Jerzy Kłoczowski

Polski historyk, profesor KUL, senator I kadencji. Brat dominikanina Jana Andrzeja Kłoczowskiego. Kawaler Orderu Orła Białego. Urodził się w rodzinie ziemiańskiej. Podczas II wojny światowej był żołn... Polski historyk, profesor KUL, senator I kadencji. Brat dominikanina Jana Andrzeja Kłoczowskiego. Kawaler Orderu Orła Białego.

Urodził się w rodzinie ziemiańskiej. Podczas II wojny światowej był żołnierzem Armii Krajowej i uczestnikiem powstania warszawskiego, podczas którego stracił prawą rękę. W latach 1945–1948 studiował na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu. W 1950 uzyskał stopień naukowy doktora i został wykładowcą Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. W 1967 został profesorem nadzwyczajnym (otrzymując tytuł naukowy profesora), a w 1974 profesorem zwyczajnym.

W pracy naukowej zajmuje się historią Polski przedrozbiorowej i dziewiętnastowiecznej, historią chrześcijaństwa w Polsce i dziejami zakonów oraz historią Europy Środkowo-Wschodniej.

Kierował na KUL Katedrą Historii Średniowiecznej, Katedrą Historii Kultury Polskiej, od 1957 Instytutem Geografii Historycznej Kościoła w Polsce. Był także dziekanem Wydziału Nauk Humanistycznych na tej uczelni, wiceprzewodniczącym Międzynarodowej Komisji Historii Porównawczej Kościołów, przewodniczącym Polskiej Komisji Historii Porównawczej Kościołów w Komitecie Nauk Historycznych Polskiej Akademii Nauk oraz kuratorem Koła Naukowego Historyków Studentów KUL. W latach 2000–2004 przewodniczył Konwentowi Europejskiego Kolegium Polskich i Ukraińskich Uniwersytetów, następnie został jego honorowym przewodniczącym.

W 1956 należał do założycieli warszawskiego Klubu Inteligencji Katolickiej. Od 1981 do 1991 był członkiem rady Polskiego Instytutu Kultury Chrześcijańskiej Fundacji Jana Pawła II w Rzymie. Od 1981 kierował pracami Wszechnicy Regionu Środkowowschodniego "Solidarności". W okresie stanu wojennego współpracował z tajnymi strukturami "Solidarności". Od 1989 do 1990 przewodniczył Komitetowi Obywatelskiemu na Lubelszczyźnie. W 1989 został powołany w skład Trybunału Stanu. Rok później z ramienia KO w wyborach uzupełniających po śmierci Adama Stanowskiego uzyskał mandat senatora I kadencji w województwie lubelskim. W Senacie zasiadał do 1991, pracował w Komisji Spraw Zagranicznych, należał do Parlamentarnego Klubu Unii Demokratycznej.

Był jednym z inicjatorów powołania organizacji kombatanckiej Armii Krajowej. W okresie 1989–1990 pełnił funkcję prezesa Światowego Związku Żołnierzy AK w okręgu lubelskim. W 1991 znalazł się wśród inicjatorów i fundatorów Instytutu Armii Krajowej w Lublinie. Należy do Związku Inwalidów Wojennych RP (od 1946), Rady Kasy im. Mianowskiego (od 1999), jest wiceprzewodniczącym Forum Polsko-Ukraińskiego (od 1999), członkiem Narodowej Rady Integracji Europejskiej (od 2001), rady naukowej przy Wielkim Kanclerzu KUL (od 1998), rady naukowej Instytutu Jana Pawła II KUL, współprzewodniczącym polsko-białoruskiej komisji ds. podręczników szkolnych (od 1992), rady Państwowego Muzeum na Majdanku (od 1998), członkiem czynnym Polskiej Akademii Umiejętności (od 2004), członkiem-korespondentem PAU (od 1992), członkiem honorowym Polskiego Towarzystwa Historycznego (od 2000), członkiem honorowym Collegium Invisibile (od 2004), Poznańskiego Towarzystwa Naukowego (od 2006) i Warszawskiego Towarzystwa Naukowego. Należy też do Lubelskiego Towarzystwa Naukowego i Towarzystwa Naukowego KUL.

Od 1991 kieruje Towarzystwem Instytutu Europy Środkowo-Wschodniej w Lublinie, w 2002 został dyrektorem Instytutu Europy Środkowo-Wschodniej. Był przewodniczym Międzynarodowej Federacji Instytutów Europy Środkowo-Wschodniej, przewodniczącym Polskiego Komitetu ds. UNESCO, członkiem Rady Wykonawczej UNESCO, kilkakrotnie przewodniczył polskiej delegacji na Konferencji Generalnej UNESCO, był założycielem polskiej rady Ruchu Europejskiego.

Wykładał m.in. na College de France, Merton College Oxford University, University of Madison-Wisconsin. Jest doktorem honoris causa Uniwersytetu w Grodnie, Akademii Kijowsko-Mohylańskiej, Wolnego Uniwersytetu w Berlinie i Uniwersytetu Sorbona w Paryżu.

Odznaczony m.in. Orderem Orła Białego (2004), Krzyżem Virtuti Militari, Krzyżem Walecznych i Srebrnym Krzyżem Zasługi z Mieczami, ukraińskim Orderem "Za Zasługi" trzeciego stopnia (2008. W 2004 otrzymał statuetkę Przasnyskiego Koryfeusza. Jest również laureatem Nagrody Pojednania Polsko-Ukraińskiego.

źródło opisu: pl.wikipedia.org

źródło zdjęcia: wroclaw.gazeta.pl

pokaż więcej
Wszystkie Poza moją biblioteczką W mojej biblioteczce Pokaż książki znajdujące się:
Christianization of the Baltic region
Christianization of the Baltic region
Stanisław Rosik, Jerzy Kłoczowski, Władysław Duczko, Jerzy Gąssowski, Błażej Śliwiński, Axel Pollex, Mirosław J. Hoffman, Ulrich Müller, Matthias Hardt, Torsten Kempke, Valerij I. Galtsov, Jurij Kostiashov

6 (1 ocen i 1 opinii)
Christianization of the Baltic region
Tom zawiera zbiór artykułów w językach angielskim i niemieckim, dotyczących procesu chrystianizacji krajów strefy Morza Bałtyckiego. Autorami są wybitni znawcy tematu z tych krajów.
czytelników: 4 | opinie: 1 | ocena: 6 (1 głos)
Chrystianizacja Litwy
Chrystianizacja Litwy
Jerzy Kłoczowski, Jan Fijałek, Zbysław Wojtkowiak, Zenonas Ivinskis

0 (0 ocen i 0 opinii)
czytelników: 3 | opinie: 0 | ocena: 0 (0 głosów)
Człowiek w społeczeństwie średniowiecznym
Człowiek w społeczeństwie średniowiecznym
Karol Modzelewski, Jerzy Wyrozumski, Jerzy Strzelczyk, Henryk Samsonowicz, Kazimierz Jasiński, Michał Tymowski, Gerard Labuda, Ryszard Kiersnowski, Aleksander Gieysztor, Stanisław Bylina, Jerzy Kłoczowski, Jan Tyszkiewicz, Maria Koczerska, Tadeusz Wasilewski, Roman Michałowski, Sławomir Gawlas, Janusz Bieniak, Jacek Banaszkiewicz, Stanisław Suchodolski, Lech Leciejewicz, Marian Dygo, Edward Potkowski, Stanisław Trawkowski, Stefan K. Kuczyński, Piotr Skubiszewski, Hieronim Grala, Marta Młynarska-Kaletynowa, Teresa Dunin - Wąsowicz, Przemysław Mrozowski, Elżbieta Dąbrowska, Andrzej Poppe, Ewa Suchodolska

8,38 (16 ocen i 1 opinii)
czytelników: 132 | opinie: 1 | ocena: 8,38 (16 głosów)
Dzieje chrześcijaństwa polskiego. Wydanie uzupełnione
Dzieje chrześcijaństwa polskiego. Wydanie uzupełnione
Jerzy Kłoczowski

6,29 (7 ocen i 1 opinii)
Dzieje chrześcijaństwa polskiego. Wydanie uzupełnione
Książka wybitnego historyka, prof. Jerzego Kłoczowskiego, oparta na własnych badaniach Autora i ogromnej literaturze przedmiotu, przedstawia w syntetycznym ujęciu dzieje chrześcijaństwa polskiego - od...
czytelników: 23 | opinie: 1 | ocena: 6,29 (7 głosów) | inne wydania: 1
Europa barbarica, Europa christiana. Studia mediaevalia Carolo Modzelewski dedicata
Europa barbarica, Europa christiana. Studia mediaevalia Carolo Modzelewski dedicata
Jerzy Strzelczyk, Henryk Samsonowicz, Franciszek Dąbrowski, Przemysław Urbańczyk, Michał Tymowski, Stanisław Rosik, Gerard Labuda, Jerzy Kłoczowski, Aneta Pieniądz, Wojciech Fałkowski, Jan Tyszkiewicz, Paweł Żmudzki, Roman Michałowski, Janusz Bieniak, Zofia Kurnatowska, Marek Kazimierz Barański, Lech Leciejewicz, Marian Dygo, Krzysztof Skwierczyński, Grzegorz Myśliwski, Leszek Paweł Słupecki, Evelyne Patlagean, Marcin Rafał Pauk, Jerzy Pysiak

8 (11 ocen i 2 opinii)
Europa słowiańska w XIV-XV wieku
Europa słowiańska w XIV-XV wieku
Jerzy Kłoczowski

8,33 (3 ocen i 2 opinii)
Europa słowiańska w XIV-XV wieku
I. Panorama dziejów politycznych II. Społeczeństwa miast i wsi III. Państwa i prawa IV. Kościoły V. Pogłębiona europeizacja VI. Kultury rodzime i narodowe
czytelników: 24 | opinie: 2 | ocena: 8,33 (3 głosy)
Historia Europy Środkowo-Wschodniej Tom 2
Historia Europy Środkowo-Wschodniej Tom 2
Jerzy Kłoczowski

7 (1 ocen i 0 opinii)
Historia Europy Środkowo-Wschodniej Tom 2
Historia..., tłumaczona z języka francuskiego, ukazuje dzieje środkowo-wschodniej części Europy. Jest ważną pomocą dydaktyczną a także ciekawostką dla osób zainteresowanych historią.
czytelników: 6 | opinie: 0 | ocena: 7 (1 głos)
Historia jest wspólna. Jan Paweł II Wielki a dziedzictwo Rzeczypospolitej Wielu Narodów i Europy Środkowo-Wschodniej
Historia jest wspólna. Jan Paweł II Wielki a dziedzictwo Rzeczypospolitej Wielu Narodów i Europy Środkowo-Wschodniej
Jerzy Kłoczowski, Grzegorz Głuch

0 (0 ocen i 0 opinii)
Historia jest wspólna. Jan Paweł II Wielki a dziedzictwo Rzeczypospolitej Wielu Narodów i Europy Środkowo-Wschodniej
(red. red. Jerzy Kłoczowski, Grzegorz Głuch) Wybór Kardynała Karola Wojtyły na Papieża był początkiem przełomowych zmian o charakterze politycznym, społecznym i religijnym na obszarze krajów Europy ś...
czytelników: 0 | opinie: 0 | ocena: 0 (0 głosów)
Historia Polski do końca XV wieku
Historia Polski do końca XV wieku
Jerzy Kłoczowski

5 (1 ocen i 0 opinii)
Historia Polski do końca XV wieku
Praca ta stanowi wyjątkową syntezę najdawniejszego okresu naszych dziejów, która poza prezentacją nowych ustaleń charakteryzuje się ukazaniem dziejów kraju w szerokim kontkście politycznym i gospodarc...
czytelników: 6 | opinie: 0 | ocena: 5 (1 głos) | inne wydania: 2
Historia Polski. Od czasów najdawniejszych do końca XV wieku
Historia Polski. Od czasów najdawniejszych do końca XV wieku
Jerzy Kłoczowski

0 (0 ocen i 0 opinii)
Historia Polski. Od czasów najdawniejszych do końca XV wieku
Zarys dziejów Polski średniowiecznej Jerzego Kłoczowskiego obejmuje okres, w którym stworzone zostały mocne podstawy społeczeństwa, państwa, kultury polskiej w ramach zachodnioeuropejskiego, chrześc...
czytelników: 1 | opinie: 0 | ocena: 0 (0 głosów)

Wywiad z autorem

Chciałbyś zadać pytanie swojemu ulubionemu autorowi?
Dołącz do grupy „Rozmowy z autorami” i zaproponuj pytania, my zorganizujemy wywiad.

Dyskusje o autorze

Przeczytaj także

24
99
354
Tylu naszych czytelników chce przeczytać książki tego autora.
Tyle osób przeczytało książkę tego autora.
Tyle książek tego autora znajduje się w naszej bazie.

Fani autora (1)

Czytelnicy (99)

zgłoś błąd zgłoś błąd