Diablo: Królestwo Cienia

Tłumaczenie: Anna Studniarek-Więch
Cykl: Diablo (tom 3)
Wydawnictwo: ISA
6,7 (301 ocen i 19 opinii) Zobacz oceny
10
19
9
20
8
41
7
90
6
66
5
45
4
11
3
8
2
0
1
1
Edytuj książkę
szczegółowe informacje
tytuł oryginału
The Kingdom of Shadow
data wydania
ISBN
838891667X
liczba stron
320
język
polski

Od zarania dziejów zastępy aniołów z Wysokich Niebios i diabelskie hordy z Płonących Piekieł ścierały się w walce o los wszelkiego stworzenia. Ta walka przeniosła się do świata ludzi... żaden Człowiek, Anioł ani Demon nie będzie mógł stać na uboczu...Legenda mówi o dawno wymarłym mieście Ureh, według niektórych bramie prowadzącej do Wysokich Niebios. Uważa się, że co dwa tysiące lat, gdy układ...

Od zarania dziejów zastępy aniołów z Wysokich Niebios i diabelskie hordy z Płonących Piekieł ścierały się w walce o los wszelkiego stworzenia. Ta walka przeniosła się do świata ludzi... żaden Człowiek, Anioł ani Demon nie będzie mógł stać na uboczu...Legenda mówi o dawno wymarłym mieście Ureh, według niektórych bramie prowadzącej do Wysokich Niebios. Uważa się, że co dwa tysiące lat, gdy układ gwiazd jest odpowiedni, a cień góry Nymyr pada na ruiny, Ureh się odradza ukazując wszystkie swe bogactwa śmiałkom, którzy odważą się ich szukać.Po trwających całe życie badaniach i skomplikowanych obliczeniach, czarodziej Vizjerei, Quov Tsin będzie świadkiem odrodzenia Ureh. Jednak to, co czeka na Tsina i jego najemników, nie przypomina w niczym tego, czego się spodziewali. Okaże się bowiem, że marzenie o świetlistym Ureh jest wypaczonym koszmarem, który nieubłaganie wciągnie ich do Królestwa Cienia.Oryginalna opowieść o magii, mieczach i wiecznej walce, oparta na przebojowej i wielokrotnie nagradzanej grze firmy Blizzard Entertainment. Przeznaczona dla dojrzałych czytelników.

 

pokaż więcej

Brak materiałów.
książek: 138
Adam Kopeć | 2012-07-14
Na półkach: Przeczytane

O auto­rze i jego twórczości

Richard A. Knaak jest dobrze mi zna­nym auto­rem. Prze­czy­ta­łem już wiele ksią­żek jego autor­stwa i uwa­żam go za „porząd­nego” pisa­rza. Pierw­szą książką autor­stwa Richarda A. Kna­aka jaką prze­czy­ta­łem, była „Legenda o Humie”. Książka ta należy do świata „Dra­gon­Lance” – jest to świat, od któ­rego zaczą­łem pozna­wać fan­ta­stykę. Seria „Dra­gon­Lance” stwo­rzona została przez Mar­ga­ret Weis i Tracy’ego Hick­mana. Książki Mar­ga­ret Weis i książki Tracy’ego Hick­mana bar­dzo przy­pa­dły mi do gustu i nie pamię­tam żad­nej ich książki, którą mógł­bym oce­nić niżej niż cztery (moja śred­nia na stu­diach była tak dobra, jak ich naj­gor­sza książka ;) ). W swo­jej twór­czo­ści Richard A. Knaak korzy­sta z ist­nie­ją­cych już świa­tów, jak choćby podana przeze mnie wcze­śniej „Legen­dzie o Humie”, która należy do świata „Dra­gon­Lance”, czy też książka „Kró­le­stwo Cie­nia” nale­żąca do świata „Dia­blo”. Przy oka­zji pisa­nia tego wpisu przyj­rza­łem się bli­żej twór­czo­ści Richarda A. Kna­aka i zna­la­złem jedną serię, którą od początku do końca sam napi­sał. Muszę ją kie­dyś prze­czy­tać żeby spraw­dzić, czy rów­nie dobrze wycho­dzi mu wymy­śle­nie całego świata, jak napi­sa­nie akcji dla już ist­nie­ją­cego. Seria, o któ­rej jest mowa to „Smo­cze Kró­le­stwo”. Nie­stety nie widzę, aby była dostępna w żad­nym zna­nym mi skle­pie inter­ne­to­wym, więc będę musiał poszu­kać w biblio­tece :(

O książce

Wciąż jestem fanem gry „Dia­blo” mimo, że sam już nie gram. Oczy­wi­ście prze­rwa w grze obo­wią­zuje do czasu, do póki nie wyj­dzie trójka :D Książkę zauwa­ży­łem przez przy­pa­dek, gdy prze­szu­ki­wa­łem zasoby biblio­teczne. W biblio­tece można wypo­ży­czyć pięć ksią­żek , dla­tego kiedy się do niej wybie­ram, wiem już jakie cztery książki chce ze sobą zabrać, a pią­tej szu­kam po pół­kach. To mój spo­sób na pozna­nie auto­rów wcze­śniej mi nie zna­nych. Moje ostat­nie poszu­ki­wa­nia zapro­wa­dziły mnie do „Kró­le­stwa Cie­nia” ;) „Kró­le­stwo Cie­nia” to kolejna „porządna” książka Richarda A. Kna­aka. Publi­ka­cja ta roz­sze­rza fanom świat „Dia­blo”. Pozna­jemy w niej jed­nego z nekro­man­tów Zayla, przed­sta­wi­ciela naj­bar­dziej lubia­nej klasy oczy­wi­ście po bar­ba­rzyńcy :P Autor przed­sta­wia histo­rię Ureh – mia­sta, które upa­dło w swoim dąże­niu ku niebiosom.

Parę słów o bohaterach

Główną posta­cią książki jest przy­wódca najem­ni­ków Ken­tril, który jest naj­roz­sąd­niej­szym z boha­te­rów. Nie można roz­sąd­nym nazwać nekro­manty, który kłóci się z głową mar­twego czło­wieka. Żeby dowie­dzieć się do kogo ta głowa nale­żała musisz prze­czy­tać książkę :P Podob­nie jest z resztą boha­te­rów, któ­rej daleko do roz­sądku, jak choćby postać maga Quovo Tsina opę­ta­nego żądzą wie­dzy, czy też samych miesz­kań­ców z ich przy­wódcą Juris Kha­nem na czele. Nie znam żad­nego zrów­no­wa­żo­nego czło­wieka, który chciałby się­gnąć zaświa­tów. Chyba nawet nie warto wspo­mi­nać o najem­ni­kach, któ­rzy jak to zwy­kle w książ­kach bywa myślą jedy­nie o dziew­kach, winie i zło­cie. Mimo, że Ken­tril jest naj­roz­sąd­niej­szym z boha­te­rów, to jed­nak nie udało mu się unik­nąć zako­cha­nia w córce przy­wódcy mia­sta Ureh — Atan­nie. Każdy popeł­nia błędy, ale naj­waż­niej­sze jest to, żeby czer­pać z nich wie­dzę, a zwłasz­cza żeby drugi raz ich nie popeł­niać. Sądzę, że kapi­tan najem­ni­ków wycią­gnął wie­dzę ze swo­jej życio­wej lek­cji i już nigdy nie przy­da­rzy mu się coś rów­nie nie­od­po­wie­dzial­nego ;)

Komu pole­cam

Jeśli jesteś fanem gry „Dia­blo” i lubisz czy­tać, to ta pozy­cja powinna zna­leźć się w Two­jej kolek­cji. Muszę dodać, że jest to trze­cia pozy­cja ze świata „Dia­blo” i przy naj­bliż­szej wizy­cie w biblio­tece będę szu­kał wcze­śniej­szych ;) Jeśli znasz już książki Richarda A. Kna­aka, to sam wiesz, czy ten autor jest dla Cie­bie oraz czy warto prze­czy­tać kolejną książkę napi­saną przez niego. Jeśli nie znasz autora „Kró­le­stwa Cie­nia” i nie jesteś fanem gry „Dia­blo”, to i tak możesz prze­czy­tać tę książkę, zwłasz­cza jeśli lubisz głę­boko skry­wane tajem­nice, mroczne histo­rie i chcesz zapo­znać się z twór­czo­ścią nowego autora.

Magia książek - blog o książkach

Pokaż wszystkie opinie o tej książce
Już teraz nowa funkcja: pakiety. Dowiedz się więcej jak kupić kilka książek w najlepszej cenie >>>
Trwa wyszukiwanie najtańszych ofert.
Moja Biblioteczka
Jeżeli chcesz dodać książkę do biblioteczki, wybierz półkę, oceń lub napisz opinię.
Przeczytane
loading

Opinie czytelników


O książce:
Ślepnąc od świateł

Oślepłam od światła, które cienkim strumieniem zarysowało mi w oczach świat, którego częścią jestem. Czułam na barkach ciężar nałogu, którego nie mam....

zgłoś błąd zgłoś błąd