Plebiscyt Książka Roku 2020. Poznaj Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich

LubimyCzytać
23.02.2021

Do 28 lutego możecie głosować na organizacje, które w czasie pandemii prężnie działały na rzecz książek i czytania. Na Wasze głosy czeka pięć fundacji i stowarzyszeń, a wśród nich również Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich. Jakie stawia przed sobą cele? Jak wygląda codzienna działalność Stowarzyszenia? Na nasze pytania odpowiedziała Aldona Zawałkiewicz.

Plebiscyt Książka Roku 2020. Poznaj Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich

W Plebiscycie Książka Roku 2020 oddano już ponad 170 tysięcy głosów! Czy wybraliście już Fundację lub Stowarzyszenie ubiegłych 12 miesięcy? Jeśli nie – pomożemy w wyborze! Na łamach lubimyczytać.pl zaprezentujemy każdą nominowaną organizację, byście mogli zdecydować, która Waszym zdanie zasługuje na najwyższą wygraną.

W kategorii Fundacja / Stowarzyszenie Roku nominowane jest 5 organizacji pozarządowych, które aktywnie i efektywnie wspierały środowisko literackie oraz czytelników w 2020 roku. Za określone miejsce zdobyte w głosowaniu, Allegro przyzna dofinansowania w wysokości od 30 do 70 tys. złotych. Łącznie wsparcie finansowe wynosi aż 250 tys. złotych.

Prezentowaliśmy już sukcesy i cele czterech z pięciu nominowanych organizacji: Fundacji Powszechnego CzytaniaFundacji „ABCXXI – Cała Polska czyta dzieciom”, Fundacji Wisławy Szymborskiej, a także Stowarzyszenia Unia Literacka. Teraz czas na Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich. O jego pracy opowiada nam Aldona Zawałkiewicz, Dyrektor Biura Zarządu Głównego Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich.

Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich, www.spb.pl

Ewa Cieślik: Jakie priorytety i zadania stawia sobie Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich?

Aldona Zawałkiewicz: Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich jest organizacją pożytku publicznego, o blisko stuletniej tradycji, zrzeszającą 6 tys. osób związanych z bibliotekarstwem i informacją naukową, ze wszystkich typów bibliotek: publicznych, akademickich, naukowych, specjalnych, szkolnych i pedagogicznych.

Reklama

Działa na rzecz rozwoju bibliotekarstwa i integracji środowiska. Dużą wagę przywiązuje do promocji czytelnictwa i działań bibliotek w tym obszarze. Skupia swoją uwagę na zawodzie bibliotekarza i rozwoju partnerstwa na rzecz wzmocnienia potencjału bibliotek i ich roli w środowiskach lokalnych. Szczególne miejsce w swoich działaniach poświęca doskonaleniu zawodowemu bibliotekarzy poprzez organizację szkoleń oraz prowadzenie Wydawnictwa Naukowego i Edukacyjnego SBP.

Jak wygląda codzienna działalność stowarzyszenia, jakie projekty rozwija?

SBP reprezentuje środowisko polskich bibliotekarzy i prowadzi szereg projektów i działań, w tym eksperckich (współpraca z urzędami centralnymi i samorządowymi, Biblioteką Narodową, Krajową Radą Biblioteczną, innymi instytucjami oraz organizacjami pozarządowymi). Opiniuje i tworzy uregulowania prawne oraz programy ogólnopolskie i regionalne mające wpływ na rozwój bibliotek i zawodu bibliotekarza. Działa na rzecz integracji pracowników bibliotek i środowisk związanych naukowo i/lub zawodowo z bibliotekarstwem, książką i informacją naukową. 

Inicjuje i wdraża projekty (np. Analiza Funkcjonowania Bibliotek), badania (np. satysfakcja użytkowników bibliotek) i programy w o zasięgu ogólnopolskim, m.in.: Tydzień Bibliotek, Mistrz Promocji Czytelnictwa, Bibliotekarz Roku.

Reklama

Prowadzi sekcje, komisje i zespoły (np. Zespół do spraw Bibliografii Regionalnej, Sekcja Fonotek, Sekcja Bibliotek Muzycznych, Sekcja Bibliotek Muzeów, Galerii i Instytucji Kultury). Prowadzi działalność informacyjną, m.in. za pośrednictwem ogólnopolskiego portalu bibliotekarskiego SBP i mediów społecznościowych SBP oraz działalność edukacyjną organizując konferencje, seminaria, szkolenia dla bibliotekarzy i prowadząc własne Wydawnictwo. 

Podczas pandemii realizowali Państwo projekt #niezostawiamczytelnika. Na czym on polegał?

Projekt #NieZostawiamCzytelnika – akcja zainicjowana przez Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich miała na celu promowanie dostępu do kultury i informacji w czasie pandemii Covid-19 i polegała na: informowaniu o ciekawych i wartościowych wydarzeniach literackich realizowanych online. Dużym zainteresowaniem cieszył się organizowany przez SBP cykl spotkań z pisarzami pt. „Autor wieczorową porą”. Ważną częścią akcji było też organizowanie bezpłatnych webinariów, przeprowadzanie warsztatów online dla bibliotekarzy oraz wszystkich zainteresowanych samokształceniem i doskonaleniem w zakresie m.in. RODO, mediów społecznościowych i nowych technologii.

Reklama

Stowarzyszenie może pochwalić się ponad stuletnią tradycją. Który zrealizowany do tej pory projekt uważa Pani za największy sukces organizacji?

Za największy sukces Stowarzyszenia należy uznać cykliczną realizację dwóch ogólnopolskich projektów – Tydzień Bibliotek (od 18 lat promujący działania czytelnicze realizowane przez biblioteki) i projekt badawczy Analiza Funkcjonowania Bibliotek, którego celem jest badanie efektywności bibliotek. W realizację obu projektów włączają się od lat bibliotekarze reprezentujący wszystkie typy bibliotek.

Jak chcą Państwo wykorzystać środki z Plebiscytu Książka Roku 2020? Jakie plany na przyszłość ma Stowarzyszenie?

Środki z Plebiscytu Książka Roku 2020 r. chcielibyśmy przeznaczyć na modernizację portalu SBP i kontynuację akcji #NieZostawiamCzytelnika. Działaniem objęci zostaną dotychczasowi adresaci literackiej oferty bibliotek oraz grupy ze szczególnie utrudnionym dostępem do wydarzeń kulturalnych online, przede wszystkim osoby z niepełnosprawnościami (m.in.sensorycznymi, ruchowymi, psychicznymi i innymi). Działania promowane w kampanii będą zróżnicowane ze względu na sposób dotarcia do odbiorców. Dzięki możliwości użycia nowych rozwiązań technologicznych, żadna z wymienionych grup odbiorców nie będzie wykluczona z udziału w życiu kulturalnym.

Aldona Zawałkiewicz, SBP

Aldona Zawałkiewicz – Dyrektor Biura Zarządu Głównego Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich.

Zagłosuj w Plebiscycie i wybierz Fundację / Stowarzyszenie Roku 2020. Organizacje działające na rzecz czytelnictwa czekają na głosy! 

[ec],[aj]

Reklama

komentarze [5]

Sortuj:
192
60
25.02.2021 13:12

Walcie sie na ryj z konkursem w stylu komuchów z PRL - tylko poprawne politycznie ksiazki w konkursie.

Nie glosuje.


45
0
25.02.2021 12:50

Dlaczego nie ma bestsellera R.A. Ziemkiewicza?


287
102
25.02.2021 13:02

Bo konkurencja w tym roku silna i przegrał ;)
https://www.swiatksiazki.pl/mein-kampf-edycja-krytyczna-6722140-ksiazka.html


174
12
25.02.2021 11:25

Czemu nie zostala dodan ksiazka Ziemkiewicza? https://dorzeczy.pl/kultura/173691/plebiscyt-ksiazka-roku-2020-bez-ksiazki-rafala-ziemkiewicza-dlaczego.html


2946
4
23.02.2021 12:49

Zapraszamy do dyskusji.


zgłoś błąd