Nasza strona internetowa wykorzystuje cookies (pol.: ciasteczka)

W celu sprawnego i szybkiego działania serwisu, zapewnienia wygody podczas jego przeglądania, dostosowywania funkcjonalności do indywidualnych potrzeb użytkowników, a także w celach statystycznych oraz reklamowych, używamy informacji zapisanych za pomocą cookies. Korzystanie z serwisu jest równoznaczne ze zgodą użytkownika na stosowanie plików cookies. Więcej informacji znajdziesz tutaj.

Pokonaj stres dzięki technikom relaksacji

Wydawnictwo: Samp
7,24 (25 ocen i 7 opinii) Zobacz oceny
10
3
9
1
8
6
7
10
6
2
5
0
4
3
3
0
2
0
1
0
Edytuj książkę
szczegółowe informacje
ISBN
978-83-7788-015-9
liczba stron
208
słowa kluczowe
stres, relaks, samo sedno
kategoria
poradniki
język
polski
dodał
Adam Kopeć

Poradnik uczy, jak dzięki technikom relaksacji pokonać codzienny stres i osiągnąć wewnętrzny spokój, uznawany na Dalekim Wschodzie za naturalny stan naszego umysłu. Z książki dowiesz się, że to właśnie umysł jest narzędziem, które może nas zaprowadzić do pełni szczęścia, jeśli tylko będziemy się nim odpowiednio posługiwać. Książka podzielona jest na dwie części. Pierwsza z nich opisuje...

Poradnik uczy, jak dzięki technikom relaksacji pokonać codzienny stres i osiągnąć wewnętrzny spokój, uznawany na Dalekim Wschodzie za naturalny stan naszego umysłu. Z książki dowiesz się, że to właśnie umysł jest narzędziem, które może nas zaprowadzić do pełni szczęścia, jeśli tylko będziemy się nim odpowiednio posługiwać.

Książka podzielona jest na dwie części. Pierwsza z nich opisuje zjawisko stresu, jego przyczyny, skutki oraz skuteczne sposoby radzenia sobie ze nim. Nauczysz się, jak unikać sytuacji konfliktowych, reagować na własne i cudze emocje oraz jak je kontrolować. Zwiększysz wiedzę na temat wpływu myśli na rzeczywistość i przekonasz się, jaką siłę mają afirmacje.

Druga, praktyczna część poradnika, to podróż w głąb ciała i umysłu: ćwiczenia oddechowe, relaksacje i medytacje. Dowiesz się, jak korzystać z technik wizualizacji w życiu codziennym i poznasz sposoby harmonizowania siedmiu czakr w swoim ciele. Odkryjesz techniki wykorzystujące moc muzyki i uzdrawiające właściwości dźwięków takich instrumentów jak: bębny, gongi i misy tybetańskie. Doskonałym uzupełnieniem książki jest płyta z prowadzoną przez autorkę relaksacją, podróżą przez czakry oraz muzyką wprowadzającą w stan głębokiego relaksu (alfa).

Dlaczego poradnik trafia w Samo Sedno?
- przybliża zjawisko stresu i dostarcza wskazówek, jak sobie z nim radzić- uczy pozytywnego myślenia i kontroli emocji
- objaśnia psychologiczne przyczyny powstawania chorób fizycznych
- prezentuje praktyczne techniki pracy z ciałem i umysłem
- dołączona do książki płyta zawiera przeszło 70 minut nagrań z prowadzoną przez autorkę relaksacją oraz wizualizacją: podróż przez czakry

 

źródło opisu: http://www.samosedno.com.pl/pokonaj-stres-dzieki-t...(?)

źródło okładki: http://www.samosedno.com.pl/pokonaj-stres-dzieki-t...»

pokaż więcej

Brak materiałów.
książek: 138
Adam Kopeć | 2012-07-18
Na półkach: Przeczytane

Ile stresu jest w Twoim życiu?

Jak bar­dzo się stre­su­jesz? Jak czę­sto przy­tra­fiają Ci się sytu­acje stre­sowe w życiu i jak sobie z nimi radzisz? Kiedy przy­trafi Ci się sytu­acja bar­dzo stre­su­jąca jak to odczuwasz?

Coraz czę­ściej możesz usły­szeć, że stres jest bolączką wielu ludzi. Stres jest przy­czyną wielu cho­rób tzw. „cywi­li­za­cyj­nych”. Duże i dłu­go­trwałe ilo­ści stresu pro­wa­dzą do wypa­le­nia zawo­do­wego. Praw­do­po­dob­nie sły­sza­łeś już o tym.

Znacz­nie mniej mówi się jed­nak o tym jak możesz poko­nać stres.

Jak Ty radzisz sobie ze stre­sem? Jak go pokonujesz?

Jak poko­nać stres?

Naprawdę jest bar­dzo dużo spo­so­bów na radze­nie sobie ze stre­sem. Sam z pew­no­ścią masz kilka swo­ich spo­so­bów na poko­na­nie stresu.

Moim zda­niem naj­lep­szym jest relaks. Nie możesz jed­no­cze­śnie czuć się zestre­so­wany i zre­lak­so­wany, prawda. Czyli zostaje kwe­stia tylko jak się zrelaksować?

Wiem łatwiej powie­dzieć niż zro­bić. Szcze­gól­nie jak stres jest duży, ale cza­sem wystar­czy kilka odde­chów i już czu­jesz się lepiej. Weź głę­boki wdech naj­le­piej przez nos, a potem wydech. Prawda, że uspo­kaja, a to jest naj­prost­sze co możesz zro­bić z odde­chem. Dag­mara Gmi­trzak opi­suje wię­cej metod radze­nia sobie ze stre­sem samym tylko odde­chem, a jak już wspo­mi­na­łem metod radze­nia sobie ze stre­sem jest bar­dzo dużo.

Co Cię stresuje?

Richard Rahe i Tho­mas Hol­mes skla­sy­fi­ko­wali stre­sory, czyli sytu­acje stresujące.

Zba­dali, że naj­bar­dziej stre­su­jącą sytu­acją dla czło­wieka jest śmierć mał­żonka (part­nera). Przy­pi­sali temu wyda­rze­niu 100pkt.

Jeśli czło­wie­kowi w ciągu 2 lat przy­tra­fią się sytu­acje stre­su­jące, któ­rych suma punk­tów wynie­sie ponad 300pkt, to wzro­śnie u niego szansa zacho­ro­wa­nia o 80%.

300pkt to mało zwa­żyw­szy, że za urlop jest 13pkt ;)

Eustresy

Skoro są sytu­acje, które Cię stre­sują i są złe dla Cie­bie, są też i takie, które pobu­dzają Cię do życia i dają Ci ener­gię. Noszą one nazwę eustre­sów. To wyda­rze­nia o umiar­ko­wa­nym pozio­mie stresu, które moty­wują Cię do dzia­ła­nia. Przy­kła­do­wymi eustre­sami mogą być:

praca nad waż­nym dla nas projektem,

zakła­da­nie wła­snej firmy,

począ­tek nowego związku,

podróż do wyma­rzo­nego miejsca,

odczu­wa­nie natchnie­nia do pracy twórczej;

Stres potrzebny w życiu

Za takie stwier­dze­nie nie­któ­rzy mogliby zlin­czo­wać, ale tak — stres, oczy­wi­ście w pew­nych gra­ni­cach jest przy­datny w życiu. Cho­dzi tutaj przede wszyst­kim o stre­sory. Cho­dzi oto, że stres w pew­nych war­to­ściach moty­wuje do dzia­ła­nia. Jeśli stresu jest bar­dzo mało nie czu­jesz potrzeby, żeby cokol­wiek robić, bo sytu­acja, w któ­rej jesteś Ci odpo­wiada. Kiedy jed­nak stresu jest za dużo, też nie dzia­łasz, bo stres Cię paraliżuje.

Poznaj stres

Dag­mara Gmi­trzak naj­pierw zapo­znaje Cię ze stre­sem. Opo­wiada czym on dokład­nie jest, dla­czego się poja­wia, jak działa. Czyli naj­pierw pozna­jesz swo­jego wroga, któ­rego chcesz pokonać.

Ale czy stres rze­czy­wi­ście jest Twoim wrogiem?

Twoje ciało wysyła Ci wiele infor­ma­cji o ota­cza­ją­cym Cię świe­cie, ale wysyła Ci rów­nież infor­ma­cje o Twoim wewnętrz­nym świe­cie. Jak się czu­jesz emo­cjo­nal­nie. Stres jest wła­śnie takim sygna­łem, który infor­muje Cię, że dzieje się coś nie­bez­piecz­nego, że jest zagro­żone Twoje życie.

Mózg nie radzi sobie z odróż­nia­niem sytu­acji rze­czy­wi­stych od wyobra­żo­nych, dla­tego cza­sem możesz czuć znacz­nie więk­szy stres bo Twoja wyobraź­nia pra­cuje bar­dzo inten­syw­nie. Na szczę­ście możesz ją wyko­rzy­stać dla sie­bie przy­po­mi­na­jąc sobie przy­jemne wyda­rze­nia z prze­szło­ści, które Ci pomogą poko­nać stres i się zrelaksować.

Można powie­dzieć, że stres przy­po­mina ból. To sygnał, który ostrzega Cię jeśli coś jest nie tak. Od Cie­bie zależy jak zin­ter­pre­tu­jesz ten sygnał.

Muzyka w walce ze stresem

Już pisa­łem, że spo­so­bów na radze­nie sobie ze stre­sem, nie pozwo­le­nie na to, żeby stres Tobą zawład­nął jest wiele.

Możesz np: słu­chać muzyki, która Cię relak­suje. Tutaj naj­waż­niej­sza jest część „relak­suje Cie­bie”. Są przy­go­to­wane spe­cjalne utwory, któ­rych zada­niem jest pomóc Ci się zre­lak­so­wać (takie nagra­nia są dołą­czone do książki Dag­mary Gmi­trzak) i co z tego skoro dla Cie­bie aku­rat mogą nie zadziałać.

To pro­ste zawsze sto­suj to co działa dla Cie­bie, bo Ty znasz sie­bie naj­le­piej i wiesz co naj­bar­dziej Ci pomaga w walce ze stre­sem, przy­kła­dowo w walce ze stresem.

Czy stres jest Twoim wrogiem?

Wła­śnie czy stres jest Twoim wro­giem? Ja uwa­żam, że nie. Stres to sygnał od Two­jego ciała, który suge­ruje Ci, że może należy przyj­rzeć się sytu­acji, w któ­rej się znaj­du­jesz. Może należy wpro­wa­dzić zmiany, zacząć dzia­łać ina­czej, a może nawet trzeba zacząć myśleć ina­czej, albo potrzeba Ci odro­biny moty­wa­cji do działania.

Zatem poznaj i poko­naj swój stres.

Magia książek - blog o książkach

Pokaż wszystkie opinie o tej książce
Już teraz nowa funkcja: pakiety. Dowiedz się więcej jak kupić kilka książek w najlepszej cenie >>>
Trwa wyszukiwanie najtańszych ofert.
Moja Biblioteczka
Jeżeli chcesz dodać książkę do biblioteczki, wybierz półkę, oceń lub napisz opinię.
Przeczytane
loading

Opinie czytelników


O książce:
Real Madryt. Królewska era Galacticos

Nie chcę powielać tego co zostało już tu napisane, dlatego pokusiłem się o kilka luźnych przemyśleń odnośnie treści. Ciekawe spostrzeżenie w jednym z...

zgłoś błąd zgłoś błąd