Książki z serii "Akademia Samorządowa"
Orientacja rynkowa we współrządzeniu miastem
Orientacja rynkowa we współrządzeniu miastem
Justyna Anders-Morawska, Wawrzyniec Rudolf
Seria: Akademia Samorządowa
0 (0 ocen i 0 opinii)
Logistyka społeczna. Teoria i zastosowanie
Logistyka społeczna. Teoria i zastosowanie
Jacek Szołtysek, Magdalena Kalisiak-Mędelska, Adam Sadowski
Seria: Akademia Samorządowa
0 (0 ocen i 0 opinii)
Metody i instrumenty rozwoju lokalnego. LEADER RLKS innowacje społeczne
Metody i instrumenty rozwoju lokalnego. LEADER RLKS innowacje społeczne
Karol Janas, Katarzyna Zajda, Łukasz Sykała, Magdalena Dej
Seria: Akademia Samorządowa
0 (0 ocen i 0 opinii)
Prawne aspekty organizacji i funkcjonowania samorządowych centrów usług wspólnych
Prawne aspekty organizacji i funkcjonowania samorządowych centrów usług wspólnych
Krystian M. Ziemski, Iwona M. Wieczorek
Seria: Akademia Samorządowa
0 (0 ocen i 0 opinii)
Wsparcie dziecka w rodzinie i pieczy zastępczej. Ujęcie praktyczne
Wsparcie dziecka w rodzinie i pieczy zastępczej. Ujęcie praktyczne
Jerzy Krzyszkowski, Piotr Domaradzki
Seria: Akademia Samorządowa
0 (0 ocen i 0 opinii)
Koncepcja smart city na tle procesów i uwarunkowań rozwoju współczesnych miast
Koncepcja smart city na tle procesów i uwarunkowań rozwoju współczesnych miast
Danuta Stawasz, Dorota Sikora-Fernandez
Seria: Akademia Samorządowa
0 (0 ocen i 0 opinii)
Współczesne dylematy zarządzania rozwojem miast
Współczesne dylematy zarządzania rozwojem miast
Danuta Stawasz
Seria: Akademia Samorządowa
0 (0 ocen i 0 opinii)
Superwizja pracy socjalnej dla praktyków
Superwizja pracy socjalnej dla praktyków
Jerzy Krzyszkowski, Aurelia Włoch, Piotr Domaradzki, Maciej Sosnowski
Seria: Akademia Samorządowa
0 (0 ocen i 0 opinii)
Status prawny pracownika socjalnego
Status prawny pracownika socjalnego
Jakub Niedbalski
Seria: Akademia Samorządowa
0 (0 ocen i 0 opinii)
Rewitalizacja miast. Aspekt społeczny
Rewitalizacja miast. Aspekt społeczny
Justyna Przywojska
Seria: Akademia Samorządowa
0 (0 ocen i 0 opinii)

zgłoś błąd zgłoś błąd