Czesław Wawrzeńczyk

Urodził się 8 września 1943 roku w Strawczynie na Ziemi Kieleckiej. Po ukończeniu Liceum Ogólnokształcącego im. Stefana Żeromskiego w Kielcach w latach 1961–1966 studiował chemię na Uniwersytecie Wroc... Urodził się 8 września 1943 roku w Strawczynie na Ziemi Kieleckiej. Po ukończeniu Liceum Ogólnokształcącego im. Stefana Żeromskiego w Kielcach w latach 1961–1966 studiował chemię na Uniwersytecie Wrocławskim, uzyskał dyplom magistra chemii.
Stopień naukowy doktora nauk chemicznych nadała Mu w roku 1974 Rada Naukowo-Dydaktyczna Instytutu Chemii Organicznej i Fizycznej Politechniki Wrocławskiej na podstawie rozprawy Stereochemia cyklicznych azaterpenów zrealizowanej pod kierunkiem prof. Andrzeja Zabży. Stopień naukowy doktora habilitowanego nauk chemicznych uzyskał w roku 1985 na Wydziale Chemicznym Politechniki Wrocławskiej na podstawie rozprawy habilitacyjnej Analogi strukturalne hormonów juwenilnych owadów. W roku 1998 otrzymał tytuł profesora chemii.
Przez dwadzieścia jeden lat (1966–1987) pracował w Instytucie Chemii Organicznej i Fizycznej Politechniki Wrocławskiej. W roku 1987 przyjął stanowisko docenta w Instytucie Chemii, Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Kielcach. W tym samym roku rozpoczął również pracę w Katedrze Chemii Akademii Rolniczej we Wrocławiu, od 1992 roku na stanowisku profesora nadzwyczajnego. W latach 1984 i 1988 przebywał na stażu naukowym w State University of New York w Stony Brook.
W głównym nurcie działalności naukowej prof. Czesława Wawrzeńczyka znajdują się badania nad aktywnymi biologicznie związkami izoprenoidowymi. We wcześniejszym okresie były to badania nad konformacją cyklicznych azaterpenów i ich pochodnych. W późniejszym okresie działalność ta koncentrowała się na syntezie związków izoprenoidowych mających wpływ na rozwój i zachowanie owadów: analogów hormonów juwenilnych owadów oraz ostatnio detergentów pokarmowych owadów (antyfidantów). W kręgu Jego zainteresowań znajdują się również izoprenoidowe związki zapachowe. Badania nad tego typu połączeniami obejmują zarówno ich syntezę, jak również analizę korelacyjną – struktura cząsteczki a zapach związku.
Wyniki przeprowadzonych badań były przedmiotem 200 publikacji naukowych, w tym ponad 60 oryginalnych prac zamieszczonych w renomowanych czasopismach. Były również podstawą uzyskania 70 patentów i zostały zaprezentowane w 60 referatach i komunikatach na konferencjach krajowych i zagranicznych. Profesor Czesław Wawrzeńczyk był współorganizatorem dwóch sympozjów i czterech międzynarodowych konferencji na temat fizjologii owadów i związków regulujących rozwój i zachowanie owadów. Jest członkiem Polskiego Towarzystwa Chemicznego i Kieleckiego Towarzystwa Naukowego.
Profesor Czesław Wawrzeńczyk wypromował pięciu doktorów chemii i był opiekunem 25 prac magisterskich. Napisał podręcznik akademicki Chemia organiczna. Właściwości chemiczne i spektroskopowe związków organicznych.
Za osiągnięcia w dziedzinie badań naukowych otrzymał dwie nagrody Ministra Edukacji Narodowej, 11 nagród Rektora Politechniki Wrocławskiej oraz 7 Rektora Akademii Rolniczej. Jest odznaczony Złotym Krzyżem Zasługi, Złotą Odznaką Politechniki Wrocławskiej oraz Złotą Odznaką ZNP.
pokaż więcej
Fani autora
Lista jest pusta
1
8
4
Tylu naszych czytelników chce przeczytać książki tego autora.
Tyle osób przeczytało książkę tego autora.
Tyle książek tego autora znajduje się w naszej bazie.

Fani autora (0)

Lista jest pusta

Czytelnicy (8)

Cytaty tego autora (0)

zgłoś błąd zgłoś błąd