Książki z tagiem „hermeneutyka”
 • Wyobraźnia symboliczna
  Wyobraźnia symboliczna
  Autor: Gilbert Durand
  Rozważania dotyczące wyobraźni symbolicznej. Jak mamy napisane we wstępie, "Wyobraźnia symboliczna" jest wprowadzeniem do problematyki współczesnej symbologii.
  czytelników: 116 | opinie: 3 | ocena: 8,69 (13 głosów)
 • Sztuka pamięci
  Sztuka pamięci
  Autor: Frances Amelia Yates
  Dzieje pamięci (mnemoniki) od starożytności greckiej po renesans. Analiza wpływów pamięci w dziedzinie filozofii, religii, malarstwa, architektury, teatru i innych.
  czytelników: 79 | opinie: 1 | ocena: 8,67 (6 głosów)
 • O Sobie Samym Jako Innym
  O Sobie Samym Jako Innym
  Autor: Paul Ricoeur
  Jedno z najważniejszych dzieł Paula Ricoeura! Odzwierciedla ono ewolucję myśli filozofa. Autor, skoncentrowany najpierw na hermeneutyce symbolu, podjął następnie problematykę antropologiczną, by dojść...
  czytelników: 64 | opinie: 0 | ocena: 7,75 (8 głosów)
 • Język, tekst, interpretacja : wybór pism
  Język, tekst, interpretacja : wybór pism
  Autor: Paul Ricoeur
  Katarzyna Rosner: Paul Ricoeur - Filozoficzne źródła jego hermeneutyki TEORIA INTERPRETACJI: DYSKURS I NADWYŻKA ZNACZENIA - Język jako dyskurs - Mowa i pismo - Metafora i symbol - Wyja...
  czytelników: 60 | opinie: 1 | ocena: 6,77 (13 głosów)
 • Język i nieświadomość. Podstawy teorii psychoanalitycznej Jacques'a Lacana
  Język i nieświadomość. Podstawy teorii psychoanalitycznej Jacques'a Lacana
  Autor: Hermann Lang
  O ile w mowie konkretnej język ustępuje miejsca tematyzowanemu przedmiotowi, tak że w rezultacie w ogóle go nie dostrzegamy, o ile znaczące znika tu całkowicie za znaczonym, to doświadczenie w pracy z...
  czytelników: 55 | opinie: 0 | ocena: 7,86 (7 głosów)
 • O gramatologii
  O gramatologii
  Autor: Jacques Derrida
  „Języki powstały po to, by były mówione, pismo służy tylko jako uzupełnienie mowy (…). Pismo jest tylko przedstawieniem mowy; to dziwne, że więcej starań poświęca się określeniu obrazu niż przedmiotu”...
  czytelników: 51 | opinie: 0 | ocena: 7,5 (10 głosów)
 • Język i rozumienie
  Język i rozumienie
  Autor: Hans-Georg Gadamer
  Wybór sześciu artykułów Hansa-Georga Gadamera z różnych okresów twórczości.
  czytelników: 40 | opinie: 2 | ocena: 6,73 (15 głosów)
 • Poza interpretacją. Znaczenie hermeneutyki dla filozofii
  Poza interpretacją. Znaczenie hermeneutyki dla filozofii
  Autor: Gianni Vattimo
  Rozwinięcie koncepcji „słabego myślenia”, wedle której współczesność jest naznaczona nihilizmem, oznaczającym erozję zasadniczych założeń naszej kultury, takich jak rzeczywistość, podmiot, bycie, wład...
  czytelników: 39 | opinie: 0 | ocena: 7,2 (5 głosów)
 • O nauce chrześcijańskiej
  O nauce chrześcijańskiej
  Autor: Św. Augustyn
  Traktat św. Augustyna "O nauce chrześcijańskiej" to dzieło o istotnym znaczeniu dla rozwoju hermeneutyki biblijnej i homiletyki. Autor adresuje je przede wszystkim do kapłanów, na których spoczywał ob...
  czytelników: 34 | opinie: 0 | ocena: 8,25 (4 głosy)
 • Wprowadzenie do hermeneutyki filozoficznej
  Wprowadzenie do hermeneutyki filozoficznej
  Autor: Jean Grondin
  Książka w przystępny sposób przedstawia kształtowanie się hermeneutyki od czasów najdawniejszych po dzień dzisiejszy. Szczególną uwagę poświęca autor augustyńskiej idei wewnętrznego słowa (verbum inte...
  czytelników: 32 | opinie: 0 | ocena: 6,67 (12 głosów)
 • Wstęp ogólny do Pisma Świętego
  Wstęp ogólny do Pisma Świętego
  Autor: Jan Szlaga
  W obecnym opracowaniu wrócono do tradycyjnego ujęcia materiału introdukcyjnego, dzieląc go na cztery główne traktaty: o natchnieniu, o kanonie, o tekście i o hermeneutyce biblijnej. Utrzymano i unowoc...
  czytelników: 26 | opinie: 0 | ocena: 7,29 (7 głosów)
 • Poezja jako doświadczenie
  Poezja jako doświadczenie
  Autor: Philippe Lacoue-Labarthe
  Odsłaniając znaczenia gestów Celana jako poety-wygnańca, Phillippe Lacoue-Labarthe próbuje określić sens doświadczenia poetyckiego. Pyta, w jaki sposób wiersz wpisuje się w przestrzeń, w której powsta...
  czytelników: 19 | opinie: 0 | ocena: 5,8 (5 głosów)
 • The Hermetic Museum. Alchemy & Mysticism
  The Hermetic Museum. Alchemy & Mysticism
  Autor: Alexander Roob
  "This compendium captures the incredibly rich artistic traditio of alchemy, from medieval woodcuts to the illustrations of William Blake." - Seattle Weekly, Seattle (back cover)
  czytelników: 17 | opinie: 1 | ocena: 9 (3 głosy)
 • Kategorie. Hermeneutyka. Analityki pierwsze. Analityki wtóre. Topiki. O dowodach sofistycznych.
  Kategorie. Hermeneutyka. Analityki pierwsze. Analityki wtóre. Topiki. O dowodach sofistycznych.
  Autor: Arystoteles
  Dowolne rozważania na temat struktury bytu trudno byłoby nazwać rzetelnymi, jeśliby pomijały efekty badań Arystotelesa. Pełną listę kategorii podał Arystoteles jedynie w dwóch miejscach: Kategorie, ro...
  czytelników: 14 | opinie: 0 | ocena: 5 (1 głos)
 • Wokół rozumienia : studia i szkice z hermeneutyki
  Wokół rozumienia : studia i szkice z hermeneutyki
  Autor: praca zbiorowa
  Studia i szkice hermeneutyczne dotyczące rozumienia tekstów filozoficznych.
  czytelników: 13 | opinie: 0 | ocena: 4 (3 głosy)

zgłoś błąd zgłoś błąd