Bogusław Banaszak

Urodzony we Wrocławiu 3 lutego 1955 r. Rodzice byli lekarzami. Żonaty (związek małżeński zawarł w 1979 r.). Żona - Bożena jest filologiem. Córka ukończyła studia prawnicze, zięć jest historykiem. ... Urodzony we Wrocławiu 3 lutego 1955 r. Rodzice byli lekarzami.
Żonaty (związek małżeński zawarł w 1979 r.). Żona - Bożena jest filologiem. Córka ukończyła studia prawnicze, zięć jest historykiem.
Zainteresowania badawcze: prawo konstytucyjne, prawo parlamentarne, prawa człowieka.
Profesor zwyczajny Uniwersytetu Wrocławskiego (od 1999 r.). Od 1977 r. zatrudniony w charakterze pracownika naukowo-dydaktycznego na Wydziale Prawa Administracji i Ekonomii. Początkowo przez rok był asystentem stażystą, następnie asystentem i starszym asystentem. W 1983 r. obronił rozprawę doktorską i po uzyskaniu stopnia doktora nauk prawnych został w 1984 r. adiunktem. W 1991 r. zrobił habilitację. W 1994 r. zatrudniony na stanowisku profesora nadzwyczajnego Uniwersytetu Wrocławskiego. W 1998 r. otrzymał tytuł profesora nauk prawnych. Od 2002 r. kieruje Katedrą Prawa Konstytucyjnego na Uniwersytecie Wrocławskim.
W latach 1998 - 2008 profesor na Wydziale Prawa Europejskiego Uniwersytetu Viadrina (Frankfurt nad Odrą), gdzie kierował Katedrą Polskiego Prawa Publicznego. W latach 1995 - 2005 profesor Wyższej Szkoły zarządzania i Marketingu we Wrocławiu. Od 2005 r. profesor Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Legnicy.
Od maja 2006 r. Przewodniczący Rady Legislacyjnej przy Prezesie Rady Ministrów.
Redaktor Przeglądu Prawa i Administracji wydawanego we Wrocławiu (1996- 2008), Przewodniczący komitetu redakcyjnego Przeglądu Legislacyjnego (od czerwca 2006 r.). Członek kolegiów (rad) redakcyjnych: Recht in Ost und West (Niemcy 1991-1998); Osteuropa Recht wydawanego w Kolonii (Niemcy) [od 1998 r.]; Humanistycznych Zeszytów Naukowych - Prawa Człowieka wydawanych w Katowicach (od 2000 r.); Studiów Wyborczych wydawanych w Łodzi(od 2006 r.), Közjogi Szemle kwartalnika wydawanego Budapeszcie (od 2008 r.), Annales Universitatis Apulensis. Series Jurisprudentia w Alba Julii -Rumunia (od 2008 r.)
Koordynator Szkoły Prawa Niemieckiego i Prawa Polskiego w latach 2002-2006 (wspólne przedsięwzięcie wydziałów prawa Uniwersytetu Wrocławskiego i Uniwersytetu im. Humboldta w Berlinie), a od 2006 r. pełnomocnik Dziekana do spraw tej Szkoły. Członek zarządu (Steering Commitee) Euro-Faculty w Rydze (1992-1998). Prorektor Wyższej Szkoły Zarządzania i Bankowości we Wrocławiu (1999-2002). Prodziekan Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii (2002 r.).
Członek: Rady Doradczej do spraw Praw Człowieka przy Ministrze Spraw Zagranicznych (2000 - 2001), Rady Programowej Centrum Studiów Wyborczych UŁ i UMK (od października 2008 r.), Międzynarodowego Dyrektoriatu Doradczego (Advisory Directorate International) Amerykańskiego Instytutu Biograficznego (od 2009 r).
Członek następujących towarzystw naukowych: Polskiego Towarzystwa Prawa Konstytucyjnego (od 2000 r.), Europejskiego Stowarzyszenia Prawa Wyborczego (od 2004 r.), Polskiego Stowarzyszenia Prawa Europejskiego (od 2004 r.), Societas Iuris Publici Europaei (międzynarodowe towarzystwo naukowe, siedziba zarządu - Getynga) /od 2003 r./, Rady Rzecznika Praw Obywatelskich (od 2006 r.) i Członek Honorowy Instytutu Prawa Interdyscyplinarnego Fakultetu Prawa Uniwersytetu w Porto (Portugalia) /od 2006 r./.
Od 1992 r. stale współpracuje ze służbami legislacyjnymi parlamentu, autor kilkudziesięciu ekspertyz dla Senatu i Sejmu.
W ciągu ostatnich kilkunastu lat wygłosił ponad 90 wykładów gościnnych na ponad dwudziestu uniwersytetach europejskich (Austria, Niemcy, Portugalia, Szwajcaria, Węgry, Wielka Brytania, Hiszpania), i amerykańskich (USA, Chile, Meksyk), a w semestrze letnim 1994 r. był profesorem gościnnym na Uniwersytecie Wiedeńskim. Autor lub współautor kilkudziesięciu referatów wygłaszanych na międzynarodowych konferencjach naukowych (Austria, Chile, Francja, Litwa, Łotwa, Niemcy, Syria, Szwajcaria, Węgry, Rumunia, Włochy, Tajwan).
Autor ponad 280 prac naukowych, wśród których są monografie, podręczniki, komentarze i studia i artykuły. Kilkadziesiąt z nich opublikowano za granicą (na Węgrzech, w Austrii, Niemczech, Francji, Chile, Korei Południowej, Holandii, Rumunii, we Włoszech). Tłumaczył na język polski 9 książek prawniczych i kilkadziesiąt artykułów głównie z języka niemieckiego, a kilka z angielskiego.
Oznaczony: Złotym Krzyżem Zasługi RP (2001 r.) i Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski (2008), a także niemieckim Federalny Krzyż Zasługi na Wstędze (2008) oraz Wielkim Krzyżem Zasługi Republiki Austrii (2000) i Wielka Złota Odznaka Honorowa za Zasługi dla Republiki Austrii (2007).
Doktor honoris causa Uniwersytetu w Pecs (Węgry - 2004) i Uniwersytetu w Alba Julii (Rumunia - 2009).
Wyróżniony dwukrotnie nagrodami Indywidualnymi Ministra Edukacji Narodowej: w 2000 r. za podręcznik Prawo konstytucyjne i w 2004 r. za wydane w języku niemieckim Wprowadzenie do polskiego prawa konstytucyjnego. Wyróżniony też w 2004 r. austriacką nagrodą im. Leopolda Kunschaka za badania nad prawem austriackim i prawem konstytucyjnym państw demokratycznych, a ponadto kilkunastoma, przyznawanymi co roku nagrodami JM Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego za osiągnięcia naukowe, dydaktyczne i organizacyjne.
Członek korespondent Europejskiej Akademii Nauki, Sztuki i Literatury w Paryżu (od 2004 r.). Członek następujących towarzystw naukowych: Polskiego Towarzystwa Prawa Konstytucyjnego, Societas Iuris Publici Europaei (międzynarodowe towarzystwo naukowe, siedziba zarządu - Getynga), Międzynarodowego Stowarzyszenia Prawa Wyborczego, Polskiego Stowarzyszenia Prawa Europejskiego.
Wypromował 16 doktorów (w tym 3 w Niemczech) i ponad 200 magistrów.
Zna dobrze języki: niemiecki, angielski, rosyjski.

źródło opisu: http://prawo.uni.wroc.pl/pracownicy/42

źródło zdjęcia: http://wroclaw.gazeta.pl/wroclaw/51,35771,8888150.html?i=9

pokaż więcej
Wszystkie Poza moją biblioteczką W mojej biblioteczce Pokaż książki znajdujące się:
Polnisches Staatsrecht. Polskie prawo konstytucyjne Band 20
Polnisches Staatsrecht. Polskie prawo konstytucyjne Band 20
Bogusław Banaszak, Milej Tomasz

0 (0 ocen i 0 opinii)
Polnisches Staatsrecht. Polskie prawo konstytucyjne Band 20
Die Buchreihe Grundriss des polnischen Rechts umfasst ca. 20 Publikationen, von denen jede einen bestimmten Bereich des polnischen Rechts in den Grundzügen behandelt. Ihren besonderer Vorteil stellen...
czytelników: 0 | opinie: 0 | ocena: 0 (0 głosów)
Porównawcze prawo konstytucyjne współczesnych państw demokratycznych
Porównawcze prawo konstytucyjne współczesnych państw demokratycznych
Bogusław Banaszak

6,67 (6 ocen i 1 opinii)
Porównawcze prawo konstytucyjne współczesnych państw demokratycznych
Treścią książki jest analiza instytucji ustrojowych współczesnych państw demokratycznych. Autor dokonał klasyfikacji badanych konstrukcji ustrojowych w oparciu o ugruntowane kryteria doktryny prawa or...
czytelników: 9 | opinie: 1 | ocena: 6,67 (6 głosów)
Prawo Konstytucyjne
Prawo Konstytucyjne
Bogusław Banaszak

5,97 (29 ocen i 6 opinii)
Prawo Konstytucyjne
Książka Prawo konstytucyjne przedstawia całość problematyki prawa konstytucyjnego, z uwzględnieniem praktyki związanej z realizacja norm konstytucyjnych. Zawiera zagadnienia dotyczące m.in.: - konsty...
czytelników: 47 | opinie: 6 | ocena: 5,97 (29 głosów)
Rechts- und Wirtschaftswörterbuch. Słownik prawa i gospodarki. Tom 1
Rechts- und Wirtschaftswörterbuch. Słownik prawa i gospodarki. Tom 1
Bogusław Banaszak, von Brünneck Alexander, de Vries Tina

0 (0 ocen i 0 opinii)
Rechts- und Wirtschaftswörterbuch. Słownik prawa i gospodarki. Tom 1
Trzecie wydanie "Słownika prawa i gospodarki" zawiera ok. 40 000 haseł i uwzględnia liczne zmiany, jakie zaszły w ciągu ostatnich lat. Słownik zawiera objaśnienia rzadziej występujących terminów prawn...
czytelników: 0 | opinie: 0 | ocena: 0 (0 głosów)
Wprowadzenie do Prawa Konstytucyjnego
Wprowadzenie do Prawa Konstytucyjnego
Bogusław Banaszak, Artur Preisner

0 (0 ocen i 0 opinii)
czytelników: 1 | opinie: 0 | ocena: 0 (0 głosów)

Wywiad z autorem

Chciałbyś zadać pytanie swojemu ulubionemu autorowi?
Dołącz do grupy „Rozmowy z autorami” i zaproponuj pytania, my zorganizujemy wywiad.

Dyskusje o autorze

5
48
9
Tylu naszych czytelników chce przeczytać książki tego autora.
Tyle osób przeczytało książkę tego autora.
Tyle książek tego autora znajduje się w naszej bazie.

Fani autora (1)

Czytelnicy (48)

zgłoś błąd zgłoś błąd