.
 2. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za szkody poniesione przez Użytkownika spowodowane niezależnymi od Administratora zagrożeniami występującymi w sieci Internet. Ponadto Administrator nie ponosi odpowiedzialności za przerwy w świadczeniu dostępu do Serwisu zaistniałe z przyczyn technicznych (np. w związku z przeprowadzaną konserwacją, przeglądem lub wymianą sprzętu) lub innych przyczyn niezależnych od Administratora.
 3. Administrator zastrzega sobie prawo do zaprzestania udostępniania Serwisu, po uprzednim powiadomieniu o tym Użytkowników i Użytkowników Zarejestrowanych na stronach Serwisu.
 4. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za usługi świadczone za pośrednictwem Serwisu przez podmioty trzecie, które świadczą usługi na rzecz Użytkowników we własnym imieniu i na własny rachunek, na zasadach i na mocy porozumień zawartych z Administratorem lub jego kontrahentami. Określenie reguł świadczenia takich usług należy do podmiotu świadczącego te usługi i podmiot ten jest wyłącznie za nie odpowiedzialny. Ewentualne reklamacje kierowane do Administratora w tym zakresie będą przekazywane tym podmiotom.
 5. Administrator zastrzega, iż zakres Serwisu, jego Zawartość oraz Funkcjonalność może być w każdej chwili zmieniana przez Administratora. Administrator będzie informował na łamach Serwisu o każdej zmianie zakresu udostępnianych funkcji z odpowiednim wyprzedzeniem.
§16. Postępowanie reklamacyjne
 1. Użytkownicy Zarejestrowani mogą składać reklamacje dotyczące spraw związanych z funkcjonowaniem Serwisu z wyłącznej winy Administratora. Reklamacje mogą być składane w formie pisemnej na adres Administratora lub drogą elektroniczną za pomocą wiadomości przesłanej na adres poczty elektronicznej (e-mail) Administratora: admin@lubimyczytac.pl.
 2. Reklamacja powinna zawierać następujące informacje: a) imię i nazwisko oraz adres zamieszkania albo nazwę oraz siedzibę Użytkownika Zarejestrowanego; b) określenie przedmiotu reklamacji oraz reklamowanego okresu; c) przedstawienie okoliczności uzasadniających reklamację oraz załączenie wszelkich posiadanych dokumentów oraz informacji wykazujących zasadność roszczeń reklamacyjnych; d) datę zawarcia Umowy; e) podpis Użytkownika Zarejestrowanego - w przypadku reklamacji złożonej w formie pisemnej.
 3. W przypadku, gdy złożona reklamacja nie spełnia warunków określonych w ust. 1 powyżej, Administrator, o ile uzna, że jest to konieczne do prawidłowego rozpatrzenia reklamacji, wzywa Użytkownika Zarejestrowanego drogą elektroniczną do jej uzupełnienia, określając termin, nie krótszy niż 7 dni, i zakres tego uzupełnienia, z pouczeniem, że nieuzupełnienie reklamacji w określonym terminie spowoduje pozostawienie reklamacji bez rozpoznania. Po bezskutecznym upływie wyznaczonego terminu, reklamację pozostawia się bez rozpoznania.
 4. Reklamacja może być złożona w terminie dwunastu miesięcy od dnia zdarzenia, którego dotyczy reklamacja z wyłącznej winy Administratora. Reklamację złożoną po upływie terminu, o którym mowa powyżej, pozostawia się bez rozpoznania.
 5. Administrator zastrzega sobie prawo do ingerencji w strukturę techniczną Konta Użytkownika celem zdiagnozowania nieprawidłowości w funkcjonowaniu usług Serwisu, a także może dokonywać zmian i w każdy inny sposób oddziaływać na stronę techniczną Konta Użytkownika, w celu jego modyfikacji lub przywrócenia prawidłowego działania samego Konta Użytkownika lub Serwisu.
 6. Administrator udziela odpowiedzi na reklamację drogą elektroniczną w terminie 30 (trzydzieści) dni od dnia jej złożenia. Odpowiedź na reklamację zostanie przesłana do Użytkownika Zarejestrowanego na adres podany przez niego w reklamacji. Administrator zastrzega sobie prawo do wydłużenia powyższego terminu maksymalnie o 30 (trzydzieści) dni w przypadku, gdy rozpoznanie reklamacji wymaga wiadomości specjalnych lub napotka przeszkody z przyczyn niezależnych od Administratora (takie jak awarie sprzętu lub sieci internetowej). Administrator ponadto zastrzega, że rozpatrzenie reklamacji może wymagać uzyskania od Użytkownika dodatkowych wyjaśnień – czas udzielania wyjaśnień przez Użytkownika każdorazowo przedłuża okres rozpoznania reklamacji.
 7. Po wyczerpaniu postępowania reklamacyjnego Użytkownik Zarejestrowany może skierować sprawę na drogę postępowania przed sądem powszechnym.
§17. Zmiana Regulaminu
 1. Niektóre świadczone w ramach Serwisu Funkcjonalności mogą podlegać Dodatkowym warunkom nieokreślonym w niniejszym Regulaminie, w tym w szczególności Umowie bądź odpowiedniej Licencji. Podczas korzystania z takiej Funkcjonalności, Użytkownik Zarejestrowany winien stosować się do Dodatkowych warunków oraz Regulaminu. W przypadku niezgodności między Dodatkowymi warunkami a Regulaminem, postanowienia Dodatkowych warunków mają charakter rozstrzygający. Treść Dodatkowych warunków dostępna jest w serwisie w sposób umożliwiający ich pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie ich treści za pomocą Systemu, którym posługuje się Użytkownik.
 2. Regulamin, w tym polityki oraz warunki, o których mowa w tym Regulaminie, stanowią całość Umowy i regulują korzystanie przez Użytkownika z Serwisu, zastępując wszelkie wcześniejsze umowy pomiędzy Użytkownikiem i Administratorem.
 3. Administrator zastrzega sobie prawo do zmiany sposobu funkcjonowania Serwisu, Funkcjonalności Serwisu lub treści Regulaminu, Polityki ochrony Poufności lub Dodatkowych warunków w dowolnym czasie według własnego uznania. Wszelkie zmiany Regulaminu, Polityki Ochrony Poufności lub Dodatkowych warunków wchodzą w życie w ciągu 14 (czternastu) dni od opublikowania w ramach Serwisu lub – w przypadku Dodatkowych warunków – w terminie określonym w tych warunkach.
 4. Aktualna wersja Regulaminu jest dostępna pod następującym adresem: https://lubimyczytac.pl/regulamin.
 5. O ile nie zostanie to w sposób wyraźny określone inaczej, wszelkie nowe funkcje w ramach Serwisu bądź Funkcjonalności podlegają Regulaminowi.
§18. Postanowienia końcowe
 1. Administrator zastrzega sobie prawo do anonimowej publikacji treści kierowanych przez Użytkowników lub Użytkowników Zarejestrowanych do Administratora, a dotyczących kwestii związanych z funkcjonowaniem Serwisu, udzielanymi poradami i innych, co do których Administrator uzna, że odpowiedzi na te treści są warte upublicznienia.
 2. Użytkownicy i Użytkownicy Zarejestrowani zgadzają się, że Umowa może zostać scedowana przez Administratora, w całości lub w części, na rzecz osoby trzeciej. Użytkownicy Zarejestrowani nie mogą scedować Umowy na rzecz jakichkolwiek podmiotów z uwagi na charakter Konta Użytkownika.
 3. Niniejszy dokument jak również dokumenty w nim powołane podlegają przepisom polskiego prawa, w tym w szczególności przepisom: ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. 1964 nr 16, poz. 93 z późn. zm.), ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2002 nr 101, poz. 926 tj. z późn. zm.), ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. 2002 nr 144, poz. 1204) oraz ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. 2006 nr 90, poz. 631 tj. z późn. zm.).
 4. Wszelkie spory, które mogą wyniknąć w związku z niniejszym dokumentem będą rozwiązywane w drodze negocjacji pomiędzy Stronami, którzy zobowiązują się działać w dobrej wierze. W przypadku, gdy procedura przewidziana w zdaniu powyżej okaże się nieskuteczna, spór będzie przedstawiony do rozpoznania przez właściwe sądy powszechne z siedzibą w Poznaniu.
 5. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 18 kwietnia 2011 r.

Polityka Cookies

CO TO SĄ PLIKI COOKIES?

Cookies są krótkimi informacjami, które nasz Serwis lub nasz Zaufany Partner zapisuje na dysku Twojego komputera lub w Twoim urządzeniu mobilnym w postaci plików tekstowych. Plik cookie zazwyczaj zawiera nazwę strony internetowej, z której pochodzi, swój czas istnienia, wygenerowany unikalny numer służący do identyfikacji przeglądarki, z której następuje połączenie ze stroną internetową oraz inne potrzebne dane. W niniejszej Polityce informacje dotyczące Cookies mają zastosowanie również do innych podobnych technologii stosowanych na Stronie Lubimyczytac.pl.

INNE TECHNOLOGIE PODOBNE DO COOKIES (ZWANE TAKŻE: „INNYMI PODOBNYMI TECHNOLOGIAMI”)

Dla zapewnienia sprawnego korzystania z naszego Serwisu używamy także innych niż Cookies technologii np. Local Storage, która służy do przechowywania danych zapisywanych podczas korzystania z serwisów w wydzielonej część pamięci przeglądarki. Dostęp do danych w Local storage może uzyskać tylko strona internetowa, z której dane zostały zapisane w przeglądarce. Dane w Local Storage są przechowywane przez przeglądarkę po jej zamknięciu.

DO CZEGO WYKORZYSTUJEMY PLIKI COOKIES I INNE TECHNOLOGIE?

Pliki cookies i informacje z localStorage wykorzystywane są przez nasz Serwis/Aplikacje Mobilne do utrzymania sesji i ustawień użytkownika (po zalogowaniu), dzięki której użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu/zakładce Aplikacji Mobilnej ponownie wpisywać loginu i hasła, a także do tworzenia statystyk, badań i analiz, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób użytkownicy korzystają ze stron internetowych/Aplikacji Mobilnych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości.

Cookies oraz informacje zapisywane w localStorage w żaden sposób nie niszczą ani nie uszkadzają systemu w Twoim urządzeniu i zapisanych na nim plików, ani też celowo nie wpływają niekorzystnie na jego wydajność lub funkcjonalność. Identyfikacja odbywa się bezosobowo, bezimiennie i są to dane dotyczące jedynie sposobu i formy korzystania z Serwisów/Aplikacji Mobilnych.

RODZAJE COOKIES LUB INNYCH PODOBNYCH TECHNOLOGII STOSOWANYCH W LUBIMYCZYTAC.PL

Z uwagi na okres przechowywania w ramach Serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w Twoim urządzeniu końcowym do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w Twoim urządzeniu końcowym przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Ciebie.
Pliki cookies wykorzystywane w tym celu obejmują:

 • pliki cookies z danymi Użytkownika (identyfikator sesji) zapisywane na czas trwania sesji (ang. user input cookies);

 • uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania na czas trwania sesji (ang. authentication cookies);

 • pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania (ang. user centric security cookies);

 • sesyjne pliki cookies odtwarzaczy multimedialnych (np. pliki cookies odtwarzacza flash), na czas trwania sesji (ang. multimedia player session cookies);

 • trwałe pliki cookies służące do personalizacji interfejsu Użytkownika, na czas trwania sesji lub dłużej (ang. user interface customization cookies),

 • pliki cookies służące do monitorowania ruchu na stronie internetowej, tj. analityki danych, w tym cookies Google Analytics (są to pliki wykorzystywane przez spółkę Google – tj. podmiot, któremu Administrator powierzył przetwarzanie danych osobowych - w celu prowadzenia analizy sposobu korzystania z Serwisu przez Użytkownika, w tym tworzenia statystyk i raportów dotyczących funkcjonowania Serwisu).

Cookie "marketingowe"

Pliki cookies i informacje z localStorage wykorzystywane są przez nasz Serwis/Aplikacje Mobilne do utrzymania sesji i ustawień użytkownika (po zalogowaniu), dzięki której użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu/zakładce Aplikacji Mobilnej ponownie wpisywać loginu i hasła, a także do tworzenia statystyk, badań i analiz, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób użytkownicy korzystają ze stron internetowych/Aplikacji Mobilnych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości.

Cookies oraz informacje zapisywane w localStorage w żaden sposób nie niszczą ani nie uszkadzają systemu w Twoim urządzeniu i zapisanych na nim plików, ani też celowo nie wpływają niekorzystnie na jego wydajność lub funkcjonalność. Identyfikacja odbywa się bezosobowo, bezimiennie i są to dane dotyczące jedynie sposobu i formy korzystania z Serwisów/Aplikacji Mobilnych.

DO CZEGO WYKORZYSTUJEMY PLIKI COOKIES I INNE TECHNOLOGIE?

Administrator oraz jego Zaufani Partnerzy wykorzystują również pliki cookies do celów marketingowych, w tym w związku z kierowaniem do Użytkowników reklamy behawioralnej. W tym celu Administrator oraz Zaufani Partnerzy przechowują informacje lub uzyskują dostęp do informacji już przechowywanych w telekomunikacyjnym urządzeniu końcowym Użytkownika (komputer, telefon, tablet itp.). Wykorzystanie plików cookies oraz zebranych za ich pośrednictwem danych osobowych w celach marketingowych, w szczególności w zakresie promowania usług i towarów podmiotów trzecich, wymaga uzyskania zgody Użytkownika. Zgoda ta może być w każdym momencie wycofana poprzez ustawienia przeglądarki Użytkownika.

CZY UŻYWAMY COOKIES LUB PODOBNYCH TECHNOLOGII PODMIOTÓW TRZECICH?

Tak, korzystając z Serwisu możesz otrzymywać Cookies pochodzące od współpracujących z Lubimyczytac.pl podmiotów trzecich takich jak np. Facebook, Google, Twitter, Hotjar a także od firm realizujących w naszym Serwisie kampanie reklamowe na zlecenie reklamodawców. Więcej informacji na temat tych Cookies lub podobnych technologii możesz znaleźć na stronach internetowych poszczególnych podmiotów trzecich.

Oprócz technologii Local storage w Serwisie Lubimyczytac.pl mogą być również wykorzystywane inne technologie i rozwiązania techniczne pozwalające uzyskać dostęp do informacji przechowywanej w przeglądarce/urządzeniu końcowym, których działanie jest konieczne do korzystania z Serwisu Lubimyczytac.pl lub pożądane z uwagi na ich specyfikę.

Korzystamy też z oprogramowania analitycznego podmiotów trzecich (np. Google Analitics, Gemius) zamieszczające w urządzeniu końcowym Użytkownika kody umożliwiające zbieranie danych o Użytkownikach.

Na naszej stronie używane są także Cookies firmy Gemius Polska sp. z o.o., będącej naszym partnerem. Cookies te służą przede wszystkim do analizy oglądalności stron internetowych w Polsce i oceny skuteczności działań reklamowych. Gemius może dodatkowo wykorzystując informacje zawarte w Cookies  zaprosić Użytkownika tej strony do udziału w badaniach oglądalności stron internetowych. Zaproszenie następuje poprzez wyświetlenie kwestionariusza zbierającego wyłącznie za zgodą Użytkownika m.in. dane społeczno-demograficzne. Gemius może również przekazywać te informacje stronom trzecim, jeżeli zachowane zostaną powyżej wskazane cele. Użytkownik może w każdym czasie zrezygnować z korzystania z tego rodzaju plików wybierając odpowiednie ustawienia w swojej przeglądarce. Pozostałe informacje o polityce prywatności można odnaleźć na stronie https://www.gemius.pl/polityka-prywatnosci.html.

W JAKI SPOSÓB MOGĘ ZMIENIĆ USTAWIENIA DOT. COOKIES ALBO JE USUNĄĆ?

Możesz wyrazić zgodę na zapisywanie plików cookies oraz informacji przechowywanych w technologii localStorage na swoim urządzeniu oraz na ich wykorzystywanie przez nas oraz naszych Zaufanych Partnerów poprzez brak zmiany ustawień przeglądarki internetowej, z której korzystasz, tj. ustawień przeglądarki pozwalających na akceptację cookies oraz technologii localStorage po rozpoczęciu korzystania z naszego Serwisu/Aplikacji Mobilnej, co oznacza zgodę na otrzymywanie i wykorzystywanie ww. technologii w wyżej opisany sposób.

Możesz też w każdej chwili określić możliwość przechowywania lub uzyskiwania dostępu do cookies i do informacji przechowywanych w technologii localStorage za pomocą ustawień oprogramowania zainstalowanego w Twoim urządzeniu.

Abyśmy mogli trwale zapamiętać Twoją decyzję dotyczącą braku zgody na wykorzystywanie przez nas cookies i localSstorage w celach opisanych w Polityce Prywatności, jesteśmy zmuszeni zapisać na Twoim urządzeniu cookie przechowujące taką informację. Jeśli ustawienia Twojego urządzenia na to nie pozwalają, naturalnym zachowaniem będzie każdorazowe pytanie Cię o zgodę.

Aby nie otrzymywać cookies należy skorzystać z opcji przeglądarki internetowej wykorzystywanej do połączenia z Serwisem i wybrać opcję automatycznego odrzucania. Ustawienia te zazwyczaj pozwalają też zarządzać cookies.

Poniżej znajdują się odnośniki do przykładowych, oficjalnych stron internetowych producentów najczęściej używanych przeglądarek internetowych, na których znajduje się informacja o czynnościach potrzebnych do zmiany ustawień danej przeglądarki w wyżej opisanym zakresie:


Internet Explorer:

https://support.microsoft.com/pl-pl/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies

Mozilla Firefox:

https://support.mozilla.org/pl/kb/ciasteczka

Google Chrome:

https://support.google.com/chrome/bin/answer.py?hl=pl&answer=95647

Opera:

https://help.opera.com/Windows/12.10/pl/cookies.html

Safari:

https://support.apple.com/kb/PH5042?locale=en-GB


Aby nie zezwalać na działanie technologii localStorage należy wyłączyć współpracę przeglądarki z tą technologią, co odbywa się zazwyczaj w analogiczny sposób jak przy rezygnacji z otrzymywania plików cookies.

Dla wyłączenia technologii localStorage zaleca się także następujące czynności w zależności od posiadanej przeglądarki:

Internet Explorer

 • naciśnięcie kombinacji klawiszy [Ctrl + Shift + Delete] wywoła okno zawierające opcje usunięcia danych elementów. Element „'Pliki cookie i dane witryn sieci Web'” dotyczy usunięcia plików cookies oraz zawartości localStorage.

 • z głównego menu wybierz Narzędzia -> Opcje internetowe -> zakładka „Zaawansowane” -> w dziale „Zabezpieczenia” należy odznaczyć „Włącz przechowywanie DOM”.

Mozilla Firefox

 • naciśnięcie kombinacji klawiszy [Ctrl + Shift + Delete] wywoła okno zawierające opcje usunięcia danych elementów. Element „ciasteczka” dotyczy usunięcia plików cookies oraz zawartości localStorage.

 • w miejscu na wpisanie adresu www wpisz komendę about:config, a następnie w linii 'dom.storage.enabled' zamienić domyślną wartość 'true' na 'false'.

Chrome

 • naciśnięcie kombinacji klawiszy [Ctrl + Shift + Delete] wywoła okno zawierające opcje usunięcia danych elementów. Element „Pliki cookie oraz inne dane witryn i wtyczek” dotyczy usunięcia plików cookies oraz zawartości localStorage.

Opera

 • z głównego menu wybierz Menu -> Ustawienia -> Usuń prywatne dane. W oknie dialogowym wybierz elementy do usunięcia. Element „Usuń wszystkie pliki cookie” oraz „Wyczyść magazyn stały” spowoduje usunięcie plików cookie, oraz zawartości localStorage.

 • w miejscu na wpisanie adresu www wpisz komendę opera:config. Linię 'localStorage' ustaw „0” (zero) w polach „Domain Quota Exceeded Handling For localStorage” oraz „Domain Quota For localStorage”.

Safari

 • należy wybrać polecenie menu Safari -> Preferencje (naciśnięcie Cmd+), a następnie Prywatność.

 • w miejscu "Zarządzaj danymi witryn" należy zaznaczyć jedną lub więcej witryn, a następnie kliknąć Usuń lub Usuń wszystko.

Aby usunąć tymczasowe pliki i ustawienia w Aplikacjach Mobilnych możesz odinstalować daną aplikację i zainstalować ją na nowo albo skorzystać z następujących ustawień systemów operacyjnych:

Android

 • Należy wejść w Ustawienia -> Aplikacje -> odszukać daną aplikację i w obrębie tej aplikacji poszukać miejsca, gdzie zarządza się pamięcią i kliknąć komendę „wyczyść pamięć” (może to się to też nazywać pamięcią podręczną lub cache) lub kliknąć komendę „wyczyść dane aplikacji”. Cache czy pamięć podręczna oznacza wszystkie dane, które mają przyspieszyć działanie aplikacji, np. pobrane zdjęcia itp. Dane aplikacji to z kolei wszystkie dane i ustawienia (także dane logowania), które w pamięci zostały zapisane.

iOS

 • iOS
 • W systemie iOS nie można wyczyścić pamięci podręcznej aplikacji. W takiej sytuacji należy aplikację usunąć i pobrać ją ponownie.

Zaufani Partnerzy
zgłoś błąd