Marzyciele i pokutnicy

Wydawnictwo: Novae Res
6,74 (50 ocen i 24 opinie) Zobacz oceny
10
4
9
1
8
10
7
16
6
10
5
2
4
6
3
0
2
1
1
0
Edytuj książkę
szczegółowe informacje
data wydania
ISBN
9788377223994
liczba stron
344
język
polski
dodała
miqa

"Marzyciele i pokutnicy" to zbiór dziesięciu opowiadań, których akcja została osadzona w znanej nam z codzienności współczesnej Polsce. Jednak świat przedstawiony posiada swoje drugie, mroczne i nieznane większości oblicze. Bo przecież skąd możemy wiedzieć, że człowiek którego przed chwilą minęliśmy w sklepie lub na przejściu dla pieszych nie jest tym, który wynalazł maszynę czasu i właśnie...

"Marzyciele i pokutnicy" to zbiór dziesięciu opowiadań, których akcja została osadzona w znanej nam z codzienności współczesnej Polsce. Jednak świat przedstawiony posiada swoje drugie, mroczne i nieznane większości oblicze. Bo przecież skąd możemy wiedzieć, że człowiek którego przed chwilą minęliśmy w sklepie lub na przejściu dla pieszych nie jest tym, który wynalazł maszynę czasu i właśnie planuje udać się w przeszłość, żeby zmienić losy ludzkości? A może chłopiec biegnący z naprzeciwka w zawadiacko przekrzywionej czapeczce bejsbolowej jest kimś zupełnie innym niż z pozoru nam się wydaje? Być może kryje w sobie straszliwą tajemnicę?

Najnowsza książka Krzysztofa Spadło to obowiązkowa lektura dla miłośników zjawisk paranormalnych, horrorów i science-­fiction.

 

źródło opisu: http://zaczytani.pl/ksiazka/marzyciele_i_pokutnicy,druk

pokaż więcej

Brak materiałów.
książek: 138
Adam Kopeć | 2012-07-24
Na półkach: Przeczytane

Mroczni marzy­ciele, a może pokutnicy?

Boha­te­ro­wie

Kim są boha­te­ro­wie opo­wia­dań Krzysz­tofa Spa­dło? To w więk­szo­ści zwy­kli ludzie, któ­rym przy­da­rzyły się dziwne, mroczne i nad­na­tu­ralne zdarzenia.

Boha­te­ro­wie opo­wia­dań Krzysz­tofa Spa­dło to marzy­ciele. Można powie­dzieć, że mroczni marzy­ciele, bo każ­dego opo­wia­da­nie ema­nuje więk­sza lub mniej­sza por­cja grozy. Ciężko też tutaj mówić o szczę­śli­wym zakoń­cze­niu i speł­nie­niu marzeń. Lepiej już użyć słowa pokuta, tak jak suge­ruje tytuł.

Marzy­ciele Krzysz­tofa Spa­dło poku­tują. Ich pokuty są bole­sne. Nie zna­cze­nie ich prze­wi­nie­nie, czy ich grze­chem było zabój­stwo, czy może tylko zwy­kła cie­ka­wość. Pokut­nicy cier­pią, nawet jeśli ich bólu nie widać, bo nie jest fizyczny. Nie są to rany zada­wane ciału, to pokut­nicy cier­pią w swoim umy­śle, zadrę­czają się swo­imi myślami.

Zwy­kły początek

Opo­wia­da­nia Krzysz­tofa Spa­dło zaczy­nają się od opisu życia zwy­kłych ludzi. Może to być dzień w pracy, jazda samo­cho­dem, kupno oku­la­rów. Codzien­ność ludz­kiego życia mógł­byś powie­dzieć, ale nawet czy­ta­jąc tylko o tej codzien­no­ści jesteś cie­kawy co wyda­rzy się dalej, szcze­gól­nie jak prze­czy­tasz już pierw­sze opo­wia­da­nie i wiesz, że zakoń­cze­nie będzie się znacz­nie róż­niło od początku.

Tej zwy­kłej codzien­no­ści. Codzien­nych czyn­no­ści i sza­rego życia.

Mroczne zakoń­cze­nie

Każde opo­wia­da­nie koń­czy się w mroku. Autor książki Marzy­ciele i Pokut­nicy bar­dzo umie­jęt­nie buduje atmos­ferę. Pozwala to czy­tel­ni­kowi wczuć się w kli­mat opo­wie­ści. Zbu­do­wać wize­ru­nek świata głów­nych boha­te­rów opo­wia­dań. Zro­zu­mieć ich marze­nia, nawet te mroczne marze­nia oraz ich charaktery.

Na zakoń­cze­nie zaś poja­wia się pokuta. Kara za grze­chy. Jak już pisa­łem, te grze­chy wcale nie muszą być wiel­kie, żeby kara oka­zała się okrutna i mroczna.

Taka jest droga czy­tel­nika, razem z boha­te­rem, od spo­koj­nego początku, cza­sem melan­cho­lij­nego, nud­nego, do mrocz­nego i tajem­ni­czego końca.

Zachęta do przemyśleń

Ja ode­bra­łem opo­wia­da­nia Krzysz­tofa Spa­dło jako zachęta do prze­my­śleń. Cho­dzi mi zwłasz­cza o mroczne, tajem­ni­cze zakoń­cze­nia.

Przede wszyst­kim, czy nasz świat jest taki pro­sty jak się nam wydaje, czy ist­nieje może w nim inna rze­czy­wi­stość, któ­rej nie jesteś w sta­nie dostrzec. Jedy­nie w nie­zwy­kłych sytu­acjach w jakie tra­fiają boha­te­ro­wie opo­wia­dań Marzy­cieli i Pokut­ni­ków, jeste­śmy w sta­nie prze­bić się przez tą gra­nicę i stać się ich świadomi.

Szczę­ściarz

Pro­sty tytuł szczę­ściarz. Jedno z opo­wia­dań z książki Marzy­ciele i Pokut­nicy, które naj­bar­dziej przy­pa­dło mi do gustu pod kątem prze­my­śleń, mimo że jest jed­nym z naj­krót­szych w książce.

Nie prze­czy­tasz w nim o żad­nym nad­na­tu­ral­nym wyda­rze­niu, czy sytu­acji. A mimo to zakoń­cze­nie poru­szyło mroczną nutę w moim umy­śle. Sądzę, że wynika to z genial­nego pro­wa­dze­nie czy­tel­nika, przez autora, prze­my­śle­niami głów­nego bohatera.

Pod­su­mo­wa­nie

Marzy­ciele i Pokut­nicy Krzysz­tofa Spa­dło są mroczni. To histo­rie od codzien­no­ści, do nad­na­tu­ral­nych wyda­rzeń. To histo­rie od spo­koju, do ciem­no­ści i bólu. To histo­rie, które wpro­wa­dzą Cię w mroczny świat, z któ­rego ist­nie­nia możesz nigdy nie zdać sobie sprawy, na Twoje szczę­ście. To histo­rie od marzeń do pokuty.

Autor: Adam Kopeć, Napi­sana 22 lipca 2012; Ocena: 9/10

Wpis wcześniej umieszczony na stronie:

Marzyciele i pokutnicy — Krzysztof Spadło

Pokaż wszystkie opinie o tej książce
Już teraz nowa funkcja: pakiety. Dowiedz się więcej jak kupić kilka książek w najlepszej cenie >>>
Trwa wyszukiwanie najtańszych ofert.
Moja Biblioteczka
Jeżeli chcesz dodać książkę do biblioteczki, wybierz półkę, oceń lub napisz opinię.
Przeczytane
loading

Opinie czytelników


O książce:
Błękit

"Maja Lunde nie jest optymistką i nie pozostawia czytelnikowi złudzeń: człowiek zniszczy ten świat. Zawsze obawialiśmy się, że wyniszczą nas wojn...

zgłoś błąd zgłoś błąd