{"code":"OK","msg":null,"data":{"list":{"1710":{"properties":{"account_amount":{"required":true,"default":0},"administrators":{"required":true,"default":null},"created":{"required":true,"default":null},"description":{"required":true,"default":null},"id":{"required":true,"default":null},"id_creator":{"required":true,"default":null},"id_group_category":{"required":true,"default":null},"is_closed":{"required":true,"default":false},"is_official":{"required":true,"default":false},"is_public":{"required":true,"default":true},"last_active":{"required":true,"default":null},"logo":{"required":true,"default":null},"moderation":{"required":true,"default":null},"moderators":{"required":true,"default":null},"name":{"required":true,"default":null},"post_amount":{"required":true,"default":0},"tags":{"required":true,"default":null},"topic_amount":{"required":true,"default":0},"use_form":{"required":true,"default":false},"visibility":{"required":true,"default":null},"count_discussions":{"required":false,"default":null},"count_readers":{"required":false,"default":null},"count":{"required":false,"default":null}},"cache":null,"fields":null,"validationErrors":[],"observersData":null,"account_amount":0,"administrators":null,"created":null,"description":"Oficjalna grupa serwisu LubimyCzyta\u0107.pl. W tej grupie przeprowadzamy rozmowy z t\u0142umaczami. Aby uczestniczy\u0107 w rozmowach trzeba by\u0107 zapisanym do tej grupy.","id":"1710","id_creator":null,"id_group_category":null,"is_closed":false,"is_official":false,"is_public":true,"last_active":"2019-08-21 21:40:36.443251","logo":null,"moderation":null,"moderators":null,"name":"Rozmowy z t\u0142umaczami","post_amount":0,"tags":null,"topic_amount":0,"use_form":false,"visibility":null,"count_discussions":"8","count_readers":"8","count":"7","groupTopic":{"properties":{"author":{"required":true,"default":null},"closed":{"required":true,"default":false},"created":{"required":true,"default":null},"date_to":{"required":true,"default":null},"id":{"required":true,"default":null},"id_account":{"required":true,"default":null},"id_group":{"required":true,"default":null},"last_active_account":{"required":true,"default":false},"last_active_time":{"required":true,"default":false},"post_amount":{"required":true,"default":0},"published":{"required":true,"default":true},"published_last_post":{"required":true,"default":null},"sticky":{"required":true,"default":false},"time_from":{"required":true,"default":null},"title":{"required":true,"default":null},"view_amount":{"required":true,"default":0},"win_committed":{"required":true,"default":null},"with_images":{"required":true,"default":false},"account_name":{"required":false,"default":false},"account_surname":{"required":false,"default":false},"privacy_name_level":{"required":false,"default":false},"pagination_count":{"required":false,"default":false},"last_post":{"required":false,"default":false},"group":{"required":false,"default":null},"account":{"required":false,"default":null}},"cache":null,"fields":null,"validationErrors":[],"observersData":null,"author":"{1940706,Teresa}","closed":"f","created":"2019-08-21 21:40:36.417616","date_to":null,"id":"20956","id_account":"1940706","id_group":"1710","last_active_account":"{1940706,0,Teresa}","last_active_time":"2019-08-21 21:40:36.417616","post_amount":"1","published":"t","published_last_post":null,"sticky":"f","time_from":"2019-08-21 21:40:36.417616","title":"Wlodzimierz Komar","view_amount":"138","win_committed":null,"with_images":"f","account_name":"Teresa","account_surname":false,"privacy_name_level":"znajomi","pagination_count":1,"last_post":false,"group":null,"account":null},"account":{"properties":{"Id":{"required":true,"default":null},"Name":{"required":true,"default":null},"NamePrivacy":{"required":true,"default":null},"Surname":{"required":true,"default":null},"City":{"required":false,"default":null},"Email":{"required":true,"default":null},"Password":{"required":false,"default":null},"Emailtmp":{"required":false,"default":null},"Created":{"required":false,"default":null},"Gender":{"required":false,"default":null},"LastLogin":{"required":false,"default":null},"DateOfBirth":{"required":false,"default":null},"DescAbout":{"required":false,"default":null},"DescWWW":{"required":false,"default":null},"AccountStatus_Id":{"required":false,"default":[]},"FacebookUid":{"required":false,"default":null},"Authorofficial_id":{"required":false,"default":null},"Search_NameSurname":{"required":false,"default":null},"Isdeleted":{"required":false,"default":null},"IsBanned":{"required":false,"default":null},"Createdip":{"required":true,"default":null},"ZodiacSign":{"required":false,"default":0},"TranslatorOfficial_Id":{"required":false,"default":null},"StatBooks":{"required":true,"default":null},"ProfilPrivacy":{"required":false,"default":null},"LibraryPrivacy":{"required":false,"default":null},"AgePrivacy":{"required":false,"default":null},"StatsPrivacy":{"required":false,"default":null},"FeedSettings":{"required":false,"default":null},"AccountStatus":{"required":false,"default":null},"FbPublishActivities":{"required":false,"default":null},"NotificationsSettings":{"required":false,"default":null},"NewsletterOffer":{"required":false,"default":null},"ApiAccess":{"required":false,"default":null},"HashType":{"required":false,"default":null},"Hash":{"required":false,"default":null},"HashExpireTime":{"required":false,"default":null},"CreatedIP":{"required":false,"default":null},"AuthorOfficial_Id":{"required":false,"default":null},"UserFunction":{"required":false,"default":null},"UserFunctionName":{"required":false,"default":null},"Avatar":{"required":false,"default":null},"AutoLogout":{"required":false,"default":null},"Groups":{"required":false,"default":null},"StatSettings":{"required":false,"default":null}},"cache":null,"fields":null,"validationErrors":[],"observersData":null,"Id":"1940706","Name":"Teresa","NamePrivacy":"znajomi","Surname":null,"City":null,"Email":"hebammenpraxis.stammel@googlemail.com","Password":"ad1839e49134ec6ffb0e54aace1ee366","Emailtmp":null,"Created":"2019-08-21 21:20:57","Gender":null,"LastLogin":"2019-08-23 08:00:46","DateOfBirth":null,"DescAbout":null,"DescWWW":null,"AccountStatus_Id":"4","FacebookUid":null,"Authorofficial_id":null,"Search_NameSurname":"Teresa","Isdeleted":null,"IsBanned":null,"Createdip":null,"ZodiacSign":0,"TranslatorOfficial_Id":null,"StatBooks":null,"ProfilPrivacy":"znajomi","LibraryPrivacy":"znajomi","AgePrivacy":"znajomi","StatsPrivacy":"znajomi","FeedSettings":"{new-book,new-quote,new-friend,new-post,fan-author,new-author,add-book,feed-target-zodiac,fan-translator}","AccountStatus":"Czytelnik","FbPublishActivities":"Zawsze","NotificationsSettings":"friends-request,friends-accepted,followers,pluses,phorum,phorum-reply,lcaward2015,job-new-post,lcaward2016","NewsletterOffer":"tak","ApiAccess":"nie","HashType":null,"Hash":null,"HashExpireTime":"-infinity","CreatedIP":"79.222.34.64","AuthorOfficial_Id":null,"UserFunction":null,"UserFunctionName":null,"Avatar":null,"AutoLogout":null,"Groups":["1","38","69","154","199","433","707","1710"],"StatSettings":{"onlyBooksWithReadEndDate":"0"}},"groupTopicPost":{"properties":{"id":{"required":false,"default":null,"type":"numeric","options":[]},"id_topic_group":{"required":false,"default":null,"type":"numeric","options":[]},"id_account":{"required":false,"default":null,"type":"numeric","options":[]},"content":{"required":false,"default":"","type":"standard_text","options":[]},"created":{"required":true,"default":null,"type":"standard_text","options":[]},"edit_form_open_time":{"required":true,"default":null,"type":"standard_text","options":[]},"edit_form_open_id_account":{"required":false,"default":null,"type":"standard_text","options":[]},"id_response_to":{"required":true,"default":null,"type":"numeric","options":[]},"spam_counter":{"required":true,"default":[],"type":null,"options":[]},"win":{"required":false,"default":null,"type":"standard_text","options":[]}},"cache":null,"fields":null,"validationErrors":[],"observersData":null,"id":"875178","id_topic_group":"20956","id_account":"1940706","content":"Szukam W\u0142odzimierza Komara ur. 28.10.1951 roku w Moskwie .Prosze o pomoc ostatnie mi znane miejsce zamieszkania Warszawa Al niepodleg\u0142o\u015bci 127albo 117. Bardzo prosze o odpowiedz\n.","created":"2019-08-21 21:40:36.43279","edit_form_open_time":null,"edit_form_open_id_account":null,"id_response_to":null,"spam_counter":[],"win":null}}},"count":7,"nextPage":false,"moreLink":"hide","content":"
zgłoś błąd