Halina Lisicka

dr hab. Lisicka Halina, prof. nadzw. UWr. Zakład: Zakład Systemów Politycznych. Stopnie naukowe: 1998 doktor habilitowany, 1986 doktor nauk politycznych, 1980 magister nauk politycznych. ... dr hab. Lisicka Halina, prof. nadzw. UWr.


Zakład: Zakład Systemów Politycznych.
Stopnie naukowe: 1998 doktor habilitowany, 1986 doktor nauk politycznych, 1980 magister nauk politycznych.
Przebieg pracy zawodowej w szkolnictwie wyższym: 1980-1986 Zakład Filozofii Akademia Medyczna, 1986 Uniwersytet Wrocławski.
Przebieg pracy zawodowej poza szkolnictwem wyższym:
Specjalność naukowa: System polityczny RP, polityka ochrony środowiska, Kościół katolicki, organizacje społeczne.
Zainteresowania badawcze:
Najważniejsze publikacje w ciągu ostatnich 10 lat:
Monografie, podręczniki, opracowania encyklopedyczne: Organizacje ekologiczne w polskich systemach politycznych", Wrocław 1997., H.Lisicka, I.Macek, W.Radecki, Leksykon ochrony środowiska. Prawo i polityka, Wrocław 1999, Ochrona środowiska w polityce (wstęp, redakcja, artykuł: Wpływ organizacji ekologicznych na decyzje związane z ochroną środowiska naturalnego, s. 95-109), Wrocław 1999, Wybory do rad gmin na Dolnym Śląsku (współautor), Wrocław 2001, System polityczny RP, Wrocław 2002, (wstęp, redakcja, rozdział I , rozdział II § 2, rozdział, III, rozdział IV - § 1 pkt 1, R.Alberski, H.Lisicka, J.Sommer, Polityka ochrony środowiska, Wrocław 2002, wstęp, rozdz. I, punkt 5 rozdz. III, Wybory samorządowe do rad gmin w 2002 roku w województwie dolnośląskim (wspólautorzy: R.Alberski, A.Antoszewski, M.Cichosz, A.Ferens, D.Skrzypiński, R.Solarz, Wrocław 2003.
Artykuły: Rola organizacji ekologicznych w systemie politycznym RP, w: Studium politologiczne, pod red. A.W. Jabłońskiego, K.A. Paszkiewicz, M.S. Wolańskiego, Praca przygotowana z okazji 25-lecia utworzenia Instytutu Nauk Politycznych Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław, 1995, Hektor, s. 132-138. Polska polityka ekologiczna, w: Ochrona Środowiska. Prawo i Polityka, 1995, nr 1, s. 21-26. Rola Kościała katolickiego w systemie politycznym RP, w: Polityka w Polsce w latach 90-tych, pod red. A. Antoszewskiego i R. Herbuta, Wydawnictwo Uniwersyteckie, Wrocław 1998, s. 171-184. Koncepcja zrównoważonego rozwoju podstawą polityki przemysłowej ochrony środowiska, Ochrona Środowiska. Prawo i Polityka. 1998, nr 1, s. 40-47., Ochrona środowiska, czy ekologia, w: Ochrona środowiska w filozofii i teologii, Warszawa 1999, nr 1, s. 260-264. Ochrona środowiska, czy ekologia? Ochrona Środowiska. Prawo i Polityka, 1999, nr 1, s. 41-45, Ekologiczne konflikty miedzy inwestorem a społecznością lokalną, w: Strategia zarządzania środowiskowego w przedsiębiorstwie i gminie, pod red. R. Mikłaszewskiego, Poznań - Białystok 1999, s. 171-175., H.Lisicka, J.Rotko, J. Sommer, Burgerbeteiligung im Umweltschutz in Polen, w: Aktiv werben - Burgerbeteiligung und Umweltrecht in Polen und Deutschland, Berlin 1999, s. 36-53., Rozwój organizacji ekologicznych w Polsce w latach dziewięćdziesiątych jako przejaw kształtowania świadomości ekologicznej, w: Polityka, ekologia, kultura. Społeczne przesłanki i przejawy kryzysu ekologicznego, pod red. Polityka ochrony środowiska w polityce państwa, w: Polityka ekologiczna III Rzeczpospolitej, pod red. A. Papuzińskiego, Bydgoszcz 2000, s. 19-37., Konflikt interesów - ochrona środowiska a prawo własności, w: Pravo żivotniho prostredi, Praha 2000, s. 37-52., Narodowy Program Edukacji Ekologicznej oraz warunki jego wdrożenia i co z tego wynika, Ochrona Środowiska. Prawo i Polityka, 2000, nr 4, s. 28-34., Przyczyny konfliktów środowiskowych związanych z rozwojem turystyki, w: studia z dziedziny prawa finansowego, prawa konstytucyjnego i ochrony środowiska. Księga jubileuszowa Profesora Marka Mazurkiewicza, pod red. R. Mastalskiego, Wrocław 2001. Ewolucja reżimu politycznego w Polsce po 1989 roku, Rola Kościoła katolickiego w systemie politycznym Rzeczpospolitej Polskiej, w: Demokratyzacja w III Rzeczpospolitej, pod red. A. Antoszewskiego, Wrocław 2002., Udział społeczeństwa w realizacji usług publicznych w Polsce, w: Administracja i polityka. Administracja publiczna w procesie premian, pod red. A. Ferensa i I. Macek, Wrocław2002., H. Lisicka, J.Sommer, Ochrona środowiska jako przedmiot badań politologicznych, w: W kręgu historii i politologii. Księga jubileuszowa dedykowana profesorowi Stanisławowi Dąbrowskiemu, Wrocław 2002., H. Lisicka, J. Sommer, Przyszłość odnawialnych źródeł energii w świetle polityki energetycznej państwa, Ochrona Środowiska. Prawo i Polityka 2002, nr 4, Globalizacja - jako proces nieunikniony i konieczny?w: Integracja europejska a globalizacja, pod red. T.Wallasa, Słubice 2003., Ochrona środowiska jako problem globalny, w: Problemy globalne współczesnego świata, pod red. S.M. Grochalskiego, Opole 2003.Czy polskie organizacje ekologiczne pełnią role grup nacisku w systemie politycznym, w: Grupy interesu, Teorie i działanie, pod red. Z. Machelskiego i L. Rubisza, Toruń 2003. Programy ochrony środowiska jako narzędzie polityki ochrony środowiska, w: Koncepcni nastroje ochrany żivotniho prostredi z pohledu prava, Praha 2003., Polscy Zieloni, Ochrona Środowiska. Prawo i Polityka, Wrocław 2003, nr 4., Organizacje społeczne jako czynnik optymalizacji działań administracji publicznej w zakresie ochrony środowiska, w: Organizacja władz publicznych w Polsce, Czechach, Słowacji w zakresie ochrony środowiska, pod red. J.Sommera, Wrocław 2004., Organizacje ekologiczne a prawo. Księga pamiątkowa Profesora Ryszarda Paczuskiego, Bydgoszcz 2004., Lewicowość polskich organizacji ekologicznych, w: Państwo i społeczeństwo. Zagrożenia ekologiczne a etyka, polityka i gospodarka, pod red. A. Delorma Kraków 2004, nr 2., Koncepcja zrównoważonego rozwoju jako podstawa polityki gospodarczej i ochrony środowiska, w: Uwarunkowania i mechanizmy zrównoważonego rozwoju, Białystok 2004., Zasada zrównoważonego rozwoju w polityce państwa, w: Zrównoważony rozwój. Od utopii do praw człowieka, pod red. A. Papuzińskiego, Bydgoszcz 2005., Rola kościołakatolickiego w systemie politycznym Rzeczpospolitej Polskiej, Studia politologiczne i historyczne, Zielona Góra 2005., Udział organizacji ekologicznych w procesach politycznych, Ochrona Środowiska. Prawo i Polityka, 2005 nr 4.
Osiągnięcia naukowo-badawcze (granty, nagrody, projekty badawcze itp.):
Osiągnięcia dydaktyczne: Grant KBN, Wybory do rad gmin na Dolnym Śląsku - 2001, Wybory samorządowe do rad gmin w 2002 roku w województwie dolnośląskim, Wybory do parlamentu europejskiego 2004 r. w województwie dolnośląskim.
Stanowiska zajmowane w Uniwersytecie Wrocławskim: 1999-2002 prodziekan ds. ogólnych WNS
Nauczane przedmioty: System polityczny RP, Polityka ochrony środowiska, Finansowanie ochrony środowiska.

źródło zdjęcia: http://www.zspa.politologia.uni.wroc.pl/images/phocagallery/Foto1/lisicka.jpg

pokaż więcej
Wszystkie Poza moją biblioteczką W mojej biblioteczce Pokaż książki znajdujące się:
System polityczny Rzeczypospolitej Polskiej
System polityczny Rzeczypospolitej Polskiej
Halina Lisicka

7 (1 ocen i 0 opinii)
czytelników: 1 | opinie: 0 | ocena: 7 (1 głos)

Wywiad z autorem

Chciałbyś zadać pytanie swojemu ulubionemu autorowi?
Dołącz do grupy „Rozmowy z autorami” i zaproponuj pytania, my zorganizujemy wywiad.

Dyskusje o autorze

Przeczytaj także

1
1
0
Tylu naszych czytelników chce przeczytać książki tego autora.
Tyle osób przeczytało książkę tego autora.
Tyle książek tego autora znajduje się w naszej bazie.

Fani autora (0)

Lista jest pusta

Czytelnicy (1)

zgłoś błąd zgłoś błąd