Nowości

Zapowiedzi

cykle z kategorii technika

Ocena cyklu: 0,0 / 10
`

popularni autorzy technika

Adam Słodowy
Ocena książek:
7,1 / 10
7 książek
0 cykli
Pisze książki z:
2 fanów
Cytaty z kategorii technika

Dotyk książki, poczucie w ręku jej ciężaru, szelest przewracanych stron, zapach papieru i farby drukarskiej - wszystkie te elementy tworzą kulturowy i semiotyczny kontekst dla lektury, dając odbiorcy ocenę całości, zanim zacznie czytać pojedyncze strony.

Krzysztof Lenk Krótkie teksty o sztuce projektowania

Pojawiła się bowiem tendencja do unikania wyrażenia 'biblioteka', konotującego - jak się okazuje - treści przestarzałe, nieatrakcyjne, słowem: passé. Wychodząc z założenia, że efektywnym sposobem na przyciągnięcie nowych użytkowników będzie unikanie słowa, które może kojarzyć się z książkami, czytaniem i ciszą, organizatorzy bibliotek i wtórujący im komentatorzy życia społecznego wprowadzają w jego miejsce nowe, zwykle eufemistyczne wyrażenia: 'mediateka', różnego rodzaju centra: od 'centrum nauki' (w sensie uczenia się) lub 'centrum medialnego', do 'infocentrum' i 'multicentrum'.

Tomasz Kruszewski Przestrzenie biblioteki. O symbolicznej, fizycznej i społecznej obecności instytucji

Cała różnorodność życia otwiera się przed nami, gdy poruszamy się pieszo.

Jan Gehl Miasta dla ludzi

Asfalt jest materiałem trudnym. Na tyle trudnym, że wielu od niego ucieka, kierując się w stronę materiałów łatwiejszych. Asfalt jest czarny. Tak czarny, że nieprzenikniony i kojarzący się nieuchronnie z "czarną magią". Część asfaltowa laboratorium drogowego najbardziej kojarzy się z laboratorium średniowiecznego maga i alchemika.

Krzysztof Błażejowski Technologia warstw asfaltowych

Na wstępie zapamiętaj być może szokującą przestrogę - arytmetyka zmiennopozycyjna to zło.

Tomasz Francuz Język C dla mikrokontrolerów AVR. Od podstaw do zaawansowanych aplikacji

wydarzenia i artykuły

Reklama

Quizy

zgłoś błąd