Nasza strona internetowa wykorzystuje cookies (pol.: ciasteczka)

W celu sprawnego i szybkiego działania serwisu, zapewnienia wygody podczas jego przeglądania, dostosowywania funkcjonalności do indywidualnych potrzeb użytkowników, a także w celach statystycznych oraz reklamowych, używamy informacji zapisanych za pomocą cookies. Korzystanie z serwisu jest równoznaczne ze zgodą użytkownika na stosowanie plików cookies. Więcej informacji znajdziesz tutaj.

Psychologia szefa. Szef to zawód

Cykl: Psychologia Szefa (tom 1)
Wydawnictwo: Onepress
7,39 (57 ocen i 12 opinii) Zobacz oceny
10
4
9
10
8
13
7
17
6
9
5
0
4
2
3
2
2
0
1
0
szczegółowe informacje
ISBN
9788324618392
liczba stron
304
kategoria
biznes, finanse
język
polski

Inne wydania

Ta książka nie jest teoretycznym ględzeniem, ani zbiorem pouczeń i przechwałek. Daje możliwość głębszej refleksji, ale jednocześnie pokazuje, jak można konkretnie działać, aby chronić specyficzne dla każdego szefa interesy i wartości. Psychologia szefa pomaga zrozumieć i zastosować zapomniane mechanizmy psychologiczne,ale z uwzględnieniem specyfiki polskich szefów i polskich podwładnych. Ta...

Ta książka nie jest teoretycznym ględzeniem, ani zbiorem pouczeń i przechwałek. Daje możliwość głębszej refleksji, ale jednocześnie pokazuje, jak można konkretnie działać, aby chronić specyficzne dla każdego szefa interesy i wartości. Psychologia szefa pomaga zrozumieć i zastosować zapomniane mechanizmy psychologiczne,ale z uwzględnieniem specyfiki polskich szefów i polskich podwładnych. Ta książka zawiera wiele konkretnych narzędzi, sposobów i bezpiecznych algorytmów działania, które pozwalają

 

pokaż więcej

Brak materiałów.
książek: 138
Adam Kopeć | 2012-07-16
Na półkach: Przeczytane

Szef to zawód

Kim jest szef? To czło­wiek, któ­rego zada­niem jest kie­ro­wa­nie i zarzą­dza­nie ludźmi.

A dla­czego szef to zawód, a przy­naj­mniej powi­nie­neś go tak trak­to­wać? Bo jeśli szef to zawód, to możesz się go nauczyć. Jako szef możesz być coraz bar­dziej sku­teczny. Możesz zwięk­szyć swoje umie­jęt­no­ści w kie­ro­wa­niu i zarzą­dza­niu ludźmi.

I naj­waż­niej­sze — szef to zawód, bo Ci płacą. Nie ważne, czy jesteś kie­row­ni­kiem, mena­ge­rem, dyrek­to­rem czy pro­wa­dzisz biz­nes. Za zawód szefa dosta­jesz pie­nią­dze. Ilość pie­nię­dzy jakie dosta­jesz bar­dzo zależy od Two­ich umie­jęt­no­ści jako szefa, od umie­jęt­no­ści kie­ro­wa­nia i zarzą­dza­nia ludźmi.

Według Jerzego Guta i Woj­cie­cha Hamana szef to bar­dzo ważny zawód. Jest on czę­sto źle rozumiany.

Typowy obraz szefa

Jaki jest typowy obraz szefa jaki masz w gło­wie? Czy to ten „gość”, który zleca Ci kolejne zada­nia, dokłada dodat­kową pracę, zwięk­sza cią­gle wyma­ga­nia i karze jeśli ich nie spełnisz.

Masz w gło­wie podobny obraz? Według Jerzego Guta i Woj­cie­cha Hamana taki obraz szefa można czę­sto spo­tkać i to nie tylko w wyobraźni.

Powiedz, chciał­byś takiego szefa? Chciał­byś pra­co­wać dla szefa, który wymaga coraz wię­cej, z któ­rym ciężko się poro­zu­mieć i tylko zrzuca kolejne kary? Nie? Ja też nie.

Szef to trudny zawód, mię­dzy innymi wła­śnie z powodu tego obrazu, który kró­luje w Pol­skiej men­tal­no­ści. Drugi ważny powód to dla­tego, że szef to zawód, w któ­rym kie­ru­jesz i zarzą­dzasz ludźmi.

Kie­ro­wa­nie i zarzą­dza­nie ludźmi

Jak należy kie­ro­wać i zarzą­dzać ludźmi? Jaki powi­nien być sku­teczny szef, jak dobrze wyko­ny­wać zawód szefa?

Dobry szef to taki szef, który jest przy­ja­cie­lem, prawda? Tak taki szef jest dobry dla pra­cow­ni­ków, ale nie dla firmy i nie dla wyników.

Pomyśl, czy od przy­ja­ciele mógł­byś wyma­gać dużo? Co by się działo, gdyby Twój pra­cow­nik pro­siłby Cię o coś? Trudno jest odmó­wić przy­ja­cie­lowi, prawda? A zawód szefa wymaga czę­sto odma­wia­nia, wyzna­cza­nia granic.

Czyli szef „przy­ja­ciel” nie może być sku­tecz­nym szefem.

Expose

To jak dobrze kie­ro­wać i zarzą­dzać ludźmi jako szef? Przede wszyst­kim przyda Ci się takie narzę­dzie jak expose. Na nim Twoim zada­niem jest jasne wyzna­cze­nie gra­nic i okre­śle­nie zasad. Okre­śle­niem czego jako szef wyma­gasz od pra­cow­ni­ków — za co będziesz karał, za co nagra­dzał, jakie są Twoje główne kry­te­ria oceny.

W expose poja­wia się bar­dzo ważne narzę­dzie szefa, są nim nagrody i kary.

Nagrody i kary

Szef jeśli chce sku­tecz­nie kie­ro­wać i zarzą­dzać ludźmi powi­nien opa­no­wać nagrody i kary. Nie wolno mu nad­uży­wać żad­nego z nich, ale sto­so­wać odpo­wied­nio do potrzeb. Czyli w zależ­no­ści od zasług i prze­wi­nień pracownika.

Przy­kła­do­wymi karami mogą być:

Ustna nagana (zawsze na osobności),

Dodat­kowa praca, tzw. „brudna robota”,

Ode­bra­nie pre­sti­żo­wego klienta/projektu,

Obcię­cie premii.

Do przy­kła­do­wych nagród należą:

Ustana pochwała (naj­le­piej przy świadkach),

Przy­na­leż­ność do elity — np: zna­czek fir­mowy tylko dla naj­lep­szych pracowników,

Przy­dzie­le­nie pre­sti­żo­wego klienta/projektu,

Pre­mie pieniężne,

Udział w war­to­ścio­wym szkoleniu,

Dobry wobler dla węd­ka­rza, bilety na mecz ulu­bio­nego zespołu etc.

Podane przy­kłady nagród i kar tu przed­sta­wio­nych to zale­d­wie szczyt góry lodo­wej. Im lepiej znasz swo­ich pra­cow­ni­ków, im lepiej ich rozu­miesz, wiesz co jest dla nich ważne, tym lep­szym sze­fem możesz być i tym wię­cej możesz zna­leźć nagród i kar, które spraw­dzą się dla danego pracownika.

Jeśli jako szef poznasz pra­cow­nika, możesz go łatwo nagro­dzić nawet bez nakładu pieniędzy.

Jeśli chcesz wie­dzieć wię­cej na temat bycia sze­fem, jak radzić sobie z pra­cow­ni­kami w trud­nych sytu­acjach np: pod­czas zwal­nia­nia, dowiedz się co zna­czy, że Szef to zawód.

Magia książek - blog o książkach

Pokaż wszystkie opinie o tej książce
Trwa wyszukiwanie najtańszych ofert.
Moja Biblioteczka
Jeżeli chcesz dodać książkę do biblioteczki, wybierz półkę, oceń lub napisz opinię.
Przeczytane
loading

Opinie czytelników


O książce:
Przeznaczeni

Obyczajowe powieści Katarzyny Grocholi są książkami, za które nigdy dość dobrze nie chciało mi się zabrać. "Przeznaczeni" dostają ode mnie 5...

zgłoś błąd zgłoś błąd