Książki z tagiem „integracja”
 • Integracja emocjonalna: jak uwierzyć, że jesteś kochany i potrafisz kochać
  Integracja emocjonalna: jak uwierzyć, że jesteś kochany i potrafisz kochać
  Autorzy: Conrad W. Baars, Anna Albertina Terruwe
  Anna A. Terruwe i Conrad W. Baars, holenderscy psychiatrzy z wieloletnią praktyką terapeutyczną, opisują przyczyny, skutki i sposoby leczenia odkrytej przez siebie jednostki chorobowej, nazwanej zes...
  czytelników: 191 | opinie: 7 | ocena: 7,54 (50 głosów)
 • Czarna książka kolorów
  Czarna książka kolorów
  Autor: Menena Cottin
  Książka została nagrodzona New Horizon's Award Bologna Children's Book Fair 2007 (Targi Książki Dziecięcej w Bolonii). "Czarna książka kolorów" jest miejscem spotkań między widzącymi i niewidzącymi. N...
  czytelników: 95 | opinie: 7 | ocena: 8,6 (30 głosów)
 • Idee i ideologie we współczesnym świecie
  Idee i ideologie we współczesnym świecie
  Autorzy: Lech M. Nijakowski, Bogdan Szlachta, Kazimierz Dziubka
  Najważniejsze współczesne idee i ideologie polityczno-społeczne, m.in. fundamentalizm, globalizacja, integracja europejska, neoliberalizm, wielokulturowość. Przedmiot dyskusji i sporów. Ważne w prezen...
  czytelników: 35 | opinie: 0 | ocena: 6,67 (3 głosy)
 • Hawajski zawrót głowy
  Hawajski zawrót głowy
  Autor: Jennifer Snow
  Hayley chciałaby się pochwalić narzeczonym podczas wyjazdu integracyjnego na Maui. Sęk w tym, że go nie ma. Miejsce obok niej w samolocie zajmuje Chase - metr osiemdziesiąt parę seksownych opalonych m...
  czytelników: 28 | opinie: 0 | ocena: 6,1 (10 głosów)
 • Osobowość jako system tworzący i realizujący plany
  Osobowość jako system tworzący i realizujący plany
  Autor: Tadeusz Mądrzycki
  Praca prezentuje nową koncepcję osobowości, która: łączy elementy struktury, funkcjonowania i rozwoju osobowości; daje możliwość lepszego wyjaśnienia i przewidywania wyników różnych zachowań człowieka...
  czytelników: 23 | opinie: 0 | ocena: 5,17 (6 głosów)
 • Nasza tysiącletnia Europa
  Nasza tysiącletnia Europa
  Autor: Jerzy Kłoczowski
  Wybitny historyk o dziejach i przyszłości Europy Jak przez stulecia kształtowało się pojęcie Europy? W jaki sposób rozwijała się nasza cywilizacja? Czy perspektywy, jakie niesie idea Unii Europejs...
  czytelników: 23 | opinie: 2 | ocena: 6,17 (6 głosów)
 • Dzieci z zaburzeniami integracji sensorycznej
  Dzieci z zaburzeniami integracji sensorycznej
  Autor: Polly Godwin Emmons
  Książka „Zaburzenia integracji sensorycznej” zapewnia czytelnikowi wiele praktycznych i skutecznych porad oraz strategii działania dotyczących pomocy dzieciom dotkniętym dysfunkcją sensoryczną. Skupia...
  czytelników: 19 | opinie: 0 | ocena: 6,2 (5 głosów)
 • Duch pyszny poprzedza upadek. Rozważania o naturze procesu rozpadu unii.
  Duch pyszny poprzedza upadek. Rozważania o naturze procesu rozpadu unii.
  Autor: Przemysław Żurawski vel Grajewski
  Duch pyszny poprzedza upadek. Rozważania o naturze procesu rozpadu unii - książka o mechanizmach dezintegracji związków wielonarodowych, ukazująca rozkład Unii Kalmarskiej, błędy i w konsekwencji unic...
  czytelników: 18 | opinie: 1 | ocena: 7,25 (4 głosy)
 • Burzliwy pokój. Historia Europy 1945-2000
  Burzliwy pokój. Historia Europy 1945-2000
  Autor: Tom Buchanan
  Książka Toma Buchanana, opisująca okres od zakończenia drugiej wojny światowej aż po nowe tysiąclecie, prezentuje syntetyczny przegląd historii Europy – zarówno wschodniej, jak i zachodniej. Autor ro...
  czytelników: 13 | opinie: 0 | ocena: 6,33 (3 głosy)
 • Przejście do Europy. Historia pewnego początku.
  Przejście do Europy. Historia pewnego początku.
  Autor: Luuk van Middelaar
  Przejście do Europy jest imponującą monografią procesu integracyjnego w Europie, którego zwieńczenie w naszych czasach przybrało postać Unii Europejskiej. Fascynująca opowieść o postawach polityków po...
  czytelników: 11 | opinie: 0 | ocena: 8,5 (2 głosy)
 • Deutschland schafft sich ab: Wie wir unser Land aufs Spiel setzen [Gebundene Ausgabe]
  Deutschland schafft sich ab: Wie wir unser Land aufs Spiel setzen [Gebundene Ausgabe]
  Autor: Thilo Sarrazin
  Thilo Sarrazin beschreibt mit seiner profunden Erfahrung aus Politik und Verwaltung die Folgen, die sich für Deutschlands Zukunft aus der Kombination von Geburtenrückgang, problematischer Zuwanderung...
  czytelników: 10 | opinie: 0 | ocena: 7,67 (3 głosy)
 • Państwa postjugosłowiańskie wobec członkostwa w Unii Europejskiej i NATO. (Analiza porównawcza)
  Państwa postjugosłowiańskie wobec członkostwa w Unii Europejskiej i NATO. (Analiza porównawcza)
  Autor: Natasza Lubik-Reczek
  Obszar byłej Jugosławii to region, gdzie występują częste konflikty. Wojny toczone w latach dziewięćdziesiątych XX wieku ujawniły wrogość i nienawiść wśród ludności tam zamieszkującej. Społeczność mię...
  czytelników: 9 | opinie: 0 | ocena: 0 (0 głosów)
 • Unia Europejska . władza i polityka
  Unia Europejska . władza i polityka
  Autor: Neill Nugent
  Znakomita książka, trudno wskazać jej słabe strony. - West European Politics Solidne opracowanie będące czymś więcej niż podręcznik. To podstawowe źródło wiedzy dla naukowców i praktyków. Mistrz...
  czytelników: 8 | opinie: 1 | ocena: 8 (2 głosy)
 • Handel i pokój. Geneza i ewolucja liberalnego pacyfizmu
  Handel i pokój. Geneza i ewolucja liberalnego pacyfizmu
  Autor: Dariusz Grzybek
  Liberalny pacyfizm był ważną ideą w dziejach nowożytnej Europy. Jego istotą było przekonanie o istnieniu pozytywnego związku pomiędzy rozwojem handlu a pokojem międzynarodowym. Poglądy większości libe...
  czytelników: 8 | opinie: 0 | ocena: 8 (2 głosy)
 • Polscy Ojcowie Europy
  Polscy Ojcowie Europy
  Autorzy: Andrzej Borzym, Jeremi Sadowski
  Praca przedstawia myśl i działania federalistyczne polskich mężów stanu w najtrudniejszych chwilach naszej państwowości. Przypomina zatem dzieje, które po naszej akcesji do Unii Europejskiej jak najba...
  czytelników: 6 | opinie: 0 | ocena: 5 (1 głos)

zgłoś błąd zgłoś błąd