Prawosławie (77)
 • Opowieści pielgrzyma
  Opowieści pielgrzyma
  Autor:
  Książka zaliczana do klasyki duchowych tekstów tradycji Kościoła wschodniego. Ten prosty i przystępny traktat poświęcony modlitwie Jezusowej, przedstawia historię wędrującego pielgrzyma, który szuka p...
  czytelników: 3 | opinie: 12 | ocena: 7,88 (145 głosów) | inne wydania: 2
 • Moje życie w Chrystusie
  Moje życie w Chrystusie
  Autor:
  Moje życie w Chrystusie to opis dążeń do doskonalenia duchowego oraz walki z bliźniego, miłosierdziu i współczuciu, łagodności, posłuszeństwie, czystości i gotowości do wyrzeczeń grzesznymi myślami i...
  czytelników: 2 | opinie: 0 | ocena: 0 (0 głosów)
 • Droga rozumu w poszukiwaniu prawdy
  Droga rozumu w poszukiwaniu prawdy
  Autor:
  Staraniem Wydawnictwa Warszawskiej Metropolii Prawosławnej ukazała się książka prof. Aleksego Osipowa „Droga rozumu w poszukiwaniu prawdy”. Autorem przekładu jest ks. dr Henryk Paprocki, a przedmowę d...
  czytelników: 2 | opinie: 0 | ocena: 0 (0 głosów)
 • święta Ruś. Rozwój i oddziaływanie idei prawosławia w Galicji
  czytelników: 1 | opinie: 0 | ocena: 9 (1 głos)
 • Świat ikony
  Świat ikony
  Autor:
  Słowiański wyraz Bogo-słowije jest odpowiednikiem greckiego Theo-logia. Papież Jan Paweł II posłużył się tym terminem w przemówieniu do uczestników Kongresu Teologicznego Europy Środkowo-Wschodniej (C...
  czytelników: 1 | opinie: 0 | ocena: 6,57 (7 głosów)
 • Krzyż i koło. Z historii symboliki chrześcijańskiej
  Krzyż i koło. Z historii symboliki chrześcijańskiej
  Autor:
  Boris Uspienski był tym badaczem w gronie szkoły tartusko-moskiewskiej, który dużo uwagi poświęcał sferze przekonań i praktyk i zachowań religijnych, oglądanych sub specie semioticae. Naturalnym zwień...
  czytelników: 1 | opinie: 2 | ocena: 8 (1 głos)
 • Kiedy Kraków był Trzecim Rzymem
  Kiedy Kraków był Trzecim Rzymem
  Autor:
  Rewelacyjna książka opisująca początki chrześcijaństwa w Krakowie i jego okolicach. Rzuca nowe światło na wiele zdarzeń, o których wiemy z podręczników do historii.
  czytelników: 1 | opinie: 3 | ocena: 8,75 (4 głosy)
 • Światło wieczności
  Światło wieczności
  Autor:
  Seria: Biblioteka Europejska
  Doświadczenie religijne utwierdza człowieka w realności innego, boskiego świata nie tym, że dowodzi jego istnienia albo rozmaitymi argumentami przekonuje o konieczności istnienia tego ostatniego, lecz...
  czytelników: 1 | opinie: 0 | ocena: 8 (5 głosów)
 • Teologia mistyczna Kościoła Wschodniego
  Teologia mistyczna Kościoła Wschodniego
  Autor:
  Seria: Mysterion
  Tradycja prawosławna nigdy nie dokonywała jasnego rozróżnienia pomiędzy mistyką i teologią, pomiędzy doświadczeniem osobistym i dogmatem Kościoła. Według niej, celem teologii nie jest abstrakcyjna wie...
  czytelników: 1 | opinie: 0 | ocena: 8 (4 głosy)
 • Modlitewnik Prawosławny
  Modlitewnik Prawosławny
  Autor:
  Modlitewnik zawiera: modlitwy wieczorne, poranne oraz dodatkowe - w języku cerkiewnosłowiańskim, w transliteracji polskiej i w tłumaczeniu na język polski. Wśród modlitw dodatkowych znajdują się w nim...
  czytelników: 1 | opinie: 0 | ocena: 10 (1 głos)
 • Komentarz Boskiej Liturgii św. Jana Chryzostoma
  Komentarz Boskiej Liturgii św. Jana Chryzostoma
  Autor:
  O Kabasilasie wiemy stosunkowo niewiele, a wiadomości nasze niekiedy są sprzeczne. Otrzymał on gruntowne wykształcenie i przez 10 lat pracował jako doradca cesarza Jana VI Kantakuzena (1341-1354). Był...
  czytelników: 1 | opinie: 0 | ocena: 0 (0 głosów)
 • Święta Liturgia św. Jana Złotoustego
  Święta Liturgia św. Jana Złotoustego
  Autor:
  Słowo Eucharystia po grecku oznacza dziękczynienie. Liturgia eucharystyczna jest więc dziękczynną ofiara przynoszoną przez ludzi Bogu za Jego zbawienną ofiarę na Krzyżu, która przywróciła nam nadzieje...
  czytelników: 1 | opinie: 0 | ocena: 7 (1 głos)
 • Ikony. Ikony różnych kręgów kulturowych od VI w. po czasy współczesne
  czytelników: 1 | opinie: 0 | ocena: 5 (1 głos)
 • O modlitwie w cerkwi, znaku krzyża i pokłonach
  czytelników: 1 | opinie: 0 | ocena: 0 (0 głosów)
 • Zaślubiny Wschodu z Zachodem
  Zaślubiny Wschodu z Zachodem
  Autor:
  Idee Sołowjowa od samego początku odnajdowały żywy oddźwięk wśród polskich elit umysłowych II połowy XIX wieku. Tym bardziej że sam autor Rosyjskiej idei szczerze podziwiał kulturę polską. Polska odgr...
  czytelników: 1 | opinie: 1 | ocena: 7,5 (2 głosy)
 • Słowa o modlitwie
  Słowa o modlitwie
  Autor:
  Seria: Z tradycji mniszej
  Kilka konferencji Teofana poświęconych modlitwie.
  czytelników: 1 | opinie: 0 | ocena: 8 (1 głos)
 • Katechizm Cerkwi Prawosławnej
  Katechizm Cerkwi Prawosławnej
  Autor:
  Katechizm prawosławny jest to nauka chrześcijańskiej wiary i zasad. Jej poznanie niezbędne jest każdemu chrześcijaninowi w osiągnięciu zbawienia. KATECHIZM z greckiego: ustne nauczanie zasad wiary chr...
  czytelników: 1 | opinie: 0 | ocena: 1 (1 głos)
 • Bóg żywy. Katechizm Kościoła Prawosławnego
  Bóg żywy. Katechizm Kościoła Prawosławnego
  Autor:
  Z radością należy powitać ukazanie się w Polsce Katechizmu prawosławnego, opracowanego przez grupę duchownych i świeckich we Francji, związanych z Instytutem Świętego Sergiusza w Paryżu. Katechizm ten...
  czytelników: 1 | opinie: 0 | ocena: 1 (1 głos)
 • Wielki Post
  Wielki Post
  Autor:
  Wielki Post według wyznania prawosławnego. Wydanie II uzupełnione.
  czytelników: 1 | opinie: 0 | ocena: 4 (3 głosy)
 • Obietnica Ojca
  czytelników: 1 | opinie: 0 | ocena: 8 (1 głos)

Popularne półki
Stwórz taką samą półkę

Znajdź nas na Facebooku

zgłoś błąd zgłoś błąd