Wybraliśmy
razem
Książki Roku 2023
Dziękujemy za Wasze głosy!
Sprawdźcie wyniki

Łącznie oddane głosy:

2
6
1
1
2
2
 • Głosuj
 • Twoje głosy
 • Zasady głosowania
 • Kryteria nominacji
 • Dla wydawców
 • Dla mediów
 • Wcześniejsze edycje

Twoje głosy

Zaloguj się lub zarejestruj, by zobaczyć swoje głosy.

Regulamin plebiscytu Ksiąka Roku 2023

Pobierz [PDF]
1. Postanowienia ogólne
 1. Organizatorem Plebiscytu „Książka Roku 2023” (dalej: „Plebiscyt”) jest Spółka Lubimyczytać.pl Sp. z o.o., z siedzibą w Poznaniu, ul. Słowackiego 45, 60-521 Poznań, NIP 9721224450, REGON 301655478, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000380143, której dokumentacja przechowywana jest przez Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, posiadająca opłacony kapitał zakładowy w wysokości 5000 zł (dalej: „Organizator”).
 2. Celem Plebiscytu jest wyłonienie laureatów w 15 kategoriach konkursowych.
 3. Plebiscyt jest organizowany na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
 4. Plebiscyt będzie przeprowadzony w następujących terminach:
  • Rozpoczęcie Plebiscytu poprzez ogłoszenie nominacji w poszczególnych kategoriach Plebiscytu i rozpoczęcie głosowania: 1 lutego 2024 r. o godz. 12:00,
  • Zakończenie głosowania: 29 lutego 2024 r. o godz. 23:59:59,
  • Ogłoszenie wyników do 8 marca 2024 r. do godz. 23:59:59
 5. Niniejszy regulamin (zwany dalej „Regulaminem”) określa zasady nominacji w poszczególnych kategoriach, ogólne warunki głosowania internetowego w Plebiscycie i sposób wyłaniania laureatów. W zakresie, w jakim Regulamin odwołuje się do regulaminu serwisu Organizatora dostępnego na stronie internetowej https://lubimyczytac.pl/regulamin (dalej: „Regulamin Serwisu”), odwołania należy rozumieć zgodnie z Regulaminem Serwisu.
2. Nominacje w kategoriach literackich Plebiscytu 'Książka Roku'”
 1. W danej Kategorii Literackiej Plebiscytu „Książka roku” mogą wziąć udział Książki zamieszczone w Serwisie lubimyczytac.pl, (dalej: „Serwis”), które zostały wydane w okresie od 1 stycznia 2023 r. do 31 grudnia 2023 r.
 2. W Kategorii Literackiej Plebiscytu „Książka roku” mogą wziąć udział Książki nominowane do udziału w Plebiscycie przez zespół Lubimyczytać.pl pod przewodnictwem Izabeli Sadowskiej – Prezesa Zarządu Organizatora („Zespół”).
 3. Książki są nominowane w 13 (trzynastu) Kategoriach Literackich:
  1. Kryminał, sensacja, thriller;
  2. Literatura piękna;
  3. Powieść historyczna;
  4. Literatura faktu, publicystyka;
  5. Horror;
  6. Literatura obyczajowa, romans;
  7. Fantasy;
  8. Science fiction;
  9. Autobiografia, biografia, wspomnienia;
  10. Literatura młodzieżowa;
  11. Romantasy;
  12. Literatura dziecięca;
  13. Debiut.
 4. Dokonując nominacji Książek w poszczególnych Kategoriach Literackich, Zespół bierze pod uwagę następujące kryteria:
  1. kryterium podstawowe: popularność Książki w Serwisie lubimyczytać.pl, na którą składają się:
   • liczba ocen i opinii Użytkowników Zarejestrowanych Serwisu,
   • wartość średniej oceny Książki wystawionej przez wszystkich Użytkowników Zarejestrowanych od momentu wydania Książki do dnia 31.12.2023,
   • aktywność Użytkowników Zarejestrowanych związaną z danym tytułem (liczba wzmianek tytułu w dyskusjach);
  2. kryteria dodatkowe:
   • liczba nagród przyznanych danej Książce w Polsce i za granicą,
   • liczba publikacji na temat danej Książki w mediach ogólnopolskich i światowych,
   • popularność danej Książki na rynku mierzona na podstawie miejsc w zestawieniach w ogólnoświatowych mediach,
   • wartość literacka i artystyczna, na podstawie subiektywnej opinii Zespołu.
 5. W każdej Kategorii Literackiej nominowanych jest maksymalnie 10 (dziesięć) Książek.
 6. W danej Kategorii Literackiej może być nominowana tylko 1 (jedna) Książka danego Autora. Książki tego samego Autora mogą być nominowane w różnych Kategoriach Literackich.
 7. Ta sama Książka może być nominowana tylko w 1 (jednej) Kategorii Literackiej.
 8. Książki tego samego Wydawcy mogą być nominowane zarówno w ramach jednej, jak i w wielu Kategoriach Literackich.
 9. Nominacje Książki są wynikiem samodzielnej oceny Zespołu. Są ostateczne, nieodwołalne i nie podlegają reklamacji.
 10. Na życzenie Autora lub Wydawcy nominowanej Książki, przesłane na adres e-mail: admin@lubimyczytac.pl Organizator usunie Książkę z udziału w Plebiscycie.
 11. W przypadku usunięcia Książki przez Organizatora z powodu, o którym mowa w pkt. 2 ust. 11 Regulaminu, nie zostanie ona zastąpiona przez inną Książkę.
3. Postanowienia odrębne dotyczące nominacji w kategorii literackiej 'Debiut'”
 1. W Kategorii Literackiej „Debiut” mogą wziąć udział Książki zamieszczone w Serwisie www.lubimyczytac.pl, które zostały wydane w okresie od 1 stycznia 2023 r. do 31 grudnia 2023 r., a których Autorem jest Debiutant.
 2. Debiutantem w rozumieniu niniejszego Regulaminu jest Autor, który w okresie od 1 stycznia 2023 r. do 31 grudnia 2023 r. wydał swoją pierwszą książkę z nadanym ISBN, napisaną prozą w języku polskim.
 3. W Kategorii Literackiej „Debiut” mogą wziąć udział Książki o dowolnej tematyce, tj. zarówno książki należące do którejś z plebiscytowych Kategorii Literackich, jak i Książki nienależące do żadnej z plebiscytowych Kategorii Literackich.
 4. W Kategorii Literackiej „Debiut” mogą wziąć udział Książki nominowane w pozostałych Kategoriach Literackich „Książka Roku”.
4. Nominacje i nagrody w kategorii specjalnej 'Człowiek Książki'
 1. W Kategorii Specjalnej „Człowiek książki” mogą wziąć udział Twórcy prowadzący działania (inicjatywy) na rzecz książek w ramach mediów społecznościowych w okresie od 1 stycznia 2023 r. do 31 grudnia 2023 r.
 2. Twórcą w rozumieniu niniejszego Regulaminu są osoby lub zespoły osób prowadzące działania w ramach jednej inicjatywy. W Kategorii Specjalnej „Człowiek książki” nominowanych jest 10 (dziesięciu) Twórców.
 3. Twórcy są nominowani do udziału w Plebiscycie przez Zespół. Podczas nominacji, Zespół bierze pod uwagę następujące kryteria:
  1. Zasięgi, w tym liczbę obserwujących, polubienia, komentarze i liczbę udostępnień postów lub relacji we wszystkich kanałach social media prowadzonych przez Twórcę;
  2. Kreatywność / innowacyjność, w szczególności, czy Twórca wyróżnia się na tle innych influencerów, czy jego treści są innowacyjne, mają nieznaną wcześniej formułę, angażują społeczność oraz zawierają wysokiej jakości informacje;
  3. Liczba kanałów, na których działa Twórca, a także czy podejmowane przez Twórcę działania są dopasowane formułą do danego kanału;
  4. Różnorodność contentu, w tym w szczególności stosowanie różnych formatów, kreatywność, niepowielanie sprawdzonych schematów;
  5. Działania Twórcy w społeczności książkowej, takie jak m.in. targi, festiwale, wyzwania, akcje charytatywne, współpracę;
  6. Własne inicjatywy Twórcy na rzecz społeczności książkowej, takie jak m.in. spotkania literackie, maratony, wyzwania czytelnicze;
  7. Zaangażowanie / rozwój społeczności, w tym w szczególności liczbę komentarzy, reakcji, udostępnień oraz rozwój społeczności w ciągu ostatniego roku;
  8. Spójny wizerunek marki osobistej, w tym cechy wyróżniające Twórcę na tle innych twórców oraz bycie przez Twórcę ekspertem w danej dziedzinie.
 4. Nominacje Twórców są wynikiem samodzielnej oceny Zespołu. Są ostateczne, nieodwołalne i nie podlegają reklamacji.
 5. Na życzenie Twórcy, przesłane na adres e-mail: admin@lubimyczytac.pl, Organizator usunie Twórcę z udziału w Plebiscycie.
 6. W przypadku usunięcia Twórcy przez Organizatora z powodu, o którym mowa w pkt. 4 ust. 6 Regulaminu, nie zostanie on zastąpiony przez innego Twórcę.
5. "Nominacje i nagrody w kategorii specjalnej 'Ekranizacja'
 1. W Kategorii Specjalnej “Ekranizacja” mogą wziąć udział filmy i seriale polskie oraz zagraniczne (“Filmy i Seriale”), które spełniają następujące warunki:
  1. Ich scenariusz jest adaptacją dzieła literackiego,
  2. Są filmem kinowym o długości 60 i więcej minut ekranowych, bez względu na gatunek i technikę realizacji lub serialem zrealizowanym na zlecenie telewizji lub platformy streamingowej i składają się z co najmniej dwóch odcinków,
  3. Były rozpowszechniane po raz pierwszy w czasie pomiędzy 1 stycznia 2023 r. a 31 grudnia 2023 r., nieprzerwanie przez co najmniej 7 dni, co najmniej 1 seans dziennie, na ogólnie dostępnych, płatnych seansach kinowych w Polsce i były ogłoszone w programie kina, w którym były wyświetlane, lub w dostępnych w Polsce serwisach streamingowych i/lub telewizjach.
 2. Filmy i Seriale są nominowane do udziału w Plebiscycie przez zespół Lubimyczytać.pl pod przewodnictwem Tomasza Raczka (Zespół Kategorii “Ekranizacja”). Podczas nominacji bierze się pod uwagę następujące kryteria:
  1. Liczba nagród przyznanych danemu Filmowi i Serialowi w Polsce i za granicą,
  2. Liczba publikacji na temat danego Filmu i Serialu w mediach ogólnopolskich i światowych,
  3. Popularność danego Filmu i Serialu na rynku mierzona na podstawie miejsc w zestawieniach w ogólnoświatowych mediach,
  4. Uznanie odbiorców i krytyków,
  5. Wartość artystyczną, na podstawie subiektywnej opinii Zespołu Kategorii “Ekranizacja”.
 3. W Kategorii Specjalnej „Ekranizacja” nominowanych jest do 10 (dziesięciu) Filmów i Seriali.
 4. Nominacje Filmów i Seriali są wynikiem samodzielnej oceny Zespołu Kategorii “Ekranizacja”. Są ostateczne, nieodwołalne i nie podlegają reklamacji.
 5. Na życzenie autorów, producentów lub dystrybutora Filmu i Serialu w Polsce, przesłane na adres e-mail: admin@lubimyczytac.pl, Organizator usunie Film i Serial z udziału w Plebiscycie.
 6. W przypadku usunięcia Filmu i Serialu przez Organizatora z powodu, o którym mowa w pkt. 5 ust. 6 Regulaminu, nie zostanie on zastąpiony przez inny Film i Serial.
6. Zasady wyłonienia laureatów plebiscytu
 1. Laureatami Plebiscytu w poszczególnych Kategoriach Literackich zostają Autorzy Książek, które uzyskają największą liczbę ważnie oddanych głosów podczas głosowania internetowego.
 2. Laureatem Plebiscytu w Kategorii Specjalnej „Człowiek książki” zostaje Twórca, który uzyska największą liczbę ważnie oddanych głosów podczas głosowania internetowego.
 3. Laureatem Plebiscytu w Kategorii Specjalnej “Ekranizacja” zostaje Dystrybutor Filmu i Serialu w Polsce, który uzyska największą liczbę ważnie oddanych głosów podczas głosowania internetowego.
 4. Głosy na wybrane Książki, Twórcę oraz Filmy i Seriale można oddawać od 1 lutego 2024 r. do godziny 12:00 do 29 lutego 2024 r. do godziny 23:59:59.
 5. Każdy Użytkownik ma do dyspozycji 15 (piętnaście) głosów - po jednym w każdej Kategorii Literackiej, 1 (jeden) głos w Kategorii Specjalnej „Człowiek książki” oraz 1 (jeden) głos w Kategorii Specjalnej “Ekranizacja”.
 6. Aby oddać głos na wybraną Książkę, Twórcę lub Film i Serial Użytkownik Zarejestrowany (posiadający konto w Serwisie lubimyczytac.pl) musi zalogować się na swoje Konto w Serwisie, przejść na stronę Plebiscytu, wejść na jedną z poszczególnych stron Kategorii Literackich lub Kategorii Specjalnych, wybrać Książkę, Twórcę lub Film i Serial, na który chce zagłosować naciskając przycisk "Głosuję" i potwierdzić swój głos, klikając jeszcze raz przycisk "Głosuję", na wyświetlonym formularzu.
 7. Aby oddać głos na wybraną Książkę, Twórcę lub Film i Serial Użytkownik, który nie posiada Konta w Serwisie, powinien wejść w wybraną kategorię na stronie Plebiscytu oraz kliknąć przycisk „Głosuję” pod opisem wybranej Książki, Twórcy lub Filmu i Serialu. Po kliknięciu przycisku „Zagłosuj bez logowania” Użytkownik otrzyma formularz do głosowania zawierający pole do wpisania adresu e-mail z którego chce oddać głos oraz umożliwiający zaakceptowanie Regulaminu i Polityki prywatności Serwisu. Po wpisaniu adresu e-mail i kliknięciu przycisku “Głosuję” do użytkownika na adres e-mail zostanie przesłana wiadomość e-mail z linkiem umożliwiającym potwierdzenie oddania głosu. W przypadku oddania więcej niż jednego głosu (tzn. w więcej niż jednej kategorii), do każdego oddanego głosu wysłany zostanie oddzielny link, który wymaga potwierdzenia oddania głosu. Za głos ważny uznaje się tylko głosy potwierdzone. Jeżeli Użytkownik nie kliknął w link z potwierdzeniem, Użytkownik nie może dokonać ponownego głosowania w tej samej kategorii. Jako głos ważny uznaje się tylko pierwszy potwierdzony głos. Po potwierdzeniu głosu przez e-mail, Użytkownik otrzymuje kolejny e-mail z informacją, że jego głos został oddany.
 8. Użytkownik nie może zmienić już oddanego głosu.
 9. W przypadku usunięcia konta Użytkownika Zarejestrowanego podczas trwania Plebiscytu oddane przez niego głosy zostaną uwzględnione przy sumowaniu głosów.
 10. Podczas trwania głosowania uwidoczniona będzie łączna suma oddanych głosów, a także łączna suma głosów oddanych w ramach danej kategorii.
 11. Liczba głosów na daną Książkę, Twórcę lub Film i Serial jest niejawna, zostaną one upublicznione po zakończeniu głosowania, w chwili publicznego zaprezentowania laureatów.
 12. Udział w głosowaniu jest bezpłatny i dobrowolny.
 13. W przypadku głosowania przez zalogowanych Użytkowników Zarejestrowanych wszystkie oddane i potwierdzone głosy są automatycznie przypisane do konta Użytkownika (informacje o głosowaniu zamieszczane są w profilu Użytkownika).
 14. W przypadku głosowania przez niezalogowanego Użytkownika Zarejestrowanego oddane głosy zostaną dopisane do konta Użytkownika, w przypadku gdy podczas najbliższego logowania do konta po oddaniu głosu adres e-mail użyty podczas głosowania zostanie potwierdzony jako zgodny z adresem e-mail przypisanym do konta Użytkownika Zarejestrowanego w Serwisie. W przypadku Użytkowników nieposiadających Konta w Serwisie oddane głosy zostaną dopisane do Konta Użytkownika w przypadku, gdy Użytkownik założy Konto w Serwisie z wykorzystaniem tego samego adresu e-mail, który został wykorzystany do głosowania w Plebiscycie. Przypisanie oddanych głosów do Konta będzie możliwe w przypadku, gdy kolejne logowanie lub rejestracja w Serwisie nastąpi do 31 marca 2024 r. Po tej dacie przypisanie głosów do Konta nie będzie możliwe.
 15. W trakcie trwania Plebiscytu Użytkownicy mogą omawiać swój wybór z innymi Użytkownikami, a także zachęcać do oddania głosów na wybrane Książki, Twórcę lub Film i Serial.
 16. W trakcie trwania Plebiscytu Autorzy oraz Wydawcy/ Producenci nominowanych Książek oraz Filmów i Seriali, a także Dystrybutorzy Filmów i Seriali oraz Twórcy mogą zachęcać, w tym za pośrednictwem mediów, do oddania głosów na konkretne nominowane Książki, Filmy i Seriale lub Twórcę. Autorzy, Wydawcy, Producenci, Twórcy, Dystrybutorzy Filmów i Seriali ani jakiekolwiek inne osoby trzecie, które działają na zlecenie lub w porozumieniu z Autorem, Wydawcą, Producentem, Twórcą lub Dystrybutorem Filmu i Serialu nie mogą jednak oferować żadnych korzyści materialnych za oddanie głosu w Plebiscycie na konkretne Książki, Filmy i Seriale lub Twórcę. Zakaz ten obejmuje m.in. oferowanie określonych kwot pieniężnych, darmowych egzemplarzy książek, bonów, kodów rabatowych, punktów w programach lojalnościowych, itd.
 17. W przypadku, gdy Organizator otrzyma wiadomość o działaniu niezgodnym z pkt. 6 ust. 15 Regulaminu, Książka, Twórca lub Film i Serial, którzy byli promowani z naruszeniem tego postanowienia mogą zostać zdyskwalifikowani z dalszego udziału w Plebiscycie.
 18. Zgłoszenia dotyczące naruszenia pkt 6. ust. 15 Regulaminu należy przesyłać na adres: admin@lubimyczytac.pl. Zgłoszenie powinno zawierać dokładny opis zdarzenia i w miarę możliwości wszelkie dowody potwierdzające naruszenie, w tym w szczególności zrzuty ekranu, linki, kopie korespondencji itp. Zgłoszenia nie mogą jednak zawierać treści bezprawnych, w tym zniesławiających lub naruszających dobre imię lub renomę innych osób.
 19. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo usunięcia z Plebiscytu Książki, Twórcy lub Filmu i Serialu, w przypadku, gdy działania podejmowane przez Autora, Wydawcę, Producenta, Twórcę, Dystrybutora Filmu i Serialu lub jakąkolwiek osobę trzecią działającą na zlecenie lub w porozumieniu z Autorem, Wydawcą, Dystrybutorem, Producentem lub Twórcą w trakcie trwania Plebiscytu naruszają powszechnie obowiązujące normy prawne, dobre obyczaje lub zasady współżycia społecznego.
 20. Zabronione jest:
  1. Oddawanie głosów z naruszeniem powszechnie obowiązujących norm prawnych dobrych obyczajów lub zasad współżycia społecznego,
  2. Zwiększanie liczby głosów przez działania niezgodne z Regulaminem, w tym zwłaszcza przez wykorzystywanie systemów masowych głosowań lub innego rodzaju automatycznych urządzeń i programów komputerowych powodujących naliczanie głosów nie oddanych bezpośrednio przez osoby fizyczne korzystające z adresu IP (np. botów itp.),
  3. Tworzenie przez osobę fizyczną odrębnych adresów IP wyłącznie w celu oddania głosu,
  4. Podejmowanie innych prób oszustwa w procesie oddawania głosów.
 21. Głosy, co do których powstanie podejrzenie, że zostały oddane w sposób nieregulaminowy, w szczególności z naruszeniem pkt 6 ust. 19, zostaną anulowane i nie zostaną wzięte pod uwagę w obliczaniu wyników głosowania.
 22. Głosy otrzymane po zakończeniu głosowania nie będą brane pod uwagę w obliczaniu wyników głosowania.
7. Ogłoszenie wyników we wszystkich kategoriach plebiscytu i nagrody
 1. Ogłoszenie laureatów Plebiscytu nastąpi w terminie do 14 dni od dnia zakończenia głosowania.
 2. Informacja o laureatach zostanie podana do publicznej wiadomości podczas uroczystej gali, która odbędzie się w Poznaniu lub na stronie głównej serwisu lubimyczytac.pl i w zakładce Plebiscytu oraz u patronów medialnych plebiscytu.
 3. Laureaci Plebiscytu otrzymają statuetki oraz prawo posługiwania się tytułem Laureata danej Kategorii.
 4. Tytuł laureata danej Kategorii jest przyznawany bez ograniczeń czasowych i może być wykorzystywany przez Autora, Wydawcę książek danego Autora, polskiego Dystrybutora Filmu i Serialu lub Twórcę w ramach promocji własnej działalności. Laureaci poszczególnych Kategorii oraz Wydawcy ich książek lub polscy Dystrybutorzy Filmu i Serialu są upoważnieni do posługiwania się znakiem graficznym Plebiscytu do celów promocji danego działalności danego Autora lub Twórcy bez ograniczeń czasowych i terytorialnych.
 5. Twórca, który zostanie laureatem Kategorii Specjalnej „Człowiek książki” otrzyma dodatkowo następujące nagrody:
  • nagrodę główną pieniężną w kwocie 10 tys. zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych),
  • nagrodę dodatkową pieniężną, stanowiącą równowartość podatku dochodowego od osób fizycznych z tytułu uzyskania nagrody głównej pieniężnej - Laureat zgadza się, że kwota dodatkowej nagrody pieniężnej przeznaczona zostanie na zapłatę przez Organizatora podatku należnego z tytułu wygranej nagrody głównej pieniężnej do właściwego urzędu skarbowego.
 6. W przypadku gdy Twórcą, który uzyska tytuł laureata Kategorii Specjalnej „Człowiek książki” jest zespół osób prowadzących działania w ramach jednej inicjatywy, takiemu zespołowi osób przysługuje jedna nagroda w wysokości określonej w pkt. 7 ust. 5.
 7. Laureatowi nie przysługuje prawo wymiany nagród na nagrodę innego rodzaju. Ponadto nagrody są osobiste i niezbywalne, tj. laureatowi nie przysługuje prawo przeniesienia prawa do uzyskania nagród na osoby trzecie.
 8. Nagrody pieniężne zostaną wydane w ciągu 30 dni od dnia ogłoszenia wyników Plebiscytu pod warunkiem przekazania przez laureata danych niezbędnych do wydania nagrody.
8. Przetwarzanie danych osobowych
 1. Administratorem danych osobowych Użytkowników, którzy biorą udział w głosowaniu internetowym w Plebiscycie, Autorów i Twórców, w tym laureatów, oraz osób składających reklamacje związane z Plebiscytem jest Organizator.
 2. Dane osobowe Autorów i Twórców, obejmujące imię i nazwisko lub pseudonim oraz wizerunek pochodzą z publicznie dostępnych źródeł, takich jak strony internetowe Wydawców lub kanały w mediach społecznościowych Twórców.
 3. Dane osobowe Użytkowników będą wykorzystywane w celu umożliwienia wzięcia udziału w głosowaniu internetowym w Plebiscycie oraz wyłonienia laureatów. Podstawą prawną przetwarzania danych jest niezbędność do wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit b RODO).
 4. Dane osobowe Autorów oraz Twórców będą wykorzystywane w celu nominacji w Plebiscycie, przeprowadzenia głosowania oraz wyłonienia laureatów. Podstawą prawną przetwarzania danych jest uzasadniony interes Administratora polegający na przeprowadzeniu Plebiscytu (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
 5. Dane osobowe laureatów będą przetwarzane w celu wydania nagród oraz w celach sprawozdawczości podatkowej. Podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność dla realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegającego na przeprowadzeniu Plebiscytu oraz wydaniu nagród. Podstawą prawną przetwarzania danych w celach sprawozdawczości podatkowej jest ich niezbędność dla realizacji obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c RODO).
 6. Dane osobowe osób składających reklamację będą przetwarzane w celu ustosunkowania się do reklamacji i przekazania odpowiedzi. Podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność dla realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegającego na konieczności rozpatrzenia reklamacji i udzielenia odpowiedzi na nią.
 7. Dane osobowe Użytkowników, Autorów i Twórców oraz osób składających reklamacje mogą być także przetwarzane w celu ustalenia lub dochodzenia roszczeń lub obrony przed takimi roszczeniami przez Administratora – podstawą prawną przetwarzania danych jest niezbędność dla realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegającego na obronie interesów gospodarczych.
 8. Podanie danych osobowych przez Użytkowników jest niezbędne do wzięcia udziału w Plebiscycie. Podanie danych osobowych przez laureata Kategorii Specjalnej „Człowiek książki” jest niezbędne do otrzymania nagrody finansowej. Podanie danych osobowych przez osobę składającej reklamację jest niezbędne do ustosunkowania się do niej i przekazania odpowiedzi.
 9. Dane osobowe będą przetwarzane przez czas niezbędny do realizacji celów przetwarzania, a w zakresie w jakim dane osobowe przetwarzane są na podstawie niezbędności dla realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora – do czasu zgłoszenia przez osobę, której dane dotyczą, skutecznego sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych. Okres przetwarzania danych osobowych może zostać każdorazowo przedłużony o okres przedawnienia roszczeń, jeżeli przetwarzanie danych osobowych będzie niezbędne w celu dochodzenia roszczeń lub obrony przed takimi roszczeniami przez Administratora. Po tym okresie dane będą przetwarzane jedynie w zakresie i przez czas wymagany przepisami prawa.
 10. Dane osobowe przetwarzane w związku z organizacją Plebiscytu mogą być przekazywane podmiotom świadczącym usługi na rzecz Administratora, takim jak dostawcy systemów informatycznych i usług IT oraz agencje marketingowe.
 11. Osobom, których dane przetwarza Organizator, przysługują następujące prawa: prawo żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz ich przenoszenia, jak również̇ do wniesienia skargi do organu nadzorczego. W celu skorzystania z powyższych praw należy skontaktować się z Organizatorem. Dane kontaktowe Organizatora wskazane są w pkt. 1 ust. 1 powyżej.
 12. Osoby, których dane Administrator przetwarza, mają prawo zgłoszenia sprzeciwu względem przetwarzania ich danych z przyczyn związanych z ich szczególną sytuacją, gdy podstawą prawną przetwarzania danych jest prawnie uzasadniony interes Administratora (np. polegającego na przeprowadzeniu Plebiscytu).
 13. Pozostałe informacje o przetwarzaniu danych osobowych przez Administratora dostępne są w Polityce Prywatności pod adresem https://lubimyczytac.pl/informacje-prawne#polityka-prywatnosci.
9. Postanowienia końcowe
 1. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się Regulamin Serwisu oraz przepisy Kodeksu Cywilnego i inne obowiązujące przepisy prawa polskiego.
 2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za:
  • problemy w funkcjonowaniu strony internetowej Plebiscytu, jeżeli nastąpiły one w odniesieniu do zdarzeń, których Organizator przy zachowaniu należytej staranności nie był w stanie przewidzieć lub którym nie mógł zapobiec, w szczególności w przypadku problemów związanych ze zdarzeniami losowymi o charakterze siły wyższej,
  • udział w Plebiscycie niezgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu oraz Regulaminu Serwisu i szkody tym spowodowane.
 3. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu w razie zmiany przepisów prawa, w celu zapewnienia właściwego przebiegu Plebiscytu i procedury wydania nagród lub w celu zapobieżenia nadużyciom, o ile takie zmiany nie będą powodować pogorszenia warunków uczestnictwa oraz głosowania w Plebiscycie. Organizator poinformuje o zmianach Regulaminu na stronie Plebiscytu.
 4. Reklamacje Użytkowników dotyczące usługi świadczonej drogą elektroniczną umożliwiającej dokonanie głosowania internetowego mogą być składane na zasadach określonych w Regulaminie Serwisu. Reklamacje będą rozpatrywane przez Organizatora w formie pisemnej, w terminie 14 dni od daty otrzymania reklamacji.
 5. Regulamin oraz dodatkowe informacje na temat Plebiscytu dostępne są na stronie https://lubimyczytac.pl/plebiscyt.
 6. Niniejszy Regulamin można utrwalić w postaci wydruku lub zapisu elektronicznego.
 7. Regulamin wchodzi w życie dnia 1 lutego 2024 roku.

Nominacje książek

Nominowane książki zostały wybrane spośród wszystkich książek zamieszczonych w Serwisie, które zostały wydane w okresie od 1 stycznia 2023r. do 31 grudnia 2023r.
Podczas nominacji książek zespół lubimyczytać.pl brał pod uwagę:
W pierwszej kolejności popularność Książki w Serwisie lubimyczytać.pl, na którą składają się:
 • liczbę ocen i opinii Użytkowników serwisu,
 • wartość średniej oceny książki wystawionej przez wszystkich Użytkowników od momentu wydania książki do dnia 31.12.2023,
 • aktywność użytkowników wokół danego tytułu (liczba wzmianek tytułu w dyskusjach),
W drugiej kolejności:
 • liczbę nagród przyznanych danej książce w Polsce i za granicą,
 • liczbę publikacji na temat danej książki w mediach ogólnopolskich i światowych,
 • popularność danej książki na rynku mierzoną na podstawie miejsc w zestawieniach w ogólnoświatowych mediach,
 • wartość literacką i artystyczną, na podstawie subiektywnej opinii zespołu oceniającego.

Nominacje Człowiek Książki

W Kategorii Specjalnej „Człowiek książki” mogą wziąć udział Twórcy prowadzący działania (inicjatywy) na rzecz książek w ramach mediów społecznościowych w okresie od 1 stycznia 2023r. do 31 grudnia 2023r.
Podczas nominacji Twórców zespół lubimyczytać.pl brał pod uwagę:
 • zasięgi, w tym liczbę obserwujących, polubienia, komentarze i liczbę udostępnień postów lub relacji we wszystkich kanałach social media prowadzonych przez Twórcę,
 • kreatywność / innowacyjność, w szczególności, czy Twórca wyróżnia się na tle innych influencerów, czy jego treści są innowacyjne, mają nieznaną wcześniej formułę, angażują społeczność oraz zawierają wysokiej jakości informacje,
 • liczba kanałów, na których działa Twórca, a także czy podejmowane przez Twórcę działania są dopasowane formułą do danego kanału,
 • różnorodność contentu, w tym w szczególności, stosowanie różnych formatów, kreatywność, niepowielanie sprawdzonych schematów,
 • działania Twórcy w społeczności książkowej, takie jak m.in. targi, festiwale, wyzwania, akcje charytatywne, współprace,
 • własne inicjatywy Twórcy na rzecz społeczności książkowej, takie jak m.in. spotkania literackie, maratony, wyzwania czytelnicze,
 • zaangażowanie / rozwój społeczności, w tym w szczególności liczbę komentarzy, reakcji, udostępnień oraz rozwój społeczności w ciągu ostatniego roku,
 • spójny wizerunek marki osobistej, w tym cechy wyróżniające Twórcę na tle innych twórców oraz bycie przez Twórcę ekspertem w danej dziedzinie,
 • zaangażowanie i korzystanie z serwisu lubimyczytac.pl - udział w dyskusjach, wyzwaniach czytelniczych, przytaczanie w swoim kanale ocen i opinii czytelników, pisanie opinii i recenzji, aktywne zachęcanie do głosowania na Książki Roku w minionych edycjach plebiscytu.

Nominacje ekranizacji

Filmy oraz seriale zostały nominowane do udziału w Plebiscycie przez zespół Lubimyczytać.pl pod przewodnictwem Tomasza Raczka. Podczas nominacji wzięto pod uwagę następujące kryteria:
 • liczbę nagród przyznanych danemu filmowi i serialowi w Polsce i za granicą,
 • liczbę publikacji na temat danego Filmu i Serialu w mediach ogólnopolskich i światowych,
 • popularność danego Filmu i Serialu na rynku mierzona na podstawie miejsc w zestawieniach w ogólnoświatowych mediach,
 • uznanie odbiorców i krytyków,
 • wartość artystyczną na podstawie subiektywnej opinii zespołu nominującego.

Dla wydawców

Bannery dla wydawców Pobierz [ZIP]
Logo plebiscytu Pobierz [PNG]
Informacja prasowa wyniki Pobierz [PDF]

Dla mediów i autorów

Informacja prasowa Pobierz [PDF]
Informacja prasowa Pobierz [DOCX]
Logo plebiscytu Pobierz [PNG]
Kryteria nominacji Pobierz [JPG]
Materiały dzwiękowe Pobierz [ZIP]
Informacja prasowa wyniki Pobierz [PDF]

Wcześniejsze edycje

Zobacz Książki Roku 2022
197553
oddanych głosów
Zobacz, kto wygrał plebiscyt
Zobacz Książki Roku 2021
155882
oddanych głosów
Zobacz, kto wygrał plebiscyt
Zobacz Książki Roku 2020
200757
oddanych głosów
Zobacz, kto wygrał plebiscyt
Zobacz Książki Roku 2019
254412
oddanych głosów
Zobacz, kto wygrał plebiscyt
Zobacz Książki Roku 2018
130895
oddanych głosów
Zobacz, kto wygrał plebiscyt
Zobacz Książki Roku 2017
117524
oddanych głosów
Zobacz, kto wygrał plebiscyt
Zobacz Książki Roku 2016
110910
oddanych głosów
Zobacz, kto wygrał plebiscyt
Zobacz Książki Roku 2015
100288
oddanych głosów
Zobacz, kto wygrał plebiscyt
plebiscyt książka roku 2023
Współorganizator Międzynarodowe Targi Poznańskie
Partnerzy
Patronat honorowy Poznan.pl
Patroni medialni

Zapraszamy do dyskusji

Zobacz wszystkie artykuły