Nasza strona internetowa wykorzystuje cookies (pol.: ciasteczka)

W celu sprawnego i szybkiego działania serwisu, zapewnienia wygody podczas jego przeglądania, dostosowywania funkcjonalności do indywidualnych potrzeb użytkowników, a także w celach statystycznych oraz reklamowych, używamy informacji zapisanych za pomocą cookies. Korzystanie z serwisu jest równoznaczne ze zgodą użytkownika na stosowanie plików cookies. Więcej informacji znajdziesz tutaj.

Asertywność na co dzień, czyli jak żyć w zgodzie ze sobą i innymi

Wydawnictwo: Edgard
6,86 (59 ocen i 15 opinii) Zobacz oceny
10
3
9
4
8
9
7
20
6
15
5
5
4
3
3
0
2
0
1
0
Edytuj książkę
szczegółowe informacje
tytuł oryginału
Asertywność na co dzień, czyli jak żyć w zgodzie ze sobą i innymi
data wydania
ISBN
9788377880173
liczba stron
199
słowa kluczowe
psychologia, poradnik
kategoria
poradniki
język
polski

sertywność pozwala na spokojne i stanowcze wyznaczanie granic, wyrażanie swoich potrzeb i oczekiwań, odmawianie bez poczucia winy, tłumaczenia się i usprawiedliwiania. Autorka książki, doświadczona psychoterapeutka, poprowadzi cię przez 3 etapy procesu wypracowywania asertywności: będziesz mógł poznać przyczyny jej braku, wkroczyć na drogę do zmiany i poradzić sobie z trudnymi sytuacjami w...

sertywność pozwala na spokojne i stanowcze wyznaczanie granic, wyrażanie swoich potrzeb i oczekiwań, odmawianie bez poczucia winy, tłumaczenia się i usprawiedliwiania.

Autorka książki, doświadczona psychoterapeutka, poprowadzi cię przez 3 etapy procesu wypracowywania asertywności: będziesz mógł poznać przyczyny jej braku, wkroczyć na drogę do zmiany i poradzić sobie z trudnymi sytuacjami w domu i w pracy. Dowiesz się, jak zbudować właściwą samoocenę, pozbyć się lęków, poczucia winy i wstydu. Przekonasz się, jak wielki wpływ na asertywną postawę ma poczucie własnej wartości i jak dużą rolę w jego budowaniu odgrywa okres dzieciństwa.

Poradnik pomoże ci w nauce rozpoznawania oraz wyrażania swoich emocji, myśli i przekonań. Dowiesz się, jak wypracować asertywną postawę w kontakcie z klientem lub w relacji ze zwierzchnikiem. Jeśli jesteś rodzicem, zrozumiesz, jak wychować dziecko, aby miało poczucie własnej wartości. Poznasz sposoby na radzenie sobie z lękiem przed odrzuceniem czy odmową. Lektura poradnika pomoże ci w naturalny sposób reagować asertywnie i doceniać tę postawę u innych

Dzięki poradnikowi dowiesz się, jak asertywnie:
- wyznaczać granice i szanować terytorium innych
- odmawiać bez poczucia winy
- wyrażać swoje emocje, myśli, oczekiwania
- przyjmować informacje od innych
- reagować na krytykę i atak
- wyrażać prośbę i radzić sobie z lękiem przed odmową

 

źródło opisu: http://www.samosedno.com.pl/asertywnosc-na-co-dzie...(?)

źródło okładki: http://www.samosedno.com.pl/asertywnosc-na-co-dzie...»

pokaż więcej

Brak materiałów.
książek: 138
Adam Kopeć | 2012-07-16
Na półkach: Przeczytane

Aser­tyw­ność grzeczne mówie­nie nie, czy coś więcej?

Czy aser­tyw­ność to tylko grzeczne mówie­nie nie? Nie?

W takim razie czym jest dla Cie­bie aser­tyw­ność. Co rozu­miesz pod poję­ciem aser­tyw­ność? Czy łatwo jest zde­fi­nio­wać to poję­cie? Raczej nie jeśli się nad tym nie zasta­na­wiasz, ale na pewno aser­tyw­ność, to wię­cej niż umie­jęt­ność grzecz­nego mówie­nia „nie”.

To może przy­da­łaby się defi­ni­cja aser­tyw­no­ści. Może ona by pomo­gła w zro­zu­mie­niu czym jest asertywność?

Defi­ni­cja asertywności

Według wiki:

Aser­tyw­ność – w psy­cho­lo­gii ter­min ozna­cza­jący posia­da­nie i wyra­ża­nie wła­snego zda­nia oraz bez­po­śred­nie wyra­ża­nie emo­cji i postaw w gra­ni­cach nie­na­ru­sza­ją­cych praw i psy­chicz­nego tery­to­rium innych osób oraz wła­snych, bez zacho­wań agre­syw­nych, a także obrona wła­snych praw w sytu­acjach społecznych.

Pomo­gła Ci defi­ni­cja aser­tyw­no­ści? Przyj­rzyjmy się tutaj klu­czo­wym fra­zom i zaczerp­nijmy wię­cej z książki Agnieszki Wró­bel Aser­tyw­ność na co dzień.

Posia­da­nie i wyra­ża­nie wła­snego zdania

Każdy ma wła­sne zda­nie. Może mieć nawet kilka tych zdań, ale jeśli chcesz być Aser­tywny na co dzień ważne jest to żeby je wyra­żać. Wręcz masz prawo wyra­zić swoje zda­nie, szcze­gól­nie jeśli jest inne niż innych.

Agnieszka Wró­bel zazna­cza, że wiele osób ma trud­no­ści z wyra­ża­niem, czyli wypo­wia­da­niem, wła­snego zda­nia. Jak sądzisz dlaczego?

Czy jeśli uwa­żał­byś, że Twoje zda­nie jest inne od zda­nia grupy, w któ­rej prze­by­wasz to łatwo by Ci było je wypo­wie­dzieć? Jeśli tak to gra­tu­luję, tę część aser­tyw­no­ści masz już zali­czoną. Jed­nak inni mogą nie mieć tak łatwo. Mogą się oba­wiać, że jeśli ich zda­nie jest inne to mogą nie być akcep­to­wani przez grupę.

Uczu­cie akcep­ta­cji, przy­na­leż­no­ści jest ważne dla ludzi, ponie­waż są isto­tami spo­łecz­nymi, czyli chcemy, żeby nas inni lubili i akcep­to­wali. Chcemy czuć, że nale­żymy do grupy.

W książce Aser­tyw­ność na co dzień dowiesz się, że uczuć i potrzeb waż­nych dla czło­wieka jest znacz­nie wię­cej i każda jest ważna dla pra­wi­dło­wego rozwoju.

Oczy­wi­ście jak to w psy­cho­lo­gii naj­waż­niej­szy jest okres dzie­ciń­stwa. Jeśli czło­wiek nie czuje się akcep­to­wany jako dziecko, ma póź­niej trud­no­ści w doro­słym życiu. Może mieć trud­no­ści z aser­tyw­nym wyra­ża­niem swo­jego zda­nia. Wła­śnie co znaczy:

„aser­tywne wyra­ża­nie swo­jego zdania”?

Bez zacho­wań agresywnych

Dokład­nie aser­tyw­nie zna­czy bez agre­sji. Dla nie­któ­rych to zna­czy grzecz­nie, ale nie zawsze jest to rów­no­ważne. Bo prze­cież chcesz zaznaczyć/wypowiedzieć swoje zda­nie i nawet jeśli wypo­wiesz je spo­koj­nie, powinno być jasne dla innych, że Ty masz swoje zdanie.

Cza­sami trzeba swoje zda­nie powtó­rzyć, żeby dotarło do tej dru­giej osoby. Ale co jeśli ta druga osoba się obrazi, albo zezło­ści? Trudno to już jej pro­blem. Dokład­nie tak pisze Agnieszka Wró­bel w książce Aser­tyw­ność na co dzień i to jest bar­dzo ważne

Mmasz wpływ na swoje emo­cje. Możesz je kon­tro­lo­wać, możesz wypo­wia­dać się spo­koj­nie i jasno, a mimo to, druga osoba może Cię nie zro­zu­mieć lub zare­ago­wać agre­syw­nie. Pamię­taj Ty dalej powi­nie­neś być opa­no­wany. Mimo Two­ich naj­lep­szych chęci nie jesteś w sta­nie w 100% prze­wi­dzieć reak­cji dru­giej osoby.

Wypo­wia­daj się aser­tyw­nie i wiedz, że jeśli on reaguje agre­syw­nie to jest jego wybór nie Twój.

Obrona gra­nic i wła­snych praw

Póki nie prze­czy­ta­łem książki Aser­tyw­ność na co dzień nie mia­łem poję­cia, że aser­tyw­ność jest też zwią­zana z obroną moich gra­nic i praw.

A prze­cież Twoje gra­nice i prawa są bar­dzo istotne. Jeśli ktoś prze­kra­cza Twoje gra­nice, albo łamie Twoje prawa jak się czu­jesz? Źle prawda? Tak samo czują się inni jeśli Ty to robisz z ich gra­ni­cami i prawami.

Moim zda­niem naj­waż­niej­sza myśl jaką wycią­gną­łem z książki Aser­tyw­ność na co dzień jest zdanie:

„Ja jestem OK, Ty jesteś OK.”

Ozna­cza ono, że cenisz i sza­nu­jesz sie­bie oraz inne osoby. Wiąże się to z akcep­to­wa­niem sie­bie i innych. Akcep­to­wa­niem tego, że Ty możesz mieć inne zda­nie od Two­jego roz­mówcy, ale rów­nież Twój roz­mówca ma prawo nie zga­dzać się z Tobą. I dalej obaj jeste­ście OK.

Wierz­cho­łek góry lodowej

Te frag­menty defi­ni­cji to zale­d­wie sam wierz­cho­łek góry lodo­wej. Jesz­cze na samej powierzchni jest dużo wię­cej informacji.

Zasta­nów się czy jeśli zro­zu­miesz innych ludzi i ich zaak­cep­tu­jesz to czy oni tego nie odwza­jem­nią? Prze­cież zaspo­ko­iłeś jedną ich z naj­więk­szych potrzeb — potrzebę akceptacji.

Aser­tyw­ność na co dzień to książka, w któ­rej znaj­dziesz bar­dzo dużo infor­ma­cji o tym jak zaak­cep­to­wać sie­bie i innych, więc ją prze­czy­taj i zacznij sto­so­wać zasadę:

„Ja jestem OK, Ty jesteś OK.”

Dzięki temu Ty będziesz szczę­śliw­szy i jed­no­cze­śnie rów­nież ludzie wokół Cie­bie. Zobacz jak aser­tyw­nie wyra­żać swoje zda­nie i bro­nić swo­ich gra­nic.

Magia książek - blog o książkach

Pokaż wszystkie opinie o tej książce
Już teraz nowa funkcja: pakiety. Dowiedz się więcej jak kupić kilka książek w najlepszej cenie >>>
Trwa wyszukiwanie najtańszych ofert.
Moja Biblioteczka
Jeżeli chcesz dodać książkę do biblioteczki, wybierz półkę, oceń lub napisz opinię.
Przeczytane
loading

Opinie czytelników


O książce:
Wrota obelisków

Druga część trylogii Pękniętej Ziemi i kolejny ciężki orzech do zgryzienia. Powieść, którą dobrze się czyta, ale która nie jest z całą pewnością czymś...

zgłoś błąd zgłoś błąd