Książki z tagiem „pomoc spoleczna”
 • Nędzarze w średniowiecznej Europie
  Nędzarze w średniowiecznej Europie
  Autor: Jean-Louis Goglin
  Człowiek zawsze był, jest i będzie skazany na cierpienie. Towarzyszą mu stale ubóstwo materialne i nędza moralna, bądź nędza materialna i ubóstwo moralne. Historia średniowiecza potwierdza tę regułę....
  czytelników: 19 | opinie: 1 | ocena: 7,4 (5 głosów)
 • Dialog Motywujący w teorii i praktyce. Motywowanie do zmiany w pracy socjalnej i terapii
  Dialog Motywujący w teorii i praktyce. Motywowanie do zmiany w pracy socjalnej i terapii
  Autorzy: Izabela Krasiejko, Jadwiga M. Jaraczewska
  Książka "Dialog Motywujący w teorii i praktyce. Motywowanie do zmiany w pracy socjalnej i terapii" została przygotowana przez zespół autorski związany z Polskim Towarzystwem Terapii Motywu...
  czytelników: 10 | opinie: 0 | ocena: 6,67 (3 głosy)
 • Człowiek stary w domu pomocy społecznej. Z perspektywy polityki społecznej i pracy socjalnej
  Człowiek stary w domu pomocy społecznej. Z perspektywy polityki społecznej i pracy socjalnej
  Autor: Andrzej Mielczarek
  Licząca 420 stron książka Andrzeja Mielczarka zatytułowana "Człowiek stary w domu pomocy społecznej. Z perspektywy polityki społecznej i pracy socjalnej" jest kolejną pozycją, która ukazała...
  czytelników: 3 | opinie: 0 | ocena: 3 (1 głos)
 • Praca socjalna w służbie ludziom
  Praca socjalna w służbie ludziom
  Autor: Arkadiusz Żukiewicz
  "Praca socjalna w służbie ludziom" jest kolejną książką, która ukazała się w serii "Problemy pracy socjalnej". Zawarta w niej - jak to odnotowuje we Wstępie jej redaktor naukowy Ar...
  czytelników: 3 | opinie: 0 | ocena: 5 (1 głos)
 • Praca socjalna - Podejście Skoncentrowane na Rozwiązaniach
  Praca socjalna - Podejście Skoncentrowane na Rozwiązaniach
  Autor: Jacek Szczepkowski
  "Praca socjalna - Podejście Skoncentrowane na Rozwiązaniach" to druga książka Jacka Szczepkowskiego pokazująca możliwości wykorzystania w praktyce społecznej wymienionej w jej tytule metody....
  czytelników: 3 | opinie: 0 | ocena: 6 (2 głosy)
 • Wybrane zagadnienia pomocy społecznej i opieki w Polsce w okresie ponowoczesności
  Wybrane zagadnienia pomocy społecznej i opieki w Polsce w okresie ponowoczesności
  Autor: Anna Zawada
  W prezentowanej publikacji zostały przedstawione rodzime działania pomocowe i opiekuńcze skierowane do wybranych grup społecznych w szczególności narażonych w okresie ponowoczesności na margina...
  czytelników: 2 | opinie: 0 | ocena: 7 (1 głos)
 • Zawodowa miłość. O opiece nad dziećmi w pogotowiach rodzinnych.
  Zawodowa miłość. O opiece nad dziećmi w pogotowiach rodzinnych.
  Autor: Jan Basiaga
  Jednym z typów rodzin zastępczych wspierających rodziny naturalne w pełnieniu roli wychowawczej jest zawodowa rodzina zastępcza pełniąca zadania pogotowia rodzinnego, powołana do życia, jako alternat...
  czytelników: 2 | opinie: 0 | ocena: 0 (0 głosów)
 • Komentarz do ustawy o pomocy społecznej
  Komentarz do ustawy o pomocy społecznej
  Autor: Stanisław Nitecki
  Komentarz adresowany jest przede wszystkim do tych pracowników pomocy społecznej, którzy uczestniczą w podejmowaniu rozstrzygnięć o przyznaniu bądź odmowie przyznania świadczenia z pomocy społecznej....
  czytelników: 2 | opinie: 0 | ocena: 9 (1 głos)
 • Prawo pomocy społecznej
  Prawo pomocy społecznej
  Autor: Iwona Sierpowska
  4. wydanie Książka stanowi kompleksową analizę zagadnienia prawnej regulacji pomocy społecznej. Przedstawia jej ewolucję, strukturę organizacyjną, zadania i perspektywy oraz system świadczeń i tryb p...
  czytelników: 2 | opinie: 0 | ocena: 7 (1 głos)
 • Rodzina zastępcza jako środowisko opiekuńczo-wychowawcze
  Rodzina zastępcza jako środowisko opiekuńczo-wychowawcze
  Autor: Marzena Ruszkowska
  Rodzina jest wspólnotą życia, która funkcjonuje od zarania dziejów, a stanowi jedyne niepowtarzalne środowisko rozwoju i wychowania dziecka, wprowadzania go w świat norm i wartości, jest także podstaw...
  czytelników: 2 | opinie: 0 | ocena: 0 (0 głosów)
 • Zawód asystenta rodziny w procesie profesjonalizacji. Wstęp do teorii i praktyki nowej profesji społecznej
  Zawód asystenta rodziny w procesie profesjonalizacji. Wstęp do teorii i praktyki nowej profesji społecznej
  Autor: Izabela Krasiejko
  Książka Izabeli Krasiejko zatytułowana "Zawód asystenta rodziny w procesie profesjonalizacji. Wstęp do teorii i praktyki nowej profesji społecznej" stanowi efekt zarówno studiów teorety...
  czytelników: 2 | opinie: 0 | ocena: 0 (0 głosów)
 • M+M
  M+M
  Autor: Dominika Lewicka-Klucznik
  Ta historia zmusiła mnie do refleksji, sprowokowała do rozejrzenia się po najbliższej okolicy w poszukiwaniu domów i rodzin, w których jest niepełnosprawność. A przecież one są w tym samym miejscu zaw...
  czytelników: 2 | opinie: 1 | ocena: 7 (1 głos)
 • O SOS Wioskach Dziecięcych
  O SOS Wioskach Dziecięcych
  Autor: Mieczysław Łobocki
  Publikację można uznać za kompendium wiedzy o SOS Wioskach Dziecięcych. Oparto ją przede wszystkim na dostępnej literaturze przedmiotu, danych zaczerpniętych z internetu oraz materiałach opracowanych...
  czytelników: 1 | opinie: 0 | ocena: 0 (0 głosów)
 • Pomoc społeczna w wybranych krajach Unii Europejskiej
  Pomoc społeczna w wybranych krajach Unii Europejskiej
  Autor: Piotr Sałustowicz
  Oddajemy do rąk Czytelników książkę, której problematyka jest ważna i potrzebna dla wszystkich zajmujących się polityką społeczną, a szczególnie pomocą społeczną. Ważna, bo mało jest na rynku polskim...
  czytelników: 1 | opinie: 0 | ocena: 5 (1 głos)
 • Praca socjalna w organizacjach pozarządowych. Z problemów działania i kształcenia
  Praca socjalna w organizacjach pozarządowych. Z problemów działania i kształcenia
  Autor: Barbara Kromolicka
  Na treść pracy składa się ponad trzydzieści opracowań dotyczących różnych wymiarów pracy socjalnej realizowanych przez organizacje pozarządowe lub też z ich udziałem. Autorami poszczególnych opracowań...
  czytelników: 1 | opinie: 0 | ocena: 6 (1 głos)

zgłoś błąd zgłoś błąd