Krystyna Kurczab-Redlich

Krystyna Kurczab-Redlich
4
7,4/10
Urodzona: 01.01.1945
7,4/10średnia ocena książek autora
2 479 przeczytało książki autora
3 219 chce przeczytać książki autora
41fanów autora
Zostań fanem autora
Lidia Miler - awatar - awatar
Sprawdź, czy Twoi znajomi też czytają książki autora - dołącz do nas

Książki i czasopisma

 • Wszystkie
 • Książki
 • Czasopisma
Putin. Życiorys mordercy.
2022
Putin. Życiorys mordercy.
Krystyna Kurczab-Redlich, Artur Nowak
6,8 z 43 ocen
99 czytelników 5 opinii
2022
Pandrioszka. Rosja. Nic tutaj nie jest podobne do tego samego gdzie indziej
2022
Pandrioszka. Rosja. Nic tutaj nie jest podobne do tego samego gdzie indziej
Krystyna Kurczab-Redlich
7,3 z 566 ocen
1360 czytelników 83 opinie
2022
Wowa, Wołodia, Władimir. Tajemnice Rosji Putina
2022
Wowa, Wołodia, Władimir. Tajemnice Rosji Putina
Krystyna Kurczab-Redlich
7,8 z 1422 ocen
3734 czytelników 230 opinii
2022
Głową o mur Kremla
2012
Głową o mur Kremla
Krystyna Kurczab-Redlich
7,5 z 414 ocen
1116 czytelników 51 opinii
2012

Popularne cytaty autora

 • Cze­cze­nia – cy­nizm po­li­ty­ków w for­mie kry­sta­licz­nej. Ich mo­ral­ność za­le­ży i od geo­gra­fii. Gdyby Ko­so­wo le­ża­ło dwa ty­sią...

  Cze­cze­nia – cy­nizm po­li­ty­ków w for­mie kry­sta­licz­nej. Ich mo­ral­ność za­le­ży i od geo­gra­fii. Gdyby Ko­so­wo le­ża­ło dwa ty­sią­ce ki­lo­me­trów dalej na wschód, Milošević mógł­by spo­koj­nie drzeć Al­bań­czy­ków na strzę­py. Jak Jel­cyn Cze­cze­nów. Świat bo­wiem uznał, że Cze­cze­nia to we­wnętrz­na spra­wa Rosji. Chro­nio­na świę­tą su­we­ren­no­ścią. Mię­dzy­na­ro­do­wa in­ge­ren­cja wzbro­nio­na! Cze­cze­nia leży bli­sko Morza Ka­spij­skie­go, skarb­ca ropy, ople­cio­ne­go in­te­re­sa­mi za­chod­nich kon­cer­nów. I prze­cho­dzi przez nią ru­ro­ciąg. Cze­cze­nia leży w Rosji, a Rosja ma atom. Cze­cze­nii więc nie ty­kaj­my. Mo­ral­no­ścią po­pisz­my się w Ko­so­wie. Co ma Ko­so­wo? Wi­no­rośl...

  2 osoby to lubią
 • Prak­ty­ki po­li­ty­ków do­wo­dzą, że nie­za­bi­ja­nie to uto­pia. Można być zwo­len­ni­kiem uto­pii albo zgo­dzić się na świat taki, jaki ...

  Prak­ty­ki po­li­ty­ków do­wo­dzą, że nie­za­bi­ja­nie to uto­pia. Można być zwo­len­ni­kiem uto­pii albo zgo­dzić się na świat taki, jaki jest.

  2 osoby to lubią
Zobacz więcej cytatów

Najnowsze opinie o książkach autora