Ruda Sfora

Wydawnictwo: Fabryka Słów
6,83 (1907 ocen i 154 opinie) Zobacz oceny
10
102
9
218
8
300
7
579
6
338
5
222
4
60
3
59
2
12
1
17
Edytuj książkę
szczegółowe informacje
data wydania
ISBN
9788360505366
liczba stron
486
słowa kluczowe
syberia, jakuci, wierzenia, szaman,
język
polski

Ruda Sfora spopiela świat i zaświaty, gdy triumfuje wiara przekonanych, że nie wierzą w nic. Poprzedza ją żelazisto-mdły odór ran i śmierci. Naznaczona rdzą zakrzepłej krwi, potężna butą i nienawiścią, niszczy wszystko. Niczym ludzkość opętana bratobójczymi walkami w imię kolejnego czegośtam... Nad kosmosem Jakutów - na kształt mrocznego oparu - zawisło widmo z góry przegranej wojny....

Ruda Sfora spopiela świat i zaświaty, gdy triumfuje wiara przekonanych, że nie wierzą w nic.

Poprzedza ją żelazisto-mdły odór ran i śmierci. Naznaczona rdzą zakrzepłej krwi, potężna butą i nienawiścią, niszczy wszystko. Niczym ludzkość opętana bratobójczymi walkami w imię kolejnego czegośtam...

Nad kosmosem Jakutów - na kształt mrocznego oparu - zawisło widmo z góry przegranej wojny. Straceńczej misji podjąć się muszą: młody szaman na kulawym, gadającym koniku, pieśniarz-wojownik z zadrą w sercu, harda półbogini i kościej-tupilak, który miał być bardzo zły... ale nie umiał.

 

źródło opisu: Fabryka Słów, 2oo7

źródło okładki: http://fabrykaslow.com.pl

pokaż więcej

Brak materiałów.
książek: 138
Adam Kopeć | 2012-07-16
Na półkach: Przeczytane

Zaświaty

Jak wyglą­dają zaświaty? Co dzieje się z nami po śmierci? On tysięcy lat ludzie się nad tym zasta­na­wiają. Powstały różne reli­gie i wie­rze­nia. Mimo to nikt nie wie co dzieje się z nami po śmierci. Maja Lidia Kos­sa­kow­ska w książce Ruda Sfora przed­sta­wia jedno z wyobra­żeń zaświa­tów opie­ra­jące się na wie­rze­niach jakuckich.

W książce Maji Lidia Kos­sa­kow­ska czer­pie dużo z wie­rzeń doty­czą­cych sza­ma­ni­zmu i kolo­ruje ten świat swoim sty­lem. Boha­te­ro­wie, bogo­wie, różne stwo­rze­nia są opi­sane nie­mal tak jak ludzie, czyli złosz­czą się, kochają, bawią, piją.

Tak więk­szość wie­rzeń ludz­kich przy­pi­suje swoim bogom roz­ma­ite cechy, czę­sto złe, ale rów­nież te dobre. Jakby szu­kali rów­no­wagi. Roz­wią­za­nia ich bolą­czek. Spo­sobu, by nadać sens światu.

Wiara, a nauka

Więk­szość wie­rzeń powstała wła­śnie dla­tego, że ludzie nie znali dobrze świata. Wie­dzieli, że Słońce wstaje codzien­nie, ale nie wie­dzieli dla­czego się tak dzieje. Dla­tego szu­kali roz­wią­za­nia. Dla­czego takie roz­wią­za­nia wyda­wały im się naj­bar­dziej logiczne i praw­do­po­dobne trzeba by spy­tać psy­cho­lo­gów i historyków.

Teraz gdy w szkole uczą, że Słońce to gigan­tyczna roz­ża­rzona kula ognia wokół Ziemi ode­szły w zapo­mnie­nie histo­rie, że to codzien­nie jakiś bóg podró­żuje w swym rydwa­nie i opro­mie­nia świat.

Czy zna­czy to, że nauka zabija reli­gię, zabija bogów? A może jest tak jak w nie­któ­rych książ­kach fan­tasy, że to wła­śnie śmier­tel­nicy two­rzą bogów. Bogo­wie rodzą się z wie­rzeń ludz­kich i przyj­mują taki kształt nada­dzą im ludzie.

A może jest jesz­cze ina­czej. Nauka pozwala nam lepiej poznać ota­cza­jący nas świat. Możemy dostrzec coraz mniej­sze rze­czy, zaj­rzeć coraz głę­biej i dalej. Wiemy, że Zie­mia jest kuli­sta, że krąży wokół Słońca, ale tak naprawdę doty­kamy zale­d­wie wierz­chołka góry lodo­wej. Codzien­nie zasób wie­dzy się posze­rza. Wiemy wię­cej nie tylko o świe­cie, ale rów­nież o nas.

Co by się stało, gdy­byś dowie­dział się, że Two­jemu światu grozi zagłada? Wał­czył­byś czy uciekał?

Maja Lidia Kos­sa­kow­ska w książce Ruda Sfora opi­suje wła­śnie taką sytu­ację. Świat bogów został zaata­ko­wany. Wróg jest okrutny, nie­znany i zdaje się niezwyciężony.

W wir wyda­rzeń wkra­cza młody sza­man, który szuka swo­jej ukra­dzio­nej duszy. Masz do czy­nie­nia z tro­chę melan­cho­lijną histo­rią walki o prze­trwa­nie. Podróży pod­czas któ­rej pozna­jesz nowych towa­rzy­szy podróży. Jaki będzie jej koniec?

Koniec

Jak ta histo­ria się skoń­czy? Moim zda­niem wła­śnie koniec naj­le­piej wyszedł Maji Lidii Kos­sa­kow­skiej. Cho­ciaż już po poło­wie książki zaczęły przy­cho­dzić mi do głowy pomy­sły czym jest wróg, który poja­wił się w zaświa­tach, to kil­ka­na­ście ostat­nich stron świet­nie pod­kre­śla zna­cze­nia podróży i całej książki — wyja­śnia czym jest tytu­łowa Ruda Sfora.

Ostat­nie strony były tymi, który naj­bar­dziej przy­kuły moją uwagę. Gdyby nie one byłaby to dla mnie pro­sta opo­wieść o sza­ma­niź­mie świe­cie bogów i boha­te­rów, którą dość czę­sto spo­tkać możesz w lite­ra­tu­rze popularnej.

Koniec histo­rii nadaje jej głęb­szy sens. Czy­ta­łem wiele histo­rii, które zakoń­czyły się nie­cie­ka­wie mimo eks­cy­tu­ją­cego środka. U Maji Lidii Kos­sa­kow­skiej jest odwrot­nie — naj­bar­dziej przy­kuł mnie począ­tek i koniec. Czy­ta­łem, żeby upew­nić się czym jest Ruda Sfora.

Więc jeśli zaczniesz czy­tać, ostrze­gam Cię, cie­ka­wość będzie Cię zże­rać dopóki nie poznasz odpowiedzi.

Magia książek - blog o książkach

Pokaż wszystkie opinie o tej książce
Już teraz nowa funkcja: pakiety. Dowiedz się więcej jak kupić kilka książek w najlepszej cenie >>>
Trwa wyszukiwanie najtańszych ofert.
Moja Biblioteczka
Jeżeli chcesz dodać książkę do biblioteczki, wybierz półkę, oceń lub napisz opinię.
Przeczytane
loading

Opinie czytelników


O książce:
Naga małpa przed telewizorem. Popkultura w świetle psychologii ewolucyjnej

Jako laik przyznaję, że zgadzam się raczej z polemizującym z autorami książki autorem przedmowy niż samymi autorami. Czy należy całą telewizję wrzucać...

zgłoś błąd zgłoś błąd