Adam Mickiewicz (20)
 • Pan Tadeusz
  Pan Tadeusz
  Autor:
  Luksusowe wydanie w twardej oprawie zawierające ilustracje E. M. Andriollego. Reprint przedwojennego lwowskiego wydania, które ukazało się nakładem księgarni F. H. Richtera.
  czytelników: 13 | opinie: 1024 | ocena: 6,47 (21937 głosów) | inne wydania: 67
 • Dziady
  Dziady
  Autor:
  Seria: Kolorowa Klasyka
  Dziady Adama Mickiewicza to jeden z najbardziej znanych utworów w literaturze polskiej i jednocześnie jedno z dzieł najbardziej reprezentatywnych dla polskiego romantyzmu. Od lat regularnie wy...
  czytelników: 7 | opinie: 798 | ocena: 6,07 (21900 głosów) | inne wydania: 42
 • Ballady i romanse
  Ballady i romanse
  Autor:
  Seria: Lektura z opracowaniem
  "Ballady i romanse" to cykl utworów przełomowych zarówno dla twórczości Mickiewicza, jak i dla naszej całej literatury. Oto bowiem w 1822 r., w I tomie "Poezyj", ukazało się cztern...
  czytelników: 2 | opinie: 100 | ocena: 6,82 (3171 głosów) | inne wydania: 7
 • Konrad Wallenrod
  Konrad Wallenrod
  Autor:
  Seria: Lektura z opracowaniem
  Średniowieczna Litwa jest zagrożona inwazją Krzyżaków, którzy dążą do jej zniewolenia i obrócenia Litwinów w niewolników. Tymczasem w samym zakonie wychowuje się przyszły mściciel, który doprowadzi na...
  czytelników: 2 | opinie: 150 | ocena: 5,39 (6951 głosów) | inne wydania: 15
 • Księgi narodu polskiego i pielgrzymstwa polskiego
  Księgi narodu polskiego i pielgrzymstwa polskiego
  Autor:
  "Księgi narodu i pielgrzymstwa polskiego" to utwór poetycko-publicystyczny wydany w 1832 r. w Paryżu (bezimiennie i nakładem autora), adresowany do emigrantów przybyłych po powstaniu listopadowym. M...
  czytelników: 1 | opinie: 10 | ocena: 5,37 (289 głosów)
 • Celina i Adam Mickiewiczowie
  Celina i Adam Mickiewiczowie
  Autor:
  Najnowsza książka na temat dziejów małżeństwa Adama Mickiewicza z Celin Szymanowską, od początku przyjmowanego wręcz nieprzychylnie przez emigrację polską, która zarzucała żonie Wieszcza jej pochodzen...
  czytelników: 1 | opinie: 3 | ocena: 6,15 (13 głosów)
 • M jak Mickiewicz
  M jak Mickiewicz
  Autor:
  Jakim sposobem Adam Mickiewicz, chłopiec z Nowogródka, stał się ADAMEM MICKIEWICZEM, któremu dane było spocząć w krypcie wawelskiej obok królów i bohaterów? Ile zawdzięcza własnemu talentowi i pracy n...
  czytelników: 1 | opinie: 1 | ocena: 6,69 (42 głosy)
 • Siedem opowiadań o Mickiewiczu
  Siedem opowiadań o Mickiewiczu
  Autorzy:
  Seria: Szczęśliwa siódemka
  Opowiadania: * Jarosław Iwaszkiewicz — "Mickiewicz"; * Władysław Terlecki — "Przybysz"; * Henryk Sienkiewicz — "Latarnik"; * Juliusz Kaden-Ba...
  czytelników: 1 | opinie: 0 | ocena: 5,67 (6 głosów)
 • Adam Mickiewicz człowiek: studium psychologiczne
  Adam Mickiewicz człowiek: studium psychologiczne
  Autor:
  Książkę tę napisał Francuz, którego zainteresowała polska kultura, a szczególnie polscy poeci. Rodacy Mickiewicza poświęcili swemu poecie bardzo wiele prac. Jeśli więc odważyłem się o nim pisać, choć...
  czytelników: 1 | opinie: 1 | ocena: 7,57 (7 głosów)
 • Sonety krymskie
  Sonety krymskie
  Autor:
  Seria: Lektura z opracowaniem
  Cykl 18 sonetów stanowiących opis podróży Adama Mickiewicza na Krym. Sonety krymskie są opisem orientalnej przyrody i kultury Wschodu oraz ukazują rozpacz poety - pielgrzyma, wygnańca stęsknionego za...
  czytelników: 1 | opinie: 40 | ocena: 6,31 (1985 głosów) | inne wydania: 3
 • Grażyna
  Grażyna
  Autor:
  Seria: Lektura z opracowaniem
  Książka zawiera: starannie przygotowany i opatrzony przypisami tekst utworu; krótko i przystępnie zaprezentowane wiadomości wstępne; komentarze do tekstu na marginesach, oznaczone symbolami grafi...
  czytelników: 1 | opinie: 32 | ocena: 5,53 (1216 głosów) | inne wydania: 12
 • Reduta Ordona
  Reduta Ordona
  Autor:
  Redutę Ordona Adama Mickiewicza zalicza się do jednego z najważniejszych utworów polskiego romantyzmu. Napisany został przez poetę po upadku powstania listopadowego. Inspiracją do jego napisania była...
  czytelników: 1 | opinie: 16 | ocena: 6,97 (549 głosów)
 • Popas w Upicie
  czytelników: 1 | opinie: 1 | ocena: 6 (3 głosy)
 • Renegat
  czytelników: 1 | opinie: 1 | ocena: 4 (2 głosy)
 • Do Joachima Lelewela
  Do Joachima Lelewela
  Autor:
  Do Jo­achi­ma Le­le­we­la Bel­lo­rum cau­sas, et vi­tia, et mo­dos  Lu­du­mqu­ae For­tu­nae, gra­ve­sque  Prin­ci­pum ami­ci­tias, et ar­ma...   Pe­ri­cu­lo­sae ple­num opus ale­ae  Trac­tas, et i...
  czytelników: 1 | opinie: 0 | ocena: 2 (1 głos)
 • Kochanek duchów
  Kochanek duchów
  Autor:
  Ko­cha­nek du­chów Ko­cha­nek du­chów, ileż was spo­tka­łem,  Ileż to oczu jak gwiazd prze­le­cia­ło,  Ileż to rą­czek, to­nąc, uści­ska­łem:  A ser­ce ni­g­dy z ser­cem nie ga­da­ło!  Wy­da­łem wi...
  czytelników: 1 | opinie: 0 | ocena: 4 (2 głosy)
 • Adam Mickiewicz w oczach Francuzów
  Adam Mickiewicz w oczach Francuzów
  Autor:
  Praca komparatystyczna, na pograniczu historii literatury i badań z zakresu francuskiego życia literackiego w XIX w. Zebrane w niej materiały zawierają opinie o życiu i twórczości największego poety,...
  czytelników: 1 | opinie: 0 | ocena: 5,5 (2 głosy)
 • Świteź
  Świteź
  Autor:
  Seria: Lektury Szkolne Varsovia
  " Ktokolwiek będzisz w nowogródzkiej stronie, Do Płużyn ciemnego boru Wjechawszy, pomnij zatrzymać twe konie, Byś się przypatrzył jezioru. Świteź tam jasne rozprzestrzenia łona, W wielkiego kszt...
  czytelników: 1 | opinie: 21 | ocena: 6,08 (1305 głosów) | inne wydania: 1
 • Pani Twardowska
  Pani Twardowska
  Autor:
  W balladzie Mickiewicz opisuje dość żartobliwie, jak mistrz Twardowski zostaje złapany przez diabła. Twardowski zaprzedał mu duszę, ale próbuje jakoś wymigać się ze sideł szatana. Wszystko dzieje się...
  czytelników: 1 | opinie: 22 | ocena: 6,61 (969 głosów)
 • Liryki lozańskie
  Liryki lozańskie
  Autor:
  Liryki lozańskie, są rozrachunkiem poety z życiem, a jednocześnie mistyczną wizją świata. Pisane pod koniec życia twórcy. Najbardziej znanym lirykiem jest: "Nad wodą wielką i czystą"
  czytelników: 1 | opinie: 6 | ocena: 6,46 (261 głosów)

Popularne półki
Stwórz taką samą półkę

Znajdź nas na Facebooku

zgłoś błąd zgłoś błąd