Tajemnice męskiego umysłu

Wydawnictwo: Złote Myśli
6,63 (24 ocen i 6 opinii) Zobacz oceny
10
0
9
2
8
3
7
7
6
10
5
1
4
0
3
1
2
0
1
0
Edytuj książkę
szczegółowe informacje
data wydania
ISBN
978-83-7582-773-6
liczba stron
184
kategoria
poradniki
język
polski
dodała
Sabcia100

Poznaj tajemnice męskiego umysłu i dowiedz się: Jak zrozumieć mężczyznę i odkryć jak ważna jest prawdziwa przyjaźń w Twoich relacjach z NIM? Czy zdarzyło Ci się kiedyś w relacji z mężczyzną, że wydawał Ci się niedostępny? Miałaś może wrażenie jakby nie chciał dzielić się z Tobą swoimi troskami, choć wiedziałaś, że coś go trapi? Jeśli jego zachowanie polegało na powtarzającym się udzielaniu...

Poznaj tajemnice męskiego umysłu i dowiedz się:
Jak zrozumieć mężczyznę i odkryć jak ważna jest prawdziwa przyjaźń w Twoich relacjach z NIM?

Czy zdarzyło Ci się kiedyś w relacji z mężczyzną, że wydawał Ci się niedostępny? Miałaś może wrażenie jakby nie chciał dzielić się z Tobą swoimi troskami, choć wiedziałaś, że coś go trapi? Jeśli jego zachowanie polegało na powtarzającym się udzielaniu zdawkowych, nieszczerych odpowiedzi w reakcji na Twoją troskę, to najprawdopodobniej mężczyzna ten nie uznawał Ciebie za swojego PRZYJACIELA.

Pewnie pomyślisz "Jak to? Przecież to niemożliwe! Robiłam wszystko, żeby być jego przyjaciółką!" Prawdopodobnie odruchowo i nieświadomie stosowałaś wobec niego zachowania, które Tobie wydają się całkowicie naturalne, a jego po prostu drażnią lub tłamszą. Bycie przyjacielem mężczyzny jest bowiem sztuką do opanowania tylko przez kobietę, która zna tajemnice męskiego umysłu.

Możesz zostać jego Najlepszym Przyjacielem albo Największym Wrogiem!

 

źródło opisu: Wydawnictwo Internetowe

źródło okładki: zdjęcie autorskie

pokaż więcej

Brak materiałów.
książek: 138
Adam Kopeć | 2012-07-14
Na półkach: Przeczytane

Jaka książka może być pre­zen­tem walen­tyn­ko­wym dla dziewczyny?

Wiesz czego ocze­kują dziew­czyny jako pre­zentu na walen­tynki, jeśli nie wiesz co to ma być kon­kret­nie, to z pew­no­ścią wiesz, że musi to być roman­tyczne. Czy książka może być roman­tycz­nym poda­run­kiem? Z pew­no­ścią tak i z tego powodu posta­no­wi­łem poda­ro­wać swo­jej dziew­czy­nie książkę jako pre­zent walentynkowy.

Jestem prze­ko­nany, że znasz serię Har­le­quin. Jest to z defi­ni­cji opo­wia­da­nie o tema­tyce miło­snej, żeby nie powie­dzieć „roman­si­dło”, tylko w ogóle nie pasuje do mojej dziew­czyny i two­jej dziew­czyny pew­nie też nie. Moja dziew­czyna, podob­nie jak Twoja, uwiel­bia roman­tyczne rze­czy, cie­szy się jak jej mówię coś miłego i słod­kiego, ale jak­bym jej poda­ro­wał na walen­tynki Har­le­qu­ina przy­spo­rzył­bym sobie tylko kło­po­tów. Po zasta­no­wie­niu stwier­dzi­łem, że kupię jej książkę Pio­tra Marta, autora któ­rego już zna i bar­dzo jej się spodo­bał, o czym mogłeś prze­czy­tać we wpi­sie „Męż­czy­zna od A do Z”.

Tajem­nice Męskiego Umy­słu – Piotr Mart

Wydaw­nic­two Złote Myśli wydało książkę Pio­tra Marta pod tytu­łem „Tajem­nice Męskiego Umy­słu” i stwier­dzi­łem, że będzie to odpo­wiedni pre­zent na walen­tynki. Jest to kolejna książka po „Męż­czyź­nie od A do Z” Pio­tra Marta, która zaj­muje się psy­cho­lo­gią męskiego umy­słu, a kobiety chęt­nie poznają zasady, któ­rymi kie­ruje się męski umysł. Uwa­żam, że wie­dza na ten temat przyda się rów­nież Tobie nie­za­leż­nie od tego czy jesteś męż­czy­zną, czy kobietą. Prze­czy­ta­łem obie książki Pio­tra Marta – „Męż­czy­znę od A do Z” oraz „Tajem­nice Męskiego Umy­słu” i dzięki nim lepiej rozu­miem sie­bie i wiem z jakiego powodu bar­dzo dener­wują mnie nie­które wypo­wie­dzi mojej dziew­czyny, ale wiem rów­nież jak powi­nie­nem sam mówić, żeby spra­wić swo­jemu „kocia­kowi” przyjemność.

Do walen­ty­nek pra­wie dwa tygo­dnie, a moja dziew­czyna już wie, że dosta­nie książkę Pio­tra Marta – „Tajem­nice Męskiego Umy­słu”. Wyga­da­łem się bo bar­dzo nale­gała, ale ja też wiem co dostanę ;P Wiem co poda­ruję swo­jej dziew­czy­nie, ale np. mój brat jesz­cze nie wie i będzie to odkła­dał na ostat­nią chwilę. Żeby pomóc spóź­nial­skim przed­sta­wiam Ci swój pomysł. Sam możesz zde­cy­do­wać czy jest on odpo­wiedni dla Cie­bie i czy Twoja part­nerka ucie­szy się z książki Pio­tra Marta. W „Tajem­ni­cach Męskiego Umy­słu” Piotr Mart sku­pia się na męskim EGO i hie­rar­chii jaką męski umysł przy­po­rząd­ko­wuje ludziom. Zdra­dza rów­nież sie­dem kobie­cych cnót i sie­dem kobie­cych grze­chów. Naj­waż­niej­szą cnotą jest uśmiech – droga dziew­czyno MY (męż­czyźni) naprawdę uwiel­biamy kiedy się uśmie­chasz, więc rób to jak naj­czę­ściej, za to nie lubimy jak się nam roz­ka­zuje, ale chęt­nie wyko­namy Twoje prośby jeśli będzie to tylko w naszej mocy ;)

Prze­czy­ta­nie ksią­żek Pio­tra Marta pozwala mi budo­wać szczę­śliw­szy zwią­zek. Życzę Ci żebyś twój zwią­zek był bar­dzo szczę­śliwy ;)

P.S. Zobo­wią­za­nie Pio­tra Marta

Piotr Mart w swoim liście do czy­tel­ni­czek zobo­wią­zał się prze­ka­zać 30% swo­ich docho­dów ze sprze­daży na rodzinne domy dziecka na tere­nie Kra­kowa. Wię­cej infor­ma­cji na ten temat możesz zna­leźć w pro­mo­cyj­nym Pakie­cie – Instruk­cja Obsługi Męż­czy­zny, możesz tam rów­nież nabyć obie książki Pio­tra Marta – „Męż­czy­znę od A do Z” oraz „Tajem­nice Męskiego Umy­słu” po niż­szej cenie.

P.S.2 Tylko dla mężczyzn

Napi­sa­łem, że można kupić roman­tyczną książkę na walen­tynki i dziew­czyna się ucie­szy. Przy­kła­dem takich ksią­żek były pozy­cje Pio­tra Marta „Męż­czy­zna od A do Z” i „Tajem­nice Męskiego Umy­sły”, albo pakiet – Instruk­cja Obsługi Męż­czy­zny, który zawiera obie powyż­sze książki, ale nie jest to jedyna rzecz jaką dam w pre­zen­cie swo­jej dziew­czy­nie i Ty rów­nież powi­nie­neś dać swo­jej part­nerce coś jesz­cze, nawet jeśli miałby to być naj­tań­szy kwiatek.

Moja dziew­czyna nie dowie się o tym, że mam dla niej dodat­kowy pre­zent nie­spo­dziankę, dopóki nie prze­czyta tego postu :D Wiem, że moja dziew­czyna czyta mój blog, bo kie­dyś poka­za­łem jej jak popra­wiać wpisy na blogu i dzi­siaj napi­sała, że popra­wiła mi lite­rówkę we wpi­sie o Andrzeju Pili­piuku — ależ ona była z sie­bie dumna i ja też, bo poka­za­łem jej to tylko raz jakieś dwa tygo­dnie temu i przy­po­mniała sobie wszystko sama.

Magia książek - blog o książkach

Pokaż wszystkie opinie o tej książce
Już teraz nowa funkcja: pakiety. Dowiedz się więcej jak kupić kilka książek w najlepszej cenie >>>
Trwa wyszukiwanie najtańszych ofert.
Moja Biblioteczka
Jeżeli chcesz dodać książkę do biblioteczki, wybierz półkę, oceń lub napisz opinię.
Przeczytane
loading

Opinie czytelników


O książce:
Maybe Someday

To chyba moja ulubiona książka Colleen Hoover. Ciekawa, wciągająca, poruszająca powieść ze szczyptą dobrego humoru. Minęło parę miesięcy od kiedy ją p...

zgłoś błąd zgłoś błąd