Redakcja Biuletynu Carpe Noctem

(ISSN 2084–0691)

brak danych
Wszystkie Poza moją biblioteczką W mojej biblioteczce Pokaż książki znajdujące się:
Biuletyn Carpe Noctem nr 1 (1/2010)
Biuletyn Carpe Noctem nr 1 (1/2010)
Redakcja Biuletynu Carpe Noctem

5 (4 ocen i 0 opinii)
Biuletyn Carpe Noctem nr 1 (1/2010)
Pierw­szy numer Biu­le­tynu Carpe Noc­tem został w cało­ści poświę­cony życiu i twór­czo­ści Howarda Phi­lipsa Love­cra­fta, któ­rego obszerna bio­gra­fia kilka dni wcze­śniej została wydana w pol­ski...
czytelników: 4 | opinie: 0 | ocena: 5 (4 głosy)
Biuletyn Carpe Noctem nr 2 (1/2011)
Biuletyn Carpe Noctem nr 2 (1/2011)
Redakcja Biuletynu Carpe Noctem

4 (1 ocen i 1 opinii)
Biuletyn Carpe Noctem nr 2 (1/2011)
Drugi numer Biu­le­tynu Carpe Noc­tem poświę­cony został pol­skiej gro­zie. Tym razem ma on 56 stron, a na nich m.in. Kalen­da­rium Grozy z komen­ta­rzami redak­cji, recen­zje (od „Hor­ro­ra­rium” Kai...
czytelników: 1 | opinie: 1 | ocena: 4 (1 głos)
Biuletyn Carpe Noctem nr 3 (3/2011)
Biuletyn Carpe Noctem nr 3 (3/2011)
Redakcja Biuletynu Carpe Noctem

6 (1 ocen i 1 opinii)
Biuletyn Carpe Noctem nr 3 (3/2011)
Trzeci numer Biu­le­tynu Carpe Noc­tem został podzie­lony na dwie czę­ści: publi­cy­styczną i lite­racką. W pierw­szej można zna­leźć dwu­głos o twór­czo­ści Edwarda Lee, arty­kuł o krwa­wych rytu­ała...
czytelników: 1 | opinie: 1 | ocena: 6 (1 głos)
Biuletyn Carpe Noctem nr 4 (1/2012)
Biuletyn Carpe Noctem nr 4 (1/2012)
Redakcja Biuletynu Carpe Noctem

0 (0 ocen i 0 opinii)
Biuletyn Carpe Noctem nr 4 (1/2012)
Czwarty numer Biu­le­tynu Carpe Noc­tem ma za zada­nie odkryć przed czy­tel­ni­kiem bogac­two tak zwa­nej „pol­skiej kla­syki grozy” — a więc lite­ra­tury fantastyczno-niesamowitej twór­ców takich ja...
czytelników: 1 | opinie: 0 | ocena: 0 (0 głosów)

Wywiad z autorem

Chciałbyś zadać pytanie swojemu ulubionemu autorowi?
Dołącz do grupy „Rozmowy z autorami” i zaproponuj pytania, my zorganizujemy wywiad.

Dyskusje o autorze

0
4
1
Tylu naszych czytelników chce przeczytać książki tego autora.
Tyle osób przeczytało książkę tego autora.
Tyle książek tego autora znajduje się w naszej bazie.

Fani autora (1)

Czytelnicy (4)

zgłoś błąd zgłoś błąd