Książki z serii "Problemy Pracy Socjalnej"
Socjologia a edukacja socjalna
Socjologia a edukacja socjalna
Krzysztof Piątek
Seria: Problemy Pracy Socjalnej
0 (0 ocen i 0 opinii)
Wielowymiarowość pracy socjalnej
Wielowymiarowość pracy socjalnej
Krzysztof Frysztacki, Krzysztof Piątek
Seria: Problemy Pracy Socjalnej
0 (0 ocen i 0 opinii)
Działanie społeczne w pracy socjalnej na progu XXI wieku
Działanie społeczne w pracy socjalnej na progu XXI wieku
Ewa Kantowicz, Andrzej Olubiński
Seria: Problemy Pracy Socjalnej
0 (0 ocen i 0 opinii)
Socjologia i polityka społeczna a aktualne problemy pracy socjalnej. Dylematy teorii i praktyki społecznej
Socjologia i polityka społeczna a aktualne problemy pracy socjalnej. Dylematy teorii i praktyki społecznej
Krzysztof Piątek, Kazimiera Wódz
Seria: Problemy Pracy Socjalnej
0 (0 ocen i 0 opinii)
Praca Socjalna. Aspekty humanistyczne i pedagogiczne. Teoria i praktyka
Praca Socjalna. Aspekty humanistyczne i pedagogiczne. Teoria i praktyka
Andrzej Olubiński
Seria: Problemy Pracy Socjalnej
0 (0 ocen i 0 opinii)
Ekskluzja i inkluzja społeczna. Diagnoza - uwarunkowania - kierunki działań
Ekskluzja i inkluzja społeczna. Diagnoza - uwarunkowania - kierunki działań
Krystyna Faliszek, Jolanta Grotowska-Leder
Seria: Problemy Pracy Socjalnej
0 (0 ocen i 0 opinii)
Wolontariat w obszarze humanistycznych wyzwań opiekuńczych
Wolontariat w obszarze humanistycznych wyzwań opiekuńczych
Barbara Kromolicka
Seria: Problemy Pracy Socjalnej
0 (0 ocen i 0 opinii)
Praca socjalna w organizacjach pozarządowych. Z problemów działania i kształcenia
Praca socjalna w organizacjach pozarządowych. Z problemów działania i kształcenia
Barbara Kromolicka
Seria: Problemy Pracy Socjalnej
6 (1 ocen i 0 opinii)
Człowiek w obliczu wykluczenia i marginalizacji społecznej. Wokół zagadnień teoretycznych
Człowiek w obliczu wykluczenia i marginalizacji społecznej. Wokół zagadnień teoretycznych
Stanisław Kawula, Katarzyna Białobrzeska
Seria: Problemy Pracy Socjalnej
0 (0 ocen i 0 opinii)
Wykluczenie i marginalizacja społeczna. Wokół problemów diagnostycznych i reintegracji psychospołecznej
Wykluczenie i marginalizacja społeczna. Wokół problemów diagnostycznych i reintegracji psychospołecznej
Stanisław Kawula, Katarzyna Białobrzeska
Seria: Problemy Pracy Socjalnej
0 (0 ocen i 0 opinii)
Uczestnictwo społeczne młodzieży. Możliwości działań - opinie i postawy
Uczestnictwo społeczne młodzieży. Możliwości działań - opinie i postawy
Agnieszka Naumiuk
Seria: Problemy Pracy Socjalnej
0 (0 ocen i 0 opinii)
Aktywna polityka społeczna z perspektywy Europy socjalnej
Aktywna polityka społeczna z perspektywy Europy socjalnej
Arkadiusz Karwacki, Krzysztof Piątek
Seria: Problemy Pracy Socjalnej
0 (0 ocen i 0 opinii)
Praca socjalna wobec nowych obszarów wykluczenia społecznego. Modele teoretyczne, potrzeby praktyki
Praca socjalna wobec nowych obszarów wykluczenia społecznego. Modele teoretyczne, potrzeby praktyki
Kazimiera Wódz, Sabina Pawlas-Czyż
Seria: Problemy Pracy Socjalnej
0 (0 ocen i 0 opinii)
Aktywizacja - Integracja - Spójność społeczna. W poszukiwaniu innowacyjnych rozwiązań w obszarze polityki społecznej i pracy socjalnej
Aktywizacja - Integracja - Spójność społeczna. W poszukiwaniu innowacyjnych rozwiązań w obszarze polityki społecznej i pracy socjalnej
Krystyna Faliszek, Kazimiera Wódz
Seria: Problemy Pracy Socjalnej
0 (0 ocen i 0 opinii)
Człowiek stary w domu pomocy społecznej. Z perspektywy polityki społecznej i pracy socjalnej
Człowiek stary w domu pomocy społecznej. Z perspektywy polityki społecznej i pracy socjalnej
Andrzej Mielczarek
Seria: Problemy Pracy Socjalnej
3 (1 ocen i 0 opinii)

zgłoś błąd zgłoś błąd