Książki z cyklu "Biblioteka LingVariów. Glottodydaktyka"
Programy nauczania języka polskiego jako obcego. Poziomy A1-C2
Programy nauczania języka polskiego jako obcego. Poziomy A1-C2
Ewa Lipińska, Anna Seretny, Iwona Janowska, Agnieszka Rabiej, Przemysław Turek
Cykl: Biblioteka LingVariów. Glottodydaktyka (tom 1)
0 (0 ocen i 0 opinii)
Tekst literacki w nauczaniu języka polskiego jako obcego (z elementami pedagogiki dyskursywnej)
Tekst literacki w nauczaniu języka polskiego jako obcego (z elementami pedagogiki dyskursywnej)
Tamara Czerkies
Cykl: Biblioteka LingVariów. Glottodydaktyka (tom 2)
0 (0 ocen i 0 opinii)
Lingwistyka i glottodydaktyka języków specjalistycznych na przykładzie języka biznesu. Podejście porównawcze
Lingwistyka i glottodydaktyka języków specjalistycznych na przykładzie języka biznesu. Podejście porównawcze
Bronisława Ligara, Wojciech Szupelak
Cykl: Biblioteka LingVariów. Glottodydaktyka (tom 3)
0 (0 ocen i 0 opinii)
Rozwijanie sprawności rozumienia ze słuchu w języku polskim jako obcym
Rozwijanie sprawności rozumienia ze słuchu w języku polskim jako obcym
Adrianna Prizel-Kania
Cykl: Biblioteka LingVariów. Glottodydaktyka (tom 4)
0 (0 ocen i 0 opinii)
Integrowanie kompetencji lingwistycznych w glottodydaktyce na przykładzie nauczania języka polskiego jako obcego/drugiego
Integrowanie kompetencji lingwistycznych w glottodydaktyce na przykładzie nauczania języka polskiego jako obcego/drugiego
Ewa Lipińska, Anna Seretny
Cykl: Biblioteka LingVariów. Glottodydaktyka (tom 5)
0 (0 ocen i 0 opinii)
Modele kształcenia nauczycieli języków obcych w Polsce i w Niemczech. W stronę glottodydaktyki porównawczej
Modele kształcenia nauczycieli języków obcych w Polsce i w Niemczech. W stronę glottodydaktyki porównawczej
Przemysław E. Gębal
Cykl: Biblioteka LingVariów. Glottodydaktyka (tom 6)
0 (0 ocen i 0 opinii)
Krakowska szkoła glottodydaktyki porównawczej na tle rozwoju glottodydaktyki ogólnej i polonistycznej
Krakowska szkoła glottodydaktyki porównawczej na tle rozwoju glottodydaktyki ogólnej i polonistycznej
Przemysław E. Gębal
Cykl: Biblioteka LingVariów. Glottodydaktyka (tom 7)
0 (0 ocen i 0 opinii)
Słownictwo w dydaktyce języka. Świat słów na przykładzie języka polskiego jako obcego
Słownictwo w dydaktyce języka. Świat słów na przykładzie języka polskiego jako obcego
Anna Seretny
Cykl: Biblioteka LingVariów. Glottodydaktyka (tom 8)
0 (0 ocen i 0 opinii)
Skuteczność nauczania cudzoziemców języka polskiego jako obcego. Na przykładzie działalności Instytutu Polonijnego Uniwersytetu Jagiellońskiego w latach 1996-2004
Skuteczność nauczania cudzoziemców języka polskiego jako obcego. Na przykładzie działalności Instytutu Polonijnego Uniwersytetu Jagiellońskiego w latach 1996-2004
Danuta Gałyga
Cykl: Biblioteka LingVariów. Glottodydaktyka (tom 9)
0 (0 ocen i 0 opinii)
Umiejętność rozumienia i tworzenia tekstów w świetle standardów wymagań egzaminacyjnych oraz Europejskiego Systemu Kształcenia Językowego
Umiejętność rozumienia i tworzenia tekstów w świetle standardów wymagań egzaminacyjnych oraz Europejskiego Systemu Kształcenia Językowego
Ewa Lipińska, Anna Seretny
Cykl: Biblioteka LingVariów. Glottodydaktyka (tom 10)
0 (0 ocen i 0 opinii)
W poszukiwaniu nowej równowagi w nauczaniu języków obcych w szkole wyższej. Na przykładzie projektu edukacyjnego English++
W poszukiwaniu nowej równowagi w nauczaniu języków obcych w szkole wyższej. Na przykładzie projektu edukacyjnego English++
Monika Stawicka
Cykl: Biblioteka LingVariów. Glottodydaktyka (tom 11)
0 (0 ocen i 0 opinii)
Tłumaczenie dydaktyczne w nowoczesnym kształceniu językowym
Tłumaczenie dydaktyczne w nowoczesnym kształceniu językowym
Ewa Lipińska, Anna Seretny
Cykl: Biblioteka LingVariów. Glottodydaktyka (tom 12)
0 (0 ocen i 0 opinii)
Język, literatura i kultura polska w świecie
Język, literatura i kultura polska w świecie
Anna Seretny, Władysław Miodunka
Cykl: Biblioteka LingVariów. Glottodydaktyka (tom 13)
0 (0 ocen i 0 opinii)
Bilingwizm polsko-obcy dziś. Od teorii i metodologii badań do studiów przypadków
Bilingwizm polsko-obcy dziś. Od teorii i metodologii badań do studiów przypadków
Władysław Miodunka, Robert Dębski
Cykl: Biblioteka LingVariów. Glottodydaktyka (tom 14)
0 (0 ocen i 0 opinii)
O lepsze jutro studiów polonistycznych w świecie. Glottodydaktyka polonistyczna dziś
O lepsze jutro studiów polonistycznych w świecie. Glottodydaktyka polonistyczna dziś
Przemysław E. Gębal, Iwona Janowska
Cykl: Biblioteka LingVariów. Glottodydaktyka (tom 15)
0 (0 ocen i 0 opinii)

zgłoś błąd zgłoś błąd