Nasza strona internetowa wykorzystuje cookies (pol.: ciasteczka)

W celu sprawnego i szybkiego działania serwisu, zapewnienia wygody podczas jego przeglądania, dostosowywania funkcjonalności do indywidualnych potrzeb użytkowników, a także w celach statystycznych oraz reklamowych, używamy informacji zapisanych za pomocą cookies. Korzystanie z serwisu jest równoznaczne ze zgodą użytkownika na stosowanie plików cookies. Więcej informacji znajdziesz tutaj.

Umowy, pisma i pisma procesowe w sprawach handlowych z objaśnieniami i płytą CD

Wydawnictwo: C.H. Beck
7 (1 ocen i 0 opinii) Zobacz oceny
10
0
9
0
8
0
7
1
6
0
5
0
4
0
3
0
2
0
1
0
Edytuj książkę
szczegółowe informacje
data wydania
ISBN
9788325569570
liczba stron
838
kategoria
popularnonaukowa
język
polski
dodał
apple_90

Opracowanie zawiera szczegółowe zestawienie wzorów umów, pism oraz pism procesowych najczęściej występujących w prawie handlowym. Niniejsze, 2 wydanie, zostało zaktualizowane i uzupełnione o nowe wzory pism oraz najnowsze orzecznictwo, a ponadto zawiera wszystkie najnowsze zmiany wynikające z: ustawy z 28.11.2014 r. o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw...

Opracowanie zawiera szczegółowe zestawienie wzorów umów, pism oraz pism procesowych najczęściej występujących w prawie handlowym.

Niniejsze, 2 wydanie, zostało zaktualizowane i uzupełnione o nowe wzory pism oraz najnowsze orzecznictwo, a ponadto zawiera wszystkie najnowsze zmiany wynikające z:

ustawy z 28.11.2014 r. o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2015 r. poz. 4), która dotyczy funkcjonowania spółki jawnej, komandytowej, spółki z ograniczoną odpowiedzialnością oraz spółki akcyjnej i polega na:
wprowadzeniu czterech nowych definicji (wzorca umowy, podpisu potwierdzonego profilem zaufania ePUAP, postanowień zmiennych wzorca, spółki, której umowa została zawarta przy wykorzystaniu wzorca umowy),
wprowadzeniu możliwości zawarcia spółki jawnej także przy wykorzystaniu wzorca umowy,
odstąpieniu od obowiązku zgłaszania do rejestru sądowego wzoru podpisów osób uprawnionych do reprezentowania spółki jawnej i komandytowej oraz ich likwidatorów,
wprowadzeniu możliwości ustanowienia prokury w spółce jawnej, komandytowej i z ograniczoną odpowiedzialnością utworzonych za pomocą wzorca umowy również przy wykorzystaniu wzorca uchwały udostępnionego w systemie teleinformatycznym,
wprowadzeniu zapisu zgodnie z którym w przypadku zawarcia lub zmiany umowy spółki przy wykorzystaniu wzorca umowy wkłady wspólników mogą być wyłącznie pieniężne,
wprowadzeniu możliwości zawarcia spółki komandytowej także przy wykorzystaniu wzorca umowy,
wprowadzeniu możliwości dokonywania zmian umowy spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z wykorzystaniem wzorca udostępnianego w systemie teleinformatycznym,
odstąpieniu od obowiązku zgłaszania do rejestru sądowego wzorów podpisów członków zarządu spółki z ograniczoną odpowiedzialnością oraz akcyjnej oraz ich likwidatorów,
wprowadzeniu obowiązku zgłaszania do rejestru adresów członków zarządu oraz każdej ich zmiany,
wprowadzeniu możliwości powołania pełnomocnika do zawiązania spółki z ograniczoną odpowiedzialnością oraz akcyjnej z wykorzystaniem wzorca udostępnionego w systemie teleinformatycznym, poprzez podjęcie stosownej uchwały z wykorzystaniem wzorca udostępnionego w systemie teleinformatycznym,
wprowadzeniu zakazu powstania spółki w wyniku przekształcenia za pomocą wzorca umowy,
która weszła w życie 15.1.2015 r., oraz z:
ustawy z 28.11.2014 r. o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2015 r. poz. 4), która dotyczy funkcjonowania spółki jawnej, komandytowej, spółki z ograniczoną odpowiedzialnością oraz spółki akcyjnej i polegają na dalszym wprowadzeniu zmian odnośnie spółek powstałych za pomocą wzorca umowy i polega na:
wprowadzeniu zapisu zgodnie z którym przeniesienie ogółu praw i obowiązków wspólnika spółki jawnej, której umowa została zawarta przy wykorzystaniu wzorca umowy, będzie mogło nastąpić przy wykorzystaniu wzorca udostępnionego w systemie teleinformatycznym,
wprowadzeniu możliwości dokonywania przy wykorzystaniu wzorców udostępnionych w systemie teleinformatycznym zmian umowy spółki jawnej w zakresie postanowień zmiennych, podejmowania uchwał o rozwiązaniu spółki , zmianie adresu czy też podejmowania uchwał o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego oraz dołączenia do uchwały (w formie elektronicznej) tego sprawozdania,
dodaniu zapisu przewidującego, iż w przypadku spółki która została zawarta przy wykorzystaniu wzorca umowy, podwyższenie kapitału zakładowego może być pokryte jedynie wkładami pieniężnymi,
wprowadzono obowiązek sporządzenia nowej listy wspólników spółki z ograniczoną odpowiedzialnością utworzonej przy wykorzystaniu wzorca w przypadkach, w których zmiana w księdze udziałów następuje w związku z umową zbycia udziałów zawartą z wykorzystaniem wzorca albo uchwałą podjętą w taki sposób,
w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością, której umowa została zawarta przy wykorzystaniu wzorca umowy, uchwały wspólników będą mogły być podjęte przy wykorzystaniu wzorca uchwały udostępnionego w systemie teleinformatycznym,
która weszła w życie 1.4.2015 r., z wyjątkiem art. 1 pkt 2, 3 w zakresie dodawanego art. 231 § 4, pkt 5, 8, 11 w zakresie dodawanego art. 1061 § 4, pkt 13, 16, 17, 18 w zakresie dodawanego w art. 208 § 11 i pkt 20-24 oraz art. 6 pkt 2, które wchodzą w życie 1.4.2016 r.

W niniejszej publikacji znajdują się m.in. następujące wzory:

Umowy i pisma w sprawach handlowych dotyczące:
spółki jawnej (m.in.: umowa spółki jawnej, przekształcenie spółki cywilnej w spółkę jawną, uchwała wspólników w sprawie zmiany umowy spółki, przystąpienie nowego wspólnika, zbycie ogółu praw i obowiązków wspólnika, zgoda na zajmowanie się przez wspólnika interesami konkurencyjnymi, powództwo wspólnika o wypłatę zysku, wypowiedzenie umowy spółki jawnej przez wspólnika, uchwała wspólników o rozwiązaniu spółki, porozumienie wspólników co do dalszego trwania spółki oraz uchwała w sprawie odwołania dotychczasowego i powołania nowego likwidatora spółki jawnej),
spółki partnerskiej (m.in.: umowa spółki partnerskiej, umowa spółki partnerskiej posiadającej zarząd, pozbawienie partnera prawa reprezentowania spółki w drodze uchwały partnerów, ustanowienie oraz zniesienie zarządu, odwołanie dotychczasowego i powołanie nowego członka zarządu, powództwo o odebranie partnerowi prawa prowadzenia spraw spółki oraz powództwo o wydanie korzyści spółce z tytułu działalności konkurencyjnej),
spółki komandytowej (m.in.: umowa spółki komandytowej, uzyskanie statusu komplementariusza przez dotychczasowego komandytariusza, podwyższenie sumy komandytowej, zatwierdzenie rocznych sprawozdań spółki komandytowej, podział zysku, pełnomocnictwo dla komandytariusza do reprezentowania spółki, powództwo wspólnika o wypłatę odsetek od udziału kapitałowego oraz podział pomiędzy spadkobierców udziału komandytariusza w majątku spółki),
spółki komandytowo-akcyjnej (m.in.: sprawozdanie założycieli spółki, statut spółki, akty założycielskie – oświadczenia akcjonariuszy, zbycie ogółu praw i obowiązków komplementariusza, umowa sprzedaży akcji, subskrypcja zamknięta i prywatna, uchwała walnego zgromadzenia w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego z wyłączeniem prawa poboru, uchwały walnego zgromadzenia w sprawie obniżenia kapitału zakładowego oraz zmiany statutu, protokół Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, uchwały walnego zgromadzenia w sprawie zmiany statutu polegającej na ustanowieniu rady nadzorczej raz powołania członków rady nadzorczej oraz uchwała o rozwiązaniu spółki),
spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (m.in.: akt założycielski jednoosobowej spółki, umowa spółki, umowa sprzedaży udziałów, wypłata zaliczki na poczet dywidendy, przymusowe i automatyczne umorzenie udziałów, powołanie i odwołanie członka zarządu, rezygnacja członka zarządu, ustanowienie i odwołanie prokury, zwołanie zwyczajnego zgromadzenia wspólników, pełnomocnictwo do wykonywania praw na zgromadzeniu wspólników, powództwo o wyłączenie wspólnika, powództwo i uchwała o rozwiązaniu spółki oraz powództwo o naprawienie szkody wyrządzonej spółce),
spółki akcyjnej (m.in.: statut spółki akcyjnej, oświadczenie o wniesieniu wkładów na kapitał zakładowy, dokument akcji imiennej, umowa sprzedaży akcji, księga akcji imiennych oraz imiennych świadectw tymczasowych, wypłata zaliczki na poczet dywidendy, dobrowolne umorzenie akcji, kontrakt menedżerski, regulamin zarządu, protokół zwyczajnego walnego zgromadzenia, subskrypcja zamknięta i prywatna),
łączenia się spółek (m.in.: plan połączenia – przejęcie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością przez spółkę akcyjną, powzięcie uchwały o połączeniu przez spółkę przejmującą, plan połączenia przez zawiązanie nowej spółki (spółki akcyjnej), z udziałem spółki z ograniczoną odpowiedzialnością i spółki jawnej, zawiadomienie o zamiarze połączenia się z inną spółką – spółka jawna),
podziałów spółek (m.in.: plan podziału – przez zawiązanie nowej spółki oraz przejęcie, zawiadomienie o zamiarze podziału – spółka dzielona, niepubliczna spółka akcyjna, powzięcie uchwały o podziale przez spółkę dzieloną, przejmującą, nowo zawiązaną oraz spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością),
przekształcania spółek (m.in.: plan przekształcenia spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w spółkę akcyjną, plan przekształcenia spółki jawnej w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością, powzięcie uchwały o przekształceniu spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w spółkę akcyjną oraz oświadczenie wspólnika o uczestnictwie w spółce przekształconej);
Pisma procesowe w sprawach handlowych takie jak m.in.: apelacja oraz skarga kasacyjna;
Inne umowy związane z działalnością spółki handlowej takie jak m.in.: umowa outsourcingu, joint venture, offsetowa, dzierżawy/użytkowania/leasingu przedsiębiorstwa, ramowa, dealerska, koprodukcyjna, kartelowa, a także umowa koncernowa oraz opcji.
Obok każdego wzoru, z uwzględnieniem jego poprawnej formy i wymagań co do treści, zamieszczono szczegółowy komentarz, dzięki któremu możliwe jest właściwe wykorzystanie poszczególnych wzorów w praktyce. Ponadto przedstawiono dorobek orzecznictwa sądowego z przytoczonymi tezami mającymi związek z problematyką stosowania omawianych umów i pism. Znakomity dodatek stanowi płyta CD zawierająca wersje edytowalne wzorów zamieszczonych w opracowaniu.

Dla Czytelnika prezentowany zbiór, stanowi profesjonalną i nieocenioną pomoc w sporządzaniu umów, pism i pism procesowych zgodnie z wymaganiami formalnymi.

Publikację Umowy, pisma i pisma procesowe w sprawach handlowych z objaśnieniami i płytą CD przygotowano z myślą o praktykach– osobach świadczących profesjonalną pomoc prawną takich jak: adwokaci i radcowie prawni. Autor omawia zagadnienia z uwzględnieniem potrzeb teorii i praktyki, przez co książka stanowi pomoc również dla aplikantów i studentów prawa. Opracowanie stanowi także nieocenioną pomoc dla osób związanych na co dzień z prawem handlowym.

 

źródło opisu: www.ksiegarnia.beck.pl

źródło okładki: www.ksiegarnia.beck.pl

pokaż więcej

Brak materiałów.
Już teraz nowa funkcja: pakiety. Dowiedz się więcej jak kupić kilka książek w najlepszej cenie >>>
Trwa wyszukiwanie najtańszych ofert.
Dodaj dyskusję
Dyskusje o książce
    Obecnie jeszcze nie ma dyskusji powiązanych z tą książką.
Sortuj opinie wg
Opinie czytelników (2)
 Pokaż tylko oceny z treścią
książek: 793
Na półkach: Przeczytane
książek: 328
apple_90 | 2017-03-29
Moja Biblioteczka
Jeżeli chcesz dodać książkę do biblioteczki, wybierz półkę, oceń lub napisz opinię.
Przeczytane
loading
Cytaty z książki
zgłoś błąd zgłoś błąd