Książki z tagiem „pedagogika specjalna”
 • Z notatek obserwatora. Montessori w praktyce
  Z notatek obserwatora. Montessori w praktyce
  Autor: Paul Epstein
  Jakkolwiek filozofia (bo chyba takie określenie jest tu najbardziej na miejscu) Marii Montessori liczy sobie ponad sto lat, zwolennicy jej metody wychowawczej wciąż są przygnębiająco nieliczni, na dod...
  czytelników: 41 | opinie: 1 | ocena: 8 (6 głosów)
 • Psychologia twórczości plastycznej
  Psychologia twórczości plastycznej
  Autor: Stanisław Leon Popek
  Książka „Psychologia twórczości plastycznej” jest pierwszą pozycją naukową z tego zakresu w Polsce. Zbudowana jest z trzech części: część I obejmuje teoretyczne podstawy twórczości plastycznej w świet...
  czytelników: 39 | opinie: 0 | ocena: 8,6 (5 głosów)
 • (Bez)sens słabości. Dialog wiary z niewiarą o wykluczeniu.
  (Bez)sens słabości. Dialog wiary z niewiarą o wykluczeniu.
  Autorzy: Jean Vanier, Julia Kristeva
  Ta książka jest rozmową i spotkaniem dwóch osób, które wiele różni, ale łączy wola dialogu, pragnienie poznania i zrozumienia. To zetknięcie się dwóch światów, dwóch punktów widzenia i dwóch osobowośc...
  czytelników: 29 | opinie: 0 | ocena: 7,4 (5 głosów)
 • Narkotyki w kulturze młodzieżowej
  Narkotyki w kulturze młodzieżowej
  Autor: Beata Hoffmann
  Poświęcone używkom publikacje przyzwyczaiły nad do jednostronnego ujęcia tematu, jasno wyznaczającego kierunek czytelniczej interpretacji; inaczej postąpiła Beata Hoffmann, pisząc narkotyki w kulturze...
  czytelników: 27 | opinie: 2 | ocena: 8,4 (5 głosów)
 • Pedagogika upośledzonych umysłowo - wybrane zagadnienia + płyta CD
  Pedagogika upośledzonych umysłowo - wybrane zagadnienia + płyta CD
  Autor: Janina Wyczesany
  Wstęp Część I Wprowadzenie do pedagogiki upośledzonych umysłowo Przedmiot, cele i zadania pedagogiki upośledzonych umysłowo Pojęcie upośledzenia umysłowego, kryteria, klasyfikacje i wskaźniki ...
  czytelników: 25 | opinie: 0 | ocena: 6,9 (10 głosów)
 • Rozwój daje radość. Terapia dzieci upośledzonych umysłowo w stopniu głębokim
  Rozwój daje radość. Terapia dzieci upośledzonych umysłowo w stopniu głębokim
  Autor: Jacek Kielin
  Celem książki „Rozwój daje radość” jest omówienie różnych poziomów funkcjonowania dzieci głęboko upośledzonych oraz przedstawienie zasad postępowania z nimi. Autorzy, oprócz szczegółowego omówienia r...
  czytelników: 23 | opinie: 0 | ocena: 7,11 (9 głosów)
 • Terapia dzieci z niepełnosprawnością intelektualną
  Terapia dzieci z niepełnosprawnością intelektualną
  Autor: Hanna Olechnowicz
  Autorka przedstawia programy i metody animowania więzi dziecka z rodziną czy rówieśnikami, a także działania mające na celu budowanie poczucia własnej wartości oraz rozwijanie aktywności twórczej. Pre...
  czytelników: 21 | opinie: 3 | ocena: 6,33 (6 głosów) | inne wydania: 1
 • Bajki terapeutyczne
  Bajki terapeutyczne
  Autor: Hanna Szaga
  O tym, że bajki mają morał, wie każde dziecko. Ale o tym, jak morał wcielić w życie – już niekoniecznie. Każdy z nas pamięta z dzieciństwa przedziwne, magiczne baśnie, z namaszczeniem czytane przez ma...
  czytelników: 21 | opinie: 3 | ocena: 7,78 (9 głosów)
 • Pedagogika specjalna
  Pedagogika specjalna
  Autor: Władysław Dykcik
  Podręcznik do pedagogiki specjalnej
  czytelników: 19 | opinie: 1 | ocena: 5,33 (6 głosów)
 • Stymulacja od podstaw
  Stymulacja od podstaw
  Autor: Andreas Frohlich
  Stymulacja Bazalna, czyli stymulacja od podstaw A. Frochlicha jest konceptem pedagogicznym wspomagającym dla osób znajdujących się w kryzysowych sytuacjach życiowych, których kompetencje do inter...
  czytelników: 18 | opinie: 0 | ocena: 9 (1 głos)
 • Autyzm i AAC. Alternatywne i wspomagające sposoby porozumiewania się w edukacji osób z autyzmem
  Autyzm i AAC. Alternatywne i wspomagające sposoby porozumiewania się w edukacji osób z autyzmem
  Autorzy: Bogusława Beata Kaczmarek, Aneta Wojciechowska
  Praca dotyczy bardzo istotnej i doniosłej społecznie problematyki, jaką stanowi prezentacja rozmaitych form wspomagania procesu komunikacji osób z autystycznym spektrum zaburzeń (ASD). Autorzy wyko...
  czytelników: 16 | opinie: 1 | ocena: 8,5 (4 głosy)
 • Upośledzeni umysłowo. Poza granicami człowieczeństwa
  Upośledzeni umysłowo. Poza granicami człowieczeństwa
  Autor: Elżbieta Zakrzewska-Manterys
  Autorka przygląda się temu, jak odbiera i jak ustosunkowuje się do osób niepełnosprawnych umysłowo społeczeństwo i nauka. Gdzie są przez nie wytyczane granice człowieczeństwa i czy można w ogóle te gr...
  czytelników: 15 | opinie: 0 | ocena: 7 (3 głosy)
 • Terapie wspomagające rozwój osób z autyzmem
  Terapie wspomagające rozwój osób z autyzmem
  Autor: Jacek Jarosław Błeszyński
  Prezentowana publikacja jest jak do tej pory pierwszą i jedyną pozycją, w której przedstawione zostały wybrane metody terapii, w dostosowaniu do pracy z osobą przejawiającą głębokie deficyty rozwojowe...
  czytelników: 14 | opinie: 0 | ocena: 7,8 (5 głosów)
 • Zwyczajne towarzyszenie zamiast specjalnej troski
  Zwyczajne towarzyszenie zamiast specjalnej troski
  Autor: Małgorzata Kwiatkowska
  Autorka porusza sprawy wydawałoby się oczywiste, a jednocześnie tak ważne dla każdego z nas. Mówi między innymi o: rozumieniu dziecka niepełnosprawnego, trudnych momentach na różnych etapach jego życ...
  czytelników: 12 | opinie: 0 | ocena: 7 (1 głos)
 • Diagnoza wielospecjalistyczna   i konstruowanie indywidualnych programów edukacyjno-terapeutycznych dla uczniów głębiej upośledzonych umysłowo
  Diagnoza wielospecjalistyczna i konstruowanie indywidualnych programów edukacyjno-terapeutycznych dla uczniów głębiej upośledzonych umysłowo
  Autor: Maria Piszczek
  Spis treści: Część pierwsza Katarzyna Lausch, Marlena Jóźwiak, Julia Kuczkowska, Joanna Mitsopoulos, Dorota Szmaragowska – Planowanie i dokumentowanie pracy z uczniem z głębszą niepełnosprawnością in...
  czytelników: 12 | opinie: 0 | ocena: 0 (0 głosów)

zgłoś błąd zgłoś błąd