Cytaty z książki „Karate Kyokushin” (7)
 • Masutatsu Oyama był nie tylko twórcą stylu, systemu osiągania wysokich umiejętności walki i samoobrony, stworzył również styl, w którym rozwój ducha poprzez ćwiczenia fizyczne jest jedną z integralnych i bardzo istotnych części.
  Masutatsu Oyama był również wychowawcą. Wiele w życiu doświadczył, zaznał głodu i odosobnienia, dlatego też chciał, aby młodzi ludzie poprzez ćwiczenie karate, które niosło ze sobą filozofię i tradycję Wschodu, stawali się lepszymi ludźmi.
  więcej
  Bogusław JeremiczKarate Kyokushin
 • Masutatsu Oyama nie stworzyłby kyokushin, gdyby nie studiował innych sztuk walki. Sam zachęcał swoich uczniów do analizowania innych systemów walki, dla podniesienia efektywności kyokushin. Według ustnych przekazów Mas. Oyama mobilizował i zachęcał swoich uczniów, aby poprzez studiowanie innych systemów walki rozwijali swój własny niepowtarzalny styl. Kiedy sam nauczał, mówił do swoich uczniów, że to jest jego styl, jego sposób wykonania i rozumienia, ale nie muszą go naśladować całkowicie i powinni szukać swojej drogi i swojego stylu. Dzięki temu kyokushin nie był skostniałym opartym na schematach stylem, był jak żywy organizm, który rozwijał i tworzył coś niepowtarzalnego w osobach ćwiczących go uczniów. Myślę, że taki powinien pozostać na zawsze. więcej
  Bogusław JeremiczKarate Kyokushin
 • Mistrza tworzą jego uczniowie, nie ma mistrza bez uczniów. więcej
  Bogusław JeremiczKarate Kyokushin
 • Zrozumienie kata wymaga walki. Ćwicząc w dojo, czy prezentując kata na zawodach, pomijając doskonalenie bunkai i kumite, nigdy nie zrozumie się istoty Budo karate, które powstawało w realnej walce. Ćwiczący, którzy nie boją się walczyć, będą w stanie, zrozumieć kata jako element sztuki walki. W innym wypadku kata pozostaje tylko pustym odtwarzaniem sportowego schematu.

  W walce najważniejszą rolę odgrywają odruchy, nawyki wyuczone i utrwalone na drodze treningu i nieustannego doskonalenia. Walka jest uzewnętrznieniem tego, co wewnętrznie zostało zakodowane podczas systematycznej i celowej pracy treningowej. Kata są częścią tej pracy.
  więcej
  Bogusław JeremiczKarate Kyokushin
 • Fundamentem każdej walki jest pozycja – to od prawidłowej pozycji będzie zależało, czy nasze ataki będą efektywne, a obrona skuteczna. Poruszanie się w pozycji walki (unsoku), zejścia z linii ataku (sabaki), czy kontrola dystansu (ma-ai) są esencją walki i należy traktować je bardzo poważnie. więcej
  Bogusław JeremiczKarate Kyokushin
 • [...] mistrzem stajemy się w momencie, w którym zewnętrzne spostrzeganie sztuki walki przekierowuje nas na wewnętrzne zrozumienie. Budo karate kyokushin to przede wszystkim podążanie drogą samorozwoju. Odwaga, szczere i honorowe postępowanie na tej drodze dodaje energii. Odwaga bez honoru hamuje skłonność do wielkich czynów. Honor to wybór właściwych decyzji, przyrzeczeń i nieocenianie innych. Kiedy zaczynasz podążać tą drogą, przechodzisz ze świata ciągłego konkurowania i zajmowania się innymi do świata obserwacji siebie. Na takiej drodze osiągniesz mistrzostwo. więcej
  Bogusław JeremiczKarate Kyokushin
 • [...] umiejętności, to nie tylko przygotowanie fizyczne oraz techniczne, które niewątpliwie są istotne, ale również zrozumienie zasad etykiety i przysięgi Dojo.

  Zdarza się bowiem, że młodzi uczniowie karate, dojrzewając fizycznie szybciej niż ich rówieśnicy, dominują nad grupą i popadają w samozadowolenie. Dążą do tego, by jak najszybciej piąć się w górę w hierarchii stopni karate, choć nie są do tego w pełni przygotowani psychicznie.

  Dlatego w sztukach walki, a w szczególności w karate kyokushin, najlepszym egzaminem jest czas. Wyłącznie wytrwałość i systematyczność codziennego treningu oraz wiara w osiągnięcie wytyczonych celów pozwala uczniowi stać się silnym i pomaga kształtować cechy prawdziwego mistrza.
  więcej
  Bogusław JeremiczKarate Kyokushin
Jak mogę dodać nowy cytat?
Znajdź autora lub książkę, następnie w sekcji "cytaty" kliknij link Dodaj cytat.
Popularne tagi cytatów
więcej
zgłoś błąd zgłoś błąd