Książki z tagiem „praca socjalna”
 • Metodyka działania asystenta rodziny. Podejście skoncentrowane na rozwiązaniach w pracy socjalnej
  Metodyka działania asystenta rodziny. Podejście skoncentrowane na rozwiązaniach w pracy socjalnej
  Autor: Izabela Krasiejko
  [W związku ze zmianami prawnymi wprowadzonymi w styczniu 2011 roku, niektóre z informacji podanych w książce uległy przedawnieniu. W przygotowaniu wydanie drugie, poprawione i rozszerzone.] Praca z r...
  czytelników: 11 | opinie: 0 | ocena: 7,2 (5 głosów)
 • Dialog Motywujący w teorii i praktyce. Motywowanie do zmiany w pracy socjalnej i terapii
  Dialog Motywujący w teorii i praktyce. Motywowanie do zmiany w pracy socjalnej i terapii
  Autorzy: Izabela Krasiejko, Jadwiga M. Jaraczewska
  Książka "Dialog Motywujący w teorii i praktyce. Motywowanie do zmiany w pracy socjalnej i terapii" została przygotowana przez zespół autorski związany z Polskim Towarzystwem Terapii Motywu...
  czytelników: 10 | opinie: 0 | ocena: 6,67 (3 głosy)
 • Praca socjalna. Kształcenie – działanie - konteksty
  Praca socjalna. Kształcenie – działanie - konteksty
  Autorzy: Anna Kanios, Marta Czechowska-Bieluga
  Celem przedkładanego Czytelnikowi tomu jest ukazanie wybranych obszarów pracy socjalnej warunkowanych dynamiką zmian – głównie demograficznych i społeczno-gospodarczych – występujących we współczesnym...
  czytelników: 8 | opinie: 0 | ocena: 7 (2 głosy)
 • Praca socjalna z osobami chorującymi psychicznie. Studium socjologiczne
  Praca socjalna z osobami chorującymi psychicznie. Studium socjologiczne
  Autor: Hubert Kaszyński
  Monografia napisana jest w sposób oryginalny i głęboko refleksyjny, skłania czytelnika do zadumy nad relacjami i więziami społecznymi, nad odpowiedzialnością za godne i podmiotowe traktowanie człowie...
  czytelników: 6 | opinie: 0 | ocena: 0 (0 głosów)
 • Elementarne pojęcia pedagogiki społecznej i pracy socjalnej
  Elementarne pojęcia pedagogiki społecznej i pracy socjalnej
  Autorzy: Tadeusz Pilch, Danuta Lalak
  Jest to właściwie słownik pedagogiki społecznej, który prezentuje w sposób encyklopedyczny podstawowe wiadomości na ten temat. Powstał dzięki zbiorowemu wysiłkowi wielu ludzi, zajmujących się zagadni...
  czytelników: 4 | opinie: 1 | ocena: 4 (2 głosy)
 • Zagadnienie integracji systemu społecznego. Studium z zakresu teorii socjologii
  Zagadnienie integracji systemu społecznego. Studium z zakresu teorii socjologii
  Autor: Władysław Jacher
  "Integracja jest istotnym procesem społecznym w którym różne elementy składowe, poprzez wzajemne oddziaływanie, tworzą pewne struktury, scalające się w system społeczny nowej jakości. Jako proces...
  czytelników: 4 | opinie: 0 | ocena: 4 (1 głos)
 • Człowiek stary w domu pomocy społecznej. Z perspektywy polityki społecznej i pracy socjalnej
  Człowiek stary w domu pomocy społecznej. Z perspektywy polityki społecznej i pracy socjalnej
  Autor: Andrzej Mielczarek
  Licząca 420 stron książka Andrzeja Mielczarka zatytułowana "Człowiek stary w domu pomocy społecznej. Z perspektywy polityki społecznej i pracy socjalnej" jest kolejną pozycją, która ukazała...
  czytelników: 3 | opinie: 0 | ocena: 3 (1 głos)
 • Praca socjalna w służbie ludziom
  Praca socjalna w służbie ludziom
  Autor: Arkadiusz Żukiewicz
  "Praca socjalna w służbie ludziom" jest kolejną książką, która ukazała się w serii "Problemy pracy socjalnej". Zawarta w niej - jak to odnotowuje we Wstępie jej redaktor naukowy Ar...
  czytelników: 3 | opinie: 0 | ocena: 5 (1 głos)
 • Więź społeczna w teorii i praktyce
  Więź społeczna w teorii i praktyce
  Autor: Władysław Jacher
  "Gdybym miał określić główne zadania tej publikacji, to powiedziałbym, że sprowadzają się one do: 1) uporządkowania istniejących aktualnie poglądów na temat więzi społecznej i próby wysunięcia własnyc...
  czytelników: 3 | opinie: 0 | ocena: 0 (0 głosów)
 • Praca socjalna - Podejście Skoncentrowane na Rozwiązaniach
  Praca socjalna - Podejście Skoncentrowane na Rozwiązaniach
  Autor: Jacek Szczepkowski
  "Praca socjalna - Podejście Skoncentrowane na Rozwiązaniach" to druga książka Jacka Szczepkowskiego pokazująca możliwości wykorzystania w praktyce społecznej wymienionej w jej tytule metody....
  czytelników: 3 | opinie: 0 | ocena: 6 (2 głosy)
 • W kręgu zagadnień pracy socjalnej
  W kręgu zagadnień pracy socjalnej
  Autorzy: Anna Staszewska Kwak, Ewa Wyrwich-Hejduk
  Praca socjalna, pracownik socjalny, rodzina – to główne pojęcia przewijające się w prezentowanym podręczniku. Gama problemów znajdujących się w obrębie pracy socjalnej wskazuje na istnienie realnych p...
  czytelników: 2 | opinie: 0 | ocena: 4 (1 głos)
 • Zawód asystenta rodziny w procesie profesjonalizacji. Wstęp do teorii i praktyki nowej profesji społecznej
  Zawód asystenta rodziny w procesie profesjonalizacji. Wstęp do teorii i praktyki nowej profesji społecznej
  Autor: Izabela Krasiejko
  Książka Izabeli Krasiejko zatytułowana "Zawód asystenta rodziny w procesie profesjonalizacji. Wstęp do teorii i praktyki nowej profesji społecznej" stanowi efekt zarówno studiów teorety...
  czytelników: 2 | opinie: 0 | ocena: 0 (0 głosów)
 • Wolontariat w obszarze humanistycznych wyzwań opiekuńczych
  Wolontariat w obszarze humanistycznych wyzwań opiekuńczych
  Autor: Barbara Kromolicka
  Książka składa się z trzech części: "Humanistyczny wymiar wyzwań opiekuńczych współczesności", "Wolontariat w ruchu opiekuńczym" oraz "Pomoc społeczna w społeczeństwie obywate...
  czytelników: 2 | opinie: 0 | ocena: 0 (0 głosów)
 • Z pomocą człowiekowi. Wsparcie i opieka w sytuacji nieuleczalnej choroby
  Z pomocą człowiekowi. Wsparcie i opieka w sytuacji nieuleczalnej choroby
  Autor: Barbara Kromolicka
  Praca zbiorowa pt. "Z pomocą człowiekowi. Wsparcie i opieka w sytuacji nieuleczalnej choroby" zredagowana przez prof. Barbarę Kromolicką jest książką szczególną. W wymowny sposób jej wartośc...
  czytelników: 2 | opinie: 0 | ocena: 0 (0 głosów)
 • O SOS Wioskach Dziecięcych
  O SOS Wioskach Dziecięcych
  Autor: Mieczysław Łobocki
  Publikację można uznać za kompendium wiedzy o SOS Wioskach Dziecięcych. Oparto ją przede wszystkim na dostępnej literaturze przedmiotu, danych zaczerpniętych z internetu oraz materiałach opracowanych...
  czytelników: 1 | opinie: 0 | ocena: 0 (0 głosów)

zgłoś błąd zgłoś błąd