Książki z tagiem „dekonstrukcja”
 • Dekonstrukcja w badaniach literackich
  Dekonstrukcja w badaniach literackich
  Autorzy: Michał Paweł Markowski, Ryszard Nycz, Jonathan Culler, Jacques Derrida, Paul de Man, Derek Attridge, M.H. Abrams
  Niniejsza antologia gromadzi teksty powstałe w większości przed co najmniej dwudziestu laty, a więc w okresie ostatniego (chyba) wysiłku programowego, polemicznego i autokrytycznego badaczy o deko...
  czytelników: 68 | opinie: 1 | ocena: 7 (10 głosów)
 • Χώρα / Chora
  Χώρα / Chora
  Autor: Jacques Derrida
  Χώρα/Chora rozpoznaje przykładową aporię tekstu Platońskiego. Timajos nazywa chorą (umiejscowieniem, miejscem, uprzestrzennieniem, usytuowaniem) ową "rzecz", która nie ma nic wspólnego z tym, czemu z...
  czytelników: 49 | opinie: 1 | ocena: 8 (13 głosów)
 • Efekt inskrypcji. Jacques Derrida i literatura
  Efekt inskrypcji. Jacques Derrida i literatura
  Autor: Michał Paweł Markowski
  Michał Paweł Markowski (ur. 1962), pracuje w Instytucie Filologii Polskiej UJ. Autor książki Nietzsche: filozofia interpretacji, tłumacz (m.in. tekstów Barthesa, Blanchota, Derridy, Kristevej, Levin...
  czytelników: 25 | opinie: 2 | ocena: 6,6 (5 głosów)
 • Jacques Derrida: Szibbolet dla Paula Celana
  Jacques Derrida: Szibbolet dla Paula Celana
  Autor: Jacques Derrida
  Szibbolet jest poświęcony poezji Paula Celana. Wielopoziomowa, dekonstruktywistyczna lektura utworów poetyckich układa się w „poemat”, którego punktem wyjścia jest poezja Paula Celana, a punktem dojśc...
  czytelników: 19 | opinie: 1 | ocena: 8,25 (4 głosy)
 • Rozdzielona wspólnota
  Rozdzielona wspólnota
  Autor: Jean-Luc Nancy
  W książce próbowałem uchwycić miarę zjawiska,które głęboko naznaczyło pewien aspekt kultury europejskiej:chodzi o pragnienie,aby społeczeństwo[...]przybrało postać dzieła,to znaczy realności,która osi...
  czytelników: 10 | opinie: 0 | ocena: 10 (1 głos)
 • Uwalnianie bogini
  Uwalnianie bogini
  Autor: Lasara Firefox Allen
  Uwalnianie bogini to rewolucyjny przewodnik poświęcony dekonstrukcji duchowości feministycznej. To po części magiczna inkantacja, po części feministyczny manifest oraz księga równouprawnienia i wreszc...
  czytelników: 8 | opinie: 0 | ocena: 0 (0 głosów)
 • Filozofia „końca filozofii“. Dekonstrukcja Jacques'a Derridy
  Filozofia „końca filozofii“. Dekonstrukcja Jacques'a Derridy
  Autor: Bogdan Banasiak
  Spis treści Przed-mowa I. DOLEGLIWOŚCI METAFIZYKI, CZYLI WERSJE „KOŃCA FILOZOFII” DYWAGACJE O „KOŃCU FILOZOFII” APOKALIPTYCZNY TON WPÓŁCZESNA DIAGNOZA „KOŃCA FILOZOFII” Ku metafilozofii Heidegger – pr...
  czytelników: 7 | opinie: 0 | ocena: 5 (1 głos)
 • Pismo filozofii
  Pismo filozofii
  Autor: Jacques Derrida
  Wybór tekstów Jacques'a Derridy opracowany przez Bogdana Banasiaka.
  czytelników: 6 | opinie: 0 | ocena: 0 (0 głosów)
 • Więzi wspólnoty. Literatura-religia-komparatystyka
  Więzi wspólnoty. Literatura-religia-komparatystyka
  Autorzy: Tadeusz Sławek, Piotr Bogalecki, Alina Mitek-Dziemba
  Współczesne postsekularne zainteresowanie religią – nieredukowalne do prostodusznie, jeśli nie wręcz prostacko, pojmowanego jej „powrotu” – wydaje się nam inspirujące i warte kontynuacji, a jednocześn...
  czytelników: 5 | opinie: 0 | ocena: 8 (1 głos)
 • W stronę inności. Rozbiory i debaty
  W stronę inności. Rozbiory i debaty
  Autor: Krzysztof Kłosiński
  Stawką tych, prowadzonych w trybie dekonstrukcji, lektur jest odkrywanie inności przez szukanie szczeliny, która otwierałaby w budującym tożsamość tekście widok na to, co w nim inne. Stąd biorą się wy...
  czytelników: 4 | opinie: 0 | ocena: 7,67 (3 głosy)
 • Derrida od podstaw
  Derrida od podstaw
  Autorzy: Jeff Collins, Bill Mayblin
  Derrida z serii Od Podstaw wprowadza kluczowe strategie zawarte w dziełach Derridy, wyjaśnia ich kontrowersyjny wpływ na filozofię, ukazując jednocześnie jak Derrida wprzągł je do działania na polu li...
  czytelników: 4 | opinie: 0 | ocena: 5 (1 głos)
 • Biedny Hamlet! Dekonstrukcje 'Hamleta' i Hamleta w dramacie współczesnym
  Biedny Hamlet! Dekonstrukcje 'Hamleta' i Hamleta w dramacie współczesnym
  Autor: Aneta Mancewicz
  Pomimo przykładów dezintegracji czy nawet zanikania Hamleta ze współczesnych przeróbek tragedii Szekspira bohater ten nadal funkcjonuje jako ikona teatralna i niewyczerpalne źródło inspiracji dla dram...
  czytelników: 3 | opinie: 0 | ocena: 0 (0 głosów)
 • De l’hospitalité
  De l’hospitalité
  Autorzy: Jacques Derrida, Anne Dufourmantelle
  De l’hospitalité fut à l’origine de cet échange, et d’abord un oui à l’invitation. Anne Dufourmantelle assiste au séminaire de Jacques Derrida. Il y traite de l’hospitalité, justement, mais aussi d...
  czytelników: 2 | opinie: 0 | ocena: 8 (1 głos)
 • Ostrogi. Style Nietzschego
  czytelników: 6 | opinie: 0 | ocena: 8,5 (2 głosy)
 • Technika dekonstrukcji w twórczości Pawła Mykietyna
  Technika dekonstrukcji w twórczości Pawła Mykietyna
  Autor: Beata Fiugajska
  Zawartość: Wstęp I. 3 for 13 1. Materiał 1.1. Część pierwsza 1.2. Część druga 1.3. Część trzecia 1.4. Podsumowanie 2. Forma 2.1. Modele formalne poszczególnych części 2.2. Podsumowanie II. Koncert na...
  czytelników: 0 | opinie: 0 | ocena: 0 (0 głosów)

zgłoś błąd zgłoś błąd