Książki z tagiem „nowozytnosc”
 • Poza dobrem i złem
  Poza dobrem i złem
  Autor: Friedrich Nietzsche
  Jak pisze Z. Kuderowicz immoralizm Nietzschego, to ustawienie siebie. "Poza dobrem i złem" oznaczało dla filozofa "podważenie wartości altruistycznych ideałów moralnych i zakwe...
  czytelników: 1203 | opinie: 18 | ocena: 7,58 (260 głosów)
 • Zmierzch bożyszcz, czyli jak filozofuje się młotem
  Zmierzch bożyszcz, czyli jak filozofuje się młotem
  Autor: Friedrich Nietzsche
  "Zmierzch bożyszcz czyli jak filozofuje się młotem" F. Nietzschego (1844-1900) - jednego z najważniejszych filozofów niemieckich, którego poglądy wpłynęły na całą późniejszą filozofię, myśle...
  czytelników: 636 | opinie: 8 | ocena: 7,52 (216 głosów) | inne wydania: 3
 • Sulejman II Wspaniały
  Sulejman II Wspaniały
  Autor: Jerzy S. Łątka
  Osmański padyszach Sulejman II (1520-1566)był jednym z najwybitniejszych władców ery nowożytnej. Jego panowanie odcisnęło piętno na olbrzymim terytorium Europy i Azji, ponieważ za sprawą wielu zwycięs...
  czytelników: 445 | opinie: 49 | ocena: 6,42 (193 głosy) | inne wydania: 1
 • Historia powszechna. Wiek XVI-XVII
  Historia powszechna. Wiek XVI-XVII
  Autor: Zbigniew Wójcik
  Omawiając dzieje dwóch wieków - XVI i XVII - podręcznik opisuje kierunki rozwoju gospodarczo-społecznego Europy, warunki bytowe i codzienne życie ludności, wielkie odkrycia geograficzne, kraje prasta...
  czytelników: 370 | opinie: 8 | ocena: 6,81 (186 głosów) | inne wydania: 1
 • Historia powszechna. Wiek XVIII
  Historia powszechna. Wiek XVIII
  Autor: Emanuel Rostworowski
  Najpopularniejsza synteza historii XVIII wieku! Podręcznik opisuje przemiany gospodarcze i społeczne, wielkie kryzysy finansowe oraz stan oświaty, prądy religijne i filozofie czasów Oświecenia.
  czytelników: 306 | opinie: 13 | ocena: 7,07 (141 głosów) | inne wydania: 2
 • Historia Polski 1492-1795
  Historia Polski 1492-1795
  Autor: Mariusz Markiewicz
  Książka ukazuje rozwój cywilizacyjny i kulturalny na ziemiach polskich od przełomów wieków XV i XVI do upadku Rzeczypospolitej. Stanowi trzecią część cyklu podręczników akademickich, których autorami...
  czytelników: 242 | opinie: 12 | ocena: 6,87 (113 głosów)
 • Siedem śmierci. Jak umierano w dawnych wiekach
  Siedem śmierci. Jak umierano w dawnych wiekach
  Autorzy: Barbara Faron, Agnieszka Bukowczan-Rzeszut
  Co łączy najpotężniejsze kobiety Francji i Imperium Osmańskiego? Czym zasłużyli sobie na obraźliwe przydomki polscy książęta? Jakie niegodne występki doprowadziły do brutalnych morderstw na dworach Eu...
  czytelników: 143 | opinie: 7 | ocena: 6,52 (27 głosów)
 • O hultajach, wiedźmach i wszetecznicach. Szkice z obyczajów XVII i XVIII wieku
  O hultajach, wiedźmach i wszetecznicach. Szkice z obyczajów XVII i XVIII wieku
  Autor: Bohdan Baranowski
  Szkice z obyczajów XVII i XVIII w. Dot. terenów leżących między Prosną, Wartą, Pilicą i Bzurą (obszar dawnych województw łęczyckiego, sieradzkiego, ziemi wieluńskiej, wschodniej części województwa ka...
  czytelników: 116 | opinie: 1 | ocena: 6,35 (20 głosów)
 • Strach w kulturze zachodu XIV-XVIII w.
  Strach w kulturze zachodu XIV-XVIII w.
  Autor: Jean Delumeau
  Strach w kulturze Zachodu" to wnikliwa analiza umysłowości zachodnioeuropejskiej w wieku XIV-XVIII. Epidemię dżumy, klęski głodowe, zagrożenie tureckie - to wszystko prowadziło do utraty poczuci...
  czytelników: 118 | opinie: 0 | ocena: 7,73 (22 głosy)
 • Zygmunt III Waza
  Zygmunt III Waza
  Autor: Henryk Wisner
  Rządy Zygmunta III, pierwszego króla z dynastii Wazów, przypadły na lata, gdy w Europie dochodziło do zmiany w układzie sił, wyrastały nowe potęgi i chwiały się stare. Autor przedstawia władcę nie tyl...
  czytelników: 109 | opinie: 4 | ocena: 6,82 (45 głosów)
 • Bliski Wschód od wypraw krzyżowych do 1517 roku
  Bliski Wschód od wypraw krzyżowych do 1517 roku
  Autor: Peter Malcolm Holt
  „Bliski Wschód od wypraw krzyżowych do 1517 roku” to syntetyczny zarys historii regionu od momentu przybycia tutaj w XI wieku pierwszych krzyżowców z Europy Zachodniej, którzy stanowili nowy i obcy cz...
  czytelników: 95 | opinie: 4 | ocena: 6,78 (18 głosów)
 • Brzemię białego człowieka
  Brzemię białego człowieka
  Autor: Kazimierz Dziewanowski
  Jest to książka poświęcona dziejom Imperium Brytyjskiego: jego skromnym początkom, zadziwiającegu rozkwitowi i drodze ku szytom potęgi świątowej- opowieść o tym kto i jak zbudował Imperium. Kim ci lud...
  czytelników: 87 | opinie: 3 | ocena: 8,26 (23 głosy) | inne wydania: 1
 • Jan Sobieski
  Jan Sobieski
  Autor: Zbigniew Wójcik
  "W nocy po zwycięzkiej bitwie pisał Sobieski ów słynny list do żony, przetłumaczony na kilka języków obcych, znany nie tylko historykom, ale i wszystkim, którzy cokolwiek czytali na temat wielkic...
  czytelników: 87 | opinie: 4 | ocena: 8 (20 głosów)
 • Rzeczpospolita Obojga Narodów 1501 – 1795
  Rzeczpospolita Obojga Narodów 1501 – 1795
  Autor: Jerzy Topolski
  Od początku XVI wieku Polska wchodzi w okres swojego największego rozkwitu i razem z Litwą – jako Rzeczpospolita Obojga Narodów – staje się mocarstwem w tej części Europy. Potencjał militarny i inicja...
  czytelników: 87 | opinie: 3 | ocena: 7,85 (13 głosów)
 • Colbert
  Colbert
  Autor: Inès Murat
  Biografia Jeana Baptiste'a Colberta (1610-1683), jednego z najważniejszych ministrów króla Francji Ludwika XIV.
  czytelników: 81 | opinie: 3 | ocena: 7,06 (16 głosów)

zgłoś błąd zgłoś błąd