02a Historia Polski średniowiecznej (i nie tylko) (131)
 • Dziedzictwo średniowiecza. Mity i rzeczywistość
  Dziedzictwo średniowiecza. Mity i rzeczywistość
  Autor:
  Co w skali europejskiej czy światowej pozostawiło po sobie średniowiecze? Dlaczego, szukając swojego rodowodu, narody europejskie odwołują się do tej epoki? Jaki był stan wiedzy o średniowieczu i jego...
  czytelników: 1 | opinie: 3 | ocena: 6,59 (46 głosów)
 • Dzień chrztu i co dalej...
  Dzień chrztu i co dalej...
  Autor:
  „Jeżeli szukamy kolejnych etapów naszego łączenia się z Europą, ze wspólną kulturą opartą na wartościach wnoszonych przez chrześcijaństwo, to akt z 966 roku stanowił pierwszy i jeden z najważniejszych...
  czytelników: 1 | opinie: 1 | ocena: 8,4 (5 głosów)
 • Trudne początki Polski
  Trudne początki Polski
  Autor:
  Seria: Monografie FNP
  Książka jest próbą podjęcia krytycznej dyskusji z wieloma utrwalonymi poglądami na początki polskiej państwowości. Dotyczy to m.in. tak newralgicznych zagadnień, jak: wiarygodność istnienia plemion Po...
  czytelników: 1 | opinie: 0 | ocena: 7,65 (17 głosów)
 • Historia Polski. Średniowiecze
  Historia Polski. Średniowiecze
  Autor:
  Seria: Historia Polski WL
  Historia Polski: średniowiecze Stanisława Szczura przedstawia dzieje kształtowania się państwowości, od czasów plemiennych do monarchii pierwszych Jagiellonów. Stanowi pierwszą część cyklu podręcznikó...
  czytelników: 1 | opinie: 12 | ocena: 6,72 (178 głosów)
 • Dzieje Polski późnośredniowiecznej (1370-1506)
  Dzieje Polski późnośredniowiecznej (1370-1506)
  Autor:
  Cykl: Wielka Historia Polski (tom 3)
  Pięknie wydana, bogato ilustrowana książka dzieje Polski późnośredniowiecznej (1370-1506). Świetna pomoc naukowa zarówno dla historyków, jak i studentów kierunków humanistycznych.
  czytelników: 1 | opinie: 0 | ocena: 7,38 (16 głosów)
 • Płacidła w Europie Środkowej i Wschodniej w średniowieczu
  Płacidła w Europie Środkowej i Wschodniej w średniowieczu
  Autor:
  Książka poświęcona jest niemonetarnym i niekruszcowym formom pieniądza na Rusi, Powołżu, Wielkich Morawach, Połabiu, w krajach nadbałtyckich i Polsce od końca VIII do XV w.: skórkom drobnych zwierząt...
  czytelników: 1 | opinie: 1 | ocena: 8 (1 głos)
 • O kształt zjednoczonego Królestwa: niemieckie władztwo terytorialne a geneza społeczno-ustrojowej odrębności Polski
  O kształt zjednoczonego Królestwa: niemieckie władztwo terytorialne a geneza społeczno-ustrojowej odrębności Polski
  Autor:
  O kształt zjednoczonego Królestwa. Niemieckie władztwo terytorialne a geneza społeczno-ustrojowej odrębności Polski. Studium porównawcze, ukazujące wpływ modelu niemieckich władztw terytorialnych na k...
  czytelników: 1 | opinie: 1 | ocena: 9 (2 głosy)
 • Przemiany w wojskowości polskiej od połowy X wieku do 1138 roku. Kształt i organizacja armii
  Przemiany w wojskowości polskiej od połowy X wieku do 1138 roku. Kształt i organizacja armii
  Autor:
  Wszechstronne i dość nowatorskie, jak się zdaje Autorowi, podejście do tematu jest wynikiem kilkuletnich przemyśleń oraz szczególnego zainteresowania tą, jakby zapomnianą już dziś, dziedziną wojskowoś...
  czytelników: 1 | opinie: 1 | ocena: 7,33 (6 głosów)
 • Polskie dzieje bajeczne Mistrza Wincentego Kadłubka
  Polskie dzieje bajeczne Mistrza Wincentego Kadłubka
  Autor:
  Seria: Monografie FNP
  Mistrz Wincenty, zwany Kadłubkiem, dziejopis, biskup krakowski intelektualista przełomu wieku XIII na XIII, zostawił po sobie kronikę, która wyposażyła dzieje królestwa polskiego w prześwietną i sięga...
  czytelników: 1 | opinie: 1 | ocena: 7 (11 głosów)
 • Złote ogniwa. Polska - Europa
  Złote ogniwa. Polska - Europa
  Autor:
  Bogato ilustrowana książka obejmująca wydarzenia w historii Polski, które wpłynęły na losy Europy jak również te momenty w historii Europy, które zaważyły na losach Polski....
  czytelników: 1 | opinie: 1 | ocena: 7,5 (6 głosów)
 • Rycerze-rabusie w XIV i XV wieku
  Rycerze-rabusie w XIV i XV wieku
  Autor:
  Rozbój rycerski jest zjawiskiem charakterystycznym dla późnego średniowiecza. Pojęcie to obejmuje nie tylko szeroko rozumiane działanie przemocą, lecz także inne przestępstwa, takie jak rabunek i krad...
  czytelników: 1 | opinie: 2 | ocena: 6 (10 głosów)
 • Władca i wojownicy. Narracje o wodzach, drużynie i wojnach w najdawniejszej historiografii Polski i Rusi
  Władca i wojownicy. Narracje o wodzach, drużynie i wojnach w najdawniejszej historiografii Polski i Rusi
  Autor:
  Seria: Monografie FNP
  Średniowieczni dziejopisarze bardzo często i bardzo chętnie opisywali waleczne czyny władców i wojowników. W ich utworach wojna stawała się tematem zideologizowanym oraz łatwo podlegającym mityzacji....
  czytelników: 1 | opinie: 1 | ocena: 7,5 (8 głosów)
 • Władza i polityka we wczesnym średniowieczu
  Władza i polityka we wczesnym średniowieczu
  Autor:
  Publikacja jest zbiorem różnorodnych operacji na dostępnych danych historycznych i archeologicznych. Stanowi zachętę dla zajmujących się wczesnym średniowieczem historyków i archeologów do wykorzyst...
  czytelników: 1 | opinie: 0 | ocena: 6,8 (5 głosów)
 • Dzieje Polski Piastowskiej (VIII w.-1370)
  Dzieje Polski Piastowskiej (VIII w.-1370)
  Autor:
  Cykl: Wielka Historia Polski (tom 2)
  Pięknie wydana, bogato ilustrowana książka opisująca dzieje Polski Piastowskiej (VIII w.-1370r.). Świetna pomoc naukowa zarówno dla historyków, jak i studentów kierunków humanistycznych.
  czytelników: 1 | opinie: 1 | ocena: 7,06 (34 głosy)
 • Myśli o dawnej Polsce
  Myśli o dawnej Polsce
  Autor:
  Próba odczytania charakteru i polityki państwa polskiego w pierwszych stuleciach istnienia."Myśli o dawnej Polsce" (1960), które sam autor określił jako aposłowie do "Polski Piastów", a jednocześnie p...
  czytelników: 1 | opinie: 7 | ocena: 7,19 (121 głosów) | inne wydania: 1
 • Archanioł i smok
  Archanioł i smok
  Autor:
  Książka traktuje o symbolach i wyobrażeniach powiązanych z legendami i podaniami o smokach w polskiej kulturze średniowiecznej.
  czytelników: 1 | opinie: 0 | ocena: 6,83 (6 głosów)
 • Polityka zagraniczna księcia Daniela Halickiego w latach 1217-1264
  Polityka zagraniczna księcia Daniela Halickiego w latach 1217-1264
  Autor:
  Książę Daniel Halicki był jedną z barwniejszych postaci trzynastowiecznej Rusi i Europy środkowej. Pozbawiony w okresie dzieciństwa własnej ojcowizny, od najmłodszych lat tułający się po dworach swych...
  czytelników: 1 | opinie: 0 | ocena: 0 (0 głosów)
 • O pochodzeniu Galla Anonima
  O pochodzeniu Galla Anonima
  Autor:
  Autor niniejszego studium stara się obalić dogmat o francuskim pochodzeniu autora Kroniki polskiej, dowodząc, że brak jakichkolwiek dowodów przemawiających za francuskim pochodzeniem Galla Anonima. To...
  czytelników: 1 | opinie: 0 | ocena: 7 (12 głosów)
 • Państwo bez stosów. Szkice z dziejów tolerancji w Polsce w XVI-XVII w.
  Państwo bez stosów. Szkice z dziejów tolerancji w Polsce w XVI-XVII w.
  Autor:
  Autor zajmuje się w tej książce ponadczasowym problemem tolerancji i wpływem religii na człowieka, jego otoczenie, na dzieje społeczeństwa i państwa. Temat ciągle aktualny. Przedstawił w niej okres -...
  czytelników: 1 | opinie: 5 | ocena: 7 (63 głosy)
 • Polska Piastów
  Polska Piastów
  Autor:
  Polska Piastów - pierwsza część znanego cyklu esejów historycznych Pawła Jasienicy, to - według słów samego autora - swobodne literackie opowiadanie o dziejach Polski w okresie formowania się jej pańs...
  czytelników: 1 | opinie: 115 | ocena: 7,51 (1606 głosów) | inne wydania: 9

Popularne półki
Stwórz taką samą półkę

Znajdź nas na Facebooku

zgłoś błąd zgłoś błąd