Książki z tagiem „tomizm”
 • Integracja psychiczna. O nerwicach i ich leczeniu.
  Integracja psychiczna. O nerwicach i ich leczeniu.
  Autorzy: Conrad W. Baars, Anna Albertina Terruwe
  Autorzy, psychiatrzy holenderscy z wieloletnią praktyką, wychodząc z chrześcijańskiej wizji człowieka i posługując się pojęciami psychologii tomistycznej, stworzyli nową teorię genezy nerwic represyjn...
  czytelników: 59 | opinie: 2 | ocena: 8,17 (6 głosów)
 • Wprowadzenie do filozofii
  Wprowadzenie do filozofii
  Autorzy: Piotr Jaroszyński, Mieczysław Albert Krąpiec OP, Zofia J. Zdybicka, Stanisław Kamiński, Andrzej Maryniarczyk
  Podręcznik obejmuje zarys problematyki głównych dyscyplin filozoficznych: metafizyki, antropologii filozoficznej, filozofii poznania, filozofii Boga i religii, moralności, oraz logiki. Wydanie drugie...
  czytelników: 56 | opinie: 3 | ocena: 7,57 (14 głosów) | inne wydania: 2
 • Dziedzictwo cnoty: Studium z teorii moralności
  Dziedzictwo cnoty: Studium z teorii moralności
  Autor: Macintyre Alasdair
  Książka Alisdaira MacIntyre'a, wydana po raz pierwszy w 1981 roku, wywołała falę dyskusji nie milknących do dziś. Jest to pewnego rodzaju historia etyki - znaczna część rozważań dotyczy rozwoju myśli...
  czytelników: 53 | opinie: 0 | ocena: 7,54 (13 głosów)
 • Koniec prawdy absolutnej. Tomasz z Akwinu w epoce późnej nowoczesności
  Koniec prawdy absolutnej. Tomasz z Akwinu w epoce późnej nowoczesności
  Autor: Tadeusz Bartoś
  Jeśli sądzisz, że ta książka Cię nie dotyczy - jesteś w błędzie. Tomizm, jako oficjalna doktryna Kościoła katolickiego, przez stulecia ulegał daleko idącej ideologizacji, a jego elementy kształtowały...
  czytelników: 52 | opinie: 1 | ocena: 7,71 (7 głosów)
 • Tomizm. Wprowadzenie do filozofii św. Tomasza z Akwinu
  Tomizm. Wprowadzenie do filozofii św. Tomasza z Akwinu
  Autor: Etienne Gilson
  Wznowienie poczytnego, przystępnie napisanego studium monograficznego, poświęconego najważniejszym zagadnieniom filozofii św. Tomasza. Czytelnik znajdzie tu omówienie problemu istnienia Boga i możli...
  czytelników: 45 | opinie: 1 | ocena: 7,55 (11 głosów)
 • Święty Tomasz na nowo odczytany
  Święty Tomasz na nowo odczytany
  Autor: Stefan Swieżawski
  Książka jest zbiorem konferencji, w których autor przedstawia zarys myśli św. Tomasza z Akwinu. Czyni to w sposób przystępny i zwięzły, dbając jednocześnie o to, by wyakcentować najważniejsze punkty d...
  czytelników: 41 | opinie: 3 | ocena: 8,63 (16 głosów)
 • Blask wolności
  Blask wolności
  Autor: Ludwik Wiśniewski
  "Ojciec Ludwik, w nawiązaniu do poglądów św. Tomasza z Akwinu, podejmuje śmiałą próbę okeślenia wolności woli, naturalnej zdolności rozumu do poznania prawdy, a także anatomii indywidualnego sumi...
  czytelników: 40 | opinie: 3 | ocena: 8,36 (11 głosów)
 • Byt i istota
  Byt i istota
  Autor: Etienne Gilson
  Wznowienie po czterdziestu trzech latach niezwykle ważnej z punktu widzenia filozofii bytu książki wybitnego przedstawiciela tomizmu. Etienne Gilson pokazuje w niej, w jaki sposób na przestrzeni wie...
  czytelników: 32 | opinie: 1 | ocena: 8,43 (7 głosów)
 • Elementarz Metafizyki
  Elementarz Metafizyki
  Autor: Mieczysław Gogacz
  Elementarz metafizyki, opublikowany po raz pierwszy w 1987r. Jest zwięzłym podręcznikiem tomistycznej filozofii bytu w jej konsekwentnej odmianie.
  czytelników: 24 | opinie: 3 | ocena: 8,57 (7 głosów)
 • Apologetyka Podręczna
  Apologetyka Podręczna
  Autor: ks. Stanisław Bartynowski
  Trudno wobec zarzutów bronić wiary, której podstaw się nie zna lub dobrze nie rozumie. Jak trwałość każdej budowy zależy od trwałości jej fundamentu, tak siła i stałość przekonań religijnych inteligen...
  czytelników: 21 | opinie: 3 | ocena: 8,8 (5 głosów)
 • Pisma wczesne z filozofii religii
  Pisma wczesne z filozofii religii
  Autor: Georg Hegel
  Pisma romantycznego filozofa z okresu jego pobytu w Jenie odsłaniają najgłębsze intuicje myśli Heglowskiej, przede wszystkim te czerpiące natchnienie z teologii chrześcijańskiej. Obiektem analiz Hegla...
  czytelników: 18 | opinie: 0 | ocena: 3 (1 głos)
 • Summa contra gentiles. Prawda wiary chrześcijańskiej, t. I
  Summa contra gentiles. Prawda wiary chrześcijańskiej, t. I
  Autor: Tomasz z Akwinu
  Księga wiary chrześcijańskiej w dyskusji z poganami, innowiercami i błądzącymi Pierwsze i jedyne powojenne wydanie dzieła zwanego też Sumą filozoficzną. Jest to jedno z najwybitniejszych osiągnięć m...
  czytelników: 15 | opinie: 0 | ocena: 8 (2 głosy)
 • Komentarz do „Hermeneutyki” Arystotelesa
  Komentarz do „Hermeneutyki” Arystotelesa
  Autor: Tomasz z Akwinu
  Komentarz św. Tomasza do Hermeneutyki Arystotelesa, który został rozpoczęty przez niego samego, a dokończony przez Kajetana, wprowadza nas w tego rodzaju analizy języka, których na próżno szukać we w...
  czytelników: 14 | opinie: 1 | ocena: 8 (1 głos)
 • Tomasz z Akwinu – człowiek i dzieło
  Tomasz z Akwinu – człowiek i dzieło
  Autor: Jean-Pierre Torrell OP
  (…) ojciec Torrell wydobywa z tekstów Tomasza rozumienie teologii jako przede wszystkim dzieła i owocu żywej wiary. „Pozwala to zrozumieć – pisał już w poprzedniej swojej książce – że miłość może się...
  czytelników: 13 | opinie: 1 | ocena: 7,5 (2 głosy)
 • Metafizyczny pejzaż. Świat według Tomasza z Akwinu
  Metafizyczny pejzaż. Świat według Tomasza z Akwinu
  Autor: Tadeusz Bartoś
  Świat Tomasza z Akwinu przeminął. Dzisiaj znacznie więcej wiemy o ruchu, pojęciu dobra, sposobie tworzenia nazw w umyśle, a także o samym świecie. Pejzaż Tomasza pod tym względem można uznać za ograni...
  czytelników: 10 | opinie: 0 | ocena: 8 (2 głosy)

zgłoś błąd zgłoś błąd