Anna Kwaśniewska

(prof. UG, dr hab. Anna Kwaśniewska)

Anna Kwaśniewska studia w zakresie etnologii w latach 1977-1981 w UAM w Poznaniu w latach 1988-1989 podyplomowe Studia Wiedzy o Pomorzu w UG od 1981 adiunkt i kustosz w muzeach: Muzeum – Kaszubskim Pa... Anna Kwaśniewska
studia w zakresie etnologii w latach 1977-1981 w UAM w Poznaniu
w latach 1988-1989 podyplomowe Studia Wiedzy o Pomorzu w UG
od 1981 adiunkt i kustosz w muzeach: Muzeum – Kaszubskim Parku Etnograficznym we Wdzydzach, Oddziale Etnografii Muzeum Narodowego w Gdańsku, Muzeum Piśmiennictwa i Muzyki Kaszubsko Pomorskiej w Wejherowie
doktorat w 2005 r. na Uniwersytecie Gdańskim
od 2005 r. adiunkt w Instytucie Filozofii i Socjologii UG
listopad 2011 habilitacja na UG
od października 2012 prof. nadzwyczajny UG
Zainteresowania naukowe:

antropologia/etnologia Kaszub i Pomorza i jej przemiany
historia badań etnologicznych na Pomorzu Wschodnim XIX-XX w.
etniczność i procesy etniczne
niematerialne dziedzictwo kulturowe Pomorza Wschodniego
Działalność w stowarzyszeniach:

od 1982 r. członek Polskiego Towarzystwa Ludoznawczego, przez wiele lat sekretarz Oddziału Gdańskiego PTL
w latach 1996-2000 członek Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Ludoznawczego
od 1998 r. członek Instytutu Kaszubskiego w Gdańsku od 2005 skarbnik Instytutu
w l. 2008-2010 członek jury Ogólnopolskiego Konkursu na Wydarzenie Muzealne Roku „Sybilla” powołanego przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego
Odznaczenia i nagrody:

1987 – Złota Odznaka „Za opiekę nad Zabytkami”
1988 – Nagroda dyrektora Wydziału Kultury Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku
1995 – Złota Odznaka „Zasłużony Działacz Kultury”
1996 – Medal 40-lecia Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego
2006 – Medal Oddziału Gdańskiego Stowarzyszenia Twórców Ludowych
2011 – nagroda JM Rektora UG za habilitację
Wykaz publikacji:

Książki

A. Kwaśniewska, Badania etnologiczne na Pomorzu Wschodnim w XIX i XX wieku. Ludzie, instytucje, osiągnięcia badawcze, Gdańsk 2009.
A. Kwaśniewska, Rzemiosło garncarskie na terenie Kaszub od końca XVIII wieku do 1939 roku, Gdańsk 2006.
Redakcje książek, wydawnictwa źródłowe

Wstęp, redakcja i katalog spuścizny naukowej J. Gajka: J. Gajek, Struktura etniczna i kultura ludowa Pomorza, Gdańsk-Wejherowo 2009.
B. Bykowska, A. Kwaśniewska, M. Mazurek (red.), Obrazy społeczeństwa. Wybrane problemy polskiej rzeczywistości społecznej, Gdańsk 2007.
Ważniejsze artykuły

A. Kwaśniewska, Naukowe, polityczne i gospodarcze przyczyny zainteresowania dziedzictwem kulturowym Kaszubów (w druku)
A. Kwaśniewska, Niematerialne dziedzictwo kulturowe Kaszubów. Stan i perspektywy zachowania (w druku)
A. Kwaśniewska, Regionalizm kaszubski – ruch kulturowy, społeczny i polityczny oraz jego przemiany (w druku)
A. Kwaśniewska, Czy i jak chronić niematerialne dziedzictwo kulturowe wsi? Dylematy związane z ratyfikacją konwencji UNESCO (w druku)
A. Kwaśniewska, Gdzie diabeł nie może, tam baby pośle. Wkład Bożeny Stelmachowskiej i Wandy Brzeskiej w badania etnologiczne Pomorza i Wielkopolski (w druku)
A. Kwaśniewska, Biogramy: Wanda, Emilia Maria Brzeska (1893-1978), Jan Andrzej Patock (1886-1940), Józef Łęgowski (1852-1930) – przygotowane i złożone do druku w t. IV słownika Etnografowie i ludoznawcy polscy. Sylwetki, szkice biograficzne wydawanego przez Oddział Polskiego Towarzystwa Ludoznawczego w Krakowie i Uniwersytet Jagielloński.
A. Kwaśniewska, Tradycja (nie) na sprzedaż. O politycznych i gospodarczych przyczynach wynajdywania i rekonstruowania tradycji – na przykładzie Kaszub i Pomorza, w: M. Boruszczak (red.), Dziedzictwo kulturowe. Markowy produkt turystyczny Pomorza, Muzeum Pomorza Środkowego, Słupsk 2012, s. 103-119.
A. Kwaśniewska, Florian Ceynowa jako prekursor kaszubskiego ludoznawstwa, w: J. Borzyszkowski (red.), Życie i dzieła Floriana Ceynowy (1817-1881), Instytut Kaszubski, Gdańsk 2012, s. 131-161.
A. Kwaśniewska, O badaniach etnologicznych z polityką w tle na Kaszubach i Pomorzu w XX-leciu międzywojennym, w: W. Dohnal i A. Posern- Zieliński (red.), Poznań 2011, s. 223-239.
A. Kwaśniewska, Wielokulturowość Pomorza Wschodniego – mity i rzeczywistość, w: J. Erenc, A. Szopny (red.), W kierunku Europy Regionów. Analiza socjologiczna, Kaszubsko-Pomorska Szkoła Wyższa, Wejherowo 2011, s. 111 -137.
A. Kwaśniewska, Grupa etniczna w dobie globalizacji. Na przykładzie Kaszubów, „Lud”, 2010, s. 173-190.
A. Kwaśniewska, Podwójna tożsamość Kaszubów. Bogactwo czy problem ?, w: L. Dyczewski, D. Wadowski (red.), Tożsamość polska w odmiennych kontekstach, Lublin 2009, s. 379-391.
A. Kwaśniewska, Współczesne pielgrzymowanie, w: D. Rancew-Sikora (red.), Podróż i miejsce w perspektywie antropologicznej, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2009, s. 275-286,
A. Kwaśniewska, Jak rzemieślnicy stali się twórcami ludowymi? Proces przemian garncarstwa i kaflarstwa na Kaszubach od początku XIX wieku do czasów współczesnych, w: A. Chludziński, R. Gaziński (red.), Dzieje wsi pomorskiej. Die geschichte des pommerschen Dorfes, Dygowo-Szczecin- Pruszcz Gdański 2009, s. 217-232.
A. Kwaśniewska, Udział Wandy Brzeskiej w badaniach etnograficznych Pomorza, „Acta Cassubiana”, t. X, Gdańsk 2008, s. 41-56.
A. Kwaśniewska, Kuchnia kaszubska jako odbicie dziejów regionu, w: E. Nowina-Sroczyńska, Wokół pomorskiej kuchni, Ustka-Swołowo-Kluki 2008, s. 17-31.
A. Kwaśniewska, „Swoi” i „obcy” w kulturze wsi pomorskiej, w: A. Chludziński, R. Gaziński (red.), Dzieje wsi pomorskiej Die geschichte des pommerschen Dorfes, Dygowo-Szczecin-Pruszcz Gdański 2008, s. 219-230
A. Kwaśniewska, Badania etnograficzne w ośrodku gdańskim, w: J. Borzyszkowski, C. Obracht-Prondzyński (red.), Tradycje gdańskiej humanistyki, Gdańsk 2008, s. 255-276.
A. Kwaśniewska, Adam Wrzosek jako etnograf i twórca Muzeum Kaszubskiego w Dębkach, w: J. Borzyszkowski (red.), W kręgu badaczy kultury Kaszub i Pomorza XIX i XX w., Słupsk –Gdańsk 2008, s. 123-137.
A. Kwaśniewska, Transformacja w kulturze – kultura w procesie transformacji, w: J. Erenc (red.), Społeczeństwo pierwszej dekady, Gdańsk 2008, s. 129-146.
A. Kwaśniewska, Sztuka ludowa. Autorealizacja – czy produkt turystyczny?, w: B. Bykowska, A. Kwaśniewska, M. Mazurek (red.), Obrazy społeczeństwa. Wybrane problemy polskiej rzeczywistości społecznej, Gdańsk 2007, s. 167-176.
A. Kwaśniewska, Regionalna kultura kaszubska a tożsamość, w: C. Obracht-Prondzyński (red.), Kim są Kaszubi? Nowe tendencje w badaniach społecznych, Gdańsk 2007, s. 204 – 218.
A. Kwaśniewska, Ziemia Człuchowska jako pogranicze etnograficzne, w: C. Obracht-Prondzyński (red.), Ziemia Człuchowska – Kaszuby – Pomorze. O dziejach, kulturze i ludziach, Człuchów-Gdańsk, 2007, s. 117- 135.
A. Kwaśniewska, Z historii badań etnograficznych na Pomorzu – czyli co kryje archiwum Józefa Gajka, w: J. Borzyszkowski, C. Obracht-Prondzyński (red.), Z dziejów kultury Pomorza XIX i XX wieku, Gdańsk 2006, s. 204-228.
A. Kwaśniewska, Wstęp, do: A. Fischer, Działalność naukowa Instytutu Bałtyckiego na polu etnografii i etnologii, „Acta Cassubiana”, t. VIII, Gdańsk 2005, s. 197-202.
A. Kwaśniewska, Muzealna kolekcja Leonarda Brzezińskiego, w: J. Borzyszkowski (red.), Pro Memora: Leonard Brzeziński (1904-1984), Gdańsk 2005, s. 36-60.
A. Kwaśniewska, Wieś rybacka Rewa – 40 lat po badaniach Andrzeja Ropelewskiego, w: J. Borzyszkowski, C. Obracht-Prondzyński (red.), Z dziejów Kultury Pomorza, t. II, Gdańsk 2004, s. 271-295.
A. Kwaśniewska, Antoni Pieper i jego spuścizna, „Acta Cassubiana”, t. IV, Gdańsk-Wejherowo 2002, s. 137-145.
A. Kwaśniewska, Garncarstwo na Kaszubach. Rzemiosło czy sztuka ludowa, w: J. Borzyszkowski (red.), Z dziejów kultury Pomorza XVIII-XX wieku, Gdańsk 2001, s. 143-168.
A. Kwaśniewska, Instytut Bałtycki i jego rola w etnografii Kaszub w okresie dwudziestolecia międzywojennego, w: J. Borzyszkowski, C. Obracht-Prondzyński (red.), Badania kaszuboznawcze w XX w., Gdańsk 2001, s. 43- 55.
A. Kwaśniewska, Kaszubi w badaniach etnograficznych, „Nasze Pomorze”, nr 3, 2001, s. 167 – 201.
A. Kwaśniewska, T. Sadkowski, Kultura ludowa Kaszub i Pomorza, w: J. Borzyszkowski, D. Albrecht (red.), Pomorze – mała ojczyzna Kaszubów. Kaschubisch – Pommersche Heimat, Gdańsk-Lubeka 2000, s. 700-757.
A. Kwaśniewska, Pomorskie rody garncarskie, w: J. Borzyszkowski (red.), Rodzina pomorska, Gdańsk 1999, s. 326-341.
A. Kwaśniewska, Pomorskie rody: Meissnerowie, „Pomerania”, 1997, s. 29-34.
A. Kwaśniewska, Czy istnieje jeszcze sztuka ludowa?, „Pomerania” 1996, nr 7/8, s. 59-61.
A. Kwaśniewska, Bursztyniarstwo ludowe na Kaszubach , „Gdańskie Studia Muzealne”, t. 6, 1995, s. 135- 149.
A. Kwaśniewska, Bursztyniarstwo ludowe, w: W. Szkulmowska (red.), Sztuka ludowa Kaszubów. Przeszłość i teraźniejszość, Bydgoszcz 1995, s. 189-194.
A. Kwaśniewska, Ceramika ludowa, w: W. Szkulmowska (red.), Sztuka ludowa Kaszubów. Przeszłość i teraźniejszość, Bydgoszcz 1995, s. 179-188.
A. Kwaśniewska, Ceramika ludowa z terenu Pomorza Wschodniego od końca XIX wieku do czasów współczesnych, w: A. Gruszczyńska, A. Targońska (red.), Garncarstwo i kaflarstwo na ziemiach polskich od późnego średniowiecza do czasów współczesnych, Rzeszów 1994, s. 297-311.
A. Kwaśniewska, Kultura ludowa Kaszubów, w: M. Babnis, E. Kamiński, A. Kwaśniewska, Kaszubi – dzieje i kultura, Gdańsk-Wejherowo 1992, s. 46-68.
A. Kwaśniewska, Z badań nad życiem i kulturą dawnych mieszkańców Żuław (do 1945), „Gdańskie Studia Antropologiczne”, t. I, Gdańsk 1992, s. 26-34.

źródło opisu: http://www.ptl.info.pl/

źródło zdjęcia: http://ug.edu.pl/

pokaż więcej
Wszystkie Poza moją biblioteczką W mojej biblioteczce Pokaż książki znajdujące się:
Aktywizator seniorów. Scenariusze zajęć
Aktywizator seniorów. Scenariusze zajęć
Małgorzata Brzezińska, Małgorzata Graczkowska, Anna Kwaśniewska

9 (2 ocen i 1 opinii)
Aktywizator seniorów. Scenariusze zajęć
Książka zawiera to, czego najbardziej brakuje osobom pracującym z seniorami – propozycje konkretnych zajęć. W codziennym zabieganiu, konieczności zapewnienia jak najlepszej opieki i zaspokajania indyw...
czytelników: 2 | opinie: 1 | ocena: 9 (2 głosy)
Wilno i Wileńszczyzna na przełomie wieków w fotografii Stanisława Filiberta Fleury
Wilno i Wileńszczyzna na przełomie wieków w fotografii Stanisława Filiberta Fleury
Anna Kwaśniewska, Stefan Figlarowicz, Aniela Śliwka

10 (1 ocen i 1 opinii)
Wilno i Wileńszczyzna na przełomie wieków w fotografii Stanisława Filiberta Fleury
Czas zatrzymany w kadrze to czas przeszły dokonany - ten sam,który rządzi wspomnieniem i legendą.Komu nie śni się Wilno,kto nie nosi w sobie wspomnienia leniwie płynącej Wilii,temu pozostaje legenda...
czytelników: 3 | opinie: 1 | ocena: 10 (1 głos)
Życie i dzieła Floriana Ceynowy (1817-1881)
Życie i dzieła Floriana Ceynowy (1817-1881)
Jerzy Treder, Zygmunt Szultka, Daniel Kalinowski, Cezary Obracht-Prondzyński, Józef Borzyszkowski, Anna Kwaśniewska, Miloš Řezník

0 (0 ocen i 0 opinii)
Życie i dzieła Floriana Ceynowy (1817-1881)
Obraz życia i dokonań Floriana Ceynowy w pokoleniach jego następców, głównie wśród ludzi kultury i polityki, ale przede wszystkim nauki i literatury, nie tylko historycznej, to pasjonujące zadanie bad...
czytelników: 0 | opinie: 0 | ocena: 0 (0 głosów)

Wywiad z autorem

Chciałbyś zadać pytanie swojemu ulubionemu autorowi?
Dołącz do grupy „Rozmowy z autorami” i zaproponuj pytania, my zorganizujemy wywiad.

Dyskusje o autorze

3
3
2
Tylu naszych czytelników chce przeczytać książki tego autora.
Tyle osób przeczytało książkę tego autora.
Tyle książek tego autora znajduje się w naszej bazie.

Fani autora (0)

Lista jest pusta

Czytelnicy (3)

zgłoś błąd zgłoś błąd