Książki z tagiem „administracja”
 • Wykłady socjologii dla prawników i administratywistów: (skrypt)
  Wykłady socjologii dla prawników i administratywistów: (skrypt)
  Autor: Zygmunt Ziembiński
  Książka podejmuje tematykę socjologiczną opracowaną w sposób konkretny. Obejmuje ona metody i techniki badań socjologicznych, socjologię prawa, niektóre procesy społeczne we współczesnej Polsce, omawi...
  czytelników: 4 | opinie: 0 | ocena: 5 (1 głos)
 • Rządzić państwem. Centrum decyzyjne rządu w wybranych krajach europejskich
  Rządzić państwem. Centrum decyzyjne rządu w wybranych krajach europejskich
  Autor: Leszek Skiba
  Raport „Rządzić Państwem. Centrum decyzyjne rządu w wybranych krajach europejskich” pokazuje, jak instytucje centrum rządu pozwalają krajom Zachodniej Europy na wieloletnie planowanie polityk publiczn...
  czytelników: 4 | opinie: 0 | ocena: 5 (1 głos)
 • Prawo administracyjne. Pojęcia, instytucje, zasady w teorii i orzecznictwie
  Prawo administracyjne. Pojęcia, instytucje, zasady w teorii i orzecznictwie
  Autorzy: Zofia Duniewska, Barbara Jaworska-Dębska, Ryszarda Michalska-Badziak, Ewa Olejniczak-Szałowska, Małgorzata Stahl
  Dynamika prawa administracyjnego, jego związki z polityką, a przede wszystkim członkostwo Polski w Unii Europejskiej wymusiły znaczące zmiany w obszarze prawa administracyjnego - w sferze jego stan...
  czytelników: 4 | opinie: 0 | ocena: 6,5 (2 głosy)
 • Podstawy Prawa Unii Europejskiej
  Podstawy Prawa Unii Europejskiej
  Autorzy: Michał Witkowski, Jan Galster, Paulina Justyńska, Marek Kolasiński, Katarzyna Witkowska-Chrzczonowicz, Zbigniew Witkowski
  Ambicją autorów niniejszej publikacji jest prezentacja czytelnikowi, w sposób zwięzły i systematyczny, kluczowych zagadnień z zakresu instytucjonalnego i materialnego prawa Unii Europejskiej. Należy w...
  czytelników: 3 | opinie: 1 | ocena: 5 (1 głos)
 • Polska jest NAJ...
  Polska jest NAJ...
  Autor: Joanna Włodarczyk
  książki tej dowiemy się co Polska ma "naj" w położeniu, hydrologii, klimacie czy demografii. Znajdziemy tu obiekty najstarsze, największe, najmniejsze, najwyższe, najdłuższe,najgłębsze, naj...
  czytelników: 3 | opinie: 1 | ocena: 8 (1 głos)
 • Praefecti Praetorio. Dowódcy gwardii pretoriańskiej od 2 roku przed Chr. do 282 roku po Chr.
  Praefecti Praetorio. Dowódcy gwardii pretoriańskiej od 2 roku przed Chr. do 282 roku po Chr.
  Autor: Sebastian Ruciński
  Książka poświęcona jest prefektom pretorianów – dowódcom gwardii pretoriańskiej od 2 roku przed Chr. do 282 roku po Chr. Przedmiotem analizy są dzieje urzędu – jego kompetencje, znaczenie i wpływy. Ro...
  czytelników: 3 | opinie: 1 | ocena: 8 (1 głos)
 • Kodeks postępowania administracyjnego. Komentarz
  Kodeks postępowania administracyjnego. Komentarz
  Autorzy: Barbara Adamiak, Janusz Borkowski
  Kodeks postępowania administracyjnego autorstwa prof. Janusza Borkowskiego oraz prof. Barbary Adamiak to najbardziej znany i ceniony jednotomowy komentarz na rynku. Stanowi on nieodzowną pomoc w r...
  czytelników: 2 | opinie: 0 | ocena: 6 (1 głos)
 • Komentarz do ustawy o pomocy społecznej
  Komentarz do ustawy o pomocy społecznej
  Autor: Stanisław Nitecki
  Komentarz adresowany jest przede wszystkim do tych pracowników pomocy społecznej, którzy uczestniczą w podejmowaniu rozstrzygnięć o przyznaniu bądź odmowie przyznania świadczenia z pomocy społecznej....
  czytelników: 2 | opinie: 0 | ocena: 9 (1 głos)
 • Officia maxima et principes officiorum. Problematyka badań nad kancelarią cesarską okresu pryncypatu na przykładzie sekretariatu a memoria
  Officia maxima et principes officiorum. Problematyka badań nad kancelarią cesarską okresu pryncypatu na przykładzie sekretariatu a memoria
  Autor: Karol Kłodziński
  Książka prezentuje analizę dyskursu historiograficznego drugiej połowy XIX wieku, poświęconego zagadnieniu kancelarii cesarskiej okresu pryncypatu, oraz historię jednego z najbardziej kontro...
  czytelników: 2 | opinie: 0 | ocena: 9 (1 głos)
 • Cyberbezpieczeństwo administracji publicznej w Polsce. Wybrane zagadnienia
  Cyberbezpieczeństwo administracji publicznej w Polsce. Wybrane zagadnienia
  Autorzy: Maciej Szmit, Dominika Lisiak Felicka
  Monografia dotycząca bezpieczeństwa informacji w urzędach administracji terenowej podsumowująca wyniki badań z lat 2012-2016
  czytelników: 2 | opinie: 0 | ocena: 0 (0 głosów)
 • Prefektura praetorio Italii, Illyrikum i Afryki (312-425 n.e)
  Prefektura praetorio Italii, Illyrikum i Afryki (312-425 n.e)
  Autor: Szymon Olszaniec
  Prefektura praetorio Italii, Illyrikum i Afryki to jedna z kilku wielkich jednostek administracyjnych, na jakie podzielone było Cesarstwo Rzymskie w IV–VI wieku. Niniejsza praca koncentruje się na kwe...
  czytelników: 2 | opinie: 1 | ocena: 7 (1 głos)
 • Zarys nauki administracji
  Zarys nauki administracji
  Autor: Jan Łukasiewicz
  „[...] podstawowy walor książki - którym jest połączenie charakterystyki istniejącego w Polsce systemu administracji z problemami teoretycznymi poznania i interpretacji współczesnej administracji w je...
  czytelników: 1 | opinie: 0 | ocena: 0 (0 głosów)
 • Obywatel w postępowaniu sądowoadministracyjnym
  Obywatel w postępowaniu sądowoadministracyjnym
  Autor: Tomasz Sroka
  Prawa i obowiązki obywatela w postępowaniu sądowoadministracyjnym
  czytelników: 1 | opinie: 0 | ocena: 8 (1 głos)
 • Prawo miejscowe
  Prawo miejscowe
  Autorzy:
  Książka stanowi kompleksowe omówienie problematyki prawa miejscowego stanowionego przez samorząd terytorialny oraz organy administracji rządowej na tle polskiego systemu źródeł prawa.
  czytelników: 1 | opinie: 0 | ocena: 0 (0 głosów)
 • Podstawy prawa i administracji
  Podstawy prawa i administracji
  Autor: Wojciech Góralczyk
  Książka zawiera systematyczny wykład podstawowych pojęć prawniczych i instytucji prawnych oraz wprowadzenie do siatki pojęć administracji publicznej i prawa administracyjnego. Jest to materiał niezbęd...
  czytelników: 1 | opinie: 0 | ocena: 0 (0 głosów)

zgłoś błąd zgłoś błąd