Docenić konflikt. Od walki i manipulacji do współpracy

Wydawnictwo: Onepress
6,76 (17 ocen i 3 opinie) Zobacz oceny
10
2
9
0
8
2
7
8
6
2
5
0
4
2
3
1
2
0
1
0
Edytuj książkę
szczegółowe informacje
data wydania
ISBN
83-246-1458-3
liczba stron
224
język
polski
dodał
Adam Kopeć

Negocjacje są proste jak konstrukcja cepa, ale kruche jak lukier Konflikt jest wynikiem sprzeczności lub różnicy interesów. Jest zjawiskiem naturalnym i nieuchronnym wszędzie tam, gdzie ludzie ze sobą współżyją lub współpracują. Jesteśmy na niego skazani. Jednak czy zawsze musi on być zjawiskiem negatywnym? Jak postępować gdy konflikt wybuchnie? Walczyć czy negocjować? Zwyciężać czy szukać...

Negocjacje są proste jak konstrukcja cepa, ale kruche jak lukier

Konflikt jest wynikiem sprzeczności lub różnicy interesów. Jest zjawiskiem naturalnym i nieuchronnym wszędzie tam, gdzie ludzie ze sobą współżyją lub współpracują. Jesteśmy na niego skazani. Jednak czy zawsze musi on być zjawiskiem negatywnym? Jak postępować gdy konflikt wybuchnie? Walczyć czy negocjować? Zwyciężać czy szukać kompromisów?

Czy warto za wszelką cenę forsować swoje stanowisko i pomysły? Pokonać "przeciwnika", posługując się presją lub manipulacją, i osiągnąć niekwestionowane zwycięstwo? Dobrze znamy ten schemat zachowania, gdyż podpowiadają go nam nasze ludzkie odruchy, nawyki i stereotypy. Jednak bywa on skuteczny jedynie przy jednorazowym kontakcie, natomiast w przypadku ważnych i dłuższych relacji zawsze okazuje się pyrrusowym zwycięstwem. Pokonany i wykorzystany partner myśli o rewanżu i nie jest skłonny do kooperacji.

Jaką strategię negocjacji warto obrać, aby zwiększyć szanse na dobrą współpracę? Jak nie zniszczyć dobrze rokującego dorobku? Jeżeli chcesz, żeby sposób rozwiązywania konfliktów zaowocował obustronną satysfakcją i gotowością do kooperacji w przyszłości, właśnie w tej książce znajdziesz użyteczne wskazówki, jak to zrobić. Model negocjacji nastawionych na współpracę pozwala w praktyce zastosować słuszne i szczytne postulaty, zawarte w wielu książkach i teoriach poświęconych temu zagadnieniu. Umiejętność negocjowania bez wątpienia jest sztuką, mimo swej logicznej prostoty. Aby osiągnąć w niej biegłość, potrzeba doświadczenia, stosowania kilku ważnych zasad oraz umiejętności omijania kilku pułapek, a szczególnie zachowań i wypowiedzi, które w jednej chwili niszczą każdą sensowną rozmowę.

Proponowane przez autorów metody twórczego rozwiązywania konfliktów zostały wielokrotnie sprawdzone w praktyce. Z równą łatwością można użyć ich przy rozbrajaniu złożonych problemów organizacji biznesowych, jak i podczas łagodzenia antagonizmów społecznych lub w konfliktach natury osobistej.
Ta książka to praktyczny poradnik dla osób, które z racji swojego zawodu, funkcji lub sytuacji życiowej mają często do czynienia z konfliktami, a także dla tych, które muszą negocjować. Znajdziesz w niej konkretne i użyteczne sposoby:

budowania dobrego kontaktu i zachęcania do współpracy;
przeciwstawiania się presji i manipulacji;
skutecznego negocjowania, dającego satysfakcję obu stronom konfliktu.

Wydanie trzecie książki Docenić konflikt jest poszerzone o rozdział, w którym autorzy dzielą się swoim bogatym doświadczeniem z ostatnich kilkunastu lat praktyki w roli negocjatora i mediatora. Szczególny nacisk kładą tu na polską specyfikę, prostotę stosowanych narzędzi oraz negocjacje wewnątrz firm i zespołów zadaniowych.

 

źródło opisu: http://onepress.pl/ksiazki/docenic-konflikt-od-wal...(?)

źródło okładki: http://onepress.pl/ksiazki/docenic-konflikt-od-wal...»

pokaż więcej

Brak materiałów.
książek: 138
Adam Kopeć | 2012-07-17
Na półkach: Przeczytane

Naj­pierw doceń konflikt

Na począ­tek może Ci się to wydać absur­dalne, ale w pierw­szej kolej­no­ści powi­nie­neś doce­nić kon­flikt.

Wystar­czy, że przez chwilę pomy­ślisz, co dosta­jesz od rze­czy, któ­rych nie cenisz. Naj­praw­do­po­dob­niej nic, albo coś czego i tak nie doce­nisz, albo będą­cych bez war­to­ści dla Ciebie.

Czyli jeśli nie doce­niasz kon­fliktu, to jest on dla Cie­bie bez­war­to­ściowy, czyli nic, czyli dokład­nie tyle ile jest dla Cie­bie wart. Jeśli jed­nak doce­niasz kon­flikt staje się on dla Cie­bie war­to­ściowy. Czyli możesz zamiast tra­cić na kon­flik­tach, możesz zacząć zyskać na konfliktach.

Nie­moż­liwe? Dlaczego?

Kiedy docho­dzi do kon­flik­tów?

Kiedy nastę­puje do róż­nicy zdań (np: w rodzi­nie), róż­nicy inte­re­sów (np: w biz­ne­sie).

To szansa na zna­le­zie­nie nowych roz­wią­zań, dowie­dze­nie się nowych rze­czy na temat part­nera (i tego biz­ne­so­wego i tego życio­wego), zna­le­zie­nie nowych korzyści.

Zanim jed­nak doj­dziesz do korzy­ści, trzeba zro­zu­mieć i poro­zu­mieć się z drugą stroną.

Tutaj dobrze prze­pro­wa­dzone nego­cja­cje oka­zują się niezbędne.

Nego­cja­cje

Jak prze­pro­wa­dzić sku­teczne nego­cja­cje? Według Jerzego Guta i Woj­cie­cha Hamana nego­cja­cje powinny się z 4 etapów:

1. Usta­le­nie reguł.

2. Nazwa­nie inte­re­sów swo­ich i partnera.

3. Sfor­mu­ło­wa­nie problemów.

4. Poszu­ki­wa­nie rozwiązań.

Ważne jest, żeby zacho­wać kolej­ność punk­tów. Wtedy jest duża szansa, że nego­cja­cje przy­niosą korzy­ści obu stro­nom i kon­flikt zosta­nie zaże­gnany, a Ty roz­wią­żesz kon­flikt z korzy­ścią dla siebie.

Mia­łem przy­jem­ność nego­cjo­wać cenę mojego szko­le­nia z Jerzym Gutem i od razu zauwa­ży­łem, że to czło­wiek, który ma doświad­cze­nie w nego­cja­cjach, dla­tego trzy­mam się tych punk­tów, cho­ciaż cza­sem potrze­buje sobie o nich przypomnieć.

Nie ważne, czy pro­wa­dzisz biz­nes, czy chcesz usta­lić coś ze swoją żoną, zacho­wa­nie tych punk­tów daje genialne rezul­taty i suk­ces w negocjacjach.

Suk­ces w negocjacjach

Kiedy osią­gasz suk­ces w nego­cja­cjach? Kiedy uda Ci się zre­ali­zo­wać Twoje potrzeby i wygrasz wszystko to co mogłeś od part­nera, kiedy posta­wisz na swoim?

Cóż taki wynik możesz nazwać suk­ce­sem w nego­cja­cjach, kiedy nigdy wię­cej nie będziesz miał kon­taktu z drugą stroną i druga strona nie będzie miała żad­nego wpływu na Twoje życie/Twój biznes.

Prze­ana­li­zujmy na pro­stym przy­kła­dzie — jest klient, jest pro­dukt i Twój biznes.

Czyli są 2 strony: Twój inte­res i inte­res klienta. W biz­ne­sie mówi się o sytu­acji win i lose. Czyli albo wygry­wasz, albo prze­gry­wasz. Teo­re­tycz­nie pro­wa­dzi to do 4 możliwości:

Ty wygry­wasz, klient przegrywa

Ty prze­gry­wasz, klient wygrywa

Ty prze­gry­wasz, klient przegrywa

Ty wygry­wasz, klient wygrywa

W prak­tyce ist­nieje kon­flikt, który pro­wa­dzi do 2 zwy­cięz­ców, albo 2 prze­gra­nych. Pew­nie zaczyna już Ci świ­tać o co chodzi.

Załóżmy, że Ty wygra­łeś, a Twój klient prze­grał. Do czego to pro­wa­dzi? Ten klient nie będzie już nigdy chciał sko­rzy­stać z Two­ich usług. To opty­mi­styczne zakoń­cze­nie. W bar­dziej pesy­mi­stycz­nym ten klient opo­wiada innym np: jakim kan­cia­rzem jesteś, że Twoje pro­dukty są bez­war­to­ściowe etc.

Czyli ten kon­flikt inte­re­sów, dopro­wa­dził w końcu do prze­gra­nej obu stron.

A co jeśli klient wygrał, a Ty prze­gra­łeś? Koniec jest podobny, bo jeśli dosta­niesz za mało za swoją pracę/produkt to nie będziesz mógł dalej dawać klien­towi tego co potrze­buje. Czyli kon­flikt, który znów pro­wa­dzi do prze­gra­nej obu stron.

Dosze­dłeś już do wnio­sku, że jedy­nie sytu­acja win — win ma sens?

P.S.

Jak więc roz­wią­zać kon­flikt? Jak osią­gnąć suk­ces w nego­cja­cjach. Dowiedz się jak Doce­nić kon­flikt.

Magia książek - blog o książkach

Pokaż wszystkie opinie o tej książce
Już teraz nowa funkcja: pakiety. Dowiedz się więcej jak kupić kilka książek w najlepszej cenie >>>
Trwa wyszukiwanie najtańszych ofert.
Moja Biblioteczka
Jeżeli chcesz dodać książkę do biblioteczki, wybierz półkę, oceń lub napisz opinię.
Przeczytane
loading

Opinie czytelników


O książce:
Mgła

Po MEGA obrzydliwej scenie w okolicach 1/3 książki nie mam ochoty dalej czytać. Za dużo jak dla mnie.. Autor niewątpliwie ma dar w opisywaniu - papl...

zgłoś błąd zgłoś błąd