Cytat
Rudolf Steiner
Realista transcendentalny w ogóle nie wnika w prawdziwy przebieg procesu poznania; odgrodził się od niego przędziwem swych myśli i w nim się zaplątał.
Rudolf Steiner (z książki Filozofia wolności)
słowa kluczowe: filozofia, błędy, myślenie, poznanie
Czytelnicy którzy lubią ten cytat

Cytaty autora, Rudolf Steiner (37)
 • Przez spożywanie kawy człowiek zostaje jakby wsparty na drodze fizycznej w swojej logicznej konsekwencji, w myśleniu łączącym się konsekwentnie z faktami. [...] Przez spożycie herbaty myśli stają się roztrzepane, w mniejszym stopniu zdolne do łączenia się z faktami. Spożycie herbaty pobudza wprawdzie fantazję, ale często w sensie niezbyt sympatycznym, bo nie odpowiadającym prawdzie i solidności stosunków. [...] I w duszy rozwijającej się w sensie antropozoficznym niechętnie widziane jest spożywanie herbaty, gdyż łatwiej prowadzi do szarlatanerii niż spożywanie kawy. [...] Chciałbym tylko dodać - możecie nad tym dalej pomedytować albo spróbować takie rzeczy rzeczywiście przeżyć - że o ile spożycie kawy wzmaga nieco w osłonie fizycznej solidność, a spożywanie herbaty bardziej sprzyja szarlatanerii, to z kolei czekolada najbardziej wzmaga filisterstwo. więcej
  Rudolf SteinerWpływ rozwoju ezoterycznego na człowieka
 • Człowiek wolny żyje ufając, że inny wolny człowiek należy wraz z nim do jednego świata duchowego i że spotka się z nim w swych intencjach. Człowiek wolny nie wymaga od swych bliźnich zgodności, ale jej oczekuje, ponieważ leży ona w naturze ludzkiej. więcej
  Rudolf SteinerFilozofia wolności
 • Tylko przez to, że wnikanie w drugiego człowieka staje się coraz bardziej duchowe, że z ciała astralnego rozszerzonego ku sprawom świata dochodzimy do rezygnacji z jakiegokolwiek wnikania w drugiego człowieka, że pozostawiamy tego drugiego zupełnie nietkniętego w jego własnym stanie, że sprawy drugiej istoty stawiamy wyżej od spraw własnych, stajemy się dojrzali do wznoszenia się w poznaniu. Nie możemy poznać istoty z hierarchii Aniołów, jeśli nie dochodzimy do tego, że wnętrze Anioła zajmuje nas bardziej niż własne. Jak długo mamy więcej zainteresowania dla naszej własnej istoty niż dla istoty Anioła, tak długo nie możemy go poznać. Musimy zatem wychować się najpierw do spraw świata, a następnie do spraw idących jeszcze dalej, tak że staną się one dla nas ważniejsze niż my sami. Z chwilą, gdy próbujemy naszą jaźń doprowadzić dalej w poznaniu ezoterycznym, a pozostaje ona dla nas bardziej wartościowa niż inne istoty, które chcemy poznać, z tą chwilą błądzimy. I jeżeli śledzicie ten bieg myśli, dojdziecie właściwie do rzeczywistego pojęcia o tym, czym jest czarna magia. Czarna magia zaczyna się bowiem zawsze tam, gdzie wniesione zostaje w świat ezoteryczne działanie, a nie jest się w stanie rozszerzyć najpierw spraw własnych na sprawy świata, nie jest się w stanie sprawy innych cenić bardziej niż swoich własnych. więcej
  Rudolf SteinerWpływ rozwoju ezoterycznego na człowieka
 • Opisaliśmy, jak dochodzimy do tego, że ciało astralne, zgodnie ze swoją pierwotną istotą, jest pewnego rodzaju egoistą i jak rozwój ezoteryczny musi ten egoizm przezwyciężyć przez to, że sprawy osobiste zostają wzniesione do spraw świata. [...] Jeśli rozwój poszedł w kierunku właściwej moralności ezoterycznej, to widzimy w nim, jak cudowny staje się człowiek dzięki rozszerzeniu horyzontu własnych osobistych spraw do intencji ogólnoludzkich i ogólnoświatowych. więcej
  Rudolf SteinerWpływ rozwoju ezoterycznego na człowieka
 • Obrazy mitologiczne, tak zwane mitologiczne symbole posiadają o wiele więcej właściwości, o wiele więcej prawdy, niż fantastyczne kombinacje rozumowe tworzone przez dzisiejszą wiedzę. więcej
  Rudolf SteinerWpływ rozwoju ezoterycznego na człowieka
 • Nasze życie składa się z działań wolnych i niewolnych. Pojęcia człowieka nie można jednakże przemyśleć do końca, nie dochodząc do wolnego ducha jako najczystszego wyrazu natury ludzkiej. Zaprawdę, ludźmi jesteśmy tylko o tyle, o ile jesteśmy wolni. więcej
  Rudolf SteinerFilozofia wolności
 • To, co jest przedstawione w Ewangelii w historii pokuszenia, przeciwstawienie się Chrystusa Lucyferowi i Arymanowi - w jednej Ewangelii tak, w innej inaczej, przedstawiłem to już kiedyś - jest świadectwem tego, że przez impuls Chrystusowy, przez impuls Misterium Golgoty człowiek może znaleźć właściwy rozwój przyszłości. Należy to do rzeczywistego rozwoju jaźni i ciała astralnego człowieka. więcej
  Rudolf SteinerWpływ rozwoju ezoterycznego na człowieka
 • Takie sprawy można poznać właściwie tylko przez pobudzanie wyobrażeń. Są one zbyt ważne, żeby dawać tu coś więcej niż tylko bodźce do ich poznania. Chciałem pokazać, jak można stopniowo dojść do tego, aby to, co żyje w naszym wnętrzu jako ciało astralne i jaźń, poznać w ich prawdziwej postaci, a nie w ułudzie. Bowiem to, co człowiek przeżywa wewnętrznie jako swoje ciało astralne, nie jest rzeczywistym ciałem astralnym, jest odzwierciedleniem ciała astralnego w ciele eterycznym. A to, co człowiek nazywa swoją jaźnią, nie jest rzeczywistą jaźnią; jest to odzwierciedleniem jaźni w ciele fizycznym. więcej
  Rudolf SteinerWpływ rozwoju ezoterycznego na człowieka
 • Jeśli Kant mówi o obowiązku: "Obowiązku! Ty wzniosłe, wielkie miano, które w sobie nie zawierasz nic umiłowanego, nic, z czym łączy się schlebianie, lecz żądasz poddania się", ty, co "ustanawiasz prawo... przed którym milkną wszystkie skłonności, mimo że potajemnie mu przeciwdziałają", to człowiek, który osiągnął świadomość ducha wolnego, odpowie mu: "Wolności! Ty przyjazne, ludzkie miano, które zawierasz w sobie wszystko, co miłujemy w moralności, co moje człowieczeństwo najbardziej sobie ceni, i nie czynisz mnie niczyim sługą, ty, które nie ustanawiasz jedynie prawa, lecz czekasz na to, co moja miłość moralna sama uzna za prawo, gdyż w obliczu każdego narzuconego prawa czuje się ona niewolną". więcej
  Rudolf SteinerFilozofia wolności
 • W kontakcie z rzeczami świata zewnętrznego ideę określa postrzeżenie; uczyniliśmy, co do nas należy, gdy poznaliśmy związek idei z postrzeżeniem. W przypadku człowieka rzecz ma się inaczej. Całość bytu człowieka nie da się określić bez niego samego; jego prawdziwe pojęcie jako człowieka moralnego (ducha wolnego) nie jest z góry obiektywnie połączone z obrazem postrzeżeniowym "człowiek", tak by poznanie mogło następnie ten fakt tylko stwierdzić. Człowiek musi samodzielnie połączyć swe pojęcie z postrzeżeniem "człowiek". Pojęcie pokryje się tu z postrzeżeniem jedynie wówczas, gdy człowiek sam do tego doprowadzi. Będzie to mógł jednak zrobić tylko wtedy, gdy odnajdzie pojęcie ducha wolnego, to znaczy pojęcie siebie samego. więcej
  Rudolf SteinerFilozofia wolności
Zobacz wszystkie
Jak mogę dodać nowy cytat?
Znajdź autora lub książkę, następnie w sekcji "cytaty" kliknij link Dodaj cytat.
Popularne tagi cytatów
więcej
zgłoś błąd zgłoś błąd