Książki z tagiem „kierkegaard”
 • O istocie człowieka.Szkice z psychologii egzystencjalnej.
  O istocie człowieka.Szkice z psychologii egzystencjalnej.
  Autor: Rollo May
  Rollo May objawia się w tej książce jako człowiek jutra - wizja tego, czym może stać się człowiek, czyni Maya pionierem nowoczesnej psychologii. "O istocie człowieka" to książka wprowadzająca w podsta...
  czytelników: 90 | opinie: 1 | ocena: 7,05 (20 głosów)
 • Kierkegaard i filozofia egzystencjalna. Głos wołającego na pustyni
  Kierkegaard i filozofia egzystencjalna. Głos wołającego na pustyni
  Autor: Lew Szestow
  Od tłumacza: Dzieło Lwa Szestowa Kierkegaard i filozofia egzystencjalna jest jednym z najpóźniej napisanych i najciekawszych, wyraża jego najbardziej dojrzałe poglądy. Stanowi ono sumę tych wątków my...
  czytelników: 86 | opinie: 0 | ocena: 7,88 (17 głosów)
 • Rozum i egzystencja. Nietzsche a chrześcijaństwo
  Rozum i egzystencja. Nietzsche a chrześcijaństwo
  Autor: Karl Jaspers
  Karl Jaspers należy do pierwszych, którzy wystąpili z filozofią egzystencji. kategoria egzystencji, z punktu widzenia której interpretuje on byt świata, absolut i byt ludzki – w duchu epoki, jest w my...
  czytelników: 56 | opinie: 1 | ocena: 7,22 (9 głosów)
 • Modlitwy
  Modlitwy
  Autor: Søren Aabye Kierkegaard
  W przedstawionym tu zbiorze modlitw Kierkegaarda w pierwszej grupie umieściłem te, które Kierkegaard adresuje do Boga Ojca; w drugiej grupie te, które adresuje do Syna; a w trzeciej do Ducha Świ...
  czytelników: 35 | opinie: 1 | ocena: 7,5 (6 głosów)
 • Recenzja literacka
  Recenzja literacka
  Autor: Søren Aabye Kierkegaard
  Dzieło, w którym Kierkegaard, wychodząc od recenzji dzieła literackiego, przechodzi do ogólnej, wnikliwej krytyki swojej epoki, jej społeczeństwa i obyczajów. I choć niewielu z nas zetknie się dziś z...
  czytelników: 31 | opinie: 0 | ocena: 7,86 (7 głosów)
 • Egzystencjalizm w filozofii i literaturze
  Egzystencjalizm w filozofii i literaturze
  Autor: Jerzy Kossak
  Autor pokazuje egzystencjalizm chrześcijański i ateistyczny u takich pisarzy i filozofów jak m. in. Soren Kierkegaard, Gabriel Marcel, Albert Camus, Jean-Paul Sartre, Emmanuel Mounier czy Martin He...
  czytelników: 27 | opinie: 0 | ocena: 6,5 (4 głosy)
 • Kierkegaard
  Kierkegaard
  Autor: Karol Toeplitz
  Książka poświęcona twórcy egzystencjalizmu Sørenowi Kierkegaardowi.
  czytelników: 27 | opinie: 0 | ocena: 7,18 (11 głosów)
 • Wprowadzenie do anty-filozofii
  Wprowadzenie do anty-filozofii
  Autor: Boris Groys
  Groys spogląda na dzieje filozofii z perspektywy dzisiejszego człowieka, który napotyka dwa pozornie sprzeczne przekonania: że „nie ma żadnej prawdy” i że „prawdy jest za wiele”. Ci z filozofów, którz...
  czytelników: 27 | opinie: 1 | ocena: 8 (4 głosy)
 • Kierkegaard
  Kierkegaard
  Autor: Karl Jaspers
  We wstępie do "Philosophie", swego najważniejszego dzieła, Jaspers ujawnia przed czytelnikiem źródła swych filozoficznych inspiracji: na pierwszym miejscu wymienia Immanuela Kanta, jednak ju...
  czytelników: 19 | opinie: 1 | ocena: 6,33 (3 głosy)
 • Aktualność Kierkegaarda. W 150 rocznicę śmierci myśliciela z Kopenhagi
  Aktualność Kierkegaarda. W 150 rocznicę śmierci myśliciela z Kopenhagi
  Autor: Antoni Szwed
  Studia (wybór pod redakcją Antoniego Szweda): 1. Karol Toeplitz - Teoria osobowości estetycznej (według S. A. Kierkegaarda); 2. Edward Kasperski - Tożsamość bez maski. W kręgu Punktu widzenia i autobi...
  czytelników: 17 | opinie: 0 | ocena: 6 (10 głosów)
 • Kierkegaard
  Kierkegaard
  Autor: Walter Lowrie
  W prezentowanej biografii-monografii Walter Lowrie mówi o ­Sørenie Kierkegaardzie nad wyraz dokładnie, historycznie, bez apoteozy i bez karykatury. Dostrzega w nim człowieka o wyjątkowej wrażliwości,...
  czytelników: 16 | opinie: 0 | ocena: 7,13 (8 głosów)
 • Sade, Kafka, Kierkegaard. Między rozkoszą a opresją
  Sade, Kafka, Kierkegaard. Między rozkoszą a opresją
  Autor: A. Bukowski Lech
  Erudycyjna proza o twórczości i życiu trzech tytułowych gigantów — zwłaszcza dla czytelników, którzy dobrze znają ich dzieła. To osobowości wymykające się dookreśleniu czy jednoznaczności. Lech Bukows...
  czytelników: 14 | opinie: 0 | ocena: 4 (1 głos)
 • Filozofia XIX wieku
  Filozofia XIX wieku
  Autorzy: Emerich Coreth, Peter Ehlen
  Od Kanta wychodzi ruch idealizmu niemieckiego, będący punktem szczytowym nowożytnej filozofii, jeśli chodzi o spekulatywność i systematyczność myślenia. Idealizm oznacza – mówiąc krótko i w sposób upr...
  czytelników: 13 | opinie: 1 | ocena: 6,25 (4 głosy)
 • Rozum wobec chrześcijańskiego Objawienia. Kant, Hegel, Kierkegaard
  Rozum wobec chrześcijańskiego Objawienia. Kant, Hegel, Kierkegaard
  Autor: Antoni Szwed
  Heglowskie zafałszowanie istoty chrześcijaństwa to kwestia bardzo złożona i trudna do jednoznacznego wyjaśnienia. W niniejszej rozprawie stawiamy sobie skromniejsze cele. Zakładając, że rzeczywiście m...
  czytelników: 10 | opinie: 0 | ocena: 7 (2 głosy)
 • Maska i oko. Rozważania o tragedii, ironii i polityce
  Maska i oko. Rozważania o tragedii, ironii i polityce
  Autor: Piotr Graczyk
  Książka ta jest wędrówką między „okiem” i „maską” – to znaczy między „ja” a „my”; miedzy błyskiem a światem (który zawsze jest również substancjalną potęgą, językiem). Po drodze mowa jest o tragedii i...
  czytelników: 9 | opinie: 0 | ocena: 7,5 (2 głosy)

zgłoś błąd zgłoś błąd