Książki z tagiem „fenomenologia”
 • Bycie i czas
  Bycie i czas
  Autor: Martin Heidegger
  "Czy w dzisiejszych czasach dysponujemy odpowiedzią na pytania, co właściwie rozumiemy pod słowem 'bytujący'? W żadnym razie nie. Dlatego trzeba na nowo postawić pytanie o sens bycia. Czy jednak...
  czytelników: 538 | opinie: 10 | ocena: 7,85 (110 głosów) | inne wydania: 2
 • Książeczka o człowieku
  Książeczka o człowieku
  Autor: Roman W. Ingarden
  Wielkich filozofów poznaje się po tym, że czytamy ich zawsze. Roman Ingarden nakłania do refleksji o naturze człowieka, dotykając tematów ponadczasowych. Wskazuje kierunki myślenia o tym, kim jesteś...
  czytelników: 394 | opinie: 12 | ocena: 6,9 (124 głosy) | inne wydania: 3
 • Świadomość
  Świadomość
  Autor: Daniel Dennett
  Czym jest świadomość? Jak wyewoluowała? Czym jest doświadczenie zmysłowe? Wielu współczesnych myślicieli powiela błędne przekonania naszych przodków sądząc, że odpowiedzi na te pytania są tajemnicą,...
  czytelników: 371 | opinie: 2 | ocena: 7,96 (23 głosy) | inne wydania: 1
 • Książeczka o człowieku
  Książeczka o człowieku
  Autor: Roman W. Ingarden
  Filozofowie piszą zwykle teksty niedostępne i hermetyczne dla "profanów". Czołowy polski fenomenolog, jeden z najważniejszych filozofów tego stulecia, omawia przystępnie w swej książce probl...
  czytelników: 327 | opinie: 9 | ocena: 6,9 (108 głosów) | inne wydania: 1
 • Mit wiecznego powrotu
  Mit wiecznego powrotu
  Autor: Mircea Eliade
  Ta znana i często cytowana praca Eliadego obejmuje analizę pewnych aspektów archaicznej ontologii, a ściślej - koncepcji bytu i rzeczywistości, jakie można odczytać z zachowania człowieka należącego d...
  czytelników: 113 | opinie: 2 | ocena: 7,11 (35 głosów)
 • Wyobrażenie. Fenomenologiczna psychologia wyobraźni
  Wyobrażenie. Fenomenologiczna psychologia wyobraźni
  Autor: Jean-Paul Sartre
  Praca reprezentowana w niniejszym tomie czytelnikowi polskiemu pochodzi z okresu recepcji fenomenologicznej przez Sartre’a i pierwszych prób formułowania własnego egzystencjalistycznego stanowiska. Wc...
  czytelników: 87 | opinie: 0 | ocena: 6,63 (8 głosów)
 • Fenomenologia religii
  Fenomenologia religii
  Autor: Gerardus van der Leeuw
  Ze wstępu: Dzieło van der Leeuwa jest jednym z najważniejszych dzieł religioznawstwa XX wieku. Jest to książka, bez której dziś nie może obyć się żaden religioznawca, antropolog kultury, etnolog czy...
  czytelników: 86 | opinie: 1 | ocena: 8 (15 głosów)
 • Transcendencja Ego
  Transcendencja Ego
  Autor: Jean-Paul Sartre
  Dla większości filozofów Ego jest "mieszkańcem" świadomości. Niektórzy przyznają mu formalną obecność w sercu "Erlebnisse" [przeżyć] jako pustej zasady nadającej jedność. Innym - w...
  czytelników: 68 | opinie: 1 | ocena: 6 (5 głosów)
 • Współczesne metody myślenia
  Współczesne metody myślenia
  Autor: Józef Maria Bocheński OP
  Książka jest próbą przedstawienia w bardzo elementarny sposób najważniejszych ogólnych - tzn. używanych w wielu dziedzinach - metod myślenia, zgodnie z poglądami metodologów.
  czytelników: 68 | opinie: 1 | ocena: 7,93 (14 głosów)
 • Szkic o teorii emocji
  Szkic o teorii emocji
  Autor: Jean-Paul Sartre
  Wczesna rozprawa Jeana Paula Sartre’a, szkic o teorii emocji, zapowiada późniejsze rozważania skoncentrowane wokół tzw. ontologii radykalnej, wytyczającej kierunek egzystencjalizmu francuskiego. Probl...
  czytelników: 65 | opinie: 1 | ocena: 6,33 (6 głosów)
 • Wyobraźnia
  Wyobraźnia
  Autor: Jean-Paul Sartre
  Należy koniecznie dołożyć starań, by doprowadzić do przyjęcia rozróżnienia: rzecz-wyobrażenie. Lecz by uwypuklić tę różnicę, musimy przedstawić pokrótce historię problemu wyobrażenia rozpoczynając od...
  czytelników: 65 | opinie: 0 | ocena: 6,33 (6 głosów)
 • O Sobie Samym Jako Innym
  O Sobie Samym Jako Innym
  Autor: Paul Ricoeur
  Jedno z najważniejszych dzieł Paula Ricoeura! Odzwierciedla ono ewolucję myśli filozofa. Autor, skoncentrowany najpierw na hermeneutyce symbolu, podjął następnie problematykę antropologiczną, by dojść...
  czytelników: 64 | opinie: 0 | ocena: 7,75 (8 głosów)
 • O poznawaniu dzieła literackiego
  O poznawaniu dzieła literackiego
  Autor: Roman W. Ingarden
  Dzieło filozoficzne profesora Uniwersytetu Lwowskiego Romana Ingardena...
  czytelników: 60 | opinie: 1 | ocena: 6,57 (21 głosów)
 • Fenomenologia percepcji
  Fenomenologia percepcji
  Autor: Maurice Merleau Ponty
  W książce tej autor osiąga pełną dojrzałość i samodzielność teoretyczną, rozwijając własną wersję fenomenologii.Zachowany tu zostaje właściwy fenomenologii, choć właśnie swoiście zmodyfikowany, transc...
  czytelników: 57 | opinie: 2 | ocena: 8,36 (11 głosów)
 • O gramatologii
  O gramatologii
  Autor: Jacques Derrida
  „Języki powstały po to, by były mówione, pismo służy tylko jako uzupełnienie mowy (…). Pismo jest tylko przedstawieniem mowy; to dziwne, że więcej starań poświęca się określeniu obrazu niż przedmiotu”...
  czytelników: 51 | opinie: 0 | ocena: 7,5 (10 głosów)

zgłoś błąd zgłoś błąd