Nasza strona internetowa wykorzystuje cookies (pol.: ciasteczka)

W celu sprawnego i szybkiego działania serwisu, zapewnienia wygody podczas jego przeglądania, dostosowywania funkcjonalności do indywidualnych potrzeb użytkowników, a także w celach statystycznych oraz reklamowych, używamy informacji zapisanych za pomocą cookies. Korzystanie z serwisu jest równoznaczne ze zgodą użytkownika na stosowanie plików cookies. Więcej informacji znajdziesz tutaj.

Genialna pamięć

Wydawnictwo: Aha!
6,66 (44 ocen i 2 opinie) Zobacz oceny
10
0
9
2
8
13
7
11
6
9
5
5
4
3
3
1
2
0
1
0
szczegółowe informacje
ISBN
8372291448
liczba stron
110
kategoria
poradniki
język
polski

 

Brak materiałów.
książek: 138
Adam Kopeć | 2012-07-14
Na półkach: Przeczytane

Czy­tam dla rozwoju

Kiedy zasta­łem tre­ne­rem intelektualnie.pl jedną z pierw­szych rze­czy jaką zro­bi­łem był zakup ksią­żek Tony Buzana wyda­nych po pol­sku. Stu­dio­wa­łem je i podobne pozy­cje, ponie­waż chce być coraz lep­szy w tym co robię, ale nie mia­łem pomy­słu jakby je zre­cen­zo­wać. Jak to czę­sto bywa, świat daje Ci moż­li­wo­ści i odpo­wie­dzi. Trzeba się tylko rozejrzeć.

Soczy­sta surówka z kapusty

Czy surówka może mieć coś wspól­nego z tech­ni­kami pamię­cio­wymi? Oka­zuje się , że może.

Odwie­dzam swoją cio­cię sys­te­ma­tycz­nie i zawsze dostaję coś na drogę. Tym razem na nie­szczę­ście dosta­łem surówkę i nie domkną­łem wieczka od pojem­nika. Aku­rat mia­łem w ple­caku książkę Genialna Pamięć. Jak pew­nie się domy­ślasz soki z kapu­sty się wylały i zabru­dziły mi ple­cak i pozy­cję Tony Buzana.

Ziry­to­wa­łem się. Jak można postą­pić ina­czej kiedy upaćka Ci się cały ple­cak i jesz­cze książce się obe­rwie. A kapu­sta w surówce była kiszona czyli miała dosyć inten­sywny zapach. Papieru się nie pie­rze, więc się wście­kłem na sie­bie za takie niedopatrzenie.

Krót­kie olśnienie

Jed­nak jak się uspo­ko­iłem, przy­szła mi do głowy genialna myśl. Prze­cież to jest ide­alny pre­tekst, żeby napi­sać recen­zję tej książki. I tak oto złą, jakby się na początku wyda­wało, sytu­ację zamie­nia­łem na szczę­śliwe wyda­rze­nie. Wystar­czyło, że zaczą­łem ina­czej myśleć. Przy­da­rzyło Ci się kie­dyś coś podobnego?

Zapach

Wącha­łeś kiszoną kapu­stę? Ma inten­sywny zapach. Nie dla wszyst­kich przy­jemny. Oso­bi­ście wolę ją jeść, niż wąchać, ale wła­śnie taki zapach przy­warł do mojej książki. Minął już grubo ponad mie­siąc i dalej jesz­cze go czuje. Co prawda jest już znacz­nie słab­szy, ale dalej z papieru docho­dzi woń kiszo­nej kapusty.

Tutaj wła­śnie ujaw­nia się potęga pamięci, rów­nież Two­jej. Mózg działa na zasa­dzie sko­ja­rzeń i jak wycią­gną­łem surówkę i książkę z ple­caka, to pierw­sze moje sko­ja­rze­nia były nie­przy­jemne, ale jak napi­sa­łem, póź­niej mnie olśniło. Wyko­rzy­sta­łem ten zapach jako kotwicę. Połą­czy­łem go z obra­zem kocha­nej cioci, która robi dla mnie pyszne obiadki. Teraz muszę uwa­żać bo Genialna Pamięć plus zapach kapu­sty wywo­łuje u mnie nad­pro­duk­cję śliny, ponie­waż przy­po­mi­nam sobie o sma­ko­wi­tych posił­kach u cioci.

Masz genialną pamięć

Twoja pamięć jest genialna. Wystar­czy tylko tro­chę lepiej poznać zasady według któ­rych działa. Szkoda, że nie uczą tego w szkole. Pla­cówka, która odpo­wiada za Twoje wykształ­ce­nie pomija naj­istot­niej­sze kwe­stie na temat zapa­mię­ty­wa­nia i ucze­nia się. A te metody były już wyko­rzy­sty­wane w sta­ro­żyt­no­ści. Na szczę­ście są takie książki jak Genialna Pamięć i tacy auto­rzy jak Tony Buzan, dzięki któ­rym wiele rze­czy staje się prostsze.

Dzięki odro­bi­nie wie­dzy, bo pozy­cja ta jest cie­niutka, udało mi się stwo­rzyć tak przy­jemne sko­ja­rze­nie z kiszoną kapu­stą i pod­nisz­czoną książką. Oczy­wi­ście nauczy­łem się też lepiej korzy­stać z mojego umy­słu, po pro­stu pozna­jąc kilka fak­tów na temat jego działa. Ty rów­nież możesz się­gnąć po tą wie­dzę i prze­ko­nać się jaki jesteś genialny. Bo jesteś genialny. Tony Buzan to wie i teraz wiem to rów­nież ja. Teraz Twoja kolej prze­ko­nać się jaką masz Genialną Pamięć.

Kolory

Jest jesz­cze jedno co bar­dzo lubię w tej lek­tu­rze, a mia­no­wi­cie książka ta jest kolo­rowa. Spra­wia to, że ta pozy­cja jest znacz­nie przy­jem­niej­sza w odbio­rze, a poza tym korzy­sta z tech­nik, które są w niej opi­sane. Dzięki czemu sam możesz się prze­ko­nać jak kolory poma­gają Ci w nauce.

Zako­twicz swoje skojarzenia

Czy­ta­jąc tą recen­zję pew­nie zauwa­ży­łeś stwier­dze­nie o kotwi­cze­niu za pomocą sko­ja­rzeń. Tak wła­śnie działa i jest zbu­do­wany Twój mózg. Podob­nie jak neu­rony w Twoim ciele łączą się z wie­loma innymi, tak wyobraź­nia i obrazy, które masz zapi­sane w swo­jej pamięci, łączą się z wie­loma innymi.

Magia książek - blog o książkach

Pokaż wszystkie opinie o tej książce
Trwa wyszukiwanie najtańszych ofert.
Moja Biblioteczka
Jeżeli chcesz dodać książkę do biblioteczki, wybierz półkę, oceń lub napisz opinię.
Przeczytane
loading

Opinie czytelników


O książce:
Skrzydła sfinksa

Komisarz taki z mojej bajki, zainteresowany sztuką, oczytany ale bez zadęcia... trochę kobieciarz. Nie narzeka na mały zasób słów, chwilami ogarnia g...

zgłoś błąd zgłoś błąd