Róża Godula-Węcławowicz

Studia w zakresie etnografii odbyła w latach 1969 - 1975 w Katedrze Etnografii Słowian UJ. Po ukończeniu studiów rozpoczęła pracę w Katedrze jako asystent, a w grudniu 1984 roku obroniła rozprawę dokt... Studia w zakresie etnografii odbyła w latach 1969 - 1975 w Katedrze Etnografii Słowian UJ. Po ukończeniu studiów rozpoczęła pracę w Katedrze jako asystent, a w grudniu 1984 roku obroniła rozprawę doktorską Krążenie darów w ludowych obrzędach cyklu zimowego napisaną pod kierunkiem profesor Jadwigi Klimaszewskiej. Od lutego 1987 roku pracowała na stanowisku adiunkta, prowadząc kursy poświęcone etnografii Polski, polskiej sztuce ludowej i metodyce etnograficznych badań terenowych. Habilitację uzyskała w roku 2007 na podstawie rozprawy Onego czasu, gdy święty Wojciech, czyli rzecz o mityzacji Sławnikowicza. Współpracę z Uniwersytetem Jagiellońskim zakończyła w roku 2009, przechodząc do Polskiej Akademii Nauk.

Wybrane publikacje:

Książki

Od Mikołaja do Trzech Króli. O roli daru w obrzędzie. Kraków 1994.

[Współautorstwo z T. Węcławowiczem] Polska legenda świętego Wojciecha. Spojrzenie antropologiczne. Kraków 1997.

Onego czasu, gdy święty Wojciech..., czyli rzecz o mityzacji Sławnikowicza. Kraków 2005.

Artykuły w czasopismach i opracowaniach zbiorowych

[Współautorstwo z T. Węcławowiczem] Regionalizm a styl narodowy. Kilka uwag. "Teka Komisji Urbanistyki i Architektury Oddziału PAN w Krakowie" 20, 1986, s. 79 - 83.

Some Aspects of the of Gifts illustrated by the Carolling Ceremony. "Ethnologia Polona" 12, 1986, s. 109 - 121.

The Ritual "Arrangement" of Service in a Polish Village. The Role of Gifts. "Ethnologia Polona" 13, 1987, s. 231 - 241.

Rola Mieczysława Gładysza w badaniach kultury ludowej Karpat. "Etnografia Polska" 33/2, 1989, s. 115 - 136.

The Role of Gifts in the Christmas Eve Supper. [w:] In Search of Paradigm. A. Zambrzycka-Kunachowicz [red.], Cracow 1992, s. 145 - 167.

The Gift in the Polish Harvest Ritual. [w:] The Gift in Culture. R. Godula [red.] "Zeszyty Naukowe UJ - Prace Etnograficzne" 31, Kraków 1993, s. 85 - 106.

Kościół św. Krzyża w życiu religijnym Krakowa. [w:] Studia z dziejów kościoła św. Krzyża w Krakowie. Z. Kliś [red.], Kraków 1995, s. 229 - 253.

Rytuał pasyjny Arcybractwa Dobrej Śmierci. "Peregrinus Cracoviensis - Zeszyty Naukowe Zakładu Geografii Religii UJ" 1, 1995, s. 99 - 115.

Krakowska legenda św. Wojciecha. "Rocznik Krakowski" 43, 1997, s. 53 - 66.

Sakralizace casu v polske legende sv. Vojtecha. "Cesky Lid" LXXXVI, 1999, s. 115 - 131.

St. Adalbert of Prague and the Great Millenium of Celebration: A legend Revived. "Acta Universitatis Carolinae - Philosophia et Historica, 2, 2000. Studia Ethnologica." XII [Praha] s. 27 - 40.

Szlak św. Wojciecha. [w:] Leksykon. Szlaki pielgrzymkowe Europy. A. Jackowski, I. Sołjan [red.], Kraków 2000, s. 251 - 273.

A Renewal of Christian Origins in Central Europe. St. Vojtech - Adalbert's Patronage. [w:] Between Tradition and Postmodernity. Polish Ethnography at the Turn of the Millenium. L. Mróz, Z. Sokolewicz [ed.], Warsaw 2003, s. 217 - 229.

Róża męczeńska. Herb imaginacyjny św. Wojciecha w polskiej i czeskiej tradycji. "Folia Historica Cracoviensia" X, 2004, s. 107 - 139.

Patriotyczny wizerunek św. Wojciecha. "Literatura Ludowa" 4 / 5, 2004, s. 47 - 55.

Publikacje w materiałach pokonferencyjnych

[Współautorstwo z A. Kostarczykiem i T. Węcławowiczem] Prowincjonalizm, regionalizm, styl narodowy. Granice metody. [w:] Materiały V Ogólnopolskiego Sympozjum Architektury Regionalnej Komisji Urbanistyki i Architektury Oddziału PAN w Krakowie. Kraków 1985.

Koledarski obicaji u Poljskoj - uloga dara. [w:] Etnoantropoloski Problemi II - Problemi etnicke distance. P. Vlahovic, A. Zambrzycka-Kunachowicz [red.], Beograd 1987, s. 44 - 54.

[Współautorstwo z T. Węcławowiczem] Architektura "uboga" czy architektura "prawdziwa". [w:] Architektura powszednia - architektura uboga. Materiały VII Ogólnopolskiego Konwersatorium Polskiej Architektury Współczesnej Komisji Urbanistyki i Architektury oddziału PAN w Krakowie. Kraków 1988, s. 123 - 126.

Nastin dejin a pasijovy ritual Arcibratstva Umuceni Pane pri frantiskanskem kostele v Krakove. "Acta Universitatis Carolinae - Philosophia et Historica. Studia Ethnographica." VIII [Praha] 1994, s. 99 - 113.

Dramatyzacja czasu "przejścia" w obrzędzie kolędowania. [w:] Z kolędą przez wieki. T. Budrewicz, S. Koziara, J. Okoń [red.], Kraków - Tarnów 1996, s. 339 - 353.

Memento Homo Mori: The Fraternity of the Good Death at the Franciscan Church in Krakow. "Publication of the Department of Practical Theology. University of Helsinki." 85 1996, s. 307 - 313.

Redakcje książek

The Gift in Culture. "Zeszyty Naukowe UJ - Prace Etnograficzne" 31, Kraków 1993.

Kraków. Przestrzenie kulturowe. Kraków 1993.

Klejnoty i sekrety Krakowa. Teksty z antropologii miasta. Kraków 1994.

źródło opisu: http://www.etnologia.uj.edu.pl/index.php/home/pracownicy-naukowi/53

pokaż więcej
Wszystkie Poza moją biblioteczką W mojej biblioteczce Pokaż książki znajdujące się:
Ciekawość świata, ludzi, kultury... Księga jubileuszowa ofiarowana Profesorowi Ryszardowi Kantorowi z okazji czterdziestolecia pracy naukowej
Ciekawość świata, ludzi, kultury... Księga jubileuszowa ofiarowana Profesorowi Ryszardowi Kantorowi z okazji czterdziestolecia pracy naukowej
Wiesława Korzeniowska, Grzegorz Odoj, Czesława Piecuch, Janusz Kamocki, Tadeusz Paleczny, Bogdan Szlachta, Grzegorz Pełczyński, Urszula Lehr, Iwona Kabzińska, Jacek Dębicki, Róża Godula-Węcławowicz, Renata Hołda, Irena Bukowska-Floreńska, Zenon Jasiński, Anna Szyfer, Tadeusz M. Trajdos, Jadwiga Plucińska-Piksa, Władysław Pilarczyk, Józef Misiek, Barbara Jedynak, Ludwik Kozołub, Mirosław Boruta, Anna Spiss, Andrzej Porębski, Edward Nycz, Grażyna Ewa Karpińska, Iwona Butmanowicz-Dębicka, Halina Mielicka-Pawłowska, Magdalena Szalbot, Tomasz Michalewski, Ryszard Zięzio

0 (0 ocen i 0 opinii)
czytelników: 5 | opinie: 0 | ocena: 0 (0 głosów)
Od Mikołaja do Trzech Króli. O roli daru w obrzędzie
Od Mikołaja do Trzech Króli. O roli daru w obrzędzie
Róża Godula-Węcławowicz

8 (1 ocen i 0 opinii)
Od Mikołaja do Trzech Króli. O roli daru w obrzędzie
"(...) Bogaty materiał empiryczny pochodzi z terenu całej Polski, wybrany został z ponad dwustu publikacji etnograficznych, dawnych i nowych, a także zebranych samodzielnie w latach 1976-1882 na poł...
czytelników: 4 | opinie: 0 | ocena: 8 (1 głos)
Z kolędą przez wieki. Kolędy w Polsce i krajach słowiańskich
Z kolędą przez wieki. Kolędy w Polsce i krajach słowiańskich
Emil Orzechowski, Andrzej Zieliński, Henryk Żaliński, Jan Prokop, Aleksander W. Lipatow, Jerzy Starnawski, Longin Jan Okoń, Alicja Baluch, Jerzy Bartmiński, Ryszard Łużny, Teresa Smolińska, Jerzy Reichan, Stefan Nieznanowski, Władysław Magnuszewski, Katarzyna Czarnecka, Henryk Jurkowski, Róża Godula-Węcławowicz, Katarzyna Meller, Marek Bielacki, Jiří Damborský, Jan Bujak, Eliza Małek, Teodezja Rittel, Tadeusz Budrewicz, Bernard Sawicki OSB, Jan Godyń, Stanisław Koziara, Artur Drozdowski, Ludmiła N. Winogradowa, Eva Krekovićova, Aleś Łojka

0 (0 ocen i 0 opinii)
czytelników: 2 | opinie: 0 | ocena: 0 (0 głosów)

Wywiad z autorem

Chciałbyś zadać pytanie swojemu ulubionemu autorowi?
Dołącz do grupy „Rozmowy z autorami” i zaproponuj pytania, my zorganizujemy wywiad.

Dyskusje o autorze

Przeczytaj także

3
3
8
Tylu naszych czytelników chce przeczytać książki tego autora.
Tyle osób przeczytało książkę tego autora.
Tyle książek tego autora znajduje się w naszej bazie.

Fani autora (0)

Lista jest pusta

Czytelnicy (3)

zgłoś błąd zgłoś błąd