rozwińzwiń

Jamil Ahmad

Jamil Ahmad
1
6,1/10
Pisze książki: literatura piękna
Urodzony: 1933 (data przybliżona)Zmarły: 12.07.2014
6,1/10średnia ocena książek autora
151 przeczytało książki autora
280 chce przeczytać książki autora
2fanów autora
Zostań fanem autora
Sprawdź, czy Twoi znajomi też czytają książki autora - dołącz do nas

Książki i czasopisma

 • Wszystkie
 • Książki
 • Czasopisma
Wędrowny sokół
Jamil Ahmad
Patronat LC
6,1 z 110 ocen
418 czytelników 21 opinii
2015

Popularne cytaty autora

 • Nie wiem, jak zro­zu­mie­cie tę opo­wieść, ale mówi się, że każ­dy czło­wiek po­trze­bu­je sar­da­ra, szu­ka go dla sie­bie i znaj­du­je – a...

  Nie wiem, jak zro­zu­mie­cie tę opo­wieść, ale mówi się, że każ­dy czło­wiek po­trze­bu­je sar­da­ra, szu­ka go dla sie­bie i znaj­du­je – a Be­lu­dżo­wie jesz­cze bar­dziej niż inni. We­dług opo­wie­ści Adam był pierw­szym Be­lu­dżą na tej zie­mi. Kie­dy zo­ba­czył, że jest sam i że ni­ko­go oprócz nie­go nie ma, po­czuł się tak roz­pacz­li­wie sa­mot­ny, że stwo­rzył w swo­im umy­śle oso­bę, któ­rą na­zwał Al­lah. W ten spo­sób uczy­nił so­bie sar­da­ra.

  1 osoba to lubi
 • Jeśli człowiek ma wolę iść dalej, znajdzie sto jeden sposobów by to uczynić.

  1 osoba to lubi
Zobacz więcej cytatów

Najnowsze opinie o książkach autora