Książki z tagiem „heidegger”
 • Filozofia i psychologia egzystencjalna
  Filozofia i psychologia egzystencjalna
  Autor: Mirosław Żelazny
  U zarania swego istnienia, to znaczy na początku drugiego dziesięciolecia dwudziestego wieku, egzystencjalizm był psychologią.Pomiędzy psychologią i filozofią nie było wówczas tak radykalnej różnicy j...
  czytelników: 77 | opinie: 0 | ocena: 8,33 (6 głosów)
 • Egzystencjalizm
  Egzystencjalizm
  Autor: Mary Warnock
  Egzystencjalizm jest jednym z wiodących nurtów w filozofii XX wieku. Co dokładnie określa się mianem „egzystencjalizmu”? Filozofię? Literaturę? Kogo możemy nazwać egzystencjalistą? Co łączy myślicieli...
  czytelników: 68 | opinie: 0 | ocena: 6,16 (25 głosów)
 • Heidegger i filozofia współczesna
  Heidegger i filozofia współczesna
  Autor: Krzysztof Michalski
  Martin Heidegger (1889-1976), uczeń Husserla i Rickerta, twórca ontologii fundamentalnej, należy do najbardziej wpływowych filozofów współczesnych. Zajmował się głównie problemem sensu bytu człowieka....
  czytelników: 67 | opinie: 1 | ocena: 6,9 (20 głosów)
 • Język i nieświadomość. Podstawy teorii psychoanalitycznej Jacques'a Lacana
  Język i nieświadomość. Podstawy teorii psychoanalitycznej Jacques'a Lacana
  Autor: Hermann Lang
  O ile w mowie konkretnej język ustępuje miejsca tematyzowanemu przedmiotowi, tak że w rezultacie w ogóle go nie dostrzegamy, o ile znaczące znika tu całkowicie za znaczonym, to doświadczenie w pracy z...
  czytelników: 55 | opinie: 0 | ocena: 7,86 (7 głosów)
 • Pytanie o rzecz
  Pytanie o rzecz
  Autor: Martin Heidegger
  W niniejszym wykładzie stawiamy jedno pytanie z kręgu podstawowych pytań metafizyki. Brzmi ono:" Czym jest rzecz" Pytanie jest już stare. Stale nowe jest w nim tylko to, że trzeba je wciąż ponawiać..
  czytelników: 52 | opinie: 0 | ocena: 7,67 (9 głosów)
 • Heidegger i problem zła
  Heidegger i problem zła
  Autor: Cezary Wodziński
  Najobszerniejsze i najbardziej gruntowne polskie studium poświęcone myśli Martina Heideggera. Autor nie poprzestaje na prezentacji poglądów filozofa, lecz podejmuje z nim także spór. W kontekście wspó...
  czytelników: 50 | opinie: 0 | ocena: 6,75 (8 głosów)
 • Wprowadzenie do anty-filozofii
  Wprowadzenie do anty-filozofii
  Autor: Boris Groys
  Groys spogląda na dzieje filozofii z perspektywy dzisiejszego człowieka, który napotyka dwa pozornie sprzeczne przekonania: że „nie ma żadnej prawdy” i że „prawdy jest za wiele”. Ci z filozofów, którz...
  czytelników: 28 | opinie: 1 | ocena: 8 (4 głosy)
 • Filozofia aktualności za Nietzschem i Marksem
  Filozofia aktualności za Nietzschem i Marksem
  Autor: Michał Herer
  Czym jest to tu i teraz, w którym się znajdujemy? I czy nie musimy raczej dopiero się w nim odnaleźć, zorientować? Jaka rola przypada tu filozofii - na ile może ona dostarczyć nam takiej orientacji, s...
  czytelników: 26 | opinie: 0 | ocena: 7 (5 głosów)
 • Filozofia - najpiękniejsza historia
  Filozofia - najpiękniejsza historia
  Autorzy: Luc Ferry, Claude Capelier
  Filozoficzna podróż śladem wielkich idei. Rozpoczęta w starożytności i trwająca przez wieki podróż kilku odkrywców, którzy burzą ustalony porządek myślenia, by odnaleźć klucz do sensu ludzkiego życia...
  czytelników: 26 | opinie: 3 | ocena: 7,17 (6 głosów)
 • Rozmowy na polnej drodze
  Rozmowy na polnej drodze
  Autor: Martin Heidegger
  Pięćdziesiąt lat po kapitulacji niemieckiej w maju 1945 roku ukazują się przemyślenia Heideggera z tego okresu. W obliczu spustoszenia Niemiec i Europy, wiąże on w swoich rozmowach zapomnienie bycia p...
  czytelników: 21 | opinie: 0 | ocena: 7,86 (7 głosów)
 • Ktoś i nikt. Wprowadzenie do lektury Heideggera
  Ktoś i nikt. Wprowadzenie do lektury Heideggera
  Autor: Wawrzyniec Rymkiewicz
  Powyższa praca stawia sobie dwa cele: przede wszystkim jest próbą przekładu podstawowych idei Sein und Zeit Martina Heideggera na język polski. Autor poszukuje językowych ekwiwalentów Heideg...
  czytelników: 19 | opinie: 0 | ocena: 6,5 (6 głosów)
 • Poezja jako doświadczenie
  Poezja jako doświadczenie
  Autor: Philippe Lacoue-Labarthe
  Odsłaniając znaczenia gestów Celana jako poety-wygnańca, Phillippe Lacoue-Labarthe próbuje określić sens doświadczenia poetyckiego. Pyta, w jaki sposób wiersz wpisuje się w przestrzeń, w której powsta...
  czytelników: 19 | opinie: 0 | ocena: 5,8 (5 głosów)
 • Martin Heidegger: genialny myśliciel czy szaman?
  Martin Heidegger: genialny myśliciel czy szaman?
  Autor: Jan Galarowicz
  Pośród klanu współczesnych filozofów obchodził mnie w istocie tylko Heidegger. I tak jest nadal. Karl Jaspers Martin Heidegger - wybitny, a równocześnie niezwykle kontrowersyjny filozof XX wieku. Jeg...
  czytelników: 13 | opinie: 1 | ocena: 7 (3 głosy)
 • Kairos
  Kairos
  Autor: Cezary Wodziński
  25 lipca 1967 roku doszło do legendarnego spotkania Paula Celana i Martina Heideggera. Spotkanie odbyło się w słynnej Hütte Heideggera w szwarcwaldskim Todtnaubergu. Rozmowa poety z myślicielem przeb...
  czytelników: 12 | opinie: 0 | ocena: 7 (2 głosy)
 • Heidegger i narodowy socjalizm
  Heidegger i narodowy socjalizm
  Autor: Victor Farias
  Moja główna teza da się streścić następująco: Martin Heidegger zdecydował się wstąpić do partii nazistowskiej po przebyciu długiej drogi przygotowawczej. Jej pierwsze odcinki były w równej mierze okre...
  czytelników: 10 | opinie: 0 | ocena: 1 (1 głos)

zgłoś błąd zgłoś błąd