Wyzwanie czytelnicze LC

Dziennik poczucia własnej wartości

Tłumaczenie: Dariusz Rossowski
Książka jest przypisana do serii/cyklu "Psychologia i dusza". Edytuj książkę, aby zweryfikować serię/cykl.
Wydawnictwo: Feeria
7,5 (4 ocen i 1 opinia) Zobacz oceny
10
1
9
0
8
1
7
1
6
0
5
1
4
0
3
0
2
0
1
0
Edytuj książkę
szczegółowe informacje
tytuł oryginału
The Self-Esteem Journal
data wydania
ISBN
978-83-7229-195-0
liczba stron
200
język
polski
dodał
Cotta

Pro­wa­dze­nie dzien­ni­ka jest jed­ną z naj­sku­te­czniej­szych zna­nych mi me­tod pod­no­sze­nia po­czu­cia włas­nej war­to­ści. ► Jak bar­dziej za­przy­jaź­nić się z so­bą? ► Jak zna­leźć kie­ru­nek i cel swe­go ży­cia? ► Jak do­strzec pra­wid­ło­wo­ści w swoim ży­ciu? W sa­mym ser­cu po­czu­cia włas­nej war­to­ści le­ży re­la­cja, któ­rą ma­my z so­bą sa­mym. Dla­te­go mam...

Pro­wa­dze­nie dzien­ni­ka jest jed­ną z naj­sku­te­czniej­szych zna­nych mi me­tod
pod­no­sze­nia po­czu­cia włas­nej war­to­ści.► Jak bar­dziej za­przy­jaź­nić się z so­bą?

► Jak zna­leźć kie­ru­nek i cel swe­go ży­cia?

► Jak do­strzec pra­wid­ło­wo­ści w swoim ży­ciu?W sa­mym ser­cu po­czu­cia włas­nej war­to­ści le­ży re­la­cja, któ­rą ma­my z so­bą sa­mym. Dla­te­go mam za­miar po­móc Ci w po­pra­wie tej re­la­cji, tak byś miał więk­szą ocho­tę być so­bą. Krok po kro­ku ćwi­cze­nia w tej książ­ce bę­dą za­chę­cać cię do prze­myś­le­nia swoich od­czuć o so­bie oraz za­na­li­zo­wa­nia pra­wid­ło­wo­ści w swym za­cho­wa­niu i prze­ko­na­niach. To, co na­pi­szesz w związ­ku z ty­mi ćwi­cze­nia­mi, po­mo­że Ci roz­wi­nąć wie­le ob­sza­rów po­czu­cia włas­nej war­to­ści, tak by le­piej się po­znać oraz ob­da­rzyć więk­szym współ­czu­ciem, sza­cun­kiem, ak­cep­ta­cją i wspar­ciem.

► Od­na­jdo­wa­nie swo­je­go au­ten­ty­czne­go gło­su
► Słu­cha­nie swoich myś­li
► Wczu­wa­nie się w cia­ło w po­szu­ki­wa­niu emo­cji
► Pi­sa­nie z głę­bi dziec­ka w so­bie
► Kwe­stio­na­riusz po­czu­cia włas­nej war­to­ści
► Po­czu­cie włas­nej war­to­ści w ro­dzi­nie
► Ry­sun­ki, pra­ca z ob­ra­za­mi, ma­py myś­li
► „Pa­mięt­nik do po­du­szki”
► „Ką­cik zła­ma­nych serc”

Dzię­ki ćwi­cze­niom bę­dziesz mógł oce­nić i roz­wi­nąć swo­je po­czu­cie włas­nej war­to­ści w róż­nych sfe­rach ży­cia – w pra­cy za­wo­do­wej, związ­kach par­tner­skich, ro­dzi­nie, ży­ciu do­mo­wym, to­wa­rzys­kim, swo­jej prze­szło­ści oraz na­dzie­jach na przy­szłość.

Twój oso­bi­sty dzien­nik po­czu­cia włas­nej war­to­ści mo­że być pry­wat­nym i dys­kret­nym po­wier­ni­kiem naj­głęb­szych uczuć i myś­li. Mo­że być naj­lep­szym przy­ja­cie­lem w chwi­lach, gdy nie ma przy To­bie ni­ko­go, z kim móg­łbyś po­roz­ma­wiać, al­by gdy masz opo­ry przed wy­ja­wie­niem swe­go sta­nu umys­łu ko­mu­kol­wiek. Dzien­nik mo­że dać Ci prze­strzeń, w któ­rej bę­dziesz mógł swo­bo­dnie przy­mie­rzać, w ja­ki spo­sób ub­rać emo­cje w sło­wa, za­nim ode­zwiesz się do in­nych lu­dzi. Mo­że da­wać Ci ol­brzy­mią ul­gę, za­chę­ca­jąc do wy­do­by­wa­nia myś­li i uczuć z umys­łu i po­ma­ga­jąc je sen­so­wnie po­znać.

 

źródło opisu: http://wydawnictwofeeria.pl

źródło okładki: http://wydawnictwofeeria.pl

pokaż więcej

Brak materiałów.
książek: 765
martin | 2015-05-14
Na półkach: Przeczytane, Poradniki, 2015
Przeczytana: 14 maja 2015

Widzę, że nikt nic nie pisał w opiniach do tej książki, nie dziwię się. Tytuł brzmi trochę obcesowo albo niefajnie, bo zajmowanie się taką tematyką może nasuwać wątpliwości, co do poczucia wartości takiej osoby, gdy tymczasem wszyscy mamy jakoś z tym większy lub mniejszy problem, a unikanie tej tematyki, daje poczucie ulgi, że nas to nie dotyczy.Książka bardzo dobra poprzez swoje praktyczne podejście do sprawy poczucia wartości. Prawie 30 fajnych ćwiczonek, które dodają motywacji, by zastanowić się nad sobą. Dzięki nim mamy szansę na dosyć systematyczną refleksję nad własnym życiem, nad różnymi destrukcyjnymi przekonaniami, których zrazu nie jesteśmy świadomi, nad relacjami, które tworzymy, uczuciami w ciele. Treść książki nie jest ściśle akademicką potrawką, od której dostajemy czkawki, lecz zrozumiałym i przejrzystym wykładem przemyśleń autorki. Suma sumarum, bardzo polecam tą książkę do pracy ze sobą lub do poszerzenia horyzontów psychologicznej interwencji:)

Pokaż wszystkie opinie o tej książce
Trwa wyszukiwanie najtańszych ofert.
Już teraz nowa funkcja: pakiety. Dowiedz się więcej jak kupić kilka książek w najlepszej cenie >>>
Moja Biblioteczka
Jeżeli chcesz dodać książkę do biblioteczki, wybierz półkę, oceń lub napisz opinię.
Przeczytane
loading

Opinie czytelników


O książce:
Ten dzień

druga część również emanuje seksem i rozgrywkami mafijnymi. Duże pieniądze, niebezpieczne gry i gdzieś w tle historia dziewczyny.. O ile tempo akcji w...

zgłoś błąd zgłoś błąd