Dlaczego wszyscy (inni) są hipokrytami. Ewolucja i umysł modułowy

Tłumaczenie: Maciej Markiewicz
Wydawnictwo: CeDeWu
7,73 (11 ocen i 5 opinii) Zobacz oceny
10
2
9
2
8
3
7
1
6
1
5
2
4
0
3
0
2
0
1
0
Edytuj książkę
szczegółowe informacje
tytuł oryginału
Why Everybody (Else) is a Hypocrite
data wydania
ISBN
9788375566406
liczba stron
326
język
polski
dodał
krato

Książ­ka, któ­rą trzy­ma­cie Pań­stwo w rę­ku, jest pierw­szym na ryn­ku pol­skim tłu­ma­cze­niem be­st­sel­le­ro­wej pu­bli­ka­cji dok­to­ra psy­cho­lo­gii ewo­lu­cyj­nej Ro­ber­ta Kurz­ba­na, pro­fe­so­ra nad­zwy­czaj­ne­go Uni­wer­sy­te­tu Pen­syl­wa­nii. Jest to pu­bli­ka­cja idą­ca pod prąd, zmu­sza­ją­ca do my­śle­nia, a przez nie­któ­rych uwa­ża­na na­wet za wy­wro­to­wą. Z wie­lo­ma...

Książ­ka, któ­rą trzy­ma­cie Pań­stwo w rę­ku, jest pierw­szym na ryn­ku pol­skim tłu­ma­cze­niem be­st­sel­le­ro­wej pu­bli­ka­cji dok­to­ra psy­cho­lo­gii ewo­lu­cyj­nej Ro­ber­ta Kurz­ba­na, pro­fe­so­ra nad­zwy­czaj­ne­go Uni­wer­sy­te­tu Pen­syl­wa­nii. Jest to pu­bli­ka­cja idą­ca pod prąd, zmu­sza­ją­ca do my­śle­nia, a przez nie­któ­rych uwa­ża­na na­wet za wy­wro­to­wą. Z wie­lo­ma przed­sta­wio­ny­mi w niej po­glą­da­mi (np. ty­mi do­ty­czą­cy­mi mo­ral­no­ści) moż­na się nie zga­dzać, jed­nak po­zna­nie ich i ugrun­to­wa­nie so­bie wła­sne­go kry­tycz­ne­go zda­nia na te­mat sfor­mu­ło­wa­nych tu pro­ble­mów to nie­mal obo­wią­zek każ­de­go in­te­lek­tu­ali­sty.

Au­tor uwa­ża, że klucz do zro­zu­mie­nia nie­spój­no­ści ludz­kich za­cho­wań le­ży w mo­du­ło­wej struk­tu­rze umy­słu i sta­wia te­zę, iż hi­po­kry­zja jest na­tu­ral­nym je­go sta­nem. Mózg bo­wiem wy­ewo­lu­ował ja­ko or­gan słu­żą­cy do jed­no­cze­sne­go roz­wią­zy­wa­nia wie­lu pro­ble­mów, dla­te­go moż­na go po­rów­nać do szwaj­car­skie­go scy­zo­ry­ka czy iPho­ne­’a. Kurz­ban przed­sta­wia funk­cję umy­słu w for­mie osob­nych mo­du­łów współ­dzia­ła­ją­cych ze so­bą, ale jed­no­cze­śnie kon­ku­ru­ją­cych. Nie ma­my tu do czy­nie­nia z jed­no­li­tą „jaź­nią” ja­ko ośrod­kiem sys­te­mu we­wnętrz­nie spój­nych i nie­sprzecz­nych ze so­bą po­glą­dów, lecz ze zbio­rem odręb­nych, choć wpły­wa­ją­cych na sie­bie mo­du­łów, któ­re czę­sto wcho­dzą ze so­bą w kon­flikt. Jest to wi­zja po­zo­sta­ją­ca w cał­ko­wi­tej opo­zy­cji do sze­re­gu teo­rii na­uko­wych, któ­re za­kła­da­ją ist­nie­nie „ja” zło­żo­ne­go ze spój­nych i ra­cjo­nal­nych prze­ko­nań oraz pre­fe­ren­cji. Mo­du­ło­wość sfor­mu­ło­wa­na przez Kurz­ba­na za­kła­da, że nie ma „ja”. Za­miast te­go, każ­dy z nas sta­no­wi zbiór od­dziel­nych, ale współ­dzia­ła­ją­cych sys­te­mów („my”), któ­rych sta­łe kon­flikty kształ­tu­ją na­sze in­te­rak­cje ze so­bą sa­mym i świa­tem ze­wnętrz­nym.

Książ­ka na­pi­sa­na peł­nym iro­nii ję­zy­kiem, za­wie­ra barw­ne po­rów­na­nia i przy­kła­dy, cza­sem prze­ry­so­wa­na, ba­lan­su­ją­ca na kra­wę­dzi de­ma­go­gii i ma­ni­pu­la­cji – z pew­no­ścią za­in­try­gu­je za­rów­no za­awan­so­wa­ne­go w dzie­dzi­nie psy­cho­lo­gii ba­da­cza, jak rów­nież po­cząt­ku­ją­ce­go, ale cie­ka­we­go ludz­kiej na­tu­ry czy­tel­ni­ka.

 

źródło opisu: https://cedewu.pl/sklep/dlaczego-wszyscy-inni-sa-h...(?)

źródło okładki: https://cedewu.pl/sklep/dlaczego-wszyscy-inni-sa-h...»

pokaż więcej

Brak materiałów.
Trwa wyszukiwanie najtańszych ofert.
Już teraz nowa funkcja: pakiety. Dowiedz się więcej jak kupić kilka książek w najlepszej cenie >>>
Dodaj dyskusję
Dyskusje o książce
    Obecnie jeszcze nie ma dyskusji powiązanych z tą książką.
Sortuj opinie wg
Opinie czytelników (69)
 Pokaż tylko oceny z treścią
książek: 3711
żabot | 2018-01-04
Przeczytana: 31 grudnia 2017

Czytając info na tylnej okładce spodziewałem się nie lada porywającej, spójnej (słowo „spójny” jest jednym z ulubionych słów autora) w poruszanych aspektach książki. Autor przedstawiony jest (i sam w tekście takim się mieni) jako psycholog ewolucyjny i przede wszystkim oczekiwałem właśnie owego aspektu. Niestety kontekstu ewolucyjnego jest tu wyjątkowo mało i czasem cokolwiek dziwacznie jest on przedstawiony.
Na czym polega (jakoby) nowatorstwo i kontrowersyjność koncepcji Kurzbana? Prawdopodobnie sporo mocno uproszczę, bo psychologia jako taka nie jest moją najmocniejszą stroną. Jednym z fundamentalnych pytań psychologii (i filozofii) jest kwestia, czym jest poczucie własnego „ja”, czym jest owo „ja”. Jak to jest, że jednocześnie mamy poczucie samego siebie w postaci cielesnej i w tym samym czasie mamy wrażenie, że „ja” siedzi w mózgu. I wreszcie jak to się dzieje, że owo wewnętrzne „ja” steruje tym zewnętrznym. Generalnie, czym jest świadomość. Większość koncepcji współczesnych...

książek: 405
GZal | 2017-08-04
Na półkach: Przeczytane
Przeczytana: 04 sierpnia 2017

W bardzo dużym uproszczeniu można powiedzieć, że nowoczesne podejście do wiedzy o człowieku i mechanizmach zachowań oraz podejmowania decyzji przeszło następującą ewolucję. Najpierw ludzie sami o sobie sądzili, że człowiek jest logiczny i racjonalny. W końcu wolelibyśmy tak o sobie myśleć. Na pewno takie założenie uczyniła część ekonomistów, a konsekwencją tego było powstanie kuriozalnej hipotezy rynków efektywnych. Później pojawili się między innymi Amos Tverski i Daniel Kahneman, którzy pokazali, że człowiek nie jest ani logiczny, ani racjonalny. A już na pewno nie jest konsekwentny. Im bardziej rosła nasza wiedza o mózgu, tym bardziej zmieniała się psychologia. Joseph LeDoux, Michael Gazzaniga, Antonio Damasio i wielu innych neuronaukowców zaczęło dokładniej przyglądać się temu jak funkcjonuje mózg.

Teza sformułowana przez Dana Ariely, że człowiek jest “przewidywalnie irracjonalny” poszla jeszcze dalej – coś co wydaje się nam nielogiczne i nieracjonalne, wcale takie nie musi...

książek: 219
Paweł86 | 2015-12-21
Na półkach: Przeczytane, Posiadam
Przeczytana: 20 grudnia 2015

Autor prezentuje fascynująca tezę o modułowej budowie mózgu popartą logicznymi argumentami. Przypomina on jednak na początku swego dzieła, że nie jest on pomysłodawcą tej teorii, rozwija ją tylko w bardzo pomysłowy sposób. Podzielam zdziwienie autora, że tak prosta metoda wyjaśnienia pracy mózgu, jest jednocześnie tak bardzo niedoceniana i często przemilczana przez psychologów i kognitywistów. Ale powoli się to, na szczęście, zmienia.
Dlaczego jesteśmy tak bardzo niespójni wewnętrznie? Dlaczego tylko wydaje nam się, że posiadamy jakieś przekonania? Dlaczego "Ja" to tak naprawdę coś w rodzaju rzecznika prasowego? Dlaczego ludzie tak bardzo chcieliby aby inni przestrzegali zasad moralnych ale w stosunku do siebie mają postawę raczej relatywną (zagadnienie hipokryzji)? Odpowiedzi na te pytania i wiele innych ciekawych kwestii w kontrowersyjnej i odważnej publikacji Roberta Kurzbana.

książek: 70
Vincent | 2017-04-04
Na półkach: Przeczytane

Koncepcja umysłu bez jednolitego "Ja", a stanowiącego wiele części świadomych i nieświadomych. Teoria argumentowana w sposób logiczny i ciekawy. Szczególnie fascynujące tematy tyczące się sprzeczności w naszym myśleniu oraz podejmowanych decyzjach. Bardzo ciekawie argumentowana problematyka moralności.
Kolejna ciekawa pozycja z psychologii. Coś odświeżającego w natłoku powielanych teorii. Choć nie zawsze czyta się szybko, momentami może nużyć. Nie ma tutaj jakiś większych wad. Książka inspiruje, aby przemyśleć kim jesteśmy i jak postrzegamy siebie oraz innych.

książek: 0
| 2015-04-14
Na półkach: Przeczytane

Stwierdzenie, że daną książkę powinni przeczytać wszyscy, żeby żyło nam się lepiej jest zupełną sztampą. Z tą książką jednak tak jest w rzeczywistości (dalej sztampa). W każdym razie, absolutnie fascynująca intelektualna przygoda.

książek: 189
radek6666 | 2018-11-18
Na półkach: Przeczytane
książek: 194
kubasmiliard | 2017-03-21
Na półkach: Przeczytane
książek: 445
Daniel | 2016-06-05
Na półkach: Przeczytane
książek: 1582
MLB | 2016-04-10
Przeczytana: 17 kwietnia 2016
książek: 45
dedzior228 | 2016-04-02
Na półkach: Przeczytane
zobacz kolejne z 59 
Przeczytaj także

Moja Biblioteczka
Jeżeli chcesz dodać książkę do biblioteczki, wybierz półkę, oceń lub napisz opinię.
Przeczytane
loading
Cytaty z książki
lista cytatów dodaj cytat
zgłoś błąd zgłoś błąd