Wespazjan Kochowski

Wespazjan Hieronim Kochowski herbu Nieczuja - jeden z najwybitniejszych historyków i poetów polskiego baroku, najbardziej typowy przedstawiciel filozofii i literatury sarmackiej. Miejsce urodzenia p... Wespazjan Hieronim Kochowski herbu Nieczuja - jeden z najwybitniejszych historyków i poetów polskiego baroku, najbardziej typowy przedstawiciel filozofii i literatury sarmackiej.
Miejsce urodzenia poety - dwór Kochowskich i miejscowość Gaj dziś nie istnieje i nie zostało do tej pory jednoznacznie zidentyfikowane. W okolicach Waśniowa jest kilka miejsc o identycznej lub podobnej nazwie: Gaj, Zagaje. Przez całe życie związany był z Małopolską. Jego rodzicami byli Jan, średnio zamożny szlachcic, oraz Zofia z Janowskich. Uczył się w Krakowie, w słynnym Kolegium Nowodworskiego. Po jego ukończeniu przez dziesięć lat walczył w chorągwi husarskiej z Kozakami, Rosjanami i Szwedami (brał udział między innymi w bitwie pod Beresteczkiem). W 1660 powrócił do rodzinnego Gaju, a wkrótce przeniósł się do wsi Goleniowy koło Szczekocin (ziemia krakowska). W 1666 brał udział w rokoszu Lubomirskiego, podczas którego wziął udział w bitwie pod Mątwami.

W 1688 roku brał czynny udział w życiu politycznym i zyskał sobie poważanie wśród szlachty. Zauważył go nawet dwór i w latach 1671-1673 piastował urząd podżupnika wielickiego, czyli kontrolera największych w kraju kopalni soli.

Zadebiutował literacko poematem Kamień świadectwa wielkiego w Koronie Polskiej senatora niewinności, broniącym Jerzego Sebastiana Lubomirskiego. W 1668 wydał swój pierwszy tomik - Różaniec Najświętszej Panny Maryi, rozważający poszczególne tajemnice różańcowe.

W 1674 opublikował swoje pierwsze wielkie dzieło - Niepróżnujące próżnowanie. Jest to zbiór kilkuset utworów, podzielonych na cztery księgi liryków, jedną księgę epod i dwie księgi epigramatów. Zabłysnął w nim bogactwem tematów, uczuć, środków stylistycznych i form wersyfikacyjnych. Wyrażał troskę o państwo, opiewał jego triumfy, piętnował słabości, zagrzewał rodaków do walki, chwalił życie na wsi i swe rodzinne strony, dziękował za opiekę niebiosom, ale również żartował z różnych codziennych sytuacji.

W 1681 oddał do druku dwa nowe poematy religijne - Chrystus cierpiący, opłakujący mękę Zbawiciela, oraz Ogród panieński, objaśniający rozmaite tytuły Matki Bożej.

Za czasów Sobieskiego zwrócił się w stronę historii. W 1683 wydał pomnikowe Annalium Poloniae ab obitu Vladislai IV Climacteres (Roczników polskich od śmierci Władysława IV Klimaktery). Są to dzieje Rzeczypospolitej czasów Jana II Kazimierza i Michała Korybuta Wiśniowieckiego. Kochowski korzystał z opowieści bardzo wielu świadków, a także dokumentów i własnych doświadczeń, zachowując przy tym znaczny obiektywizm i krytycyzm. Praca ta jest do dziś jednym z podstawowych źródeł wiedzy o epoce staropolskiej.

Jako historiographus privilegiatus (historyk uprzywilejowany) brał udział w odsieczy wiedeńskiej i sporządził z niej sprawozdanie - Commentarius belli adversus Turcas (Pamiętnik wojny przeciw Turkom, 1684). Następnie spróbował ułożyć na jego podstawie epopeję narodową, lecz udało mu się dokończyć tylko jedną pieśń, wydaną jako Dzieło Boskie albo Pieśni Wiednia wybawionego i inszych transakcyjej wojny tureckiej w roku 1683 szczęśliwie rozpoczętej (1684).

Ostatnim i najwybitniejszym dziełem Kochowskiego była Psalmodia polska (pełen tytuł: Psalmodia polska|Trybut należyty wdzięczności wszystkiego dobrego Dawcy, Panu i Bogu albo Psalmodia polska za dobrodziejstwa Boskie dziękująca (1695). Jest to zbiór psalmów, tekst modlitewny i swoisty testament duchowy, ujęty w formie parafrazy Księgi psalmów. Wyróżnia się ona z jednej strony stylizacją biblijną, a z drugiej - zmianą punktu widzenia z Izraelity na Polaka, z żyda na chrześcijanina, z człowieka starożytnego na nowożytnego. Składa się ona z przemieszanych z sobą 14 psalmów prywatnych i 22 publicznych. Ich naczelnymi ideami są: pokuta i miłosierdzie Boga, powstrzymanie namiętności i ufność w opatrzność (złota mierność), szczególna rola Polski w świecie (nowy naród wybrany, przedmurze chrześcijaństwa, Sobieski - obrońca wiary) oraz wyższość ustroju Rzeczypospolitej (złota wolność). Psalmodia - pisana rytmiczną prozą poetycką - uważana jest przez badaczy za arcydzieło polskiego baroku i znakomitą syntezę ówczesnej kultury.

W 1658 Kochowski ożenił się z Marianną Misiowską. Syna, któremu nadał imiona Hieronim Franciszek, doczekał się dopiero w 1674. Po śmierci Marianny (1677) ożenił się z zamożną wdową, Magdaleną Frezerową (primo voto Różanka). W 1696 zmarła również ona.

Jego największym przyjacielem był Jan Gawiński (również poeta). Do jego znajomych zaliczali się także Stefan Bidziński (znany żołnierz, wojewoda sandomierski), Hieronim Komornicki (opat świętokrzyski) i Pakosław Lanckoroński (polityk i duszpasterz).

źródło opisu: Wikipedia

źródło zdjęcia: wikipedia

pokaż więcej
Wszystkie Poza moją biblioteczką W mojej biblioteczce Pokaż książki znajdujące się:
Dzieło Boskie
Dzieło Boskie
Wespazjan Kochowski

8 (2 ocen i 0 opinii)
Dzieło Boskie
barokowy utwór poetycki autorstwa Wespazjana z Kochowa, wydany w 1684 roku, po zwycięstwie Jana Sobieskiego pod Wiedniem.
czytelników: 3 | opinie: 0 | ocena: 8 (2 głosy)
Erotykon
Erotykon
Jan Kochanowski, Renata Szuman-Fikus, Henryk Sienkiewicz, Jan Lechoń, Stefan Napierski, Tadeusz Boy-Żeleński, Cyprian Kamil Norwid, Julian Tuwim, Maria Konopnicka, Stefan Żeromski, Adam Mickiewicz, Kornel Makuszyński, Bolesław Leśmian, Bronisława Ostrowska, Eliza Orzeszkowa, Magdalena Samozwaniec, Janusz Roś, Mikołaj Rej, Tadeusz Dołęga-Mostowicz, Jarosław Iwaszkiewicz, Juliusz Słowacki, Stanisław Dygat, Antoni Słonimski, Andrzej Możdżonek, Horacy Safrin, Gabriela Zapolska, Bolesław Prus, Narcyza Żmichowska, Jerzy Liebert, Maria Pawlikowska-Jasnorzewska, Józef Weyssenhoff, Jan Andrzej Morsztyn, Stanisław Ignacy Witkiewicz, Zofia Nałkowska, Antoni Lange, Krzysztof Kamil Baczyński, Marzena Broda, Leopold Staff, Michał Bałucki, Wacław Potocki, Konstanty Ildefons Gałczyński, Maria Kuncewiczowa, Stanisław Brzozowski, Maria Wirtemberska, Jadwiga Rutkowska, Halina Poświatowska, Emil Zegadłowicz, Józef Ignacy Kraszewski, Rafał Wojaczek, Jan Dobraczyński, Kazimiera Iłłakowiczówna, Tadeusz Breza, Jalu Kurek, Michał Choromański, Anka Kowalska, Stanisław Jerzy Lec, Adam Asnyk, Stanisław Trembecki, Jan Kott, Kazimierz Przerwa-Tetmajer, Włodzimierz Perzyński, Jan Kasprowicz, Zbigniew Jerzyna, Janusz Makarczyk, Tadeusz Kotarbiński, Kazimierz Wierzyński, Franciszek Karpiński, Aleksander Świętochowski, Andrzej Trzebiński, Józef Czechowicz, Klementyna Hoffmanowa, Janina Ipohorska, Zbigniew Becher, Mikołaj Sęp Szarzyński, Daniel Naborowski, Wespazjan Kochowski, Franciszek Dionizy Kniaźnin, Kazimiera Zawistowska, Maryla Wolska, Szymon Zimorowic, Jan Danecki (poeta), Władysław A. Grzeszczyk, Zuzanna Rabska, Leszek Szeligowski, Adam Lewandowic Strzeżowczyk, Liliana, Leszek Kumor, Ignacy Legatowicz, Melchior Pudłowski, Feliks Przysiecki, Adam Władysławiusz, Henryk Horosz, Jan Smolik, Jurek Potański, Józef Ruffer

7,7 (10 ocen i 0 opinii)
Erotykon
Autorzy:
Wiersze, sentencje i przysłowia o miłości, które wybrał Andrzej Możdżonek. Wśród autorów są m.in. Mikołaj Rej, Jan Kochanowski, Mikołaj Sęp-Sarzyński, Krzysztof Kamil Baczyński i Jan Lechoń.
czytelników: 99 | opinie: 0 | ocena: 7,7 (10 głosów)
Hypomnema Reginarum Poloniae a suscepto Fidei lumine Continua serie Regnantium Autore Vespasiano A Kochow Kochowski Equite Polono Ex Annalibus Patriis Collectum
Hypomnema Reginarum Poloniae a suscepto Fidei lumine Continua serie Regnantium Autore Vespasiano A Kochow Kochowski Equite Polono Ex Annalibus Patriis Collectum
Wespazjan Kochowski

10 (1 ocen i 0 opinii)
czytelników: 2 | opinie: 0 | ocena: 10 (1 głos)
I w odmianach czasu smak jest. Antologia polskiej poezji barokowej.
I w odmianach czasu smak jest. Antologia polskiej poezji barokowej.
Jan Andrzej Morsztyn, Wacław Potocki, Józef Baka, Józef Bartłomiej Zimorowic, Anna Stanisławska, Samuel Twardowski, Hieronim Morsztyn, Zbigniew Morsztyn, Mikołaj Sęp Szarzyński, Adam Jarzębski, Sebastian Grabowiecki, Kasper Miaskowski, Daniel Naborowski, Maciej Kazimierz Sarbiewski, Samuel Przypkowski, Wespazjan Kochowski, Jan Żabczyc, Stanisław Herakliusz Lubomirski, Szymon Zimorowic, Stanisław Morsztyn, Krzysztof Opaliński, Kasper Twardowski, Łukasz Opaliński, Szymon Starowolski, Klemens Bolesławiusz, Piotr Kochanowski, Jakub Teodor Trembecki, Adam Korczyński, Krzysztof Arciszewski, Jakub Boczyłowic, Daniel Bratkowski, Henryk Chełchowski, Wojciech Stanisław Chróściński, Stanisław Grochowski, Albert Ines, Stanisław Serafin Jagodyński, Karol Mikołaj Juniewicz, Jan Jurkowski, Olbrycht Karmanowski, Jan z Kijan, Krzysztof Niemirycz, Walerian Otwinowski, Hiacynt Przetocki, Walenty Roździeński, Dominik Rudnicki, Stanisław Samuel Szemiot, Jerzy Szlichtyng, Adam Władysławiusz, Andrzej Zbylitowski, Jan Żabczyc, Piotr Zbylitowski

6,57 (7 ocen i 0 opinii)
Lata potopu 1655-1657
Lata potopu 1655-1657
Wespazjan Kochowski

8,75 (4 ocen i 0 opinii)
Lata potopu 1655-1657
Potop szwedzki na ziemiach polskich.
czytelników: 9 | opinie: 0 | ocena: 8,75 (4 głosy)
Niepróżnujące próżnowanie ojczystym rymem na liryka i epigramata polskie rozdzielone i wydane
Niepróżnujące próżnowanie ojczystym rymem na liryka i epigramata polskie rozdzielone i wydane
Wespazjan Kochowski

5 (9 ocen i 1 opinii)
czytelników: 22 | opinie: 1 | ocena: 5 (9 głosów)
Poezja polska od średniowiecza do współczesności. Antologia
Poezja polska od średniowiecza do współczesności. Antologia
Jan Kochanowski, Jan Lechoń, Cyprian Kamil Norwid, Julian Tuwim, Jan Twardowski, Seweryn Goszczyński, Maria Konopnicka, Adam Mickiewicz, Bolesław Leśmian, Mikołaj Rej, Edward Stachura, Wisława Szymborska, Zbigniew Herbert, Tadeusz Różewicz, Ernest Bryll, Czesław Miłosz, Stanisław Wyspiański, Jarosław Iwaszkiewicz, Juliusz Słowacki, Aleksander Wat, Miron Białoszewski, Stanisław Barańczak, Adam Naruszewicz, Antoni Słonimski, Ewa Lipska, Jerzy Liebert, Bruno Jasieński, Maria Pawlikowska-Jasnorzewska, Jan Andrzej Morsztyn, Tadeusz Borowski, Krzysztof Kamil Baczyński, Leopold Staff, Wacław Potocki, Konstanty Ildefons Gałczyński, Tadeusz Miciński, Zygmunt Krasiński, Ignacy Krasicki, Halina Poświatowska, Rafał Wojaczek, Stanisław Grochowiak, Tadeusz Nowak, Kazimiera Iłłakowiczówna, Kornel Ujejski, Stanisław Jerzy Lec, Anna Kamieńska, Adam Asnyk, Władysław Broniewski, Szymon Szymonowic, Stanisław Trembecki, Julian Przyboś, Kazimierz Przerwa-Tetmajer, Jan Kasprowicz, Ryszard Berwiński, Tadeusz Gajcy, Kazimierz Wierzyński, Franciszek Karpiński, Andrzej Trzebiński, Biernat z Lublina, Władysław Syrokomla, Mieczysław Romanowski, Mieczysław Jastrun, Józef Czechowicz, Wincenty Pol, Adam Ważyk, Stanisław Korab Brzozowski, Teofil Lenartowicz, Zbigniew Morsztyn, Mikołaj Sęp Szarzyński, Daniel Naborowski, Wespazjan Kochowski, Józef Wybicki, Franciszek Dionizy Kniaźnin, Jakub Jasiński, Maryla Wolska, Szymon Zimorowic, Klemens Janicki (Janicjusz)

7,39 (57 ocen i 0 opinii)
Poezja polska od średniowiecza do współczesności. Antologia
Autorzy:
"Antologia Poezja polska" to jednotomowe kompendium tekstów poetyckich omawianych w liceach ogólnokształcących, technikach i szkołach zawodowych. Zawiera utwory objęte programem szkolnym, uł...
czytelników: 183 | opinie: 0 | ocena: 7,39 (57 głosów) | inne wydania: 1
Poezje wybrane
Poezje wybrane
Wespazjan Kochowski

5,5 (2 ocen i 0 opinii)
Poezje wybrane Seria: Klasyka Mniej Znana
Poezje XVII - wiecznego poety, uznawanego, obok Wacława Potockiego i Jana Chryzostoma Paska, za najwybitniejszego reprezentanta sarmatyzmu w literaturze.
czytelników: 9 | opinie: 0 | ocena: 5,5 (2 głosy)
Psalmodia polska
Psalmodia polska
Wespazjan Kochowski

5,21 (28 ocen i 2 opinii)
Psalmodia polska Seria: Klasyka Mniej Znana
W „Psalmodii polskiej”, formalnie i tematycznie nawiązujacej do starotestamentowej „Księgi Psalmów”, autor rozwinął ideę „narodu wybranego”, utożsamianego ze społecznością Polaków.
czytelników: 62 | opinie: 2 | ocena: 5,21 (28 głosów) | inne wydania: 1
Roczniki Polski. Klimakter czwarty (1669-1673)
Roczniki Polski. Klimakter czwarty (1669-1673)
Wespazjan Kochowski

0 (0 ocen i 0 opinii)
Roczniki Polski. Klimakter czwarty (1669-1673)
Klimakter czwarty kroniki Wespazjana Kochowskiego obejmujący lata 1669-1673 prezentuje słabo opracowany w polskiej historiografii okres rządów Michała Korybuta Wiśniowieckiego. Relacja Kochowskiego je...
czytelników: 2 | opinie: 0 | ocena: 0 (0 głosów)

Wywiad z autorem

Chciałbyś zadać pytanie swojemu ulubionemu autorowi?
Dołącz do grupy „Rozmowy z autorami” i zaproponuj pytania, my zorganizujemy wywiad.

Dyskusje o autorze

Przeczytaj także

13
283
271
Tylu naszych czytelników chce przeczytać książki tego autora.
Tyle osób przeczytało książkę tego autora.
Tyle książek tego autora znajduje się w naszej bazie.

Fani autora (1)

Czytelnicy (283)

Cytaty tego autora (1)
lista cytatów dodaj cytat
zgłoś błąd zgłoś błąd