Nasza strona internetowa wykorzystuje cookies (pol.: ciasteczka)

W celu sprawnego i szybkiego działania serwisu, zapewnienia wygody podczas jego przeglądania, dostosowywania funkcjonalności do indywidualnych potrzeb użytkowników, a także w celach statystycznych oraz reklamowych, używamy informacji zapisanych za pomocą cookies. Korzystanie z serwisu jest równoznaczne ze zgodą użytkownika na stosowanie plików cookies. Więcej informacji znajdziesz tutaj.

Jak kreatywnie wspierać rozwój dziecka: wspólne gry i twórcze zabawy, dzięki którym rozwiniesz jego zdolności

Seria: Samo Sedno
Wydawnictwo: Edgard
7,35 (43 ocen i 13 opinii) Zobacz oceny
10
5
9
3
8
12
7
12
6
6
5
3
4
2
3
0
2
0
1
0
Edytuj książkę
szczegółowe informacje
data wydania
ISBN
9788377880210
liczba stron
224
język
polski
dodał
Nikodem

Czy wiesz, że nowo narodzone dziecko ma większą potencjalną inteligencję niż Leonardo da Vinci kiedykolwiek wykorzystał, a nawet trzylatek może już czytać, liczyć lub mówić w dwóch językach? Do szóstego roku życia mózg kształtuje się aż w 80% - właśnie wtedy następuje rozwój możliwości intelektualnych, jakimi człowiek będzie dysponował przez resztę życia. W procesie wspierania rozwoju małego...

Czy wiesz, że nowo narodzone dziecko ma większą potencjalną inteligencję niż Leonardo da Vinci kiedykolwiek wykorzystał, a nawet trzylatek może już czytać, liczyć lub mówić w dwóch językach? Do szóstego roku życia mózg kształtuje się aż w 80% - właśnie wtedy następuje rozwój możliwości intelektualnych, jakimi człowiek będzie dysponował przez resztę życia. W procesie wspierania rozwoju małego człowieka rodzice mogą odegrać naprawdę ogromną rolę, dlatego jeśli chcesz zapewnić dziecku najlepszy start, koniecznie sięgnij po ten poradnik. Z książki dowiesz się m.in., jak kreatywnie wspomagać rozwój dziecka już od pierwszych miesięcy życia, jak w pełni wykorzystać jego wrodzony potencjał i rozwijać zdolności. Przekonaj się, że nauka czytania, matematyki czy języków obcych to okazja do fantastycznej zabawy i sposób na przyjemne spędzanie czasu. Poznaj unikalne i sprawdzone pomysły wspólnych gier i zabaw, których nie znajdziesz w Internecie. Wskazówki i porady opracowane przez autorów - psychologów i rodziców - pozwolą ci jeszcze lepiej zrozumieć potrzeby twojego malucha. Dzięki licznym ćwiczeniom, ciekawostkom oraz przykładom dowiesz się, jak bez presji i stresu zachęcić dziecko do poszerzania wiedzy i jak obudzić w nim pasję małego odkrywcy.

 

źródło opisu: Edgard, 2011

źródło okładki: http://www.samosedno.com.pl/wyszukiwarka,l7.html?q=jak+kreatywnie

pokaż więcej

Brak materiałów.
książek: 138
Adam Kopeć | 2012-07-16
Na półkach: Przeczytane

Dużo pytań przy­szłych rodziców

Jak wspie­rać roz­wój dziecka? Kiedy zacząć? Czego użyć? Czego nie uży­wać? Kto powi­nien uczyć dziecko i poma­gać mu w roz­wi­ja­niu się? Kiedy dziecko się naj­le­piej rozwija?

Przy­szli rodzice i rodzice, któ­rzy dopiero zaczy­nają wycho­wy­wać swoje dziecko, zawsze mają wiele pytań. Czę­sto się też dener­wują. Część pytań doty­czy jedze­nia, część ubie­ra­nia, część wycho­wa­nia, a część roz­woju dziecka. Nata­lia i Krzysz­tof Minge odpo­wia­dają na część tych pytań, dużą część, w książce Roz­wój dziecka.

Czy­ta­łem żonie

Czy­ta­łem tę książkę żonie dla­tego, że spo­dzie­wamy się naszego wła­snego dziecka. Zostało jesz­cze tro­chę ponad 5 mie­sięcy. Coraz wię­cej dowia­du­jemy się o opiece nad kobietą w ciąży, o opiece nad dziec­kiem, jego wycho­wa­niem i spo­so­bach jak można im pomóc w rozwoju.

Klu­czowe kwe­stie dla rodzica…

To są dla nas klu­czowe kwe­stie w tej chwili i domy­ślam się, że są to rów­nież klu­czowe kwe­stie dla każ­dej pary ocze­ku­ją­cej swo­jego pierw­szego dziecka. Dla­tego obser­wu­jemy zna­jo­mych i człon­ków rodziny, któ­rzy są już rodzicami.

Geniusz dziecka

Wiesz jak małe dzieci potra­fią być genialne? Jeśli ich nie obser­wu­jesz pew­nie nie, ale wystar­czy zostać rodzi­cem, albo przy­glą­dać się roz­wo­jowi dzieci i widać od razu jak szybko się uczą. Oczy­wi­ście dzieci uczą się tylko tych rze­czy, które chcą. Na to zwra­cają uwagę Nata­lia i Krzysz­tof Minge. Dziecko należy uczyć naj­le­piej przez zabawę. Jeśli jedna zabawa mu się nie podoba zawsze możesz zna­leźć inną, która go zainteresuje.

Dzieci jak gąbka…

Bar­dzo ważne jest, żebyś pamię­tał, że małe dzieci są jak gąbka. Chłoną bły­ska­wicz­nie to co zoba­czą. Np: moja żona ma 2 bra­tan­ków. Ten mniej­szy ma pra­wie 2 lata i kopiuje bar­dzo dużo z zacho­wa­nia tego star­szego, który cho­dzi do zerówki.

Dziecko uczy się od…

Oczy­wi­ście nie­mow­lak naj­wię­cej uczy się od rodzi­ców. Obser­wu­jąc. Nie­mow­lak już od samych naro­dzin bacz­nie obser­wuje i mimo, że jego wzrok nie jest w pełni roz­wi­nięty wchła­nia ota­cza­jący go świat. Poznaje mamę jej rysy twa­rzy i spo­sób w jaki oka­zuje emo­cje. Tak samo z resztą rodziny, która go czę­sto odwiedza.

Odkry­wa­nie świata

To jak pomóc mojemu dziecku w roz­woju? Przede wszyst­kim pozwól mu odkry­wać świat. Im wię­cej pozna, im wię­cej zoba­czy, im wię­cej usły­szy tym lepiej dla niego.

Inte­li­gent­niej­szy od Leonarda da Vinci

Do około 6 roku mózg dziecka kształ­tuje się naj­szyb­ciej i jego poten­cjał inte­lek­tu­alny jest więk­szy nawet od poten­cjału Leonarda da Vinci.

Nie chce się wie­rzyć, prawda? Cóż ja już wiele razy widzia­łem jak chrze­śnik mojej żony uczy się bły­ska­wicz­nie, więc w to wie­rzę.

Dodat­kowo ja się zaj­muję roz­wo­jem oso­bi­stym i inte­lek­tu­al­nym, więc wiem jakie moż­li­wo­ści kryją się w każ­dym czło­wieku. Są znacz­nie więk­sze niż by się mogło wyda­wać. W szcze­gól­no­ści w nie­mow­laku, który nie jest w sta­nie zająć się sam sobą, a mimo to jest geniu­szem. O tym też możesz prze­czy­tać w książce Roz­wój dziecka.

Dużo infor­ma­cji = mała czcionka

Nata­lia i Krzysz­tof Minge zebrali bar­dzo dużo infor­ma­cji o tym jak możesz pomóc wspie­rać roz­wój swo­jego dziecka i to już od pierw­szych jego dni. Nawet czcionka jest mniej­sza niż w więk­szo­ści ksią­żek, które czy­ta­łem. Tak dużo infor­ma­cji mie­ści się w tej książce.

Naj­waż­niej­sze infor­ma­cje są jesz­cze dodat­kowo wyróż­niane jako aka­pity „zapa­mię­taj”, „wska­zówki” oraz „ćwiczenia”.

Kiedy zacząć uczyć dziecko czytać?

Wiesz kiedy można zacząć uczyć naj­wcze­śniej uczyć dziecka czy­tać? Kiedy skoń­czy 3 mie­siące. Tak 3 mie­siące. Ja już to wie­dzia­łem, bo w swo­jej pracy spo­tka­łem rodzi­ców, któ­rzy już tak wcze­śnie zaczy­nali uczyć swoje dzieci i wiesz co? Odnie­śli wielki suk­ces. A ich dzieci nawet więk­szy, ponie­waż zyskały znaczną prze­wagę nad swo­imi rówie­śni­kami już w kołysce.

Potwier­dze­nie informacji

W książce Roz­wój dziecka zna­la­złem znacz­nie wię­cej infor­ma­cji niż tu opi­suje.

Czę­ści nie jestem pewien, tą część jesz­cze spraw­dzę — cudowny okres bycia tatą nie­długo dla mnie się zacznie.

Roz­wój dziecka jest pełen infor­ma­cji, któ­rych potwier­dze­nie już uzy­ska­łem od rodzi­ców, któ­rzy tak robią, z wła­snych obser­wa­cji, albo nawet od moich kursantów.

Naj­waż­niej­sze — Twoje dziecko to geniusz

Zapa­mię­taj naj­waż­niej­szą rzecz: Twoje dziecko jest geniu­szem! Pozwól mu w pełni wyko­rzy­stać swój poten­cjał — pomóż mu się roz­wi­jać.

Magia książek - blog o książkach

Pokaż wszystkie opinie o tej książce
Trwa wyszukiwanie najtańszych ofert.
Moja Biblioteczka
Jeżeli chcesz dodać książkę do biblioteczki, wybierz półkę, oceń lub napisz opinię.
Przeczytane
loading

Opinie czytelników


O książce:
Klub wisielców

Tony Parsons zasłynął z wielu książek, ale ja przygodę z jego twórczością zaczęłam od pierwszego tomu cyklu z Maxem Wolfe. Max Wolfe ma do rozwiązani...

zgłoś błąd zgłoś błąd