14 Biografie władców Polski (35)
 • Bolesław IV Kędzierzawy - książę Mazowsza i princeps
  Bolesław IV Kędzierzawy - książę Mazowsza i princeps
  Autor:
  Niedostatek źródeł doprowadził do inflacji hipotez w historiografii przedmiotu. Autorka bardzo sumiennie zestawiła różne propozycje zgłaszane przez badaczy i starała się do nich ustosunkować. Słusznie...
  czytelników: 1 | opinie: 2 | ocena: 8 (5 głosów) | inne wydania: 1
 • Mieszko II Król Polski (1025-1034). Czasy przełomu w dziejach państwa polskiego
  Mieszko II Król Polski (1025-1034). Czasy przełomu w dziejach państwa polskiego
  Autor:
  Postać króla Mieszka II rysowała się mgliście i nieco koturnowo w stosunku do tego, co tradycja rocznikarska i kronikarska przekazała o jego czynnościach i osiągnięciach. Na całym jego panowaniu legła...
  czytelników: 1 | opinie: 5 | ocena: 6,82 (33 głosy)
 • Kazimierz Wielki
  Kazimierz Wielki
  Autor:
  Staram się uchwycić w tej książce szary wątek zmagań... króla na polu dyplomacji, ekonomiki i organizacji państwa, nie tracąc jednak z oczu także barwnej nici jego obrosłych legendą romansów, jak równ...
  czytelników: 1 | opinie: 6 | ocena: 6,81 (121 głosów) | inne wydania: 1
 • Konrad Mazowiecki (1187/88 31 VIII 1247)
  Konrad Mazowiecki (1187/88 31 VIII 1247)
  Autor:
  Pierwsza połowa XIII wieku przyniosła znaczące zmiany w Polsce i całej Europie, obejmujące stosunki społeczne, polityczne i kulturalne. Czy książę mazowiecki, Konrad, sprostał wymaganiom stawianym w j...
  czytelników: 1 | opinie: 4 | ocena: 5,93 (14 głosów)
 • Mieszko I jako budowniczy państwa polskiego
  Mieszko I jako budowniczy państwa polskiego
  Autor:
  Rozdział I. Wstęp. Literatura przedmiotu. Budowniczy państwa jego stosunek do Chrobrego. Kultura pogańska. Gniezno stolicą kultu, a nie księcia. Granice Polski. Plemiona polskie. Idea całości ówczesn...
  czytelników: 1 | opinie: 0 | ocena: 6,18 (11 głosów)
 • Władysław II Jagiełło
  Władysław II Jagiełło
  Autorzy:
  Władysław Jagiełło, wielki książę Litwy, poganin, który przybył do Polski, aby objąć tron, panował przez prawie pół wieku w dwóch państwach złożonych z trzech narodów. Ten zdolny polityk stał się jedn...
  czytelników: 1 | opinie: 3 | ocena: 6,94 (33 głosy)
 • Bolesław Chrobry 967 - 1025
  Bolesław Chrobry 967 - 1025
  Autor:
  Seria: Bitwy Kampanie Dowódcy [Wydawnictwo Ministerstwa Obrony Narodowej]
  Biografia pierwszego Króla Polski. Okres rządów Bolesława Chrobrego (992-1025) to czasy centralizacji państwa, jego rozwoju gospodarczego i demograficznego oraz aktywnej polityki zagranicznej. Wyra...
  czytelników: 1 | opinie: 1 | ocena: 7,21 (14 głosów)
 • Mieszko I
  Mieszko I
  Autor:
  Państwo dobrze poczęte trwa mocą swego poczęcia — to motto zaczerpnięte z Sallustiusza znakomicie oddaje wielkość dokonań pierwszego historycznego władcy piastowskiego. Dziełem życia i panowania Miesz...
  czytelników: 1 | opinie: 14 | ocena: 6,96 (82 głosy)
 • Bolesław Śmiały-Szczodry i biskup Stanisław. Dzieje konfliktu
  Bolesław Śmiały-Szczodry i biskup Stanisław. Dzieje konfliktu
  Autor:
  "...tragizm losów i klęsk osobistych obu bohaterów konfiktu pociągnął za sobą fatalne skutki i dla państwa polskiego, i dla Kościoła. W ich wyniku Polska na ponad 200 lat utraciłakoronę i przestała by...
  czytelników: 1 | opinie: 5 | ocena: 6,94 (65 głosów)
 • Mieszko I ok. 930-992
  Mieszko I ok. 930-992
  Autor:
  Seria: Bitwy Kampanie Dowódcy [Wydawnictwo Ministerstwa Obrony Narodowej]
  "...wszystko stało się zgodnie z przewidywaniami polskiego wodza. Wojsko nieprzyjacielskie zostało odcięte od własnego obozu, nie mogło się już doń wycofać i nadeszła chwila, w której do walki wk...
  czytelników: 1 | opinie: 0 | ocena: 6,77 (13 głosów)
 • Henryk Brodaty i jego czasy
  Henryk Brodaty i jego czasy
  Autor:
  Wznowienie klasycznej pracy wybitnego polskiego mediewisty. Za pomocą biografii wybitnej postaci przedstawiona zostaje ówczsna epoka. Autor porusza również newralgiczne tematy (jak kolonizacja nie...
  czytelników: 1 | opinie: 7 | ocena: 7,54 (39 głosów)
 • Władysław Łokietek na tle swoich czasów
  Władysław Łokietek na tle swoich czasów
  Autor:
  "Praca (...), zasłużonego badacza naszego średniowiecza prof. dra Edmunda Długopolskiego, (...) obejmuje (...) bieg wypadków politycznych w Polsce od r. 1288 aż do r. 1333, a więc okres zarówno rządów...
  czytelników: 1 | opinie: 0 | ocena: 6,87 (15 głosów)
 • Bolesław Chrobry
  Bolesław Chrobry
  Autor:
  Seria: Biografie Wielkopolan [WBPiCAK]
  Długo oczekiwane wznowienie monografii Bolesława Chrobrego, wymienianego obok Kazimierza Wielkiego na czele wybitnych władców polskich. Kolejny tom serii historycznej Biblioteki "Kroniki Wie...
  czytelników: 1 | opinie: 3 | ocena: 6,97 (34 głosy)
 • Bolesław Krzywousty 1085 - 1138
  Bolesław Krzywousty 1085 - 1138
  Autor:
  Seria: Bitwy Kampanie Dowódcy [Wydawnictwo Ministerstwa Obrony Narodowej]
  Każdy chyba zna nazwę "Psie Pole", którą nosi niewielka podwrocławska miejscowość, leżąca nieco na wschód od stolicy Dolnego Śląska, przy drodze do Oleśnicy. Popularna legenda łączy jej pows...
  czytelników: 1 | opinie: 2 | ocena: 7 (10 głosów)
 • Kazimierz II Sprawiedliwy
  Kazimierz II Sprawiedliwy
  Autor:
  Książka jest pierwszą biografią Kazimierza II Sprawiedliwego, zaliczanego do grona ciekawszych i zdolniejszych polskich książąt doby dzielnicowej. Żył on niewątpliwie w "ciekawych czasach", w których...
  czytelników: 1 | opinie: 4 | ocena: 6,8 (10 głosów)
 • Kazimierz Odnowiciel. Polska w okresie upadku i odbudowy
  czytelników: 1 | opinie: 4 | ocena: 6,64 (11 głosów)
 • Bolesław III Krzywousty
  Bolesław III Krzywousty
  Autor:
  Dziwne jakieś fatum zawisło nad dziejami ostatniego księcia niepodzielnej Polski. Jeśli czasy Mieszka I, Bolesława Chrobrego, Mieszka II czy Odnowiciela lub Hermana znane nam są dobrze dzięki bądź li...
  czytelników: 1 | opinie: 3 | ocena: 6,15 (13 głosów)
 • Mieszko II. 990-1034
  czytelników: 1 | opinie: 1 | ocena: 6,43 (7 głosów)
 • Kazimierz Odnowiciel (1034-1058)
  Kazimierz Odnowiciel (1034-1058)
  Autor:
  Biografia Kazimierza Odnowiciela napisana w końcu XIX wieku przez wybitnego historyka, znawcę historii początków państwa polskiego oraz nauk pomocniczych historii Stanisława Kętrzyńskiego jest po dziś...
  czytelników: 1 | opinie: 1 | ocena: 7,5 (14 głosów)
 • Władysław III Warneńczyk (1424-1444)
  Władysław III Warneńczyk (1424-1444)
  Autor:
  Biografia syna Władysława II Jagiełły i Sonki (Zofii) Holszańskiej - wydanie II uzupełnione i poprawione.
  czytelników: 1 | opinie: 0 | ocena: 7,33 (3 głosy) | inne wydania: 1

Popularne półki
Stwórz taką samą półkę

Znajdź nas na Facebooku

zgłoś błąd zgłoś błąd